Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza SWOT a unei Clinici

Puncte tari Puncte slabe

 Amplasamentul clinicii in zona  Numar redus de personal


populata .  Legislatie necorelata cu realitatile
 Amplasamentul clinicii in zona cu sistemului de sanatate
accesabilitate ( statie taxi,  Nivelul scazut de finantare fata de
autobuz). serviciile medicale oferite
 Calitatea ridicata a actului
medical dovedita prin certificarea
sistemului de management al
calitatii
 Profesionalismul echipei
medicale
 Dotarea cu aparatura moderna si
performanta
 Managementul performan

Oportunitati Amenintari

 Aparitia in viitorul apropiat a  Instabilitatea legislative si


asigurarilor private financiara
complementare de sanatate  Imposibilitatea structurarii unui
 Problemele existente in sistemul plan de afaceri pe termen mediu
privat de sanatate si lung datorita lipsei de
 Reputatia foarte buna a echipei predictibilitate a mediului de
medicale si Spitalului. afaceri