Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume …………………………………………. Data………………………..

FIŞĂ DE LUCRU MEM- ÎNMULŢIREA

1.Completând careul cu ajutorul cuvintelor descoperite pe spaţiile punctate vei afla denumirea primei
operaţii de ordinul al doilea studiate la clasa a II-a.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Numerele care se înmulţesc se numesc ........................................ .


2. Dacă înmulţim un număr cu 2, obţinem .................................... acelui număr.
3. Dacă înmulţim un număr cu 1 obţinem acelaşi ......................... .
4. Rezultatul înmulţirii se numeşte ..................... .
5. Îndoitul unui număr sau .................. unui număr.
6. Prin înmulţirea unui număr cu 3 se obţine ........................ acelui număr.
7. Numărul care adunat cu el însuşi ne dă acelaşi rezultat ca atunci când îl înmulţim cu el
însuşi este .............. .
8. 3x4 , citim 3 înmulţit cu 4 sau 3 ............. 4.
9. Dacă înmulţim un număr cu 0, obţinem ................ .
10. Dacă înmulţim un număr cu 4, obţinem ................................... acelui număr.
2.Completează cu produsele sau factorii potriviti:

1 x 1 = ….. 6 x 6 = …… 2 x 3 = ……. 2 x … = 14 8x…=8


2 x 2 = ….. 7 x 7 = …… 7 x 5 = ……. …x 6 = 18 9x…=0
3 x 3 = ….. 8 x 8 = …… 8 x 7 = …… … x 8 = 16 3 x … =15
4 x 4 = ….. 9 x 9 = …… 9 x 6 = …… 4 x … = 36 2 x … = 20
5 x 5 = ….. 10x10=…… 8 x 4 = …… 6 x … = 48 3 x … = 12

3.Scrie numerele date ca produse de doi factori.

12 = ………= ………… 24 = ……….= ………….. 49 = ……………


16 = ………= ………… 18 =………..= ………….. 42 = …………….
20 = ………= ………… 30 = ……….= ………….. 28 = …………….

4.Efectuează înmulţirile în ordinea în care sunt scrise

4 x 2 x 9 = ……. 2 x 4 x 8 = ……. 2 x 3 x 7 = ……. 5 x 2 x 4 = …….


…………………… ………………… …………………. ………………….
5.Calculează, ţinând cont de ordinea efectuării operaţiilor, apoi compară rezultatele .

3 x 7 + 79 163 – 7 x 9 38 + 9 x 6 46 + 5 x 9 100 – 8 x 3 100- 6x4


………… …………… …………. …………. ………….. ………..
............. ……… ………. ………. ……… ……
6.Pe un platou sunt 9 gutui, de 2 ori mai multe mere decât gutui şi pere cu 2 mai multe decât gutui. Câte
fructe sunt pe platou?

1.) …………………………………………………. ……………………………


2.)…………………………………………………. …………………………….
3.)………………………………………………….. ……………………………..
V……………………………………………………………….R:………………….
7.Pe o pârtie sunt 8 adulţi, de 3 ori mai mulţi băieţi decât adulţi, iar fetiţe cu 5 mai puţine decât băieţi.
Câte persoane sunt pe pârtie?
1.)……………………………………………………………………………… ……………………………….
2)………………………………………………………………………………. ……………………………….
3)……………………………………………………………………………….. …………………………………
V. ………………………………………………………………………………………. R:…………………………