Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice


Specializarea:Ingineria şi Managementul Calității

MANAGEMENTUL CALITATII TOTALE


-PROIECT-

Student: RADU Irina-Gabriela Prof. coord: S.I.dr.ing. DUMITRU Bogdan

Grupa: 641CB

Anul universitar 2017-2018


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice RADU Irina-Gabriela
Ingineria si Managementul Calitatii 641 CB

Cuprins:

1. Prezentarea organizatiei.
2. Analiza PEST.
3. Analiza SWOT.
4. Balanced Scorecard.
5. Metoda FMEA.

2
Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice RADU Irina-Gabriela
Ingineria si Managementul Calitatii 641 CB

Capitolul 1. Prezentarea organizatiei

SC. RADU SRL. este un grup de dezvoltare de capital din segmentul de articole de fierărie si
unelte.Compania ofera o gama larga de servicii si produse, atat clientilor, cat si furnzorilor, in
fiecare stadiu al ciclului de viata al produsului.

Gama noastra de produse cuprinde:

-scule de taiat

-intrumente de masura

-instrumente de fixare/strangere

-scule pneumatice

-echipamente de sudura

-scule constructii

-scule pentru gradina

-prese,menghine&suporti

Produsele noastre sunt sinonime cu unelte profesionale de cea mai înaltă calitate, service unic şi
individualizat, pentru cei mai exigenţi clienţi.

Obiectivele fundamentale ale intreprinderii sunt:

- perfectiune in executie

-durabilitate a produsului

-service dupa vanzare

-deschiderea unui depozit de desfacere într-o zonă cu trafic

- timp scurt de satisfacere a comenzilor

- siguranţa şi disponibilitatea produselor


-respectarea standardelor

-profit.

3
Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice RADU Irina-Gabriela
Ingineria si Managementul Calitatii 641 CB

Capitolul 2. Analiza PEST

Analiza PEST examinează mediul extern de afaceri și este un instrument strategic adecvat pentru
înțelegerea “imaginii de ansamblu”, a mediului în care funcţionează afacerea, fapt care permite să
se profite de oportunități și să se minimizeze amenințările pe care le întâmpină activitățile sale.
Atunci când planificarea strategică se face corect, acesta oferă o bază solidă pentru dezvoltarea
viitoare.

O analiza PEST permite companiei să adopte o perspectivă pe termen lung, și să clarifice


oportunitățile strategice și amenințările cu care se confruntă.

Analiza PEST

P- Factori politici
 Reglementari in materie de protectie a mediului inconjurator
 Politici nationale de dezvoltare
 Reglementari europenene
 Instabilitate politica
E- Factori economici
 Salariul minim pe economie
 Pretul utilitatilor
 Cursul valutar
 Taxe si impozite
 Concurenta
S- Factori sociali
 Opinii ale consumatorilor
 Nivelul de scolarizare
 Structura sociala a populatiei
 Asteptari ale comunitatii locale
 Existenta fortei de munca
T- Factori tehnologici
 Nivelul tehnologic al concurentei
 Inlocuirea activitatii umane cu cea robotizata

4
Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice RADU Irina-Gabriela
Ingineria si Managementul Calitatii 641 CB

 Finantarea cercetarilor
 Nivelul tehnic al utilajelor

Capitolul 3. Analiza SWOT

Analiza SWOT este o tehnică ce poate fi utilizată pentru evaluarea unor produse, servicii sau
organizaţii astfel încât să fie posibilă luarea unei decizii corecte privind ce mai bună strategie de
dezvoltare.

Analiza SWOT reprezintă o modalitate foarte bună de evaluare a stării generale a unei organizaţii
astfel încât, să poată fi elaborat un plan de dezvoltare în care să se ţină cont de punctele tari ale
acesteia, să se elimine punctele slabe, să se exploateze eficient oportunităţile apărute şi care să
permită contracararea eventualelor ameninţări.

Analiza SWOT provine din engleză, reprezentând abrevierea următorilor termeni:

 „strengths” – punctele tari;


 „weaknesses” – punctele slabe;
 „opportunities” – oportunități;
 „threats” – amenințări.

Analiza SWOT

Puncte tari: Puncte slabe:


-forta de munca bine calificata -amplasare nefavorabila
-costuri ridicate cu instruirea personalului in
-existenta unor contracte clare si precise
ceea ce priveste executia pieselor
incheiate cu furnizorii
-cheltuieli mari cu service-ul dupa vanzare
-siguranţa şi disponibilitatea produselor
dispunand de un flux dinamic de
aprovizionare
-imaginea si reputatia construite in timp

5
Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice RADU Irina-Gabriela
Ingineria si Managementul Calitatii 641 CB

Oportunitati: Amenintari:
- Aparitia de noi tehnologii - Concurenta
-Alinierea la cerintele internationale a -Schimbari legale si aparitia de noi
legislatiei standarde

Capitolul 4. Balanced Scorecard

Definire
Balanced Scorecard (BSC) constituie un instrument de planificare strategic si un sistem de
management care imbunatateste comunicarea externa si interna si, de asemenea, monitorizeaza
performanta unei organizatii plecand de la obiectivele strategice ale acesteia.
Balanced Scorecard (BSC) este un concept care permite obiectivarea strategica echilibrata la
nivelul unei intregi organizatii sau a unei unitati componente a acesteia. Caracterul echilibrat al
Balanced Scorecard se bazeaza pe:
• obiective financiare si non-financiare
• factori de influenta interni si externi
• orizont de timp scurt si lung
• indicatori conducatori (leading) si condusi (lagging)
Balanced Scorecard grupeaza Indicatorii Cheie de Performanta (KPIs) financiari si non-financiari in
perspective, cele mai frecvent utilizate fiind: Shareholder, Client, Procese interne, Dezvoltare si
Inovare.
Cele patru perspective ofera un echilibru intre obiectivele pe termen scurt si cele pe termen lung,
intre rezultatele dorite si factorii care conduc catre acele rezultate, precum si intre obiectivele
tangibile si efectele intangibile.

 Perspectiva Shareholder. Scopul acestei perspective este de a crea strategii de reducere a


costurilor intregului lant de aprovizionare. KPIs folositi in aceasta perspectiva se pot referi la
planificarea si executia bugetului, eficientizarea si reducerea costurilor, investitii.

6
Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice RADU Irina-Gabriela
Ingineria si Managementul Calitatii 641 CB

 Perspectiva Client. Managerii trebuie sa stie daca organizatia lor satisface nevoile clientilor.
Aceasta perspectiva este definita de obiective strategice in termeni de clienti si segmente
de piata vizate. KPI din aceasta perspectiva au rolul de a masura gradul de satisfactie a
clientilor, nivelul de livrare a serviciilor.
 Perspectiva Procese interne. Managerii trebuie sa se concentreze pe acele operatiuni
interne critice, care le permit sa-si respecte programul de lucru. Aceasta perspectiva este
creata pentru a supraveghea procesele interne, departamentele si de a face legatura intre
ele astfel incat sa fie atinse obiectivele perspectivelor financiara si clienti. KPIs se pot referi
la optimizarea procesului de achizitie-livrare, imbunatatirea capabilitatilor de logistica
 Perspectiva Dezvoltare si Inovare. Capacitatea unei organizatii de a inova, de a imbunatati
si a invata, se leaga direct la valoarea sa ca organizatie. KPIs folositi au rolul de a identifica
nevoile organizatiei, la nivel de mediu de lucru, echipa, capabilitati, astfel incat toate
celelalte perspective sa functioneze corect.

Beneficii cheie ale implementarii Balanced Scorecard


• Sprijina luarea de decizii mai bune si mai rapide la nivel de buget si control a proceselor din
organizatie
• Permite alinierea activitatilor operationale la planul strategic
• Ofera recunoasterea meritelor individuale si de echipa prin facilitarea legaturii dintre
invatare, performanta si recompensa
• Imbunatateste managementul organizational prin reducerea costurilor si imbunatatirea
productivitatii
• Permite implementarea reala si punerea in aplicare a strategiei in mod continuu
Analiza Balance Scorecard- varinanta 1

Client - obiectiv privind


imbunatatirea calitatii
- obiectiv privind
crestrea satisfactiei
Actionar - profit - dezvoltarea - protectia mediului
- planificarea si executia organizationala - campanie de
bugetului - creare locuri de curatenie
- investitii munca
Procese Interne - analiza furnizorilor - nevoi de formare
- reducerea costurilor (reformare)
calitatii - training
- reducerea costurilor de
aprovizionare
7
Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice RADU Irina-Gabriela
Ingineria si Managementul Calitatii 641 CB

- optimizarea proceselor
interne
- imbunatatirea
capabilitatilor de logistica
Cercetare si - noi tehnologii - nevoi de formare - reevaluare a SMM
dezvoltare - angajare de noi
specialisti
Economic Social Mediu

Analiza Balanced Scorecard- varianta 2

O- obiective
M- masuri
R- responsabilitati
T- termene

Client
O M R T
-cresterea -aprovizionarea cu -departamentul de -contracte cu
satisfactiei materiale de mai aprovizionare furnizori cu SMC
clientilor buna calitate implementat

Actionar
O M R T
-scaderea -sedinte lunare pentru - Directorul General -anuntarea datei
costurilor planificarea bugetului la care se va tine
-cresterea sedinta
profitabilitatii

Procese interne
O M R T
-respectarea -introducerea unui sistem -Resurse umane -Stabilirea unui
programului de de cartele pentru pontaj -Sef de sectie program fix de
lucru -supravegherea proceselor lucru
-livrare eficienta interne

Cercetare si dezvoltare
O M R T
-dezvoltare si -participarea angajatilor la -Resurse umane -implicarea
invatare cursuri persoalului firmeai in
continua -asigurarea conditiilor -SSM instruirea

8
Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice RADU Irina-Gabriela
Ingineria si Managementul Calitatii 641 CB

-imbunatatirea optime de lucru persoalului


mediului de -chestionar de
lucru satisfactie

Capitolul 5. Metoda FMEA

1. Definitie

FMEA - este o analiză complexă a calităţii ce tinde spre aplicarea conceptului


“zero defecte”. Principiul guvernator al calitătii fiind acela al prevenirii neconformităţilor,
calitatea putând fi descrisă pe baza principiilor pragmatice:,,A executa totul corect de prima
dată şi de fiecare dată”, ,,Zero defecte şi ziua zero defecte”- „Ziua zero defecte”, aşa cum o
concepe Crosbyeste o zi în care managementul işi reafirmă angajamentul sau în ceea
ce priveste aplicarea conceptuluizero defecte şi solicită tuturor angajaţilor implicarea lor în
acest process. Ziua zero defecte este privită drept dovada angajamentului managemetului
în domeniul calităţii.

2. Scop

Fiind o metoda de analiza critica, FMEA are obiective extrem de clare, orientate spre:
 determinarea punctelor slabe ale unui sistem tehnic;
 cautarea cauzelor initiatoare ale disfunctionalitatii componentelor;
 analiza consecintelor asupra mediului, sigurantei de functionare, valorii produsului;
 prevederea unor actiuni corective de inlaturare a cauzelor de aparitie a defectelor;
 prevederea unui plan de ameliorare a calitatii produselor şi mentenantei;
 determinarea necesitatilor de tehnologizare si modernizare a productiei;
 cresterea nivelului de comunicare intre compartimente de munca, persoane, nivele
ierarhice.

3. Mod de implementare

Metodologia de tratare si combatere a riscurilor include urmatoarele etape:

1. Identificarea si clasificarea tuturor riscurilor asociate organizatiei.


Clasificarea riscurilor poate urma, fie modelul hartii proceselor, fie modelul de organizare
(organigrama) firmei.
Rezultatul acestei etape este o lista a tuturor riscurilor.
9
Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice RADU Irina-Gabriela
Ingineria si Managementul Calitatii 641 CB

2. Analiza riscurilor identificate in functie de severitatea acestora.


Se construieste un coefficient de risc agregat (RPN- Risk Priority Number), care include urmatorii
factori asociati fiecarui risc.
RPN= F*I*D, unde: - F= frecventa
-I= impact
-D= detectabiliate

3. Incadrarea riscurilor evaluate si identificarea unor masuri de combatere a acestora.


Pentru incadrarea riscurilor metoda propune 3 intervale de severitate.

Risc minim Risc mediu Risc major

1-100 100-500 >500

In aceasta etapa se identifica, in prima faza, masurile de combatere a riscurilor considerate majore.
Se finalizeaza prin intocmirea si aplicarea planului de masuri de combaterea riscurilor.

Metoda FMEA

Risc F I D RPN Incadrare


Aprovizionarea cu material necorespunzatoare 3 7 5 105 Rmed

Probleme de confidentialitate si securitate 5 10 10 500 Rmajor

Greseli de proiectare a produsului 3 5 7 105 Rmed


Omiterea defectelor la controlul produsului 6 9 10 540 Rmajor

Aparitia unor costuri neprevazute 4 6 7 168 Rmed

Nerespectarea termenilor contractuali 2 6 6 72 Rminor

S-au identificat riscuri majore:

10
Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice RADU Irina-Gabriela
Ingineria si Managementul Calitatii 641 CB

- Probleme de confidentialitate si Securitate


- Omiterea defectelor la controlul produsului
Pentru acestea se va realiza plan de masuri de imbunatatire.

Plan masuri de imbunatatire

Nr.
Crt. Risc Masuri de imbunatatire
Accesul in baza de date a organizatiei pe baza
Probleme de confidentialitate si unui cont si parola personale pentru fiecare angajat
1. securitate Semnarea unor clauze contractuale la angajare

Atentie sporita din partea angajatilor

Omiterea defectelor la controlul Angajarea de personal cu studii de specialitate si


produsului minim de experienta
2. Sustinerea unor teste inainte de angajare

11