Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIŢA ,,PRICHINDELUL ISTEŢ’’ TURDA

Str. Aviatorilor nr. 16


Tel./Fax:0264323997

PROIECT EDUCAŢIONAL

MICUL PIETON

COORDONATORI: DIRECTOR:
FĂGĂDAR STANCA VĂIDEAN EUGENIA
SIMON FELICIA

PROIECT EDUCAŢIONAL ,,MICUL PIETON’’

TITLUL: ,,MICUL PIETON’’

ARGUMENT:
Prin legea firii timpul nu poate fi dat înapoi. Singura modalitate
pentru ca evenimentele nefericite să nu se mai producă, o constituie
PREVENIREA. Iar unul din coordonatele prevenirii este educaţia rutieră, prin
care copilul preşcolar să fie conştientizat în permanenţă de riscul prezent pe
şosele.
Educaţia rutieră reprezintă o latură esenţială privind integrarea în
civilizaţia modernă. Indiferent de vârstă, regulile referitoare la traficul pe
drumurile publice impuse de societate pietonilor şi vehicolelor trebuie
cunoscute şi respectate cu consecvenţă şi responsabilitate.

FINANŢARE SOLICITATĂ :-

DURATA : octombrie 2008 – iunie 2009

OBIECTIVELE :
 Să cunoască şi să aplice reguli referitoare la circulaţia
rutieră ;
 Să traverseze strada numai prin locurile marcate şi să
respecte semnificaţia culorilor semaforului ;
 Să se joace numai în locurile amenajate ;
 Să cunoască şi să respecte normele necesare călătoriei cu
autobuzul şi cu trenul ;

GRUPURI ŢINTĂ :
 copiii preşcolari din grădiniţă ;
 cadre didactice ;
 părinţii copiilor ;
 comunitatea locală ;

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

 OCTOMBRIE ~ lansarea şi mediatizarea proiectului ;


~ discuţii premergătoare proiectului ;
~ Pietonul – (semnul care permite circulatia pietonilor ;
semnul care interzice circulatia pietonilor;)

 NOIEMBRIE ~ Semaforul – Memorizare: ,,Semaforul’’


- Cântec:,,Stopul’’
- Desen : ,,Semaforul’’

 DECEMBRIE ~ Trecerea de pietoni – Povestire:,,Drumul spre grădiniţă’’


- Joc de creaţie:,,De-a circulaţia’’
- Joc interactiv :,,A.B.C.-ul circulaţiei’’

 IANUARIE ~ Agentul de circulaţie – Desen :,,Vestimentaţia agentului’’


- Lectură de imagini : ,,Strada’’
- Joc cu rol :,,De-a Şoferii’’

 FEBRUARIE ~ Unde ne jucăm?–Lectură de imagini:,,Strada nu e loc de joacă


- Joc interactiv : ,,Locuri de joaca’’
- Povestire creată : ,,Păţania lui Martinel’’

 MARTIE ~ În drumeţie – Joc de creaţie :,,De-a excursioniştii’’


- Povestire : ,,O plimbare la pădure’’
- Joc interactiv :,,Hai la drum’’

 APRILIE ~ Călătorim – Joc: ,,De-a călătorii’’


- Convorbire: ,,Cum călătorim?’’
- Desen :,,Călătorim cu maşina’’
 MAI ~ Micul pieton - Concurs : Micul pieton
- Joc chestionar :,,Permis de bun pieton’’

 IUNIE ~ Concluzii

PARTENERI : Inspectoratul şcolar judeţean Cluj ;


Poliţia Turda

REZULTATELE : fişe, jocuri,concursuri interactive şi concurs final

BENEFICIARI : ~ copiii ;
~ cadrele didactice ;
~ părinţii ;
~ comunitatea locală ;

EVALUAREA : Concursul : ,,Micul pieton ‘’

IMPACTUL : Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor privind normele de conduită


preventivă, stabilirea unor reguli de comportament civic ;

CONTINUITATEA – DURABILITATEA
 Dezbateri privind impactul pozitiv asupra partenerilor
şi beneficiarilor ;
 Continuarea proiectului şi în anul şcolar următor ;

DISEMINAREA :
 Vizionarea împreună cu părinţii, a activităţilor
desfăşurate pe perioada proiectului ;
 Concluzii în urma vizionării ;
 Vom face cunoscută activitatea noastră şi celorlalte
unităţi similare prin CD, prin publicaţii, prin afişe sau
postere şi pe www.didactic.ro;