Sunteți pe pagina 1din 15

MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII.

STUDIU
DE CAZ- FABRICA DE BERE- SEBES

MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN


DOMENIUL FABRICARII BERII.
STUDIU DE CAZ- FABRICA DE BERE- SEBES
Coordonator stiintific:

Sistemul de management al firmei poate fi definit ca ansamblul


elementelor cu caracter decizional, organizatoric, informational, motivational etc.
din cadrul organizatiei, prin intermediul caruia se exercita ansamblul proceselor si
relatiilor de management in vederea obtinerii unei eficiente cat mai mari.
Conducerea unei organizatii trebuie sa asigure un asemenea mediu care
sa permita implicarea intregului personal, astfel incat sa se mentina eficacitatea
sistemului de management al calitatii. In acest scop conducerea de varf trebuie sa
ia in considerare urmatoarele aspecte:
- definirea politicii si a obiectivelor organizatiei in domeniul calitatii;
- promovarea politicii si a obiectivelor in domeniul calitatii in intreaga
organizatie;
- focalizarea intregii organizatii asupra cerintelor clientului;
- identificarea proceselor si desfasurarea acestora astfel incat sa fie
indeplinite cerintele clientului si ale altor parti interesate;
- asigurarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor;
- analiza periodica a sistemului de management al calitatii;
- stabilirea actiunilor de imbunatatire a sistemului de management al
calitatii.
ORIENTAREA CATRE CLIENT;
LEADERSHIP;
IMPLICAREA PERSONALULUI;
ABORDAREA BAZATA PE PROCES;
ABORDAREA MANAGEMENTULUI CA SISTEM;
IMBUNATATIREA CONTINUA;
ABORDAREA PE BAZA DE FAPTE IN LUAREA DECIZIILOR;
RELATII RECIPROC AVANTAJOASE CU FURNIZORII.
In prezent exista doua orientari de baza in Managementul Calitatii:
- orientarea tehno-manageriala
- orientarea rationalist - responsabilizanta.
Potrivit primei orientari, conducerea STE - ului trebuie sa imbunatateasca
procesele de care depinde in mod hotarator realizarea unor produse cerintelor
clientilor.
In cea de a doua orientare, raspunderea pentru calitate revine in mod
individual fiecarui salariat. Aceasta orientare a aparut in anii "60 si se datoreaza
teoriei ,,zero defecte" formulata de Crosby. Responsabilitatea pentru noncalitate
revine, in cazul acestei orientari, lucratorilor din cauza neglijentei in productie. De
aceea accentul trebuie pus pe mobilizarea si constientizarea salariatilor, in
legatura cu rolul pe care il au in realizarea calitatii si pe formarea
comportamentului acestor in spiritul calitatii.

Politica referitoare la calitate


Politica in domeniul calitatii definita de managementul de la cel mai inalt nivel al
Grupului Borsec este:
"Obtinerea satisfactiei clientilor la preturi competitive, prin angajarea
intregului personal la satisfacerea cerintelor si imbunatatirea continua a
eficacitatii sistemului de management al calitatii, mentinerea unui nivel
calitativ ridicat al produselor si serviciilor oferite clientilor, in conditiile obtinerii
profitului pe baza folosirii cu maximum de eficienta a tuturor resurselor,
motivarii personalului si respectarii obligatiilor fata de societate, precum si in
conditii de ne poluare a mediului inconjurator".
ANALIZA SWOT LA SC ROMAQUA GROUP
FABRICA DE BERE SEBES
PUNCTE FORTE
Societatea beneficiaza de un management performant;
Structura organizationala a societatii este moderna, cuprinzand sectoarele,
sectiile si compartimentele necesare unei intreprinderi moderne in plina
dezvoltare;
Prin tehnologiile si aparatura performanta cu care este dotata, societatea are
posibilitatea urmaririi eficiente a calitatii produselor, intrucat in anul 2008 a
obtinut certificarea Sistemului de Management al calitatii;
Societatea prin eficienta politicii de promovare a produselor sale , are o imagine
favorabila pe piata, situandu-se printre liderii de piața
Societatea are in proprietate hala industriala unde isi desfasoara activitatea,
nemaifiind nevoie sa aiba costuri suplimentare cu inchiriere de spatii;
PUNCTE SLABE
La nivelul pretului, firma risca sa se confrunte cu variatia preturilor si cu piete gri,
ceea ce ar putea face foarte dificila stabilirea unor preturi standard;
Infrastructura de distributie mai slab dezvoltata deoarece suntem de putin timp
intrati pe piata berii din Romania;
Lipsa surselor de apa, proprii
Vanzari mai scazute in anotimpul rece, deoarece berea este o bautura slab
alcoolica, de sezon;
Personal calificat insuficient.
OPORTUNITATI
Societatea are posibilitatea extinderii nomenclatorului de produse fie prin
sortimente noi de bere, fie prin produse derivate: drojdie de bere, sucuri naturale
,bauturi energizante.
Societatea prin potentialul sau si prin potentialul zonei in care se afla amplasata
are posibilitatea de integrare pe verticala si de diversificare.
Cresterea cererii pe piata interna;
Sporirea posibilitatilor de export;
Schimbarea strategiei bazate pe economia de piata si adoptarea unei atitudini mai
agresive pe piata pentru schimbarea imaginii societatii;
Manifestarea unei stari de stagnare sau de regres la firmele concurente; se poate
mari sau chiar acapara segmentul de piata acolo unde acestea au avut piata de
desfacere.

AMENINTARI
Presiunea tot mai crescanda a concurentei - bere importata sau produsa sub
licenta in tara, cu renume: Becks, Carlsberg, Heineken, etc.;de aceea este foarte
important sa mentinem o calitate constanta la berea produsa
Schimbari ale nevoilor,gusturilor sau preferintelor clientilor;doar in cazul in care
apar schimbari la berea produsa, calitate mai slaba sau chiar un pret mai ridicat
fata de celelalte sortimente existente pe piata.

Perioade lungi de stagnare sau declin economic la nivel european sau mondial;
Fluctuatiile monedei nationale fata de moneda Euro ,poate sa duca la scaderea CA
,pentru ca materia prima folosita este in exclusivitate din export si automat va
creste costul de productie.
Aparitia unor noi competitori;
CONCLUZII IN URMA ANALIZEI SWOT
Este o societate profitabila; fata de anul 2008 aceeasi perioada,sa
inregistrat o crestere de profit cu 30% mai mult.
Beneficiaza de un management performant;
Structura organizationala a societatii este moderna; firma este organizata
pe o structura organizationala de management ierarhic functional.
Dispune de resurse financiare;
Societatea are in proprietate hala industriala unde isi desfasoara
activitatea;
Are o piata de desfacere stabila si este posibila largirea ei estimata in anul
2010 cand vom scoate pe piata berea la sticla ce va fi distribuita si lanturilor
Horeca.
Locurile fruntase in topul celor mai bune firme din judet si chiar din tara
ofera o imagine buna a firmei pe piata produselor hidraulice.
IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITAȚII
Leadershipul, angajamentul si implicarea activa a managementului de la cel
mai inalt nivel pentru dezvoltarea si mentinerea unui sistem de management al
calitatii eficace si eficient , prin:
- stabilirea viziunii, politicilor si obiectivelor strategice coerente cu scopul
organizatiei;
- conducerea organizatiei prin exemplu propriu, in scopul de a dezvolta
increderea in randul personalului acesteia;
- comunicarea directiei organizationale si a valorilor referitoare la calitate si
la sistemul de management al calitatii;
- participarea la proiecte de imbunatatire, cautare de metode, solutii si
produse noi;
- obtinerea de feedback direct referitor la eficacitatea si eficienta sistemului
de management al calitatii;
- identificarea proceselor de realizare a produsului care furnizeaza valoare
adaugata pentru organizatie;
- identificarea proceselor suport care influenteaza eficacitatea si eficienta
proceselor de realizare;
- crearea unui mediu propice implicarii si dezvoltarii personalului;
- punerea la dispozitie a structurii si resurselor necesare pentru sustinerea
planurilor strategice ale organizatiei.
DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITAȚII APLICATE
LA FABRICA DE BERE - SEBES
STRATEGIILE CALITATII SI OBTINEREA DE PERFORMANTE LA FABRICA DE BERE
SEBES
Strategiile de asigurare a calitatii sunt prioritare atat in diagnosticul firmei
cat si in abordarea strategica a acesteia.
Calitatea produselor sau serviciilor, reprezinta un obiectiv al firmei in
strategiile de piata, dar si o cale de actiune pe intreg parcursul proiectarii,
pregatirii tehnologice, al procesarii productiei si al prestarii serviciilor, al
controlului prin inspectii, analize, incercari, probe, pana la distribuirea produselor
si asigurarea service-ului de mentenabilitate.
Tipologia strategiilor calitatii
- Strategia dominatiei prin calitate
- Strategia diferentierii prin calitate
- Strategia performantei maxime
- Strategia diversificarii prin calitate
- Strategia concentrarii pe un nivel de calitate
- Strategia globala a calitatii
- Strategia axata pe costurile calitatii

OBIECTIVELE CALITATII PE ANUL 2009 LA FABRICA DE BERE SEBES


1. Mentinerea Certificarii Sistemului de Management al Calitatii implementat in
cadrul Grupului ROMAQUA BORSEC in conformitate cu cerintele standardului SR
EN ISO 9001:2001 la auditul de supraveghere din aprilie 2008 din partea firmei
Lloyd's Register Quality Assurance
2.Mentinerea sistemului de management al sigurantei alimentelor, in
conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 22000:2005 - conform
planificare primita de la ROMAQUA GROUP
3. Implementare Lab Star System - pregatire laborator pentru "Zero
measurement"
4. Obtinerea urmatoarelor rezultate la FTR:
4.1 FTR brewhouse: 90 %
4.2 FTR finished product: 85 %
5. Obtinerea rezultatului de 75% la PCS (packaging conformance to schedule)
6. Obtinere rezultat 88% la PCO (perfect customer order)
7. Realizarea consumului de energie electrica de 7.2 kWh/ hl la productie bere
8. Realizarea planului de instruire elaborat pe anul 2009
Proiectarea procedurilor "Controlul documentelor" ,Controlul inregistrarilor,
Analiza efectuata de management
Scop
Prezenta procedura stabileste metodele aplicate de Romaqua Group
Borsec S.A. necesare mentinerii sub control a documentelor sistemului de
management al calitatii, pentru a se asigura ca:
- editiile in vigoare ale documentelor necesare sunt disponibile celor care le
utilizeaza / aplica,

- inainte de difuzare, documentele initiale si modificarile acestora sunt


analizate si aprobate de functiile autorizate.
Domeniu de aplicare
Procedura se aplica de catre personalul Romaqua Group. implicat in
elaborarea, analizarea periodica, modificarea, validarea, aprobarea, difuzarea,
arhivarea si utilizarea:
- documentelor sistemului de management al calitatii;
- documentatiei tehnologice (de proces / produs);
- documente contractuale;
- documente de provenienta externa (standarde, reglementari, legislatie,
etc.);
- alte documente (corespondenta generala, documente privind personalul,
etc.).
Identificarea documentelor
Documentele, indiferent de suportul pe care sunt emise se identifica prin:
denumire, cod, numar, editie si /sau revizie si data
Editiile ulterioare ale documentelor controlate poarta aceleasi elemente
de identificare ca si documentele initiale;
Liste ale variantelor in vigoare ale documentelor sistemului de
management al calitatii sunt elaborate si actualizate de catre reprezentantii
autorizati ai Grupului Borsec;
Copiile documentelor SMC se identifica, pe prima pagina, cu unul din
indicatorii: "Copie controlata nr.", "Copie informativa", "Anulat";
In cazul documentelor tehnologice, data documentului (ziua, luna, anul)
constituie indicatorul stadiului documentului respectiv.
Codificarea documentelor
Codificarea documentelor SMC se face printr-o grupare alfanumerica,
dupa cum urmeaza:
a. Manualul calitatii - MC;
b. Proceduri de sistem - PS - xyz, unde xyz este un numar atribuit de
RSMC la nivel de Grup
c. Proceduri de lucru - PL - xyz, unde xyz este un numar atribuit
de RSMC, dupa caz, la nivel de Grup Borsec / sucursala / punct de lucru,
d. Instructiuni de lucru - IL - xyz, unde xyz este un numar atribuit de
RSMC, dupa caz, la nivel de Grup Borsec / sucursala / punct de lucru,
e. Documente - D - xyz - ab, unde xyz si ab sunt numere atribuite
de RSMC, dupa caz, la nivel de Grup Borsec / sucursala / punct de lucru,
f. Formulare - F - xyz - ab, unde xyz si ab sunt numere atribuite
de RSMC, dupa caz, la nivel de Grup Borsec / sucursala / punct de lucru.
Modificarea documentelor
Documentele SMC se modifica ori de cate ori este cazul. Modificarea
documentelor SMC este generata, de regula, de modificarea documentelor de
referinta, reglementarilor specifice, structurii organizatorice a societatii,
schimbarea tehnologiei
Sunt considerate modificari acele completari / corecturi ulterioare
aprobarii, care afecteaza continutul, si nu forma documentelor.
Modificarile se aproba de aceleasi functii / departamente / sectii / birouri
care au elaborat, validat si aprobat documentele initiale.
Modificarile documentelor se indica prin schimbarea, dupa caz, a reviziei
si/sau editiei documentelor si a datei acestora.
Reviziile documentelor sunt modificari ale documentelor care afecteaza
un numar limitat de pagini / capitole.
Reviziile sunt inregistrate in pagina dedicata, sunt descrise sumar si sunt
marcate, atunci cand este posibil, prin scrierea textului cu aldine.
Editia este o modificare care afecteaza peste 40 % din continutul
documentului si presupune retiparirea lui in intregime.
Pentru usurinta controlului modificarilor, dupa 5 revizii ale unui
document se trece la o noua editie a documentului, indiferent de volumul
modificarilor.
Scop
Prezenta procedura stabileste metodele aplicate de Romaqua Group S.A.
necesare mentinerii sub control a inregistrarilor sistemului de management al
calitatii, pentru a se asigura ca acestea sunt si trebuie sa ramana: lizibile, usor de
identificat si usor de regasit.
Domeniu de aplicare
Procedura se aplica de catre personalul Romaqua Group SA implicat in
identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea si eliminarea inregistrarilor
referitoare la sistemul de management al calitatii.
Documente de referinta
Pentru intelegerea si aplicarea prezentei proceduri trebuie considerate
urmatoarele documente de referinta:
- Manualul calitatii;
- ISO 9001:2000 ( SR EN ISO 9001:2001 ) "sisteme de management al
calitatii - CERINTE".

Activitati si responsabilitati
Inregistrarile pot fi prezentate atat pe suport hartie, cat si pe suport
informatic;
Inregistrarile privind calitatea sunt stabilite si mentinute pentru a furniza
dovezi ale conformitatii cu cerintele si ale functionarii eficace a sistemului de
management al calitatii;
Identificarea inregistrarilor este efectuata prin titlu, data emiterii si cod
(unde este cazul);
Depozitarea si protejarea inregistrarilor pe suport hartie se face in incaperi
si elemente de mobilier, astfel incat sa se asigure lizibilitatea pe toata durata de
pastrare a acestora;
Depozitarea inregistrarilor pe suport informatic se face cu ajutorul
computerelor si se protejeaza impotriva modificarii si eliminarii neautorizate.
Inregistrarile localizate pe serverul SAP sunt replicate zilnic pe un server identic
aflat in locatia Borsec si li se aplica o salvare de siguranta zilnica pe benzi
magnetice.
Inregistrarile sistemului de management al calitatii se pastreaza in locul
(departament, sectie) unde au fost generate. Seful departamentului / sectiei este
responsabil pentru colectarea si pastrarea inregistrarilor;
In scopul regasirii cu usurinta, inregistrarile pe suport hartie se
indosariaza in bibliorafturi, pe care se noteaza tipul de inregistrare, procesul
aferent si perioada la care se refera. Inregistrarile pe suport informatic sunt
grupate in directoare cu denumirea procesului / inregistrarii / codului - unde este
cazul;
Eliminarea inregistrarilor se face prin ardere / tocare pentru cele pe
suport hartie, respectiv prin stergere pentru inregistrarile pe suport informatic;
Scop
Procedura are ca scop imbunatatirea sistemului de management al
calitatii prin utilizarea politicilor referitoare la calitate, a obiectivelor calitatii, a
rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a analizei actiunilor corective si
preventive si a analizei efectuate de management.
Domeniul de aplicare
Procedura se aplica tuturor proceselor si produselor din cadrul firmei
Hidraulik
Descrierea procedurii
Imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemul de Management al Calitatii
urmareste ca rezultatele actiunilor corective si preventive stabilite in cadrul
organizatiei sa duca la scaderea gradata a neconformitatilor generale (de sistem,
de proces, de produs) odata cu cresterea gradata a performantelor sistemului.
Actiunile corective se stabilesc cu scopul de a elimina cauzele care au
generat neconformitati si de a preveni reaparitia acestora.
Actiunile preventive sunt activitati definitorii pentru a elimina cauzele
neconformitatilor potentiale, cu scopul de a preveni aparitia acestora.
ABORDAREA MANAGEMENTULI CALITATII IN INSTITUTIE
Managementul este arta de a face lucrurile ca sa se realizeze in organizatii
prin intermediul celorlalti. Se apreciaza ca dezvoltarea sistemelor de management
ale organizatiei se bazeaza pe sistemul de management al calitatii, componenta
manageriala fiind mai pregnanta la acesta decat la celelalte sisteme de
management.
Politica in domeniul calitatii face parte din politica generala de afaceri a
unei organizatii. Conducerea la cel mai inalt nivel are responsabilitatea de a corela
politica de afaceri cu politica in domeniul calitatii a organizatiei si de a implica
intregul managementul in indeplinirea obiectivelor stabilite.
Managementul conducerii trebuie sa arate devotament pentru
dezvoltarea, implementarea si permanenta imbunatatire a eficacitatii sistemului
de management a calitatii prin:
- comunicarea in cadrul organizatiei despre importanta satisfacerii
cerintelor clientului, precum si a celor oficiale si legale;
- stabilirea politicii calitatii;
- asigurarea ca s-au stabilit obiectivele calitatii;
- coordonarea revizuirilor la nivelul managementului;
- asigurarea disponibilitatilor resurselor.
Conducerea de la cel mai inalt nivel trebuie sa inteleaga ca organizatia nu
poate rezista in cadrul economiei de piata decat prin calitate, dar nu doar prin
calitatea produsului ci printr-o serie mai larga de activitati de calitate sistemul de
management al calitatii asigura institutionalizarea celor mai bune practici ale unei
organizatii.
CONCLUZII SI RECOMANDARI PERSONALE
Atat calitatea cat si satisfactia clientilor sunt, la ora actuala, subiecte de
maxima importanta, care castiga o atentie sporita pe plan mondial, capacitatea
unei organizatii de a ramane pe piata depinzand in totalitate de abilitatea ei de a
castiga si de a-si mentine clientii.
Prin implementarea, certificarea si imbunatatirea continua a unui SMC, o
organizatie doreste sa demonstreze capacitatea sa de a furniza in mod constant
produse ce satisfac cerintele tuturor partilor interesate.
SMC-ul este acea parte a sistemului de management al organizatiei
orientat spre realizarea obiectivelor referitoare la calitate, in scopul satisfacerii
cerintelor tuturor partilor interesate si depasirea asteptarilor acestora.
Abordarea calitatilor produselor in cadrul unei organizatii, prin
intermediul unui SMC, permite identificarea punctelor tari si slabe referitoare la
calitate.
S.C. Romaqua Group S.A. Borsec - Sucursal Sebes a stabilit, documentat,
implementat si mentinut un sistem de management al sigurantei alimentului
eficace, pe care il actualizeaza atunci cand este necesar, conform cerintelor
standardului de referinta.
Prin acest sistem au fost identificate procesele sistemului, secventa si
interactiunile dintre aceste procese, criteriile si metodele necesare asigurarii
functionarii efective si controlul acestor produse, disponibilitatile informatiilor
necesare functionarii si monitorizarii acestor procese, precum si implementarea
actiunilor necesare obtinerii rezultatelor planificate si imbunatatirii continue.
Organizatia se asigura ca pericolele pentru siguranta alimentului care
sunt posibil sa apara legat de produsele sale, in limitele domeniului sistemului
sunt identificate, evaluate si controlate in asa fel incat produsele organizatiei sa
nu dauneze, direct sau indirect, consumatorului.
Avantajele unei organizatii pentru care se elaboreaza documentatia
Sistemului de Management al Calitatii presupun urmatoarele aspecte:
- sustinerea angajatilor in a intelege rolul lor in cadrul organizatiei,
aceasta oferindu-le o intelegere buna a scopului si importantei muncii lor;
- imbunatatirea performantelor si cresterea eficacitatii
managementului organizational prin aplicarea principiilor managementului
calitatii;
- imbunatatirea continua a calitatii serviciilor si produselor prin
identificarea si corectia neconformitatilor constatate in desfasurarea
implementarii planului calitatii;
- instruirea noilor angajati si reinstruirea periodica a angajatilor
actuali;
- cresterea gradului de satisfactie a clientilor prin analiza cerintelor
acestora si definirea proceselor care contribuie la realizarea de produse pentru
satisfactia clientilor;
- furnizarea increderii fata de clientii sai furnizand produse care
indeplinesc in mod consecvent cerintele unui standard inalt si eficient.
Recomandari de imbunatatire:
- Implementarea unui program de reducere a costurilor asigurarii
calitatii;
- Imbunatatirea metodei de evaluare si selectie a furnizorilor;
- Elaborarea unui plan de instruire in domeniul calitatii la nivelul intregii
firme;
- Abordarea metodei imbunatatirii calitatii prin proiecte;
- Folosirea unor metode de evaluare a performantelor societatii in
domeniul calitatii;
- Folosirea unui sistem complet de indicatori ai calitatii produselor;
- Implementarea sistemului Managementului Total al calitatii (Total
Quality Management).