Sunteți pe pagina 1din 5

Fermă de vaci pentru lapte (FVL)

I. Calcul preliminar (PREDIMENSIONARE)


a) Ajutor nerambursabil: 40.000 EUR pt. 12.000-29.999 SO
(durata max. 3 ani) 50.000 EUR pt. 30.000-50.000 SO

 75 % la aprobarea planului de afaceri (lunile 1-33);


 25 % la încheierea implementării planului de afaceri (lunile 34-36).

b) Valori SO2013 (actualizate în 2017):


1. Vaci pentru lapte = 1200,46 EUR/cap
2. Bovine sub 1 an (M/F) = 216,38 EUR/cap
3. Bovine sub 2 ani (M/F) = 344,40 / 341,49 EUR/cap
4. Bovine peste 2 ani (M/F) = 817,88 / 801,38 EUR/cap

c) Dimensiunea fermei: (1 EUR = 4,8 lei)


 40.000 EUR → 10-24 vaci pentru lapte
 50.000 EUR → 25-41 vaci pentru lapte

d) Dimensionarea decontaminării (depoluării) solului (din codul de bune practici agricole)


 Necesar aşternut = 2-3,5 kg/cap/zi
 Producţia de gunoi = 45-55 kg/cap/zi (16,425-20,075 t/cap/an)
 Capacitate de stocare necesară = 1,5-1,9 m3/cap/lună (18-22,8 m3/cap/an)

1
II. INVESTIŢII
a) Schiţa fermei

Staţie tratare purin

S= 100 m2

B1 B2 B21 M1 M2 ADM
4,5 m

2,5 m ..... 3m 3m 3m
2,5 m

S= 707,25 m2
(61,5x11,5 m)

B25 B26 B42 M3 M4 V


4,5 m

2,5 m ..... 3m 3m 3m

b) Costuri INVESTIŢII
1. Construcţia la alb (60 EUR/m2) = 807,25 x 60 = 48.435 EUR = 232.488 lei;
2. Amenajare camere mulgere (25 EUR/m2) = 54 x 25 = 1.350 EUR = 6.480 lei;
3. Amenajare ADM şi Vestiar (25 EUR/m2) = 27 x 25 = 675 EUR = 3.240 lei;
4. Echipare cu inst. de mulgere (2.710 lei/buc) = 4 x 2.710 = 10.840 lei;
5. Echipare cu inst. de adăpat (31 lei/buc) = 42 x 31 = 1.302 lei;
6. Mobilier ADM şi Vestiar = 6.000 lei;
7. Material biologic (4.500 lei/buc) = 41x4.500 = 184.500 lei.
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL = 444.850 lei (~92.677 EUR)
din care: 37.500 EUR prima tranşă
55.177 EUR cofinanțare

2
III. CHELTUIELI DE EXPLOATARE
a) Meniu vaci lapte (185 zv+180 zi)

VARA IARNA
Preț Preț
Necesar, Necesar,
Material unitar, Material unitar,
kg/cap/zi kg/cap/zi
lei/kg lei/kg
Paie (așternut) 3 0,08 Paie (așternut) 3 0,08
Nutreț combinat 5 0,4 Nutreț combinat 5 0,4
Masă verde
(leguminoase şi 75 0,15 Fân 8 0,2
ierburi)
Suculente (sfeclă
- - - furajeră, gulii, 20 0,18
siloz de porumb)
Apă 55 0,008 Apă 55 0,008
TOTAL TOTAL
VARA, 13,93 IARNA, 7,88
lei/cap/zi lei/cap/zi

b) COSTURI
1. Hrană = 41x(185x13,93+180x7,88) = 163.814 lei/an;
2. Energie electrică = 365x20(kWh/zi)x0.20(lei/kWh) = 1460 lei/an;
3. Cheltuieli sanitar-veterinare = 41x150 lei/cap = 6.150 lei/an;
4. Asigurarea obligatorie (0,5%/an din val. investiţiei) = 0,005x449.350 = 2.247 lei/an;
5. Depoluare = 12.000 lei/an;
6. Salarii = 184.800 lei/an, din care:
 3 văcari (12 h/zi) x 2500 lei/lună x 12 luni/an = 90.000 lei/an
 1 muncitor (8 h/zi) x 1900 lei/lună x 12 luni/an = 22.800 lei/an;
 1 contabil (colaborare) x 500 lei/lună x 12 luni/an = 6.000 lei/an;
 1 veterinar (colaborare) x 500 lei/lună x 12 luni/an = 6.000 lei/an;
 1 manager x 5000 lei/lună x 12 luni/an = 60.000 lei/an.
7. Contribuţii datorate bugetului de stat (2,25% din salarii) = 172.800x2,25% = 3.888
lei/an;
8. Cheltuieli indirecte cu salariile (5% din salarii şi contribuţii) = 8.834 lei.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE = 382.393 lei/an

3
IV. CALCUL TEHNICO-ECONOMIC

PROFIT = VENITURI – CHELTUIELI

a) VENITURI
 Lapte = 41(cap)x6500(L/cap/an)x1,50(lei/L) = 399.750 lei/an;
 Purin = 41(cap)x18(t/cap/an)x60(lei/t) = 44.280 lei/an;
 Tranşa a 2-a la sf. anului 3 = 12.500x4,8 = 60.000 lei.
----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VENITURI = 444.030 lei/an

b) CHELTUIELI
 Cheltuieli de exploatare = 382.393 lei/an;
 Rata credit cofinanțare = 60.335 lei/an pt. 5 ani (32.861 lei/an pt. credit de 10 ani).

5 ani (DT = 12%) = 296.632 lei (59.327 lei/an)


CREDIT 264.850 lei
(dobândă 4%/an) 10 ani (DT = 22%) = 323.117 lei (32.312 lei/an)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CHELTUIELI = 441.720 lei/an (382.393 lei/an din anul al 6-lea)
= 414.705 lei/an (382.393 lei/an din anul al 11-lea)

c) PROFIT
 PR(10) = 444.030-414.705 = 29.325 lei/an (2443,75 lei/lună);
 R.PR(10) = PR/CHx100 = 29.325/414.705x100 ≈ 7,07 %/an;

 PR(11) = 444.030-382.393 = 61.637 lei/an (5136,42 lei/lună);


 R.PR(11) = PR/CHx100 = 61.637/382.393x100 ≈ 16,12%/an.

4
V. DEVIZ

Anul I Anul II Anul III


I. Cheltuieli directe (I.1. + I.2.) 405871 405871 405871
I.1. Cheltuieli de personal (I.1.1. + I.1.2. + I.1.3.) 188688 188688 188688
I.1.1. Cheltuieli cu salarii 172800 172800 172800
I.1.2. Contribuții (I.1.2.1. + I.1.2.2.) 3888 3888 3888
Contribuția Asiguratorie pentru Muncă (2,25%
I.1.2.1. 3888 3888 3888
din I.1.1.):
Fondul de garantare pentru plata creanțelor
a. 583 583 583
salariale (15% din I.1.2.1.)
b. Bugetul pentru șomaj (20% din I.1.2.1.) 778 778 778
Sistemul de asigurare pentru accidente de
c. 194 194 194
muncă și boli profesionale (5% din I.1.2.1.)
Fondul național unic de asigurări sociale de
d. sănătate pentru plata concediilor medicale (40% 1555 1555 1555
din I.1.2.1.)
Bugetul de stat, într-un cont distinct (20% din
e. 778 778 778
I.1.2.1.)
Contribuția la Pensii pentru condiții
I.1.2.2. normale/deosebite/speciale de muncă (0% / 0 0 0
4% / 8% din I.1.1.)
I.1.3. Alte cheltuieli de personal 12000 12000 12000
I.2. Cheltuieli materiale (I.2.1. + I.2.2.) 217183 217183 217183
I.2.1. Materiale 209573 209573 209573
I.2.2. Consumabile 7610 7610 7610
Cheltuieli Indirecte ( 5% din I.1.1. +
II. 8834 8834 8834
I.1.2.)
III. Dotări independente și investiții 444850 0 0
III.1. Echipamente 437548 0 0
III.2. Mobilier si aparatura-birotica 7302 0 0

TOTAL ( I. + II. + III. ) 859555 414705 414705