Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Naţionale

Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare – judeţ Bacău, 2017

EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR


ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POSTLICEAL – NIVEL 5,
SESIUNEA AUGUST 2017
Proba scrisă, Calificarea: Asistent medical generalist
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 1
1
 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (10 puncte)

a. 5 puncte
1 D
2 A
3 C
4 B

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1,25 punct, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă
0 puncte

b. 5 puncte
1 D
2 B
3 A
4 C

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1,25 punct, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă
0 puncte

SUBIECTUL II (20 de puncte)

A. 10 puncte
1 A
2 F
3 A
4 F
5 A
6 A
7 A
8 A
9 F
10 A

Proba scrisă - Examen de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal, sesiunea august 2017
Calificarea:Asistent medical generalist
Barem de evaluare şi notare
Ministerul Educaţiei Naţionale
Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare – judeţ Bacău, 2017

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0
puncte

B. 10 puncte

1. paralizia 1/2 laterale a corpului


2. dezinfecta, decongestiona
3. decubit dorsal cu capul într – o parte 2
4. calitativ, cantitativ
5. profilactică, preveni infecţia
6. vernix caseosa
7. 24 de ore
8. sentiment de inconfort şi de tensiune
9. dilatări permanente ale venelor superficiale
10. a) debitul cardiac
b) forţa de contracţie a inimii
c) elasticitatea şi calibrul vaselor
d) vâscozitatea sângelui

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0
puncte

SUBIECTUL III (20 de puncte)

1 A 11 B
2 A 12 B
3 A 13 B
4 C 14 B
5 C 15 A
6 A 16 C
7 B 17 A
8 C 18 B
9 C 19 C
10 B 20 C

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0
puncte

SUBIECTUL IV (40 de puncte)

IV.A. 15 puncte
a. 10 puncte
Dispnee – dificultate în respirație
Tahicardie – creșterea frecvenței pulsului peste valori fiziologice
Vertij – senzație subiectivă de rotație a obiectelor în raport cu persoana sau a persoanei
în raport cu obiectele
Hipotensiune arterială - scăderea valorilor tensiunii arteriale sub valorile fiziologice

Proba scrisă - Examen de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal, sesiunea august 2017
Calificarea:Asistent medical generalist
Barem de evaluare şi notare
Ministerul Educaţiei Naţionale
Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare – judeţ Bacău, 2017

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns
se acordă 0 puncte.

b. 5 puncte
1. Poziționarea pacientului în decubit dorsal și interzicerea oricărui efort
2. Abord venos periferic
3. Administrarea de nitroglicerină sublingual la fiecare 15 minute 3
4. Calmarea durerii si anxietății
5. Administrarea de oxigen pe sondă sau mască:
Se acordă câte 1,25 puncte pentru patru răspunsuri corecte din variantele de mai sus, pentru
răspuns parțial corect și complet se acordă jumătate din punctajul maxim indicat, pentru răspuns greșit
sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

IV.A. 25 puncte

Definitie (1 punct); b. Scop (1 punct); c. Pregătiri (7 puncte); d. Execuție (13 puncte) e. Încheierea
tehnicii (1 punct); f. Accidente (2 puncte);

Pentru răspuns corect şi complet se acordă punctajul maxim indicat în barem, pentru răspunsul
parţial corect şi complet, se acordă jumătate din punctajul maxim indicat, pentru răspuns greşit sau lipsă
răspuns se acordă 0 puncte.

Proba scrisă - Examen de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal, sesiunea august 2017
Calificarea:Asistent medical generalist
Barem de evaluare şi notare