Sunteți pe pagina 1din 14

PPROPUNĂTOR : prof. înv. pt.

primar TRÎNC LAURA,


Şcoala cu clasele I-VIII Pişcolt, Jud. Satu Mare

DATA: 23.11.2011
CLASA: a IV-a A
DISCIPLINA: Educaţie plastică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Amestecul de culori şi nonculori
TEMA PLASTICĂ: Obţinerea tonurilor
SUBIECTUL: Călătorie în lumea poveştilor
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi

SCOPUL LECŢIEI: Formarea priceperilor şi deprinderilor de a utiliza tonurile culorilor în vederea


realizării unei compoziţii cu o temă dată;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La finalul orei elevii vor şti :


OB. COGNITIVE :
O1: - Să recunoască diferite categorii de culori (calde, reci, primare, binare);
O2: - Să identifice nonculorile în natură şi în reproduceri de artă;
O3 : - Să descopere rolul nonculorilor (alb sau negru) în amestecul cu o culoare dată;
O4: - Să obţină tonuri închise sau deschise ale unei culori date, prin amestecul progresiv cu
negru sau alb;
O5: - Să realizeze lucrări corecte, originale, în conformitate cu indicaţiile date;
O6:- Să analizeze cu sprijin lucrările lor şi ale colegilor, raportându-se la criteriile de
evaluare precizate.
O7: - Să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere logic şi gramatical, utilizând termeni
ai limbajului plastic:

OB.AFECTIVE :
O8 - Să participe activ la lecţie, atât la activităţile individuale cât şi la cele de grup,
răspunzând tuturor solicitărilor ;
OB.PSIHOMOTORII :
O9 - Să realizeze corect sarcinile de lucru în conformitate cu cerinţele formulate
O10 - Să mânuiască corect ustensilele de lucru;
O11- Să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul lucrului şi pe tot parcursul orei

1. RESURSE PROCEDURALE :

a) Metode şi procedee: conversaţia, dialogul dirijat, observaţia, explicaţia, demonstraţia,


exerciţiul, problematizarea, munca în echipă, munca independentă, exerciţiul-joc, metoda Cadranele,
metoda Blazonului.

b)Forme de organizare : individual, frontal, pe echipe.

2. RESURSE MATERIALE: planşe model, reproduceri după opere de artă, fişe pe echipe
pentru metoda Cadranelor, cercuri colorate, lipici, planşă aplicativă pentru demonstrarea
obţinerii tonurilor, foi de desen având schiţate câte un blazon, acuarele, pensule, pahare cu apă,
soport pentru realizarea amestecurilor

3. FORME ŞI TEHNICI DE EVALURE : observarea sistematică, probă practică, autoevaluare,


evaluarea colegilor

BIBLIOGRAFIE :

¤ Băran, Viorica; Horneţ, Natalia ; Anghel, Gheorghe-Album metodic de creaţie artistică, „Arta grafică”,
Bucureşti
¤ Botezatu, Elisabeta; Stan, Lucian; Stan, Ileana- Educaţie plastică - Ghid metodic, clasele I-IV , E.
Aramis, Bucureşti, 2003.
***Curriculum Naţional
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

MOMENTELE OB. ACTIVITATEA ACTIVITATEA RESURSE RESURSE MODALITĂŢI


LECŢIEI OP. PROPUNĂTORULUI ELEVILOR PROCEDURALE MATERIALE DE EVALUARE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Moment -asigur aerisirea clasei - îşi pregătesc - acuarele
organizatoric -pregătesc materialele necesare săculeţele - pensule
bunei desfăşurări a lecţiei - îşi scot şi îşi -conversaţia - vase pt. apă
- verific materialele elevilor şi le aranjează pe bancă - suport pentru Observaţia
completez dacă e cazul cele necesare amestec sistematică a
- îşi umezesc - cârpă elevilor
culorile
Captarea şi - se va intona ,,Cântecul ,,Cântecul
orientarea atenţiei culorilor’’ culorilor’’

Reactualizarea METODA CADRANELOR - ascultă sarcina de


structurilor O1 - Pe bancă aveţi fiecare căte un lucru - conversaţia -plicuri
anterioare plic. În el veţi găsi cercuri de - discută în echipă - cercuri
O8 diferite culori. Priviţi cu atenţie - completează colorate
O9 fişa de lucru cu cele 4 cadrane şi cadranele, lipind - problematizarea -lipici
O11 lipiţi fiecare cerc acolo unde cercurile colorate - munca în echipă -fişa cu cele 4
indică culoarea sa. la locul potrivit cadrane
- observaţia ANEXA 1
- vin în faţa clasei
- se poartă discuţii în legătură cu şi îşi prezintă - conversaţia
O1 fiecare fişă a grupelor planşa obţinută

- Fiecărei echipe văd că i-au


rămas câte 2 cercuri colorate în
alb şi negru.
O2 Pe acestea de ce nu le-aţi lipit? ... albul şi negrul
sunt nonculori - conversaţia
-Daţi exemple de obiecte din - exemplifică - problematizarea
natură care sunt albe sau negre.
O8 - Ce obţinem amestecând alb cu ...gri neutru
negru ?
Anunţarea - Azi vom descoperi lucruri noi
subiectului şi a ob. legate de nonculori, vom vedea - sunt atenţi la cele - observaţia
operaţionale ce se întâmplă dacă amestecăm o comunicate
culoare cu alb sau cu negru şi
vom reliza picturi folosind aceste
amestecuri. -conversaţia - acuarele - evaluarea
Dirijarea învăţării - Să luăm pe pensulă culoarea - pensule produselor
albastră. Puneţi o anumită - vase pt. apă activităţii
O3 cantitate din culoare pe suportul - realizează - suport pentru
de amestecat. Spălaţi pensula, amestecul conform amestec
apoi adăugaţi peste albastru cerinţei - demonstraţia - cârpă
O4 puţin alb . Ce observaţi?
... se obţine un
albastru mai Observaţia
O9
- Să vină cineva la tablă şi să deschis - planşă sistematică a
coloreze caseta vecină (din intuitivă–suport elevilor
stânga) celei coloratede mine cu -un elev colorează -observaţia demonstrativ
albastru, cu culoarea obţinută caseta ANEXA 2
O7 din amestec. corespunzătoare

-Peste amestecul obţinut de voi


pe suport, vă rog să mai adăugaţi - explicaţia
încă o cantitate de alb. Ce -realizează - observaţia
O4 observaţi? amestecul cerut - problematizarea
... obţinem o - conversaţia - evaluarea
culoare şi mai produselor
-Să vină cineva şi să coloreze deschisă activităţii
caseta următoare din stânga cu -un elev colorează - exerciţiul
culoarea obţinută caseta
corespunzătoare

-Realizând aceste amestecuri voi - acuarele


aţi obţinut de fapt tonuri ale - sunt atenţi la cele - explicaţia - pensule
culorii albastre. comunicate - vase pt. apă
O8 - suport pentru
- se procedează în mod similar şi amestec
pentru obţinerea amestecului de - cârpă
albastru cu 1 unitate de negru, - completează la
O4 apoi cu 2 unităţi de negru tablă planşa - evaluarea
intuitivă produselor
O8 - Privind planţa de pe tablă, cine activităţii
poate să-mi spună care sunt - planşă
O7 tonurile deschise ale culorii - indică pe planşa intuitivă–suport
albastru? de pe tablă tonurile demonstrativ
Dar tonurile închise? deschise -conversaţia ANEXA 2

- indică pe planşa - demonstraţia


Prezentarea - prezint planşe, desene, de pe tablă tonurile ANEXA 3
materialului stimul O7 reproduceri închise -problematizarea ANEXA 4 Observaţia
- cer elevilor să recunoască sistematică a
tonurile deschise sau închise ale - se analizează -observaţia elevilor
O8
unei culori materialul
O9 prezentat
Întuirea modelului METODA BLAZONULUI
şi a condiţiilor de - titlul ,,Dumbrava minunată”
calitate - primul cadran: desenaţi o plantă
reprezentativă pentru povestire
- al doilea cadran: un animal - se observă modul - blazonul
întâlnit în povestire de completare al -explicaţia ANEXA 5 Observaţia
- al treilea cadran: un obiect legat blazonului -conversaţia -acuarele sistematică a
O3 de povestire -analizează -pensule elevilor
O4 - al patrulea cadran: un loc modelul prezentat -vase de apă
important din povestire de învăţătoare

- Veţi fi atenţi să nu folosiţi decât


tonuri ale culorilor şi nu culorile
O6 direct din cutiuţă! - sunt atenţi la
explicaţii
O3 - prezint frontal modul de lucru, -lucrările finite
subliniind condiţiile tehnice - urmăresc ale elevilor
necesare unei bune realizări explicaţiile şi
precum şi criteriile de evaluare demonstraţiile

Obţinerea - urmăresc elevii pe parcursul - munca


performanţei realizării lucrărilor independentă
O5 -ofer sprijin şi explicaţii acolo - acuarele
O11 unde este nevoie - elevii realizează -exerciţiul - pensule
O10 Îi voi îndruma pe copii în individual lucrarea, - vase pt. apă
timpul executării temei şi sub atenta - suport pentru
voi trece pe la fiecare, supraveghere a amestec
O6
stimulându-le copiilor învăţătoarei - cârpă
O7 încrederea în forţele proprii
şi încurajându-i. - model de
Reiau explicaţiile dacă blazon pentru
nu au fost înţelese şi îi voi fiecare elev
ajuta pe copiii care
Evaluarea şi întâmpină dificultăţi. - fiecare elev îşi
aprecierea prezintă lucrarea - conversaţia - evaluarea
lucrărilor O6 finită - explicaţia produselor
- fac aprecieri individuale şi
O8 colective -analizează - turul galeriei -lucrările finite activităţii
O7 - lucrările sunt expuse în clasă lucrările proprii şi ale copiilor - autoevaluarea
- se notează cele mai reuşite pe cele ale
lucrări colegilor

Momentul - aşezarea
organizatoric final materialelor în
-curăţenie pe bănci săculeţe
- reorganizarea spaţiului de lucru
ANEXA 1

Lipiţi cercurile colorate din plic conform cerinţelor de pe fişă:

CULORI PRINCIPALE CULORI SECUNDARE

CULORI CALDE CULORI RECI


ANEXA 2

Obţinerea tonurilor

ALBASTRU
(varianta iniţială de pe tablă)
tonuri deschise ALBASTRU tonuri închise
(varianta finală de pe tablă)

ANEXA 3 Tonuri de verde


ANEXA 4 Tonuri de albastru
Dumbrava
minunată
Dumbrava
minunată