Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Profesor: Asaftei Roxana


Data:
Clasa: a IX-a Teologie Ortodoxă
Disciplina: Matematică
Unitatea de învățare: Șiruri
Subiectul lecţiei: Progresia aritmetică
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe

Competenţe specifice
1.Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt şiruri, progresii aritmetice sau geometrice
2. Reprezentarea în diverse moduri a unor corespondenţe, şiruri în scopul caracterizării acestora
3. Identificarea unor formule de recurenţă pe bază de raţionamente de tip inductiv
4. Exprimarea caracteristicilor unor şiruri folosind diverse reprezentări (formule, diagrame, grafice)
5. Deducerea unor proprietăţi ale şirurilor folosind diferite reprezentări sau raţionamente de tip inductiv
6. Asocierea unei situaţii – problemă cu un model matematic de tip şir, progresie aritmetică sau geometrică
Obiective operaţionale: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili
O1 -să identifice o progresie aritmetică
O2 - să determine orice termen al unei progresii aritmetice, având anumite ipoteze
O3 - să utilizeze legătura cu media aritmetică a termenilor unei progresii aritmetice
O4 - să calculeze suma primilor n termeni ai unei progresii aritmetice, în diverse ipoteze
O5 - să utilizeze progresiile aritmetice în rezolvarea unor probleme practice

Strategii didactice:
1
a) Metode și procedee: conversația, demonstația, observația, expunerea, explicația, exercițiul
b) Mijloace de învățământ: fișa de lucru, manualul
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, interacțiune elev-clasă

Modalități de evaluare: observarea sistematică a activității și a elevilor, aprecierea verbală, notare

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secventele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Evaluarea


lecţiei didactice
1.Moment Profesorul verifica prezenţa, verifică dacă este cretă burete şi cere Elevii îşi pregătesc Conversaţia Observarea
organizatoric. elevilor să-şi pregătească materialele necesare desfăşurării lecţiei în manualele, caietele şi
sistematică a
Pregatirea condiţii optime. instrumentele de scris.
clasei pentru Frontal comportamentului
lecţie Verificarea temei prin sondaj, prin confruntarea rezultatelor, iar Elevii menţionează dacă
elevilor
dacă există probleme nerezolvate, acestea se rezolvă la tablă. au avut dificultăţi în
(5 min) efectuarea temei.
2.Captarea Se actualizează noțiuni referitoare la șiruri și se rezolvă exercițiile Răspund la întrebarile Conversaţia Verificarea orală
atenţiei şi din fișa nr 1 adresate de către profesor
curentă
verificarea Frontal
cunoştinţelor Individual
predate
anterior
(5 min)
3.Anunţarea Ne propunem să discutăm despre Progresii aritmetice și se anunță Elevii ascultă şi notează Conversaţia Observarea
lecţiei noi şi a obiectivele urmărite titlul lecţiei în caiete.
sistematică a
obiectivelor
urmărite comportamentului
(2 min)
elevilor
4. Dirijarea Definiţie. Un şir (a n ) n1 pentru care fiecare termen, începând cu al Sunt atenţi la explicaţiile
învățării doilea, se obţine din precedentul prin adăugarea aceluiaşi număr r se profesorului Explicatia,
2
(24 min) numeşte progresie aritmetică. Numărul r se numeşte raţia progresiei. Notează în caiete demonstraţia,
Observaţii: munca
Pentru a verifica dacă şirul (a n ) n1 este progresie aritmetică trebuie Adresează întrebări unde independentă
arătat că diferenţa a doi termeni consecutivi an1 , a n este constantă: este cazul
an  an1  constant, n  2 .
Dacă (a n ) n1 este progresie aritmetică avem
a2  a1  r , a3  a2  r ,…, an  an1  r , n  2 (relaţia de recurenţă) Aprecieri verbale
Se rezolvă la tablă exercițiul nr 1 din fișa de lucru nr 2.
Proprietăţile progresiei aritmetice:
1. Progresia aritmetică (a n ) n1 este un şir:
 strict crescător, dacă raţia r >0;
 strict descrescător dacă raţia r <0.
Se rezolvă la tablă exercițiilel nr 2 și 3 din fișa de lucru nr 2.
2. (Formula termenului general). Dacă şirul (a n ) n1 este o
progresie aritmetică având primul termen a1 şi raţia r, atunci Răspund la întrebările
adresate de către profesor
termenul general a n are forma an  a1  (n  1)r , n  1.
Se rezolvă la tablă exercițiul nr 4 din fișa de lucru nr 2.
3. Şirul (a n ) n1 este o progresie aritmetică dacă şi numai dacă orice
termen al său, începând cu al doilea, este medie aritmetică a
a  an1
termenilor vecini lui, adică dacă an  n1 , n  2 . Un elev rezolvă la tablă
2
Se rezolvă la tablă exercițiul nr 5 din fișa de lucru nr 2. exercițiile propuse
5. Asigurarea Fişa de lucru nr.2 exerciţiile de la 5 la 9
feed – back- Un elev rezolvă la tablă Exercițiul
Aprecieri verbale
ului exercițiile propuse Individual
(10 min)
6.Aprecierea Profesorul face aprecieri, notează si menţionează elevii (nominal) Elevii sunt atenţi. Notarea elevilor
elevilor și care au participat activ la desfăşurarea lecţiei.
evaluarea
cunoştinţelor
(2 min)
7.Tema pentru Tema pentru acasă: Elevii notează tema în Explicația

3
acasă Exerciţiile nerezolvate din fisa de lucru nr 2 si fisa de lucru nr 3. caiet.
(2 min) Profesorul dă indicaţii.