Sunteți pe pagina 1din 40

Director fondator: Roxana Litvin

ANUL VII I NUMĂRUL 20 I ORADEA I ACADEMIA DACO-ROMÂNĂ I CITITORI 425.550


Revista apare sub egida Fundației ”Grădina Maicii Domnului” – a Academiei Daco-Române și a UZPR România

O, MĂICUȚĂ SFÂNTĂ - PRICEASNĂ

1. O, Măicuța Sfânta
3. Iar când nori și ceață
Te rugam fierbinte
Innegri-vor zarea
Sa primești de-a pururi
Vino tu, Măicuță
Marea rugaminte
Să ne-arăți cărarea
Ref: Nu lăsa măicuță
Ref: Nu lăsa măicuță
Să pierim pe cale
Să pierim pe cale
Căci noi suntem fiii
Căci noi suntem fiii
Lacrimilor tale.
Lacrimilor tale
2. Fă să-ți batem zilnic
4. Noi, cuprinși de-o pace
La miloasa-ți poartă
Fără de hotară
Câta vreme-n lume
Lăuda-te-om veșnic
Valuri ne mai poartă
Pururea fecioară
Ref: Nu lăsa măicuță
Ref: Nu lăsa măicuță
Să pierim pe cale
Să pierim pe cale
Căci noi suntem fiii
Căci noi suntem fiii
Lacrimilor tale.
Lacrimilor tale
Roua Cerului - Nr.20

ROMÂNIA SI CENTENARUL
Ne apropiem încet si cu certitudine de- în posesie cu pământul lăsat drept jubiliar. Deci la mai mult de 100 de
un eveniment care ar trebui să fie moștenire de la bunicii și străbnicii ani ne simțim în aceași postură când:
sărbătorit de întregul Neam Românesc noștri - altfel spus am continuat țăranul român nu a fost pus în posesie
cu mare fast și bucurie în suflet - 100 ducerea luptei sclavagismului în de către Primarii Arendași ai
de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. În această perioadă iar acum ne aflăm în Partidului P.D.L. care se luptă pe viață
lumea aceasta nu sunt toate lucrurile aceași incertitudine a nesoluționarii si moarte să-l depose-deze pe țăran de
cum ar trebui să fie:prea multe rele durerilor sufletești sub forma unui pământ pentru a-l putea vinde
vedem în fiecare zi cu toate că sclagism modern impus de străinilor - și mai mult se întrec în
Dumnezeu n-a voit să fie asa. Ne ciocoismul Baronilor Roșii într-o propovăduiri de programe europene de
aflăm acum la 100 de ani de la Marea perioadă vremelnică de obscurantism desfințare a țăranului român-ceea ce în
Unire - perioadă în care Statul Român postrevolutionar. Este dacă doriti o mare parte au și reusit. Este evidentă
a suferit puternice transformări în periodicitate similară cu cea din anul lipsa exponențială a ,,ideii naționale,,
dezvoltarea sa dar niciodată pe măsura 1907,când Marele istoric Nicolae cu toate atributele ei, cu deplina
asteptărilor poporului Iorga în articolul unitate a poporului românesc,a Făcliei
îndiferent de perioada istorică ,,Ascundeți Țăranii,, ne spunea: conștinței naționale. Revenind la
parcursă. Dacă atunci ne-am ,,Suntem în plin an jubiliar, când a fost perioada mai sus enunțată,reiterez
descătușat de sclavagism și lanțurile înfățișată o țară îndestulată și în plin faptul căci Iorga avea o misiune nobilă
robiei care zăngăneau pe trupul progres după o domnie de 40 de ani ai și dificilă în acelați timp în lupta cu
muritorului de rând - legat fiind de suveranului. În mijlocul partidele politice și camarila
puterile fanariote si austro-ungare acestui decor,al farsei și lor:,,luptasem atâția ani contra unei
deopotrivă - simțim în decursul vremii minciunii,întâmplarea scoate la clase politice de uzurpațiune,împărțită
periodicitătii istorice că nu s-au făcut iveală pe țăranul lipsit de de formă în partide prin care se putea
evolutiv prea multe lucruri - si afirm pământ,având pe pielea aspră și primbla în voie orice ambiție și orice
acest lucru cu toată responsabilitatea înegrită de soare și vânt,,cămașa interes. Asculasem de la tribuna
dacă privim adevărul si realitatea în neagră ca țărâna,,. Vehemență Parlamentului aproape un deceniu
fata ochilor înlăcrimati de cutremurătoare a slovei lui Iorga fraza răsunătoare și goală.Ei au distrus
obscuritatea durerii - ne-am descătușat zdrobește politicianismul hâd și-l ,,libertatea de cugetare în politică și
de sclavagismul imperial al vulturului aruncă la stâlpul infamiei și trădării de cultură și au desfințat dezvoltarea ideii
bicefal cu două capete al Vienei dar n- neam;,,iar pe vita câmpului respingeți- unității politice a românilor. Aceleași
am reusit în acest răstimp să fim puși o în pumni,ascundeți-o în vizuini ca să probleme inundă sufletul poporului
nu strice bucuria risipirii din anul român și după 111 ani de:neliniște,
panică.nesiguranță și sărăcie
Roua Cerului - Nr.20
fiindcă țara nu este condusă de români CAPITOLUL X suspendă ostilitățile. Armata
și nici pentru români - suntem într-un PRĂBUȘIREA AUSTRO- Mackensen,care ocupase și sărăcise
sistem semi-colonial al celor dinafara UNGARIEI ȘI UNIREA țara timp de 2 ani,
țării care ne-au subjugat economic și TRANSILVANIEI ȘI A BUCOVINEI începe o retragere penibilă,
care conduc țara pentru interesele CU ROMÂNIA aruncând în urma sa podurile,
oculte de-a lua ceea ce este mai de stricând căile de comunicație,
preț de la bogățiile subsolului: Anul 1918 a adus decisiva marelui ridicând ce mai găsea prin sate.
petrol, aurul Roșiei Montane,a războiu. Ofensiva lui Foch a sfărâmat La 1 Decembrie,Regele
pământului prin grânele care în puterea militară a Germaniei iar Ferdinand,având alături pe generalul
regimul trecut satisfăcea interesele de- cuvântul evanghelic al lui Wilson a Berthelot,își face intrarea triumfală în
a hrăni jumătate din populația lumii chemat naționalitățile oprimate la Bucureștii dezrobiți. În același timp,un
iar astăzi totul este exportat pe barjele independența politică și la libera important proces politic se petrecea în
vapoarelor în străinătate de către dispunere de soarta lor. Evenimentele imperiul austro-ungar. Prăbușirea
stăpânii pământului - iar românului petrecute în toamna anului 1918 în monarhiei habsburgice liberase
nu-i rămân nici niscaiva boabe pentru sud-orientul european,au dat ocazie popoarele cari fuseseră timp de secole
colivă. Da aceasta este realitatea crudă României să reintre în arena ținute cu forța,ca să alcătuiască
si Adevărul...! Si atunci mă întreb războiului. La 15 Septembrie, mozaicul austro-ungar. Pe când armata
resemnat și cu mare tristețe în Franchet d Experey rupse frontul austro-ungară,reținută pe frontul
suflet:,,pentru ce să de bucuri de bulgar la Dabropolie și începu italian,intră în disoluție,
Jubileu...? înaintarea spre Dunăre. La 30 popoarele se organizau în state
,,- pentru că de fapt România aderentă Octombrie,generalul Berthelot era la naționale de sine stătătoare,sau căutau
la Consiliul Europei trebuie să-și Dunăre,era vechiul și încercatul să se alipească de triunchiurile mai
piardă statutul de stat național,trebuie prieten al României,fostul șef al vechi,din afara hotarelor fostei
să renunțe la granițe,trebuie să renunțe misiunii militare franceze,care adusese monarhii.
la propria armată, politie,sistem servicii așa de mari țării prin Dintre provinciile române,
judiciar,trebuie să renunțe la propria reorganizarea armatei după campania supuse coroanei habsburgice Bucuvina
justiție în detrimentul politicii ,,unui din 1917. făcu cea dintâi gestul aruncării
comunism atroce,, a marilor politruci Apariția Francezilor la Dunăre a fost lanțurilor.În timpul războiului,ea
ai Rusiei:Marx și Engels semnalu redeșteptării României. La 3 suportase un lung și dureros martiriu.
preconizat de Europa prin Noua Noiembrie populația Capitalei robite Fusese de trei ori cucerită de Ruși. Și
Ordine Mondială. Si mai mult azi cânta Marsilieza sub ferestele marelui de trei ori recucerităn de Austro-
27.03.2018 când sub o formă de cartier german, ardea ziarele gerane și Germani. La 25 Octombrie se reunește
promenadă stufoșenie de catifea când atacă cordoanele de trupe germane,ce la Cernăuți Adunarea
în Parlamentul țării s-a prezentat un închideau străzile. Un aeroplan zbura Constituantă,care ,,în puterea
Omagiu Anului Jubiliar - cel mai mare de la Salonic la Iași, aducând mesajul suveranității naționale,
căftănit al țării nu participă la lui Clemenceanu,care cerea României hotărăște unirea Bucovinei cu celelalte
eveniment și-și găsește motive reintegrarea în război, pentru a țări românești într-un stat național
neplauzibibile să plece din țară...cum colabora cu armata franceză de la inependent,,- declarând în același timp
de-altfel a mai făcut-o de-atâtea ori la Dunăre. La 6 Noiembrie guvernul că va lucra în acest scop,,în deplină
sărbătoarea națională a României. Marghioloman e înlocuit cu guvernul solidaritate cu Români din
Pentru a nu se comite erori și-a nu lăsa filo-antan-tist Coandă. Trei zile în Transilvania și Ungaria,,. Oedinea
loc de interpretări asupra urmă armata română e din nou interioară a provinciei e turburată de
evenimentelor parcurse în sărbătorirea mobiliată. bande de soldați hoinari,de foști
Centenarului Marii Uniri am hotărâr Un ultimatum înmânat la București prizonieri liberați și de agitatori
să prezint evenimentele prezentate din mareșalului Mackensen,invită trupele Ukraineni. Atunci Consiliul
anul 1918 de către Marele nostru germane să părăsească țara în 24 de național,autoritatea executivă delegată
istoric Constantin Chirițescu din ore. În noaptea de 9-10 de Adunarea Constituantă cere
lucrarea ,,Războiul nostru de Noiembrie,Francezii trec Dunărea la guvernului român dela Iași să trimită
întregire(1916-1918) publicată în Giugiu și încep înaintarea spre armata românească,pentru a ocupa
Biblioteca pentru toți la București la București. În același timp,trupele provincia.
Editura Librăriei românești din Moldova de sud trec O divizie românească trece la 8
,,UNIVERSALA,,Alcalay&Co.27,Cal limita armistițiului dela Focșani și Noiembrie vechea graniță și la 11
ea Victoriei,27. înaintează pe urma Germanilor,cari se Noiembrie, intră în Cernăuți. În sala
retrag. Dar încheierea armistițiului de ședințe a palatului
general,de la 11 Noiembrie, guvernatorului,președintele
Consiliului național,
Roua Cerului - Nr.20
Flondor,îmbrățișează pe generalul Carol. Revoluția ungară din Budapesta citadela în care la 1599Mihai Viteazul
comandant român,- ,,așa cum fac doi se repercutează și în Transilvania, își făcuse intrarea triumfală,
frați iubitori,cari după o lungă i unde,însă,revendicările naționale încoronându-se ca principe al
dureroasă despărtțire,se întâlnesc spre române îi dau un aspect particular. Transilvaniei și în care,la 1784,marele
a nu se mai despărți niciodată,,.La 20 Delegația partidului național român se martir al Românilor, Horia, suferise
Noiembrie se întâlni la Cernăuți constituie la Arad ca Consiliu național supliciul frângerii pe roată . În timp
marele Congres, la care participau român. Guvernul Karolyi dinBudapes- ce,în sala Congresului, peste 1000 de
reprezentanți ai tuturor naționalităților te se văzu nevoit să recunoască delegați țineau adnarea,pe platoul
conlocuitoare în Bucovina. consiliul ca singur îndreptățit să citadelei,peste 100.000 de
Într-o artmosferă sărbătorească vorbească în numele tuturor românilor oameni,veniți din toate colțurile
Congresul aclamă în unanimitate, din Ungaria. Sub impulsul Consiliului Transilvaniei,ascultau cuvântările
Unirea necondiționată și pentru vecie național se organizează peste oratorilor ce le vorbeau de pe opt
a Bucovinei,în vechile ei hotare tot,,sfaturi naționale comitatenze,, tribunale și așteptau vestea cea mare.
istorice...cu Regatul României,,. cari iau în mână administrațiile locale; La ora 12 din zi,adunarea Congresului
Reprezentanții Germanilor - cari până locuitorii organizează gărzi votă cu însuflețirevrezoluțiunea prin
atunci fuseseră elementul dominant în naționale,care să susțină ordinea și care teritoriile locuite de Români,de
Bucovina - și ai Polonezilor,au siguranța publică împotriva bandelor. peste Carpați, se unesc cu România.
pronunțat completa adeziune la actul În numele guvernului maghiar Până la efectuarea contopirii depline,
unirii.Nelegiurirea de la 1775 fusese ,ministrul naționalităților,Oskar Transilvania avea să fie guvernată de
reparată. Iaszi,vine la Arad cu ramura de un Consiliu dirigent,sub preșidenția lui
Transilvania românească îndurase - în măslin,spre a găsi un teren de Iuliu Maniu. România Mare.
timpul războiului cu Românii - cel mai înțelegere cu Consiliul național
crud calvar.Pentru Unguri,războiul Român. El propusese
fusese ocazia binevenită de a desfința Românilor,constituirea de blocuri Mircea Arineanu
naționalitățile. Elementele viguroase naționale, federalizate după sistemul
erau trimise e fronturile de luptă și elvețian și rostește amenințarea că
băgate în prima linie de foc,spre a fi încheierea păcii nu e în mâna lui Foch
distruse. Pentru cei rămași acasă,opera ci în acea a republicilor sovietelor
arsenalul legiuirilor polițienești și al europene ale muncitorilor. Dar
corupției. Intelectualii și fruntașii Românii nu se intimidează,nici nu mai
români erau adunați în convoiuri sunt dispuși să conlucreze cu
imense și îndreptați spre temnițele din oprimatorii lor de secole.
Pusta Ungară: mulți și-au lăsat acolo Națiunea română vrea să aibă statul ei
viața. propriu și suveran pe ăntreg teritoriul
Când începu prăbușirea austro- locuit de Români. Tratativele între
germană iar popoarele monarhiei Maghiar și Români sunt rupte la 15
habsburgice fură chemate de Noiembrie. De la această dată poporul
evenimente să-și constituie guverne român se consideră definitiv despărțit
nașionale,partidul național român din de statul maghiar. O furie fără margini
Transilvania care dela anul 1848,era cuprinde pe Maghiari.
organul politic legitim al poporului Ei simt cât de mare și ireparabil e
român,intră în acțiune. Prin vocea dezastrul. Maghiarii se constituie și ei
deputatului Vaida-Voevod,el făcu în în gărzi naționale și încep să atace pe
camera din Budapesta istorica Români; ele comit acte de sălbăticie și
declarație cruzime,cum nu și-ar fi putut închipui
prin care refuză guvernului și camerei cineva că se pot întâmpla în Europa.
ungare dreptul să trateze și să Consiliul național de la Arad ia atunci
hotărască în treburi cari se raportă la două mari hotărâri: face apel la
situația politică a guvernului guvernul român de la Iași,ca să-i
român;numai organul național al trimită-n ajutor armata românească,și
națiunii române,delegat de adunarea sa convoacă poporul român la o adunare
națională,are acest drept. Era de fapt națională,care să decidă asupra soartei
proclamarea independenței națiunii lui.
române din Ardeal și răspunsul acestei Marea și istorica adunare națională s-a
națiuni la manifestul împăratu-lui ținut la 1 Decembrie 1918 în Alba
Iulia,vechea capitală a Transilvaniei,în
Roua Cerului - Nr.20

SUFERINȚELE DIN ARDEAL

CAPITOLUL III (1599-1691)


pastrarea independentei ca n-o sa ajunga la sfarsit bun,
Mihai Viteazul muntenești, expusa mai mult decat daca fortul Ardealului e in maini
oricare alta atacurilor turcești, lui i asa de nestatornice. Nobilimea
De obicei cand vorbim de se pare imperios lucru asigurarea maghiara preocupata numai și
Mihai Vodă Viteazul, îl pomenim stăpânirii in Ardeal, sau cel putin o numai de interesele sale egoiste
ca pe domnitorul, care intr-o alianță stransa, prieteneasca cu nu-și bate capul cu idei, care ies
anumita clipă a istoriei a avut stapanitorii acestei tari. Ar avea din cercul ei strans de vedere și o
norocul și puterea, să realizeze astfel pe de o parte asigurate intelegere cu ea de asemenea nu
acea unitate a celor trei țări spatele, iar pe de alta parte un putea fi de lungă durata. Cand apoi
romanesti, care de atunci încoace e puternic izvor de intarire si locul lui Sigismund îl ocupa fratele
pururea in mintea noastra. In refacere in zile de primejdie. La său, cardinalul Andrei și, acesta,
realitate Mihai e mai mult decăt inceput i se pare ca scopul acesta sau din slabiciunea lui sau din
atăt. E omul cu vederile adanci, a ar putea fi ajuns pe cale pasnica. În traditia turcofila a boierimii
carui straduinta politică era nu ajungerea lui iși vede independența ardelene, se apropie de Turci, gata
opera unei inspiratii momentane, tarisoarei sale si de aceea se arata chiar de luptă împotriva
nici urmarea, unei pofte de a gata la orice jertfe. In 20 Mai 1595 munteanului, Mihai Intelege ca nu
stapani, ci rezultă din o bună mandrul Mihai renunta chiar la mai e vreme de pierdut și se
chibzuiță cumpanire a ambitia sa, se declară vasal al hotarește sa puna el însuși mâna pe
imprejutărilor geografice și principelui ardelean Sigismund cetatuia ardeleana. N-a putut-o
istorice ale țărișoarelor românesti. Bathory si incheie cu dansul avea prin alianta, se vede nevoit s-
Mihai și-a dat seama, mai mult această puternica alianta, ale carei o cucereasca cu arma. În 28
decat oricare dintre domnitorii urmari au fort înca in acelasi an Octombrie 1599 armatele lui
nostri ca Ardealul e centrul unui biruintele de la Calugareni și strabatand pe la Brașov și Turnu-
neam, e o cetate fără seaman si că distrugerea Turcilor la Giurgiu. Roșu infrang total in campia de la
numai stapânind aici, vor putea fi Pentru indeplini si mai bine Selimbar, lângă Sibiu trupele
neatârnate cele două principate, frumoasa sa tintă, Mihai patrunde ungurești, arvunind prin aceasta
care se intind de la poalele in Moldova, detronează pe Aron biruinta pentru totdeauna pamantul
Carpatilor spre Dunare și Nistru. Voda pune în local ei pe Stefan Ardealului. Mihai si-a ajuns deci
El stie ca independența tarilor Razvan, barbat de aceleasi scopul. Puterea pe care o vedea el
romanesti e in stapanirea convingeri ca și dansul. in unirea politica a celor trei țări,
Ardealului, si vede lămurit ca un Astfel cele trei tari, menite sa era acum pe jumatate indeplinită.
stat sau o grupare strânsa, in al formeze o unitate puternica, sunt Ardealul era in mâna lui.
carei centru e aceasta cetate, acum intr-o legatura stransa, gata Pentru a intregi insa unitate,a mai
va pune ragaz oricăror năvaliri de sa infrunte orice atac din orice era ceva de facut. În Moldova,
peste Dunăre și Nistru. Pentru parte ar veni el. Sigismund Bithory Razvan fusese alungat și in locului
insa se clatina și Mihai Voila vede lui intrase cu ajutor polon leremia
Movilă. Mihai trece din Ardeal in
Roua Cerului - Nr.20
Moldova, e primit ca un mantuitor ocârmuirea arhiepiscopului din veacuri: Dunărea, Marea Neagra,
de lumea care toata ii întelegea Târgoviște, asigurandu-le astfel o Orientul.
intentiile, oastea moldoveneasca mai stransa legatura cu biserica Deci se gandesc cum sa
trece intreaga de partea lui, iar romaneasca. Și mai malt: vazând scape de omul primejdios care le
Ieremia Movila se refugiaza în ca mitropolia din Alba-Iulia, stă în cale. Toate mijloacele le par
cetatea Hotinului. Astfel In Mai dezvoltata probabil cu putinte de binevenite. Îndeamna nobilii
1600 marele voievod poate primi dânsul, e lipsita de mijloace și fără unguri la razvratire si le trimit intr-
in cetatea Sucevii juramantul de o resedinta mai de seama, o ajutor pe generalul Basta. În 18
credinta și poate spune cu mindrie înzestră cu moșii - probabil si cu Septembrie 1600 Mihai e infrant la
ca e domn al Tarii Românești, cea de la Oarda de langa Alba-lulia Mirăslău; in acelasi timp Polonii
Ardealului și Moldovei, care țari - și clădi și o mănăstire, pe care în aduc iarasi in Moldova pe Ieremia
surori, dupa cum spume el solilor 1599 o prevăzu cu tot felul de Movilă. Mihai nenorocos si in
sai, sunt „baștele și aparatura a odăjii și daruri, chiar cu o cârje Muntenia, pleaca la Praga, se
toată creștinătatea”. episcopească de argint. Efectul intelege cu imparatul Rudolf si se
Scopul deci era pe deplin atins: acestor favoruri desigur a fost intoarce, sa recucereasca Ardealul
cele trei tari erau unite nu printr-o considerabil asupra preotimii si impreuna cu Basta. In 3 August
alianti ci sub acelasi domnitor. N- popurului nostru. 1601 bate pe Sigismund Bathory la
am putea splune ca aceste fapte s- Când apoi Mihai cucereste Guruslău si se pare ca norocul iar
au savarsit sub imboldul unei Ardealul, dieta ardeleana din 20 ii zambeste lui si noua deopotriva.
luminate constiințe naționale. Pe lulie 1600 e silită sa decreteze că: Cu cateva zile mai tarziu insa, in 9
atunci aceasta idee înca nu exista. ”la dorința Mariei-Sale preoții August 1601, ucigasii trimisi de
Legatura intre frati și frati era români se scutesc pretutindeni de Basta si de boierii unguri ii sting
fireasca, neargumentata, sustinuta iobagia, pe care o face poporul", și viata, curmand cel mai maret plan
de comunitatea limbei si religiei si pe care până atunci o faceau și ei politic chibzuit de minte
de instinctul sanatos al neamului fiind considerați iobagi. Ba se romaneasca.
nostru. Mihai a inteles inainte de gândeste Mihai și mai departe: pe Capul lui fu adus in tar trupul zace
toate unitatea strategică pe care o arhimandritul Serghie de la și acum acolo in campia de la
alcatuiesc aceste trei țări si a Tismana îl ia si-l duce episcop in Turda.
infaptuit-o. nord, la Muncaci. Dar parcă toate A fost o lovitura grea
Totuși nadejdile necajitilor acestea au fost numai un vis, prea pentru intreg neamul romanesc
preoti ardeleni care așteptau o frumos ca sa poată fi ținut multă aceasta moarte. Felul cum s-a stins
scăpare de sub jugul calvin vreme pe pământ. Dupa zilele de Mihai e cea mai ingrozitoare crima
unguresc s-au indeplinit mai mult biruinti si trezirea nadejdilor a savarsita impotriva unui om mare.
decat poate in modesta lor urmat curand dezmeticirea la o Si la aceasta faradelege impotriva
indrazneala au visat-o ei vreodata. realitate tot asa de cruda ca si cea noastra iau parte cei doi dusmani ai
Mihai nu a uitat că el e si crestin de la care plecaseram. De data nostri deopotriva. Nu numai
de aceeasi lege a Rasaritului, de aceasta, însă, in jocul dureros, care nobilimea ungureasca e de vină, ci
care tineau si multii frati ai sai ne loveste, se amestecă si o mână și mina isteata a Vienei. Ar fi o
chinuiti sub stapanirea prietenului nouă, care a mai cautat odata, pe mare grșeală, daca am spune că
sat Bathory. Știa truda multimii; i- vremea lui Voda Petru Rareș, sa ne uciderea lui Mihai e un act de
o adusesera multii preoti si mai utilizeze pentru dansa: mana răzbunare a unor mercenari. De
calugari, pe care ii trimisese el Habsburgilor de la Viena. Oameni vină mai mult decdt oricine e
dupa vesti prin Ardeal. De aceea cu o privire deosebit de agera, ei diploniatia vieneza a Habsburgilor.
înca de la inceput se gandeste ca vad adanc si deslusit in nazuintele Moartea lui Mihai a fast pusa la
pentru asigurarea bunei intelegeri lui Mihai. Vad ca acesta, deși i-a cale acolo în palatele imparatului
intre cele două tari apasarile față asigurat mereu de credinta sa, in Rudolf II.
de ortodocși indaratnici din Ardeal realitate urmareste un plan mare: Vasile Stoica
trebuie sa inceteze si sa li se de a alcatui un singur stat puternic
permită si lor o mai libera din cele trei tarisoare slabanoage.
organizatie bisericeasca. Astfel in stiu bine că acest stat, dispunand
tratatul facut cu Sigismund in 20 de bogatii miniere si ogoare
Mai 1595, cere lămurit ingaduinta rodnice, precum si de o unitate
religioasa pe seama Românilor geografica si nationala neinfranta,
ortodocsi si fixează că toate va inchide pentru totdeauna
bisericile romanești din Provinciile drumul pe care-1 visasera ei de
lui Sigismund vor fi puse sub
Roua Cerului - Nr.20

Profesorul
Profesorul britanic
Adam Ledgeway carela predă
a introdus limba româna la Cambridge
Universitatea Cambridge primul curs de
Profesorul Adam Ledgeway a introdus la
Universitatea Cambridge primul curs de
limba română pe care îl predă de vreo șase
ani încoace. Împreună cu profesorul Martin
Maiden de la Oxford, care a deschis chiar o
catedră de limba română la universitatea la
care predă, cei doi lingvişti au adus limba
română în mediul academic britanic.
Majoritatea studenţilor care optează pentru
română sunt chiar britanici, pasionaţi de
lingvistică şi cu precădere de limbi
romanice. Pentru contribuţia pe care a adus-
o popularizării limbii române şi pentru
munca sa ca lingvist şi formator de tineri, limbi – italiană, franceză, spaniolă,
Universitatea din Bucureşti l-a făcut pe portugheză, germană, galeză şi latină.
Adam Ledgeway Doctor Honoris Causa în De asemenea, Ledgeway a mai studiat
urmă cu doi ani. Anual, el este invitat de catalana şi mai multe dialecte din sudul
Facultatea de Litere, Departamentul de Italiei, cum ar fi napolitana şi calabriana.
Lingvistică, pentru a susține cursuri despre Fiind specialist în limbi romanice, limba
limba română și alte limbi romanice. Am română nu i se pare grea și spune că se
participat la una din aceste conferințe de aseamănă foarte mult cu dialectele
lingvistică și am stat de vorbă cu Ledgeway, din sudul Italiei.
care ne-a povestit despre cum a ajuns să A venit prima dată în România în 2012,
studieze limba română și ce o diferențiază invitat la un colocviu național organizat de
de celelalte limbi romanice. edgeway Departamentul de Lingvistică al Facultății
vorbeşte româna cu accent italienesc, lucru de Litere. Atunci a auzit pentru prima dată
la care nu te aştepţi când asculţi un britanic limba română vorbită de nativi. „Pentru
vorbind limba noastră, dar asta se datorează mine a sunat foarte diferit de ceea ce mă
faptului că soţia lui este italiancă şi, aşteptăm. Vorbitorii nativi de limba română
bineînţeles, acasă vobeşte mult italieneşte. au vocea mai înaltă”, a observat Ledgeway.
Despre limba română spune că este O comparație ar putea fi modul în care
considerată chiar exotică de către specialişti, engleza americană este vorbită cu o
fiindcă a dobândit în timp şi influenţe care tonalitate mai înaltă decât engleza britanică.
nu se regăsesc în celelalte limbi romanice, Ledgeway spune că în ceea ce privește
dar în acelaşi timp a păstrat din latină o tonalitatea, ne asemănăm cu italienii din sud.
gramatică mai clară, mai fidelă. Alte impresii legate de România sunt
pozitive, spune el, în special în ceea ce
Primul contact cu limba română privește mediul academic și respectul pe
„Am început să studiez limba română la 15 care îl au profesorii universitari.
ani. Eram elev, în Anglia, şi deja ştiam vreo „Oamenii acordă importanţă studiilor
patru-cinci limbi străine. Am găsit atunci la universitare, studiilor ştiinţifice, aici puneţi
bibliotecă singura carte de limba română accent pe lucrurile acestea. În străinătate,
care exista în Marea Britanie pe vremea lumea consideră că nu mai are nevoie de
aceea. Aşa am început să studiez limba studii şi de diplome universitare, de lucrări
română. Trebuie să spun că nu am făcut ştiinţifice. Lucrul acesta se resimte în special
mari progrese la început”, a povestit în domeniile umaniste, care nu mai sunt
Ledgeway. Pe lângă limba sa nativă, luate în serios. În România este altfel, eu aşa
profesorul britanic vorbește în total șapte simt. Cercetarea ştiinţifică în domeniile
Roua Cerului - Nr.20
umaniste este mai apreciată”, romanice, nu e ca spaniola sau ca franceza,
a comentat Ledgeway. prezintă multe aspecte gramaticale la care nu
În ceea ce privește activitatea sa științifică, te aştepţi. Spre exemplu, are un sistem
Ledgeway a explicat ce înseamnă munca de cazual și are articol hotărât care se adaugă la
lingvist. Deși el personal vorbește destul de sfârşitul cuvintelor. Toate limbile romanice
multe limbi străine, profesorul britanic păstrează trăsături conservatoare, dar din
spune că nu trebuie să vorbești fluent o punct de vedere gramatical, româna
limbă pentru a putea să o studiezi păstrează unele elemente care nu se regăsesc
gramatical. Formulele lingvistice sunt un fel la celelalte limbi, precum acest sistem
de matematică a vorbirii și pot fi folosite în cazual. Franceza veche şi occitana veche
analiza unei întregi categorii de limbi, cum aveau aşa ceva, dar între timp, lucrurile au
este cea romanică. evoluat altfel pentru aceste limbi”, a
„În esență, la Cambridge avem o Facultate explicat profesorul britanic.
de Limbi Medievale și Lingvistică unde Ledgeway mai spune că româna are un
predăm și studiem 15 limbi, însă, în ceea ce sistem fonologic puţin diferit de alte limbi
privește lingvistica, nu este obligatoriu să romanice și se simte influenţa slavă, iar la
vorbești fluent limba pe care o studiezi, ci să nivel lexical sunt foarte multe cuvinte
ai noțiuni gramaticale despre construcțiile împrumutate din limba franceză și mai nou,
lingvistice ale acesteia. De asemenea, prin din limba engleză. „Nu mi se pare o
intermediul granturilor de cercetare, aducem problemă, limbile au împrumutat mereu
experți din diferite țări care au o pregătire construcţii din alte limbi, este un proces
anume în domeniul lor de studiu lingvistic”, foarte natural. Ştiu că sunt mulţi revoltaţi,
a explicat Ledgeway. Un astfel de caz a fost dar nu este ceva rău, este chiar un aspect
cel al lingviștilor Alexandru Nicolae și pozitiv. Nu îmi dau seama cum va evolua
Adina Dragomirescu de la Institutul de limba română peste câţiva ani, dar se va
Lingvistică al Academiei Română, despre îmbogăţi lexical, asta e clar”,
care am și scris . a spus Ledgeway.
Cei doi români au susținut cursuri de
română la Cambridge la invitația unui alt Protestele din iarnă l-au impresionat
profesor de limbi romanice de acolo, Ian Profesorul britanic se întoarce în fiecare an
Roberts, iar anul trecut au făcut cercetare aici, chiar în această toamnă urmează să
lingvistică la Massachusetts Institute of revină pentru o serie de conferințe și cu
Technology (MIT), fiind bursieri Fulbright. ocazia aceasta, va fi lansată versiunea în
Cei doi lingviști români lucrează des cu limba română a unei cărți de lingvistică
Ledgeway și într-un fel, putem spune că sunt romanică scrisă Adam Ledgeway. Lucrarea
liantul dintre cercetători și profesori de este printre primele cărți care au readus în
lingvistică romanică de renume internațional prim plan limba română în lucrările de
și mediul academic românesc. lingvistică romanică la un nivel de interes de
care nu s-a bucurat aproape
La Cambridge, britanicii studiază româna niciodată până acum.
Însă cine sunt studenții care studiază limba „Româna este o pasiune de-a mea și din
română la Cambridge? Majoritatea sunt punct de vedere lingvistic este una din cele
studenți britanici care studiază limbi mai interesante limbi romanice și este o
romanice în general și trec prin toate limbile limbă greu de învățat pentru cine nu este
care au la bază latina, printre care și româna. obișnuit cu limbile de proveniență latină.
„Româna este o limbă foarte importantă în Personal, mie îmi place foarte mult și de asta
studiul limbilor romanice. Mulţi studenţi nu mă tot întorc aici în România, unde lucrez
cunosc deloc limba română. Aşa că am alături de colegi care au cunoștințe vaste de
hotărât să încerc să predau limba română lingvistică și limbi romanice”,
pentru ca studenţii mei să aibă cunoştinţe de a spus Ledgeway.
bază. Le place foarte mult pentru că li se
pare o limbă exotică. De altfel, să ştiţi că Adam Ledgeway
româna este exotică printre alte limbi
Roua Cerului - Nr.20

THE EUROPEAN UNION AND ITS


BANKING SECURITY

We build our approach in the context


of the Europe, Union and its banking
security, being convinced that this study will
contribute to a better understanding of the
functioning of the European institutions in
general and of the European banking
institutions, in particular; as regards the
banking institutions, we shall look at their
competencies that relate to the need of
ensuring security. From among the policies
of the European Union, our analysis will
give a special attention to the "European
Monetary Policy", the aim of which is to
maintain both banking stability and ensure
financial stability. At present, on the
International Relations scene, progress has
been made in implementing the Single
Mutual Surveillance Mechanism (MUS),
with the European Central Bank (ECB)
assuming new responsibilities for the
prudential supervision of credit institutions
within the MUS.
The first "EU Anti-Corruption
Report" stemmed from the need for its system. The legislative act (EU Regulation),
elaboration, as stipulated in the official prohibiting involvement in the risky
statement of the European Commission (systemic) trading, in their own account, of
"Fighting Corruption in the EU", which was the largest and most complex banks in the
adopted in 2011. It was conceived as a EU, proved very important.
specific EU mechanism to strengthen, first The National Bank of Romania is
and foremost, the political will of the directly interested in certain developments
Member States, and then lead to the in European relations, such as the directive
application of existing institutional and legal on the resolution and recovery of credit
instruments. (BNR, International Relations institutions and investment firms; the
Bulletin, 2014). creation of a single resolution mechanism
Another International Relations issue (MUR); revision of directives on joint
is the European Commission's concern to deposit guarantee schemes; The directive on
introduce new measures for the structural consumer credit agreements for residential
reform of the European Union's banking
Roua Cerului - Nr.20

immovable property or new rules on Internet Security Assessment Guideline,


financial instruments markets. which was endorsed by the Governing
Council of the ECB on January 30th, 2014.
Of particular importance for
International Relations and European The European Commission, by
Banking Security, the European Banking virtue of its International Relations and
Authority (EBA) Report, addressing the Banking Security, publishes forecasts on the
risks and vulnerabilities of the European economic recovery of Europe, a process
banking sector, proved of great importance. identified to be taking place in all Member
States, becoming more and more balanced in
As part of existing relations, such as the Member States at the level of growth
the Vienna Initiative, where the EBRD was factors. However, it is still fragile as a result
the main actor, the significant weaknesses of the crises that Europe and other places in
that mitigate the economies in Central and the world still have to face.
Eastern Europe have been identified; these
have been exacerbated by situations related A major issue in European
to the financial crisis, such as: excessive International Relations and European
dependence on foreign capital and excessive Banking Security was the postponement of
use of foreign currency funding. the general revision of quotas by the IMF
Board of Governors, postponed on the
The application, by EBA, of proposal of the Board of Directors, on the
technical standards on the information to be reason that, since it failed to meet the
made public by the competent supervisory requirements for the entry into force of the
authorities gives importance to the new revision, the quota shares of member
stage of International Relations and Banking countries were virtually not increased; it was
Security. also argued that the amendment to the IMF
Statute regarding the reform of the Board of
As in any other community, where
Directors was also not put into practice.
none agrees with everyone, in the case we
focus on here, the German Constitutional The publication of the Report on
Court considered that the ECB exceeded its Bank Exposure and Credit Developments
mandate through the Outright Monetary for Central, Eastern and Southeast European
Transactions (OMT) program, and thus Countries, prepared by the staff of financial
asked the EU Court of Justice to give a institutions participating in the Vienna 2
ruling judgment against the ECB's Coordination Committee, and which aims to
Governing Council Decision on the Euro develop cross-border banking and credit
system's definitive trades program on financing in Central, Eastern and
government bond secondary markets. Southeastern Europe, is a new step in
International Relations and European
The Global Gold Market is another
Banking Security. (will be continued...)
objective of International Relations and
Bank Security in the European Union. The
evolution of gold demand on the world
market has been presented in various World
Gold Council Reports.
International Relations have been
marked by the launching of the ECB's
Roua Cerului - Nr.20

UNIUNEA EUROPEANA ȘI SECURITATEA BANCARĂ

Construim demersul nostru în


contextul Uniunii Europene și al securitatii
bancare, iar noi avem convingerea ca el va
contribui la o mai bună intelegere a modului
de functionare a institutiilor europene, in
general și al institutiilor bancare europene,
in special, precum și a competentelor
acestora din punct de vedere al necesitatii
asigurarii securitatii.
Dintre politicile Uniunii Europene un
loc important, in analiza noastra it ocupa
„Politica monetara europeana", scopul
acestei politici find mentinerea stabilitatii
bancare și in același timp a stabilitatii
financiare.
Actualitatea in Relaliile
Internationale este tinuta de progresele
inregistrate prin punerea in aplicare a
Mecanismului Unic de Supraveghere
(MUS), Banca Centrals Europeana (BCE)
asumandu-și noi atributii privind
supravegherea prudențiala a institutiilor de
credit in cadrul MUS.
Primul „Raport at Uniunii Europene
privind combaterea coruptiei" a izvorat din (sistemic) de tranzacționare in cont propriu
necesitatea elaborarii sale prevazuta in a celor mai mari si complexe banci din UE.
Comunicarea Comisiei „Combaterea
coruptiei in UE", adoptata in anul 2011. El a Au avut loc evolutii ale unor relatii
fost conceput ca un mecanism specific al UE europene de interes pentru Banca Nationale
cu rolul de a intari vointa politica a statelor a Romaniei cum ar fi directiva privind
membre, in primul rand, apoi, care sa rezolutia și redresarea institutiilor de credit
conduca la aplicarea instrumentelor și a firmelor de investitii; crearea unui
institutionale juridice existente. (BNR, mecanism unic de rezolutie (MUR);
Buletin de Relalii Internationale, 2014). revizuirea unor directive privind schemele
comune de garantare a depozitelor; directiva
O altă problemă de Relații privind contractele de credit oferite
Internationale este preocuparea Comisiei consumatorilor pentru bunuri imobile
Europene pentru introducerea de noi masuri rezidentiale sau cum ar fi noi reguli privind
pentru reforma structurala a sistemului pietele instrumentelor financiare. De o
bancar al Uniunii Europene. De importanta a importanță deosebita pentru Relatiile
fost actul legislativ (Regulament UE) care Internationale și securitatea bancara
interzice implicarea în activitatea riscanta europeana a fost Raportul Atoritătii Bancare
Roua Cerului - Nr.20

Europene (ABE) care privește riscurile și publicitatii privind redresarea economică a


vulnerabilitățile sectorului bancar european. Europei care se desfașoara in toate statele
membre, devenind din ce in ce mai
In cadrul unor relatii precum echilibrata in statele membre la nivelul
Initiativa de la Viena, unde BERD a fost factorilor de creștere. Ea este înca fragila in
actorul principal, s-au identificat urma crizelor care au zguduit Europa și nu
importantele carențe care macină economiile numai.
din Europa Centrală și de Est care au fost
accentuate de criza financiară cum ar fi: O problemă ridicata in Relatiile
dependenta excesiva de capitalurile straine Internationale și securitatii bancare europene
și utilizarea in exces a finanțării in valute a fost amanarea revizuirii generale a cotelor
străine. Aplicarea de catre ABE a de catre Consiliul Guvernatorilor FMI,
standardelor tehnice cu privire la amanare adoptată la propunerea Consiliului
informatiile care trebuie facute publice de Directorilor Executivi, motivul constand in
către autoritatile de supraveghere neindeplinirea conditiilor necesare pentru
competente dă importanță noii etape de intrarea in vigoare a revizuirii respective,
Relatii Internationale și securitate bancara. practic nu au fost majorate cotele de
participare a tarilor membre și a
Dupa cum intr-o comunitate amendamentului la statutul FMI cu privire la
niciodata toată lumea nu poate fi de acord cu reforma Consiliului Directorilor Executivi.
toata lumea, aici Curtea Constitutională a
Germaniei a considerat a BCE și-a depășit Publicarea Raportului cu privire la
mandatul prin programul Outright Monetary expunerea bancară și evolutia creditului
Transactions (OMT), cerand totodata Curtii pentru țările din Europa Centrală, de Est și
de Justitie a UE pronuntarea unei hotarari de Sud-Est, intocmit de către personalul
impotriva Deciziei Consiliului institutiilor financiare participante in
Guvematorilor BCE privind programul de Comitetul de Coordonare al Vienna 2
tranzactii definitive ale Eurosistemului pe Initiative și care urmareste evolutia
pietele secundare ale obligatiunilor finanțărilor bancare transfrontaliere si a
guvernamentale. creditului in Europa Centrală, de Est și de
Sud-Est, constitute un nou pas in Relatiile
Piata globală de aur constituie un alt Internationale și securitatea bancara
obiectiv al Relatiilor Internationale și europeana. (continuare în nr. următor al
securitatii bancare in Uniunea Europeană. revistei)
Evolutia cererii de aur pe piata
mondiala a fost prezentata in diferite
Rapoarte ale World Gold Council.
Relatiile Internationale au fost
marcate de lansarea Ghidului BCE de
evaluare a securitatii platilor pe Internet
aprobat de Consiliul Guvernatorilor BCE la
30 ianuarie 2014.
Comisia Europeană in virtutea
relatiilor Internationale și a securitatii
bancare emite Prognoze pe care le dă
Roua Cerului - Nr.20
Roua Cerului - Nr.20

„A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!”

„TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA” Sediul legal central: Bucureşti, Drumul Taberei nr.26/119,
dosar 4375/303/2008 la jud. sect.6; Cont CEC Bank, Ag. Drumul Taberei, Buc., sect.6, Cod IBAN
R096CECEB60430RON4156049, Cod fiscal nr. 4929150. Academia DacoRomână - A.D.R.- este
instituție autonomă în cadrul Fundaţiei Academia DacoRomână ”T.D.C.” din 9.05.2008. Certificat de
înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.35/PJ/2002, www.academiadacoromana,
geostroe@gmail.com, 0722972522 Întru eternizarea valorilor temporale zamolsiene dacoromâneşti pe
Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!
____________________________________________________________________________________
______________________________ Bucureşti, nr.1 din 15-24. 01.2018 d.Chr. (15.01 10 018 după
Zamolse (d.Zm.) în Calendarul DacoRomânilor)

COMUNICATUL nr. 1 din 15-24.01.2018 M A N I F E S T 2 0 1 8 al Gărzii DacoRomâne (G.D.R.) și


al Cabinetului DacoRomânesc (C.D.R.), al Fundației Academia DacoRomână „Tempus DacoRomânia
ComTerra“ (F.A.D.R.„T.D.C.“), al Societății „Carpații“ precum și al Grupului de Acțiune pentru
Renașterea Daciei- G.A.R.D.A. din cadrul Blocului Unitatea Națiunii (B.U.N.)
Fundația Academia DacoRomână ”T.D.C.”, prin statutul său legal este o societate liberă constituită
pentru studii și cercetări în domeniul dacoromânisticii – ca știința despre conștiința, acțiunile și
inacțiunile națiunii dacoromâne de la origini până în viitorii posibili și dezirabili -, pentru promovarea
și eternizarea valorilor temporale, comterriste dacoromânești în țară și în lume. Ea are ca obiectiv
strategic pregătirea spirituală a renaşterii națiunii, pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne din
întreaga lume în granițele ei firești în contextul valorilor naționale, europene şi universal-temporale.
A.D.R. contribuie, independent de stat, la întărirea legăturilor dacoromânilor din ţară cu dacoromânii
din afara frontierelor ţării şi acţionează pretutindeni pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea
identităţii dacoromâneşti sub aspect etnic, cultural, lingvistic şi religios, cu respectarea legislaţiei
statului ai cărui cetăţeni sunt ei în momentul de faţă. În anul 2018 se împlinesc 100 de ani de la
REÎNTREGIREA ROMÂNIEI și 206 de ani de la răpirea teritoriilor răsăritene ale dacoromânității prin
viclenie și împotriva voinței națiunii noastre. În actuala conjunctură internațională România și
Moldova au șansa istorică a reîntregirea națiunii. După reîntregirea altora a venit și cea a României să
înlăture de facto consecințele tratatelor odioase și viclene prin care a fost împărțită. S.U.A.,
FEDERAȚIA RUSA și UNIUNEA EUROPEANĂ trebuie să sprijine România și Moldova, astfel încît
CENTENARUL UNIRII la 1 DECEMBRIE 2018 să nu fie comemorativ, ci o sărbătoare adevărată.
Acum, ca niciodată, stă în puterea generațiilor noastre împlinirea acestui ideal. CHINA a fost totdeauna
Roua Cerului - Nr.20

cu noi. FRANȚA, este acum. Cine se mai opune, dacă și RUSIA lui Putin este pentru? Membrii A.D.R.,
ca urmare a cercetărilor proprii urmează pas cu pas o strategie coordonată pașnic, activ, cu o agendă
fermă pentru împlinirea visul național până la 1 DECEMBRIE 2018. ReUnirea, în conjuncturi
potrivnice, cere sacrificii, pas cu pas, chiar crucificări, uneori în proporţii de masă. Prima premiză o
constituie faptul că națiunea noastră a fost unificată de Burebista ca urmare a unificării spirituale
înfăptuite de Zamolse, apoi de Regalian. Cei care au înfăptuit fie și pentru puțină vreme Dacia, precum
Mihai Viteazul, au dat exemple pentru refacerea Daciei Mici prin Al. Ioan I Cuza și pentru România
Mare interbelică. A doua premiză o constituie forța spirituală a națiunii care năzuiește la idealul ei de
milenii, ca stare de normalitate. Mareşalul Ion Antonescu a redat țării cu demnitate granițele la răsărit,
cu jertfe uriaşe, cu sacrificiul său suprem, în conjunctura tragică, în vreme de război. A treia premiza
pornește de la realitatea istorică că românii încă se mai învecinează cu românii. A venit vremea să se
împlinească ROMÂNIA ÎNTREAGĂ. Conjunctura devine favorabilă pentru unitatea dacoromânității.
Reîntregirea este dorită și cerută de către românii din afara granițelor politice ale statelor române de
azi. Inițiativa a pornit de la cei pe care vremurile, care au fost peste voința noastră, i-au pus în afara
granițelor politice actuale, împotriva voinței lor, a națiunii și peste puterea statului nostru însuși.
Acțiunile ReUnirii sunt conduse liber prin societatea civilă care se raportează la națiune și nu la state
ca entități politice. România și statele vecine au multe probleme de îndreptat în vremurile acestea de
criză. Istoria umanității a cunoscut trei mari revoluții adevărate: prima, atunci cînd a îmblînzit focul,
a doua, cînd a zămislit limbajul uman și a treia, formarea națiunilor libere ale lumii. Noi renaștem
revoluția reunirii, a unității propriei națiuni, care azi este singura revoluție care trebuie reîmplinită
după războiul mondial și după complotul terorist internațional reușit cu ajutorul unor cozi de topor din
decembrie 1989 contra României. Am suportat distrugerea armatei pentru a intra în N.A.T.O.,
distrugerea economiei pentru a intra în U.E. și nu am pierit, suntem tot verticali, suverani, ca dacii
liberi cei nemuritori ai acestui mileniu.
ReUnirile se obțin prin luptă, nu se acordă în istorie. Cu orice clipă pierdută națiunea se
risipește, e dezrădăcinată și înstrăinată. Suntem, poate, singura națiune nereunită, în afara irlandezilor,
coreenilor, chinezilor, arabilor etc., pînă azi. După modelul Germaniei, avem zece luni la îndemînă.
Renașterea națională a început la Chișinău. Este datoria Moldovei să vină acasă împreună cu teritoriile
ei istorice și a românilor să o sprijine din toate puterile. Toate strategiile, căile, metodele și procedeele
sunt adecvate reîntregirii dacă reușesc fără să tragem un cartuș, fără foc la gura țevii, fără să să mai
curgă nici o picătură de sînge românesc sau străin. Nimic nu este exclus în vremuri tulburi. Trebuie să
consolidăm forța noastră spirituală, să înflăcărăm sentimentului național nestins, să facem cunoscută
întregii lumi voința noastră care trebuie recunoscută și manifestată cu tărie. Spațiu economic comun,
interconectarea energetică, a resurselor naturale, a patrimoniului național material și imaterial, cel
politicojuridic, militar, cultural-artistic, științific, tehnic, spiritual-creștin comun, reunirea capitalurilor
autohtone, a piețelor, a tradițiilor comune zamolsiene vor fi înfăptuite fără nici o îndoială în spațiu
intern european. Unirea înainte de toate! Fundația Academia DacoRomână ”TDC” susține Renașterea
dacoromânească cu sau fără implicarea Uniunii Europene. În programul său este prevăzută renașterea
moral-politică a națiunii prin componentele sale, în principal bazate pe reîntregirea paşnică şi
democratică a naţiunii, concomitent cu consolidarea identităţii naţionale, a simbolurilor, a imaginii
publice a personalităţilor de seamă care au făurit istoria, cultura şi civilizaţia noastră şi care constituie
modele pentru generaţiile prezente şi viitoare. Trebuie să ascultăm mai mult voința României
Răsăritene, a românilor de la sud de Dunăre, din toate punctele cardinale, a tuturor dacoromânilor din
întreaga lume. O cale prin forță nu este agreată în contextul internațional actual, dar nu o excludem,
dacă avem aliați. Trebuie să ținem România liberă, democratică, prosperă, într-un ritm înalt de
dezvoltare, mai atractivă ca model european pentru Moldova decît Federația Rusă și comunitățile de
Roua Cerului - Nr.20

români din celelalte state vecine. Eminescu remarca din vremea lui: „acel care e cu totul înlaturat de la
conducerea acestei țări și suplantat prin această plebe este poporul românesc însuși, adevăratul popor
românesc de rasă, gens Quiritium. La noi cestiunea socială e o cestiune de parazitism. Să ne alegem la
conducere de o parte și de alta a granițelor, numai români. Numai românii vor ReUnirea românilor.
Consolidarea suveranității naționale necesită o legislație modernă, eficientă și mai aproape de cetățeni,
dar și o forță militară respectabilă. Drama națiunii ruse este că nu își cunoaște hotarele etnice și a fost
vecină cu cine a vrut ea, granița imperiului era granița Rusiei. În plus, se află într-un an electoral, iar
evenimente alarmante sunt prevăzute de unii. Ungaria, ai cărei conducători cred că își vor reface
granițele pe seama și cu sprijinul Rusiei, visează, iar Bulgaria și Serbia au probleme interne de
identitate foarte delicate. Ucraina, aflată sub asediul Rusiei, nu este o enigmă și nici nu poate fi piedică
la Reîntregirea României. U.E. oprimă ideea naţională, susține ideea minorităţilor, își sapă dizolvarea,
întărește dictatura asupra României. A.D.R. susține că Europa viitoare este Europa Naţiunilor și nu o
Europă federală. Nucleul european franco-german nu are de gînd să-și disolve propriile națiuni, ci să-și
potențeze propriile valori naționale pe seama altor națiuni. U.E. a admis sfărâmarea Zidului Berlinului,
dar l-a transferat la Prut între români, ne dorește doar neocolonia de la periferie. Trebuie să punem
Europa și lumea în fața unui fapt împlinit: Reîntregirea prin noi înșine. România și Moldova se afla azi
la ora examenului identitar. Nu putem renunţa, nu putem da înapoi, vrem Reîntregirii cu orice preț în
acest an. Fiecare secundă departe, ne desparte și mai mult, fiecare oră adîncește o prăpastie și mai
mare între român și român. Timpul lucrează pentru noi. Acum 100 de ani, la 8 ianuarie 1918,
președintele american Woodrow Wilson, în ședința camerelor reunite ale Congresului SUA, Senatul și
Camera Reprezentanților, a prezentat cele 14 puncte drept baza planului de pace după încheierea
Primului Război Mondial. Atunci se proclama principiul naționalităților, al autodeterminării. În 28
Iunie 1991 Senatul SUA a emis rezoluţia 148, prin care hotărăşte că Guvernul SUA trebuie să susţină
eforturile Moldovei de negociere a reunificării României cu Moldova, Voința națională, tratatul și
forța armată, acordul aliaților sunt factorii pe care contăm. Evenimentele viitoare din Rusia și din
Ucraina vor permite desăvîrșirea idealului nostru național. Politicianul junimist P.P. Carp intuia că –
rezum – istoria, vremurile țin cu noi, avem noroc mai ales cînd suntem mai slabi. Azi, mîine se mișcă
plăcile geotectonice ale politicii mondiale și reapar condițiile favorabile nouă. Așa a fost și la 1918.
Trebuie să anticipăm, să creăm, să ne moșim inteligent istoria. Fundația Academia DacoRomână a
creat cadrul Blocului Unitatea Națiunii, a revigorat Societatea ”Carpații”, a susținut fondarea
Grupului de Acțiune pentru Renașterea Daciei – G.A.R.D.A. pentru refacerea Daciei lui Burebista.
Procesul ReUnirii continuă și este ireversibil. Nici o forță din lume nu îl poate opri, nu ne poate
interzice împlinirea idealului național.
O autostradă a REUNIRII trebuie să lege Alba Iulia de noua capitală, DACOROMÂNIDAVA - capitala
de vară a DACIEI din județul Covasna, spre centrele provinciilor istorice de la Tisa, Bucovina la
Cernăuți, Herța, Odesa, Uzdin, Timoc-Craina, Nis, Seghedin, Debrețin, Silistra, Balcic, Cavarna,
Transcarpatia, Pocuția, Bugeac, Transnistria, Crimeea, Constantinopol etc. Ele se vor împlini în etape
în funcție de raportul de forțe, de situația internațională, de instanțele internaționale și nu în ultimă
instanță de puterea, de tăria cu care ne vom apăra libertatea, dreptatea, demnitatea ca națiune veche a
Europei, drepturile istorice ale statului național român, unitar, unic, suveran și independent, ale cărui
teritorii sunt inalienabile și indivizibile. Nu vom rata momentul 2018; altul va veni, poate, peste o sută
de ani... Chemăm toate forțele sănătoase ale națiunii la acțiune, iar de Ziua națională să fie sărbătorită
și ca zi a Armatei României. Vom trăi vremuri excepționale. Suntem deciși să salvăm țara unită,
întreagă, cu orice preț. Românii să nu se mai învecineze cu românii. „Iar noi locului ne ținem, / cum am
fost așa rămînem“: daci liberi și neastîmpărați! Toate imperiile care au atacat România au dispărut din
istorie. Patriile, națiunile, rămân. Totul se plătește, uneori și cu prețul vieții. Coșbuc prin Decebal către
Roua Cerului - Nr.20

popor : Din zei de-am fi scoborîtori,/ C-o moarte toți suntem datori!/ Totuna e dac-ai murit/ Flăcău ori
moş îngîrbovit;/ Dar nu-i totuna leu să mori/ Ori cîine-nlănţuit! Dacia va renaște în România prin
adevăr, dreptate, muncă și credință! Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină/ Decît să fim sclavi
iarăși pe vechiu nost pământ! Veniți cu noi, a început numărătoarea inversă!

București, 24 ianuarie 2018, deschidem lista de semnături: Geo Stroe, Mihai Prepelița, Aurel V.
David, Florin Grigoriu…
Roua Cerului - Nr.20
Roua Cerului - Nr.20
Roua Cerului - Nr.20

Rugă de dragoste
Pentru ca iubirea noastră dintr-o sămânță pură să-nflorească,
Albă cum e mirosul de ispită al liliacului de mai,
Pentru ca mlădița verde a dragostei noastre să crească,
Plină de miresme, dulce de rodiri,
Pentru ca din neaua grea de peste iarnă
Rod de viață caldă, noi zâmbet de copil să legănam,
Pentru ca lumina dragostei și a lunilor peste noi să cearnă,
Domnului împreună să ne rugăm.
Pentru ca Dumnezeu să-şi verse binecuvântarea Lui,
Ca un mov de vânturi line cu divine curcubee peste noi,
Pentru că în doi și-n trei noi să-i simțim chemarea,
Când ne sărutăm, ziua,
Când ne îmbrațişăm, seara, amândoi,
Pentru ca-n iubirea Lui veșnic să ne-mpreuneze,
Când, cuprinși de fantezii, pasiuni și patimi, dragostea din noi, noi ne-o strigăm,
Demonii din noi să ne devină îngeri,
Pentru ca-n vecia Lui de a pururi ca miri să ne cunune,
Domnului împreună să ne rugăm.
Pentru ca belșugul iubirii noastre
Să ne nască un înger mic,
Pentru ca răsfrângeri din surâs de stele
Să sclipească-n ochii de copil;
Pentru ca sudoarea dragostei să ne miruiască
Și-n lumină viața împreună s-o încerăm riscând totul,
Pentru ca din dragostea noastră fericirea să rodească,
Domnului împreună să ne rugăm.
Pentru că mulțimea cunoașterii Sale
EL Însuși să-și pogoare HARUL către noi,
Pentru ca să-i ducem un suflet de copil în cale,
Cu miros de smirnă și cu ramuri moi și crude de brad,
Pentru ca-n lumina albă a iubirii,
Noi din strânsoarea cărnii să ne dezlegăm,
Și-ntr-un pas să trecem pragul larg al vieții,
Cu ultima dragoste împlinită,
Domnului noi doi să ne rugăm. Valeria Saculțanu – Rep.Moldova
Roua Cerului - Nr.20
Roua Cerului - Nr.20

RAIUL DEȘERTĂCIUNILOR
Oh...Prea Sfânt Iisuse Doamne Neputincioși suntem acuma sfântă țară,
Ce ne veghezi din Cerul Sfânt, Când Europa-și cere doar drepturile ei
De ce plânge Măicuța-n icoane Ne vrea rătăcitori și fără de-hotară...
Si bravul tău popor priveste în pământ. Si sclavi iluminați – barbarilor lachei.

Românul este iarăși dat pe răzătoare Descreștinați am fost-de un an la Creta,


Înfometat și alungat din țara lui... Vlădicii l-au vândut pe Bunul Dumnezeu...
Și simte țara zăvistită că iar moare, Ecumenistilor catolici, ce azi învârt ruleta,
Se simte un străin în țara lui Păcui, Ne vor păgâni atei,să fim poporul meu

E viața grea să nu mai fii acasă Eu nu mai sunt acasă-sunt dus cu morții-vii
Să nu mai fii stăpân pe sfânta glie, Cu dorurile în suflet iubită Românie...
Să nu așezi la prunci pâinea pe-masă Mă ceartă Sfinte Doamne Tu care ne mai ții
Să pierzi din tot ce-a fost odată Românie.. Si mai lăsat oștean pe sfânta noastră glie.

Nici morții nu mai dorm în cimitire


Eroii răzvrătiți scot crucea din mormânt, Plâng mierlele-n copaci în glas de-ngropăciune
Că cei străini te-ocupă în nesimțire... Și soarele arid din ceruri - ne sfâșie moșia...
În pacea Iudei ce te-a vândut în cânt. Iar eu tăcut pe gânduri în chip de rugăciune,
Deplângu-ți trista soată – iubită Românie..
Veneticii cazari și ahasveri din vremi,
Au jinduit averea din sfântul tău pământ Nu ești tu Țara – ce am visat-o Românie,
Iar pruncii tăi de ieri-nepoți de Cosânzeni Tu ești doar Țara stiută din trecut....
Nu-și mai găsesc astâmpăr în rai sfânt... Nici glasul cel suav-frumos de ciocârlie,
Nu ne alină dorul din suflet cum am vrut;
Străinii bat cu pumnul plini de ură...
La masa casei tale - la fel și-n parlament, Nici buciumul nu-l mai auzi seara pe deal
Să îți închidă ochii prin legile ce fură Iar glasul la copii tăcut-e în obârșie...
Și-așteaptă sinecura hoției pertinent; O rugăciune mută – bat clopote-n Ardeal,
Neliniștea-i pârjol pe scumpa noastră glie.
Roua Cerului - Nr.20

Ne mușcă în răspăr doar câinii de la garduri Cei tineri și cu școli se duc să lucre-afară
Că nu avem nimic în sfânta bătătură... Batjocura-i trimite și umilința grasă;
În parlament buiecii se fomfăie în farduri, Suntem ce n-am dorit mai triști azi scumpă Țară
Să-și umple tejghereaua-dând legi care ne fură. Iar sărăcia lumii te-a încununat mireasă.

Vapoare duc în barje grânarul sfânt al Țării,


Iar foamea-i nelipsită si urlă prin unghere Mircea Vac
Pădurile-s tăiate din munți în largul zării,
Din tot ce-avea românul-din visul lui azi piere.

GÂNDURI REBELE
Să ne amintim de vremurile bune,
Nevinovată-ți verși dulceața gurii tale,
De cei plecati de-o vreme dintre noi...
Pe gura-mi însetată sub unda de izvor...
De lacrimile albăstrelelor din grâne
Si triști luceferi ți se aștern în cale
De chipul de copii bătut de vânt și ploi,
În roua dimineții să stâmpere al tău dor.
Vreau să privim cum soarele apune
Plâng florile culcate într-o rână...
Să îți simt inima aprinsă de dorinți;
Sub brazda crudă a ierbii mătăsose,
Cu trupu-ți ce în chip de rugăciune
Tu-nmiresmare dulce, a cerului regină
Se lasă dezgolit de mândrele catrinți...
Dai pace-n inimi - iubirii pătimșe.
Aici pe mușchiul undei de izvor,
În taină îmbrățișării-prunci cuminți;
Mircea Vac
Să priveghem o stea în clipa de amor
În miezul nopții ca-ntr-un altar cu sfinți,

Din cer,- tainic luceafărul veghează,


Cu raza-i luminoasă-făptura-ți îngerească;
Si-mi pare uneori văzându-l că oftează
Sub lacrima petuniei-floare cerească...

A fost...s-a dus cu vremea-n vesnicie,


Ducând a inimilor dor – stele-n șirag,
Adulmecând un vis din fragedă pruncie
Când eu abia-treceam al casei tale prag...

Ciorchini-ți rubinii de-atâta sănătate


Stau să plesnească-n pârg-gânduri rebele
Sub praful stelelor ce luminează-n noapte,
Cu frunza ruginie ce-i prinsă în joc de iele.
Roua Cerului - Nr.20

R O M Â N I A S I P A N S L A VI S M U L

CHESTIUNEA DE DREPT A BASARABIEI

Argumentul,care ne întâmpină atât în ,,Le Nord,,cât


și-n,,Viedemonsti,, întrucât privește cestiunea de drept a
Basarabiei,este următorul:Rușii nu au luat Basarabia dela
Moldova,ci de la Turci și dela Tătari,nu prin
convențiune,ci cu sabia,;la 1856 nu a dat-o înapoi
adevăraților ei proprietari,ci Moldovei,n-au pierdut-o
prin sabie,ci prin o stipulațiune,care azi și-a pierdut
rațiunea de-a fi,și în fine Moldova n-a contribuit
întru nimic la acea cesiune,ci Basarabia i-a fost
anexată numai pentrucă ea era cea mai apropiată
vecină și cel mai inofensiv stat puternic,Rusia nu
ceda Basarabia,etc.
Îngustarea spațiului nu ne permite să
dezbatem astăzi cestiunea cu documente în mână.
Într-unul din numerele viitoare vom face-o însă.
Deocamdată numele ,,Basarabia,,țipă sub condeiele
rusești. Căci Basarabia nu înseamnă decât țara
Basarabilor,precum Rusia înseamnă țara
Rușilor,România țara Românilor.
Pe la 1370 Mircea I Basarab,care se întitula
Despota Dobrodici adică Despotul Dobrogei,domn al
Silistrei și al țărilor tătărești,întinse marginile domniei sale
până la Nistru de-a lungul țărmului Mării Negre,cucerind
aceste locuri dela Tătari. Pentru capătul veacului al
patruspăzecelea stăpânirea Valahiei asupra acestor ținuturi e
necontestabilă. La începutul veacului al cinsprăzecelea,sub Alexandru cel Bun avem dovezi
sigure și autentice că Basarabia era a Moldovei. Și pentrucă să nu fie nici un fel de îndoială
asupra acestei stăpâniri,întâmplarea a vrut ca întreg cursul veacului pârcălăbii Cetății Albe,a
Chiliei și a Hotinului să iscălească alături de domnii țării hrisoavele sfatului coroanei
moldovenești.
Hotinul e însă cel mai în vâeful spre Nord al Basarabiei actuale rusești,Cetatea Albă se
află gurile Nistrului,Chilia la gurile Dunării încât orice document din acea vreme rezumă în
aceste trei nume harta Basarabiei întregi și proprietatea Moldovei asupră-i. În veacul al
șaisprăzecelea Moldova intră sub protecția Porții. Tot în acest veac această țară are
nenorocirea,că se stinge dinastia – Dragoșizilor,cum o numește Dim.Cantemir – a
Mușatinilor,dacă ne luăm după cercetări mai nouă.
Cu fii lui Petru Rareș,se stinge sau mai drept zicând se-nstreinează chir linia
nelegitimă a familiei domnești. Se-ncepe în Moldova o vreme neliniștită,un veac de
turburări,care a permis Turcilor de a lua în posesiune – nu în proprietate – Cetatea Albă și Chilia.
Voind să-și întărească drepturile asupra Moldovei ei își crează două puncte de razim,în aceste
două cetăți,în care au garnizoane turcești și pentru a căror hrănire îi desemnează și un raion
Roua Cerului - Nr.20

împrejurul cetăților. Dar atât în raion cât și-n cetate vechile autorități civile moldovenești
funcționează mai departe. Posesiunea locurilor era uzurpată de Turci,proprietatea Moldovei nu
era contestată nici acum.
La începutul veacului al șaptesrăzecelea în fine Turcii își crează un al treilea razim atât
asupra Moldovei cât și contra Poloniei,ocupând militărește cetatea Hotinului. Această cetate
trece ades în mâinile Moldovenilor,apoi iar o recuperă Turcii – dar proprietatea și a acestei cetăți
n-a fost înstrăinată prin nici un tratat formal. Tot în acest veac Domnii moldovenești coloniază ei
înșii o parte din Basarabia,adică Buceagul,cu Tătarii pe-o întindere de două ceasuri lățime.
Acești Tătari se așează însă cu condiția de a se judeca singuri ei între ei,numai având judecăți cu
Moldovenii,să aibă a se judeca înaintea autorităților moldovenești.
În veacul al optsprăzecelea nefericitul Dimitrie Cantemir se aliază cu Rușii. Toma
Cantacuzino,generalul de cavalerie al Domnului Valahiei,trece asemenea la Ruși. Turtucaia
pierde încrederea în Domnii pământeni și trimite Fanarioții. Această alianță cu Rusia ne-a făcut
să pierdem domnia,armata,dezvoltarea noastră intelectuală și economică. Domnii fanarioți sunt
numai umbrele Domniei vechi. Atunci Turcii pun țările noastre sub o atârnare foarte grea. Deși
ele aveau autonomia lor veche în toate punctele lor esențiale,deși proprietatatea lor n-a fost
alterată,totuși lipsiți de armată,adică de puterea fizică,lipsiți de domnia națională,adică de puterea
noastră morală,noi nu putem rezista loviturilor,ce ni le dă Poarta.
Deși la pacea dela Passarowitz Poarta declară că nu poate ceda Austriei Moldova,fiind
țară închinată,nu supusă cu sabia,totuși ca mai târziu cedează Bucovina,iar la anul 1812
Basarabia,adică ținutul Hotinului,o parte bună a Moldovei și Basarabia proprie până în Dunăre.
Cu sabia n-a fost luată însă nici Bucovina de Austria,nici Basarabia de Ruși,ci prin fraudă. Pentru
Bucovina s-a cumpărat delegații Turci și un general Rus,pentru Basarabia asemenea,căci
delegații Rusiei primise ordin din San-Peter.

Redacția
Roua Cerului - Nr.20

MARTIN OPITZ–ZLATNA CUMPĂNA DORULUI

Seria evocărilor transilvane scrise de către episcopul Ioan Sultaniech pentru a menționa
călătorii străini – misionari,diplomați, numai pe cei mai vechi – fie că ajungeau
cărturari,clerici,strategi,negustori etc.a aici venind dinspre vest – Iacob de
început chiar de la sfârșitul secolului al Marchia,Stephan,,Taurinus,,Francessco
XIV-lea,extinzându-se mereu veac după Massara – au străbătut pământul
veac iar dezvoltarea ei fiind determinată pe Transilvaniei de la Brasov la Oradea sau
de-o parte de creșterea importanței politice invers,cunoscându-i astfel peisajul,
și militare a poporului român,iar pe de alta cetățile,oamenii,aurul si totodată,adâncile
de ridicarea nivelului cultural european, contradicții sociale si naționale asupra
țările române făcând parte integrantă din cărora au lăsat rapoarte și însemnări care au
viața si climatul continentului. intrat apoi în circuitul istoric. Și iarăși,
Numărul acestor călători a fost aproape toți,intrând în contact cu limba
atât de însemnat încât în 1920 N.Iorga a majorității locuitorilor,au constatat că
crezut că s-ar putea scrie chiar o Istorie a aceștia vorbind o limbă puternic înrudită cu
românilor prin călători-care,în două ediții limba latină și cu celelalte limbi
succesive,a cuprins nu mai putin de 4 neuroromanice,erau descendenții viguroasei
volume,ducând cercetarea până în 1850. O rase daco-romane,continuând astfel o veche
bună parte din acesti călători,unii dintre ei civilizație milenară – limba românească.
cunoscuți ca umaniști de seamă – fie că Unul dintre aceștia a fost și poetul
veneau dinspre sud,străbătând țările din german originar din Silezia,Martin
sudul Dunării – ca pelerinul Peter Opitz,care în anul 1622 a acceptat invitația
Sprman,Ulrich von Tennesdadl sau ca principelui Gabriel Bethlen(1613-1629)
Roua Cerului - Nr.20

hotărât să se proclame Rege al Daciei – de a străvechii civilizații daco-romane și unde la


primi o catedră la nou înfințatul Colegiu tot pasul îl întâmpinau relicvele unui trecut
superior reformat din Alba Iulia,care milenar – ruinele castrelor de
frecventat și de numeroși fii de români,urma odinioară,inscripții,morminte,vase,podoabe,
să aibă caracter de de universitate cu trei și totodată cu viața fierbinte a satelor,cu
facultăți: teologică,filozofică și aspectele lor variate,miscându-se între
literară(lingvistică). Pe lângă Opitz,alți lacrimi de durere – provocate de opresiunea
învățați renumiți care au descălecat atunci la socială și națională – și chiote de veselie din
Alba Iulia pentru a da viață universității datinele lor folclorice și din speranțele lor.
transilvane au fost și renumiții profesori Opitz,suflet de poet,s-a îndrăgostit de toate
Ioan Heinrich-Alsteid de la Universitatea acestea manifestându-și admirația printr-un
din Hernborn,filozoful și pedagog-Ludovic mare poem închinat Zlatnei – Zlatna oder
Piscator din Heidelberg,filolog și lingvist von der Ruhe des Gemuthes(Zlatna sau
H.Bisterfeld din același oraș naturalist și despre liniștea sufletului) ,dragostea sa
alții. Mai legat de români avea să se releve pentru limba și poporul român relevându-se
Martin Opitz care nu era numai,ca chiar prin titlul poemului,fiindcă înlimba
profesor,un remarcabil teoritician literar,ci germană Zlatna se numește Schlaten, poetul
totodată și un poet strălucit,pe care istoria care în scurtul timp care a trăit la Alba
literaturii germane avea să-l considere Iulia,învățase și românește,preferând numele
drept,,părintele literaturii germane ei românesc. În același secol,spre sfârșitul
moderne,,.În 1622 îl găsim ca profesor la său,caracterul românesc al Zlatnei era
Alba Iulia unde a stat numai un an de zile menționat și de diplomatul italian Antonio
1623 acceptând demnitatea de consilier al Passevino care a vizitat Transilvania în anul
ducelui de Leegnitz, Martin Opitz și-a legat 1583,scriind o lucrare întitulată Transilvania
puternic numele nu numai de activitatea care avea să se tipărească însă abia în 1913.
universității alba-uliene,ci și de una din cele Paassevino a afirmat și el că Zlatna este
mai semnificative contribuții la cunoașterea locuită de români – afirmație valabilă pentru
și apărarea vieții românilor transilvăneni,și întreaga Transilvanie – constatarea aceasta
îndeosebi a celor din regiunea Zlatnei,unul impunându-se tuturor spiritelor informate și
din principalele centre miniere din Munții obiective.
Apuseni. Revenind la Opitz,trebuie să
Mai mult decât curtea principelui constatăm că el,atât ca informație cât și ca
și-a societății demnitarilor feudali,Opitz – mod de exprimare a depășit pe toți înaintașii
fire romantică – a iubit natura pitorească a săi,poemul Zlatna fiind nu numai o strălucită
regiunii,munții acoperiți cu păduri de stejari realizare literară,și un elogiu superb și o
și brazi,oamenii locurilor dintre care cei mai pledoarie însuflețită pentru viața românilor
mulți erau români,farmecul rustic al de aici,pentru virtuțile lor,și totodată pentru
împrejurimilor,manifestările artistice și dreptul ce li se cuvenea la lumină și
îndeosebi jocurile,porturile populare și dreptate. Acum în anul 2017 se împlinesc
cântecele țăranilor români. Aproape tot 378 de ani de la tragica stingere și ardere pe
timpul liber și-l petrecea prin satele rug a poetului împreună cu manuscrisul
românești – dintre care unele ca studiului său DACIA ANTIQPA la Danzing
Ighiul,Șardul și Țelna dispuneau și de în anul 1639 – ca însemn de aleasă prețuire
înfloritoare podgorii cu vinuri alese – și pe și cinste adusă a fost răsădit în româneste
coclaurile munților. Din contactul cu aceste poemul ZLATNA Oder von Ruhe des
locuri,în care se găseau atâtea urme ale Gemuthes.
Roua Cerului - Nr.20

PE DECEBAL, IAR PRATUL DIN Iar Slavii vă-nconjoară


SCRIPTELE-N PĂSTRARE Ca marea într-un clește...

Despre vestitul Thorda SI TOTUSI LIMBA VOASTRĂ PRIN


vorbește mina care TIMP A STRĂBĂTUT
Vă dă din avuția
Cristalelor de sare Și totuși limba voastră
Ținutul Zlatna însă prin timp a străbătut;
De mine-i mult iubit; E dulce cum e mierea
Prin locurile acestea Și-mi place s-o ascult !
Traian l-a biruit Cum Esperida este
Pe Decebal; iar pratul? Cu Galica vecină,
Din scriptele păstrare. Italica-i cu – a voastră
Că-n limba voastră veche Dintr-un izvor,Latină;
Rămâne ,ca atare – Nemuritoare gintă
Numindu-l până astăzi:: din care-au fost pornit
Câmpia lui Traian. Romanii sub un scheptru
Alăture-i de pază, pe toate le-au unit.
Stă muntele Vulcan. Chiar albele căsuțe
cu șiță învelite
Si prag de piatră albă,
DIN DEPĂRTARE ASII VENIND PE cu duh meșteșugite,
CAI GONACI Vorbesc de-aceste datini
străvechi ce nu se schimbă
Călcând în goană Goții Cum nici credința voastră
cu alții-n șir grăbit în moștenita limbă.
Al Daciei i-al Romei
Pământ de mult râvnit, PRECUM VESTITA HORĂ
Nu șterg a voastre nume CE-N LUME SEAMĂN N-ARE
cum nu v-au nici învins
De v-ați păstrat lumina Păstrându-vă și portul și minunatul joc
Așa cum e în scris... Din vechea rădăcină pornite,dintr-un loc,
Din depărtate Asii Precum vestita horă ce-n lume seamăn n-are;
Venind pe cai gonaci Acum e-o horă mică,apoi se face mare:
Pe Greci să îi supună,
Pe Mihai vechi și Traci, Mărunți trei pași îi bateți sfios în scurt ocil
Cu biciul,nici Atila Înmlădiind mișcare ca-n jocul capreol;
cu oardele de schiți Cu mâni de mâne prinse plecându-vă într-o parte,
Nu poate frânge neamul Apoi sapre cealaltă,cu valuri legănate –
nepieritoarei ginți. Când spre femei bărbații c-un pas mai înapoi,
Într-un pârdalnic tropot Se-nclină...Ce frumoase-s femeile la voi !
Năvala lor zorește Mircea Vac
Roua Cerului - Nr.20

NOUA ROMÂNIE
Eminescu sus din ceruri lângă Maica Sfântă stă
Nu te-ncumenta în gândire – a privi nici că mai poți Sub o undă de lumină-Înger lângă Precistă...
Ca să vezi nemărginirea cerului cu tainici bolți.. Ne anunță în noua lege cum e globul de lumină,
Foc de stele lin coboară peste munți cu fruntea sură, La care împărații lumii vin cu toți și se închină.
Ce revarsă-se-n izvoare-tot argintul apii-l fură.
Bat americanii munții-scormonind cu sateliți
Sus sub cetină de brad, pe-un altar de piatră arsă, Scaunul învrednicirii de la Babele cuminți,
Stele-n lumânări ce ard-spre Zamolxis se revarsă Și cu cromozomu văd chiar pe Hristosul cel Sfânt
Și înlemniți de-așa vedenii pleacă-și fruntea în pământ.
Noi orbecăind prin lume ne-am pierdut credinta-n sfinți
Străbătând oceane-n spume am uitat si de părinți..
Reci rachete străbat cerul sfâșiind lacrimi și fum,
Doi colți albi de lup flămân rup pristolul de la Roma Eminescu a scos hangerul să croiască noul drum
Papa urlă spumegând că-l va restigni pe Toma, Pentru sfânta nedreptate ce-ați făcut-o la români..!
Vine Armaghedonul lumii-rupt secretu-i din Bucegi.. Vor cădea regi si palate în conturul vechii Lumi.
Vin evreii-vin si hunii să se-nchine iar la Regi,
De azi Româmia-i nouă-pacea-i linistea divină,
Sau trezit iar uriașii-dacii blânzi cu ochi albastrii.. Ceru-o va scălda în rouă-eu aștept noua lumină..
Prieteni sau făcut vrăjmașii-sateliti zboară prin aștrii, S-a sfârșit si cu sclavia și minciuna la români-
Dumnezeu vorbeste-n ceruri despre noua lege a lumii Nou Eden e-n România-feți frumoși cu oameni buni.
Iar Ili cu foc de fier rupe liniștea furtunii.
Cei ce și-au vândut credința și-au furat această Țară
Morții se ridică-n spade prinși cu mâinile de cruce Piară-le natu,semința-duc-o vântu-n foc și pară..
Si pornesc în cavalcade înspre Sarmis a se duce, Azi prin noua Lege Sfântă-România-i rai ceresc...
România arde-n flăcări în conturul vechii Legi... Dumnezeu bine-o cuvântă cu poporul românesc...!
Dacii bat cu scări în cai nici nu poți să-i înțelegi.

Sau trezit din ceasul morții, toți voivozii acestui neam


Că simțiră ceasul sorții-Țara nu mai are hram..
Popii toți sunt rupți la gură,fug mâncând pământu-n van,
Pentru falsul din Scriptură-nu-și găsesc în lume-alean. Mircea Vac
Cei necredincioși de-apururi au rămas în cripte reci
Nu învie că în ceruri morți rămân de-a dreptu-n veci;
Fierbe Țara și pământul-munți-s goi și plini de zgură
Rar adie în valuri vântul câte-o filă din Scriptură.
Roua Cerului - Nr.20

IMPRESIILE UNUI PELERIN ÎN TARA SFÂNTĂ

Grădina Ghetsimani

OPINIA ZIARISTULUI PELERIN

Din fragedă pruncie o sete neostoită mi-a pătruns sufletul după Dumnezeu și
veșnicia sa, la fel cum unda izvorului adie nisipul cu nestematele sale,asa cum psalmistul
reiterează:,,Cum dorește cerbul apa de izvor,asa Te dorește sufletul meu din piept pe Tine
Doamne Dumnezeule.,,( Psalmi 41,1) În același sentiment grăia și filozoful creștin dacă-mi aduc
bine aminte Fericitul Augustin despre realitatea umană:,,Doamne ne-ai făcut după Tine și inima
noastră este neliniștită până nu se va odihni în Tine,,. Mai mult Omul,coroana crreației lui
Dumnezeu din lume,poartă vasul de lut al trupului său - nestemata divină a sufletului
îngemănând astfel în ființa sa cele cerești cu cele pământești,cele veșnice cu cele vremelnice,cele
trecătoare cu cele netrecătoare. Realmente am simțit setea de Dumnezeu,așa cum o simte sufletul
nostru prin dorința arzândă de-a merge pe urmale Domnului Iisus Hristos,pentru a putea simți
pasiunea sfântă de-a săruta locurile sfinte pe unde a umblat,a suferit și-a fost restignit pentru a
asigura continuitatea vieții noastre de astăzi,care pentru noi este un dar de la Dumnezeu și Fiul
Său,pentru că viața noastră și noi suntem cel mai de preț dar în valoarea reală a cumințeniei
pământului.
Desigur că dorința profundă de-a vedea Sfântul Mormânt al Mântuitorului Lumii -
Domnul Iisus Hristos a înmugurit în sufletul meu încă din anii copilăriei...de la frageda vârstă de
Roua Cerului - Nr.20

9 ani,de când mama ne ducea la Sfânta Biserică unde de Sfintele Paști ascultam cu sfințenie și
duioșenie istoria Patimilor Domnului și Sfântul Prohod și moartea Sa pe Golgota. Dar nu m-am
gândit niciodată că Mântuitorul Iisus Hristos mă va învrednici de atâta har și bucurie ca să ajung
și să calc cu picioarele mele pe urmele Sale,ale Sfintei Treimi si să ajung să sărut Pestera în care
s-a născut,să văd și să sărut locul din Tabor și Carpenaum și mai mult să mă botez în râul
Iordanului,urmând să văd închisoarea,apoi să-l însoțesc cu lacrimi de durere pe Drumul Crucii și
să văd Sfânta Cruce de pe Golgota,Piatra Ungerii și Sfântul Mormânt - aestea toate însumând
pentru mine visele copilăriei care nu credeam a se putea înfăptui vreodatăSi totuși Bunul
Dumnezeu m-a învrednici să-mi împlinesc acest vis în data de 8 Martie anul curent,prin
intermediul Firmei SC GIULEXIM SRL din Oradea care este cordonată de-o familie de neaoși
români cu multă credință în suflete,de-o omenie rară în aceste vremuri lipste de cuviosenie și de
lucruri mărețe,pot să afirm de Oameni ai lui Dumnezeu împreună cu un grup de aleasă ținută din
Oradea. Programul vizitei de 5 zile a fost planificat astfel: Ziua I-îi plecarea de la Cluj-Napoca
spre Tel-Aviv - M. Tabor - Nazaret - Tiberias. Ziua a doua.vizită la Muntele Fericirilor -
Capernaum -Yardenit,Mănăstirea Sfântul Gherasim de la Iordan, Ziua a treia vizită la Mănăstirea
Hozeva,Mănăstirea Sfântului Gheorghe,QumramMarea Moartă,Biserica Dudul lui
Zaheu,Muntele Ispitirii cu Mănăstirea Carantania cu cazarea asigurată la hotel Bethleem. Ziua a
IV-a am vizitat Bethleemul cu Biserica Nașterii - Kin Karem - Via Dolorosa,Pustiul Iudeii,vizită
la Râul Iordan unde ne-am și botezat cu întregul grupul - botez efectuat de către Preotul nostru
din Oradea - Sumălan Ioan care ne-a însotit pe toată durata vizitei alături de inimosul ghid
turistic evreu Iezechil - om de-o aleasă ținută si bun cunăscător a istoriei Izdraelului,Palestinei si
Ierusalimului si deasemeni a întregii Istorii Psaltice a locurilor și Sfintelor Mănăstiri pe care le-
am vizitat.
Roua Cerului - Nr.20

La Biserica Ortodoxă a Nașterii Domnului din Bethleem am vizitat Peștera în care s-a născut
Iisus Hristos și Icoana făcătoare de minunia Maicii Domnului,urmând a vizita Eim Karem și
Izvorul Sfintei Fecioare Maria,coborând apoi pe Via Dolorosa cu cele 14 opriri ale Mântuitorului
Lumii,urmată de vizita Bisericii Sfintei Învieri .În ziua a V-a am vizitat Ierusalimul,Muntele
Măslinilor,Muntele Sionului,Mănăstirea Ortodoxă a Înălțării Domnului, Mănăstirea Pater
Noster,Mănăstirea Dominus Flevit,Grădina Ghețimanilor,Biserica Națiunilor,Biserica
Mormântului Maicii Domnului,Grota Trădării,Muntele Sion,Biserica Adormirii Maicii
Domnului,Foișorul,,Cina cea de Taină,Mormântul Sfântului Proroc David.
Menționez faptul căci au mai fost vizitate de către noi încă foarte multe Biserici si
Mănăstiri care au rămas în inimile noastre ca niste giuvaeruri ale sfințeniei sufletului pe care nu
le mai menționez căci sunt cunoscute de către toți membrii grupului.Contactul cu Hristos
Domnul în Tara Sfântă îl obligă pe pelerin la întoarcerea acasă să devină un misionar al
Adevărului creștin,un misionar al iubirii creștine între frați și cei din prejurul său pentru a trăi în
pace și armonie pentru a ne îndeplini misiunea Cristică a sufletului aicea pe pământ.În acest
periplu Apostolic al Sfințeniei sufletului am fost însoțit alături de ceilalți membri ai grupului de
soția mea Aurora de care sunt nedespărțit în suflet și taine de 35 de ani de căsnicie iar cel ce
ajunge și vede și simte ce este acolo nu lasă sufletul și inima indiferente ci le ridică în grad
superlativ pe înălțimile purității creștine, cerești și le ridică și le transfigurează în deshiderea
drumului către îndumnezeire. Reconfirm necesitatea ca o dată-n viață fiecare dintre noi are
datoria sacră să vadă locurile pe care Hristos Dumnezeu a umblat ca Om,cu Apostolii
săi,transcendând sufletul din condiția vieții vremelnice spre veșnicie pentru care realmente a fost
creat și care-l înalță tainic spre Abisul divinului care ne cheamă irezistibil. Consider căci acest
pelerinaj l-am făcut pentru a vedea grădina Paradisului pierdut prin care odinioară a trecut Fiul
Omului ca Dumnezeu și Om cu o grădină împodobită cu tot felul de flori într-o țară stearpă și
inundată de pietre,flori cu un miros îmbătător,evocatoare în același timp de bucuria mântuirii
eterne. Cu această ocazie am simțit intrarea în Țara Sfântă însetați de cristalinul apelor din care
sufletul bea și nu se mai satură ne mai dorindu-și nimic decât trăirea în comuniune cu Hristos
Dumnezeu,izvorul vieții veșnice pe care aici conced căci l-am găsit și n-ar mai voi să plece
niciodată pentru că aici este fericit.(Ioan 4,14).
Reiterez ideea asupra celor văzute,auzite, pipăite și trăite în Țara Sfântă ca elemente ale
sincretismului religios care au lăsat în noi urme adânci de lumină cerească care cred că ne vor
însoți până la sfârșitul vieții - care ne-au cutremurat inima până la lacrimi și care ne-au chemat la
contemplare și rugăciune - simțind unori în suflet clipe de trăire în cer. Mulțumim lui Dumnezeu
pentru că ne-a învrednicit cu acest dar ceresc,cu profundă smerenie și recunostință veșnică în
cuvântul rostit de psalmistul David:,,Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din
înăuntrul meu și nu uita toate binefacerile Lui...(Ps.102,1-2)

Mircea Vac
Membru al Academiei Daco-Română și al UZPR
.
Roua Cerului - Nr.20

PREZENTARE DE CARTE

ÎNGERUL SINUCIDERII

Într-o lume la începuturi


Si sfârșit fără tăgadă..
Doar iubirea printre rânduri
A rămas pe drum pribeagă

Prin castele mari pribege


Și păduri cu iarbă arsă,
Doar iubirea vrea să lege
Trup cu trup-a fi mireasă.

Aliușea-floarea răului celest


Stă cu pieptul dezgolit.
La penel în manifest,
Cum nici nu te-ai fi gândit.

Alinuta trup și suflet


Soate-un șuier de ,,davai,,
Ca și pruncu într-un scâncet
De-o aud îngeri din rai.

Pictorul siret pe pânză


Pune-un cap cu față tristă,
Ce l-ar vrea să-i fie muză
Dar degeaba tot insistă,

Stele cad pe umeri goi,


Goliciunea întruchpării
Buze fragezi ude-n ploi
Trec de marginile zării.

Imensitatea și greutatea poverii iubirii adolescentine care trece prin fiorii penelului
marelui artist - relatată providențial în anumite etape ale vieții,relevează emoții și trăiri sufletești
care rar ți-e dat să le-ntâlnești și care puse sub emblematica dublură a artei - reușește ca nimeni
altul să ne prezinte franchețea iubirii și-n momentele tumultoase cu ipostaze inedite de întâlniri
frugale în zăvoi cu buchetul de trandafiri - sloi,înghețati,chiar în miezul iernii.
Mi se pare că disimularea iubirii cade sub titluri dostoievschiene cu surpătorii
geniului spiritual al lui Smerdiakov. A te transpune în chipul lui Hamlet sau Smerdiakov-nu
frumusețea decide și nu grăsimea de pe trup ci aceea de pe inimă și de pe creier. Iar ceea ce-mi
pare mai decisiv...este cu ce ochi privești făptura Tatălui - a Creatorului în anumite ipostaze în
care albăstrimea ochiului depășește azuriul cerului de vară voronețian.
Roua Cerului - Nr.20

În antiteză subliniez că spiritul subteranei prepelițene însinuează în lumea


noastră culturală,scriitorul,poetul și pictorul de sevă ca tedință a manifestării iubirii - tinde spre
ridicularizarea a tot ce este sfânt și maiestos în cultura noastră. Pentru noi românii Majestatea
sacrală în epoca modernă se întrupeză sub auspiciile ființei lui Mihai Prepeliță ca autor al
cărții,martor al multor neâmpliniri cu substrat personal al studentului sărac care nu a ajuns la
,,laurii coroanei,,ce i se cuveneau în anii tinereții decât acum la anii senectuții.
Și să străbați mări și țări în două continente să nu-ți afli perechea sufletului
iubirii este totuși greu de deslușit pentru un muritor pământean - dar cred totuși că este o
problemă a Divinului precum în cazul lui Eminescu....sfânt și martir al plânsului cu lacrimi
sângerânde pentru Basarabia și Bucvina cea dragă sufletului-întemeietor și Părinte - Maestre !
Citind cartea lui Mihai Prepeliță primești mesajul liniștit ce-l adâncești în tine
până-n straturile cele mai adânci ale sufletului - iubirea irumpe organic până în subconștientul
tău și-l lași tacit să izbucnească din vocea ta și nici nu poți face imitații în fața unui maestru cu
vocea lui,ci va trebui să-i transmiți Maestrului Mihai Prepeliță vocea ta autentică asupra promtiei
și aprofundării valorice a arealului cărții să aibă și el de ce se bucura pe pământ,pe lumea asta și
să nu ne lăsăm rupți de vraja iubirii care este într-adevăr extraordinară.
Reversibilitatea este atât cât este și este valabilă în măsura fiecărui talent
care are puterea de-a măsura talentul acestuia în proza românească. Epopea trăirilor sufletești
prezentate de Maestrul Mihai Prepeliță în Romanul - ÎNGERUL SINUCIDERII - asupra tratării
sufletelor prădalnice ale Îngerilor căzuți de sub pavăza diabolică a sincretismului iubirii
din:Moscova,Chișinău,Ucraina,Cazahstan până-n Bulgaria uneori rămâne precum o cronică
Cantemiriană de trecute vieti de domni și domnițe cu multul și puținul frumosului înțelenit în
puterea seducției. Putem afirma căci cartea lui Mihai Prepeliță ca analiză inițiatică a dulceții
iubirii este scrisă cu limbă de foc pusă pe un cuptor care deschide și închide sufletul în arderile
de tot în care azi, flăcările undelemnului ochilor fără prihană cu flacăra vie și ție să-ți fie de leac.

Mircea Vac

Membru al Academiei Daco-Română și al UZP


Roua Cerului - Nr.20

PREZENTARE DE CARTE

Volumul de poezie,,Si toamna înfloresc


trandafirii,, a Preotului Moldovan Marius din
Parohia Ticu-Arghis este scris într-o manieră
Alexandriană prin simplitatea expresivității,a
plasticității versului și ne obligă să ne dăm
seama de partea caracteristică a stilului în care a
fost scrisă și să încercăm totodată să fixăm
individualitatea omului,care a personificat în
sine cu atâta strălucire poezia din zilele noastre.
De asemeni se poate observa o
evolutie a tendinței de semierudiție de latinizare
pornită dintr-o legitimă revendicare a mândriei
de român precum și de patriotismul evocat într-o
categorie a poeziilor care coboară simetric și cu
stoicism în personificarea poeziei populare..
Este evidentă combativitatea
acestuia în deșteptarea gustului asupra poeziei
populare prin cercetarea și înțelegerea condițiilor
care se dezvoltă evolutiv cu evenimentele
caracteristice sărbătorilor nationale în cursul
anului îngemănându-le cu activitatea
duhovnicească și arhierească a vieții liturgice
trăită emoționa în arealul locului sfințit al vieții
de zi cu zi.
În același timp fără echivoc se
constată un câștig al temeliei firești a celei dintâi
trepte de înălțare spre literatura națională în
și timpul în care sunt înscrise versurile și
strânsă legătură cu asperitatea generației de azi
timpul în care el se înscrie,este asemeni aceluia
spre cultura occidentului - o fi mult...o fi
dintre nor și senin - dintre umbră și lumină - mai
puțin,rămâne un spațiu vital de concluzionare.
real apogeotic simți o stare de crepuscul foarte
Evocarea credinței și-a
prielnică poeziei,care se pare uneori că este în
asperităților sufletești pentru dobândirea binelui
general mai omenescă și nu des întâlnită decât s-
suprem a acestuia sunt bine poziționate în
ar crede la prima vedere.
versificația elenistică printr-o efervescență a
Proverbial spus există în om un
dăruirii prin puritatea sufletului îngemănat cu
simț interior al limpeziriiși al încețosării - simț
frumusețile peisagistice a celor două anotimpuri
care nu are nimic a face cu inteligența - deși
- a primăverii și a iernii.
poate oferi acestuia un subiect de meditație în
Necondiționat Preotul Moldovan ne
care funcționează o mare vigoare și
transpune scripturistic cu emotivitate într-o lume
înseninare,care uneori își face simțită prezența.
a binelui,a transcendentalului și-a
Am convingerea că Preotul Moldovan va deveni
interdisciplinarului versificației emotive într-o
un eseist de exceptie care va completa prin
strânsă legătură a tainiței sufletului de
expresivitatea sincretistă un spațiu determinant
empatizare cu Floarea trandafirului care este
în cultura și literatura transilvană.
esențialmente o uvertură bine organizată în
coagularea sufletului cu Florilegiul Inimii. Deci
privit cu atentie maximă acest volum de poezie
Mircea Vac
se poate observa o mișcare a hotarului zidirii ca
Roua Cerului - Nr.20

MARTIRII BIHORULUI ȘI UNIREA CEA MARE

ACTUL I

Tabloul 1

August 1916, București.

(Regina Maria a României intră pe


scenă deosebit de entuziasmată, cu ochii
plini de lacrimi şi în ţinută de campanie
militară).

Alea jacta est! Zarurile au fost aruncate!


Consiliul de coroană , după o confruntare
aprigă între germanofili şi antantofili, a
decis , în sfârşit, să intrăm în război pentru
a-i dezrobi pe fraţii noştri din Ardeal. Ura!
Cu ce a încheiat primul ministru şi ministrul
de război Ion I.C.Brătianu furtunoasa
şedinţă de la palatul Cotroceni? Am să vă
dezvălui eu, dragii mei, am notat aici tot ce
mi-a transmis domnul ministru I.G.Duca,
participant la dezbateri...

(citeşte emoţionată de pe o
foaie de hârtie) Într-o astfel de situație este astăzi
românismul … și dacă nu azi, atunci mâine
Fără îndoială că vom ieși învingători, dar
vom culege roadele acestor jertfe și acestor
nu sunt sigur, se poate să fim și învinși. De
afirmări de drepturi… aduceți-vă aminte
aceea, vreau să se știe bine de toți, că, chiar
...Tudor Vladimirescu a fost zdrobit și
învinși, tot cred că țara mea trebuie în
stăpânitorii zilei l-au măcelărit. Dar el
această clipă să facă acest gest. În viața
ridicase steagul renașterii noastre naționale
națiunilor sunt afirmări de drepturi care se
și pe temeiul gestului lui
socotesc mai mult decât izbânzi trecătoare și
sunt gesturi de abdicare, de dezertare urmașii săi au înfăptuit-o ... cazul cel mai
morală, care compromit viitorul lor pentru caracteristic este cazul lui Mihai Viteazul. Și
veacuri de-a rândul. el a fost învins, și el a fost omorât, dar a
Roua Cerului - Nr.20

știut pentru o clipă să întrupească visul Fie ploi, ninsoare fie, noi mergem voios,
secular al neamului, unirea tuturor drum bun!
românilor. Și a fost destul, nu numai pentru
ca el să rămână de-a lungul veacurilor Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun,
eroul legendar și slăvit, dar pentru ca și noi bravi Români, ura!
astăzi să întemeiem pe faptele lui Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini,
revendicările acestui neam. ura!
Asta a spus primul ministru Ion I.C. Steagul să lucească steagul, pentru el trăim,
Brătianu!
Ţara să-nfloreasca ţara, pentru ea murim,
S-a împlinit visul meu secret: s-a semnat drum bun !
Tratatul de alianţă între Regatul nostru pe de
o parte şi Franţa, Marea Britanie, Rusia şi
Italia, pe de altă parte. Aliaţii vor satisface
(Regina se ridică repede şi iese.)
drepturile noastre istorice asupra
Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei.

Planurile de luptă ? N-ar trebui să vi le Tabloul 2


spun, dar sunt atât de bucuroasă, încât îmi
asum orice risc. Ruşii urmează să declanşeze ( Luni, 28 august 19l6, spre orele serii.
ofensiva, concomitent cu trupele noastre, iar Biroul avocatului Ioan Ciordaş din Beiuş
armata anglo-franceză va debarca la Salonic situat într-un imobil impozant din
pentru a ţine în loc Bulgaria să nu ne atace... apropierea pieţei oraşului,o casă mare
construită la finele secolului al XIX- lea în
Iar acum aeroplanele noastre aruncă deja stil eclectic, cu o anumită dominantă
manifeste frăţeşti pentru românii din barocă, de către socrul său avocat Vasile
primele oraşe de dincolo de Carpaţi. Cu Ignat, fost memorandist. Avocatul bate
Dumnezeu înainte ! liniştit la maşina sa veche de scris. Intră
ţăranul gospodar Balaci Gheorghe din
( Îngenunchează în faţa
Şebiş, un om încă în putere , cu tâmplele
publicului , îşi face semnul crucii şi apoi
ușor încărunțite și care se descoperă cu
izbucnesc acordurile imnului ostăşesc
mare respect în fața avocatului.)
Pentru Patrie:)
(Continuare nr.următor)
Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun
,bravi Români, ura! Dr. Avocat Pașcu Balaci
Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini,
ura!

Fie zi cu soare fie, sau cerul noros,


Roua Cerului - Nr.20

1919 – ANUL ÎNFIINŢĂRII PRIMELOR


FORMAŢIUNI DE JANDARMI ÎN JUDEŢELE DIN
NORD-VERSTUL ROMÂNIEI
voie, fiind nevoie de forţă armată pentru a le
După Unirea cea Mare de la obliga să predea puterea administrativă.
1 Decembrie 1918, legile instituţiei Pentru formarea nucleului de cadre al
Jandarmeriei din România au fost extinse de Jandarmeriei a fost publicat un apel întocmit
la această dată şi asupra provinciilor unite cu de către Consiliul Dirigent, forul suprem de
patria mamă, statul român revizuindu-şi conducere în Ardeal, apel afişat în locurile
legislaţia în concordanţă cu noile condiţii frecventate de populaţie, scoţându-se în
rezultate după acest act. Astfel, la scurt timp evidenţă nevoia înfiinţării instituţiei
după unire, pe întreg Teritoriul României Jandarmeriei române în aceste teritorii, fiind
Mari a fost aplicată legea pentru organizarea stipulate totodată principalele condiţii pe
poliţiei generale a statului din anul 1903, cu care trebuiau să le îndeplinească cei care
modificările din anii 1905, 1908, 1913 şi doreau să fie încadraţi în Jandarmerie, astfel:
1916, iar pentru teritoriul rural a fost pusă în a) deocamdată numai români care s-au
aplicare legea pentru organizarea născut între anii 1883 şi 1895 şi care au
jandarmeriei rurale din 19 mai 1918 cât şi făcut serviciul militar la trupă;
Decretul-lege pentru reorganizarea Corpului b) cei care nu au fost pedepsiţi pentru
de jandarmi din 15 noiembrie 1918 – decret delicte şi crime şi cei care nu au luat parte
dat de generalul Văitoianu.1 activă la jefuiri. Vor fi preferaţi cunoscătorii
După unire, suprafaţa ţării s-a mărit, de carte şi de alte limbi. Înrolarea definitivă
de la 137.905 km2 la 295.049 km2, de la „Corpul de jandarmerie“ se face numai
asemenea şi populaţia de la 7,7 mil. locuitori după un an de încercare, timp în care se
la 18 mil. de locuitori2, fiind nevoie de o plăteşte următoarea soldă lunară.
nouă reorganizare teritorial-administrativă şi Se primesc ofiţeri activi, de rezervă,
o mărire a aparatului de stat. Drept urmare „gloată“, până la gradul de locotenent-
au luat fiinţă noi mari unităţi, unităţi şi colonel, care sunt români.3
subunităţi de jandarmi în teritoriile recent Sarcina organizatorică i-a revenit, în
unite cu Ţara mamă. Aceste formaţiuni de prima parte, colonelului Daniel Pop din
jandarmi recent înfiinţate au preluat de la cadrul Consiliului Dirigent. Astfel, la
gărzile naţionale atribuţiile de menţinere a sfârşitul lunii decembrie 1918 au început să
ordinii publice pe teritoriul rural, se prezinte primii ofiţeri, pentru fiecare judeţ
întâmpinând totodată mari greutăţi cu fiind prevăzută a se înfiinţa câte o companie
administraţia militară şi civilă maghiară care de jandarmi, condusă de un căpitan sau
nu voia să părăsească aceste teritorii de bună maior, ajutat de 2-3 subofiţeri.
Începând cu prima decadă a lunii
ianuarie 1919, sub scutul trupelor de operaţii
române din vechiul regat, s-a început
1
Monitorul Oficial nr. 41/19 mai - 1 iunie 1918, formarea companiilor de jandarmi în
Arhivele Naţionale Române (A.N.R.) Fond Direcţia judeţele din vestul, nordul şi nord-vestul
Generală a Poliţiei, Dosar 24/1918, Fila 4, 38-42
2
Col. dr. Petru Otu „Gândirea militară românească
3
despre apărarea graniţei de Vest (1919-1939)“ în Gazeta oficială a Consiliului Dirigent al
„Pietre de hotar“, Editura Papyrus, 1998, pag. 133, Transilvaniei, nr. 4/1919, Sibiu, 29 decembrie 1918 /
Oradea 11 ianuarie 1919
Roua Cerului - Nr.20

României, succesiv, odată cu înaintarea posturi. Fiecare post era compus din 8-12
acestora. Totodată s-a ţinut o conferinţă la jandarmi.
Sibiu, la care au participat Iuliu Maniu – La 11 ianuarie 1919 a luat fiinţă
preşedintele Consiliului Dirigent, dr. Ştefan compania de jandarmi BISTRIŢA având în
Ciceo Pop – şeful Departamentului Apărării subordine posturi la Năsăud şi Rodna
şi Siguranţei, colonelul Daniel Pop – cel Veche. (În Registrul istoric al
care a primit sarcina organizării Inspectoratului IV Jandarmi Cluj, în dreptul
jandarmeriei în Ardeal, căpitan Daniel Ilgus, datei de 22 februarie 1919, pagina 7, este
dr. Bianu şi dr. Onea, prilej cu care s-a înscris faptul că „în regiunea acestei
hotărât înfiinţarea unei brigăzi de jandarmi, companii în timpul revoluţiei din 1918
organizată pe trei regimente. S-a mai hotărât jandarmeria ungurească a fost dezarmată şi
ca în fiecare judeţ să se constituie câte o pusă pe goană de către populaţie!)
companie de jandarmi cu un efectiv de 200- Tot la 11 ianuarie 1919 a luat fiinţă
500 oameni. şi compania DEJ la comanda căreia a fost
Brigada de jandarmi la comanda numit cpt. VALERIU TUDORUŢ – care a
căreia a fost numit colonelul Sterea preluat comanda companiei de jandarmi
Constantin, formată iniţial din Regimentele maghiari din localitate de la cpt. LUDOVIC
7 şi 8 jandarmi, primul cu reşedinţa la Cluj STEUSCHI, începând imediat recrutarea şi
şi al doilea cu reşedinţa la Braşov, au luat înrolarea de jandarmi români.
fiinţă la 4 februarie 1919 (R. 7 Jandarmi Cu aceşti noi jandarmi s-a organizat, timp de
Cluj) şi la 14 ianuarie 1919 (R. 8 Jandarmi 4 săptămâni, un curs profesional de
Braşov). pregătire, iar la 15 februarie 1919, cei 270
Prin Înalt-Decretul nr. 1694 din 29 de jandarmi care formau compania au depus
aprilie 1919 a luat fiinţă Brigada IV jurământul faţă de România şi Rege la
Jandarmi, cu sediul iniţial la Sibiu, ulterior – biserica greco-catolică din localitate.
începând cu 1 noiembrie 1919 – la Cluj, Compania Dej avea un pluton de
fiind înfiinţat încă un regiment căruia i se aproximativ 50 jandarmi la LĂPUŞUL
subordona Regimentul 9 Jandarmi cu sediul UNGURESC, un pluton de 127 jandarmi în
la Arad4, ulterior fiind mutat la Timişoara. localitatea ILEANDA MARE şi un pluton
Înfiinţarea primelor formaţiuni de de 150 jandarmi la DEJ.
jandarmi (companii) în judeţele din nord- La 6 martie 1919 comandantul
vestul României a început încă din primele companiei cpt. VALERIU TUDORUŢ este
zile ale lui ianuarie 1919, astfel: avansat maior şi promovat, predând
La 10 ianuarie 1919 ia fiinţă comanda companiei locotenentului MOGA
compania de jandarmi CLUJ, în urma OCTAVIAN.
apelului făcut de cpt. COTRUŞCĂ TITUS – La 14 februarie 1919 a luat fiinţă
comandantul Gărzii Naţionale din Cluj, care compania SATU MARE. Datorită
a reuşit să organizeze această companie, condiţiilor existente, compania s-a înfiinţat
care avea un efectiv de 800 jandarmi, la mai întâi în SATU MARE, comandant fiind
comanda căreia a fost numit la 25 ianuarie numit căpitanul MUNTEANU IOAN, dar
1919 căpitanul ARON SUCIU. Au fost deoarece oraşul Satu Mare era încă sub
constituite 5 plutoane cu sediile în Cluj, ocupaţia maghiară, compania s-a mutat la
Gilău, Huedin, Teaca şi Mociu, fiecare Baia Mare cu întregul efectiv: 1 căpitan, 2
pluton având în subordine mai multe secţii şi locotenenţi, 2 sublocotenenţi, 2 plutonieri
majori, 5 plutonieri, 4 sergenţi şi 20
4
A.N.R. Fond I.G.J. Dosar 1/1893-1933 Registrul jandarmi. Astfel, a fost înfiinţată secţia Baia
istoric al I.G.J. – fila 116.
Roua Cerului - Nr.20

Mare având posturi la Baia Mare, Firiza de Această companie s-a mai remarcat
Jos, şi Baia Sprie. A mai fost înfiinţată o prin descoperirea unui grup de intelectuali
secţie la Şomcuta Mare cu posturi în maghiari condus de avocatul Rosi, care
localităţile Satu Lung şi Săcălăşeni. Peste complota pentru atacarea localităţii Sighet şi
câteva zile, la 15 februarie acelaşi an, a armatei române prin spate, atunci când
efectivul companiei Baia Mare (Satu Mare) Horty ar fi pornit ofensiva6.
s-a mărit cu încă 2 sublocotenenţi, 4 Sfârşitul anului 1919 găseşte
plutonieri majori, 5 plutonieri, 8 sergenţi, şi compania Maramureş cu sediul la Sighet,
40 jandarmi. participând la numeroase acţiuni de
Instalarea companiei la reşedinţa de identificare şi prindere a unor grupuri de
la Satu Mare a avut loc la data de 21 aprilie răufăcători ce comiseseră fapte antisociale şi
1919, după ce în prealabil luase cu efectivele acte contra statului român abia întregit.
din subordine alături de Trupele Diviziei a La data de 1 aprilie 1919 a luat fiinţă
II-a Cavalerie la luptele pentru eliberarea compania de jandarmi ORADEA MARE
oraşului. având sediul iniţial la Cluj Napoca, deoarece
Conform Registrului istoric din 1919 Oradea nu fusese încă eliberată, în baza
al Inspectoratului IV jandarmi Cluj şi al Ordinului Secţiei Organizare VI-VIII nr.
Inspectoratului General al Jandarmeriei, la 9714, la comanda acesteia fiind căpitanul
data de 22 februarie 1919 a fost înfiinţată CÎNDEA NICOLAE, mutat de la compania
compania de jandarmi MARAMUREŞ cu Târgu-Mureş. La înfiinţare avea ca şi
plutoane la SIGHET şi la DRAGOMIREŞTI comandanţi de plutoane pe locotenent
– având posturi la Sighet, Petrova, Vişeu de SIHLOŞAN DUMITRU, locotenent BIRT
Sus, Borşa, Dragomireşti, Rozavlea şi DUMITRU, ambii aduşi de la compania
Strîmtura. Sibiu, locotenent CIOCAN MIRCEA – de la
Comandant al companiei Maramureş compania Cluj – şi sublocotenent MICLEA
a fost numit maiorul Sorescu Ovidiu, având VASILE, mutat de la compania Făgăraş.
ajutor pe locotenentul Herlea Liviu5. (urmare, nr.viitor)
Compania a participat alături de Pobirci Cristian, Pobirci
Divizia a II-a infanterie la luptele din nord-
vestul României pentru eliberarea
teritoriului de sub ocupaţia trupelor
maghiare.