Sunteți pe pagina 1din 5

PROF.

ALINA-ELENA RADU

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA INVATAMANTULUI EUROPEAN


BACAU

SCOALA POSTLICEALA ANA ASLAN ONESTI

FIŞĂ DE LUCRU

Recapitulare –Celula

Mod de lucru: Munca în echipe de căte 5 elevi


Fiecare echipă rezolvă una dintre cerinţele din fişa de lucru timp de 7 minute. Produsul realizat
(pe planşă) este prezentat de un reprezentant al grupului. Timp de prezentare 4 minute.

1. Sintetizaţi cunoştinţele referitoare la asemănările şi deosebirile dintre celula procariotă şi


eucariotă completând următorul tabel.
Particularităţi structurale şi Componente comune Particularităţi structurale şi
funcţionale ale componentelor funcţionale ale componentelor
celulei procariote celulei eucariote

2. Sistematizaţi informaţiile referitoare la sistemul de biomembrane, structura şi funcţiile


acestora într-un ciorchine.
PROF. ALINA-ELENA RADU
PROF. ALINA-ELENA RADU

3) A) Identificaţi structura celulei vegetale şi celulei animale pe desenele de mai jos: completaţi denumirile componentelor celulare iar în
paranteză funcţia acestora. Completaţi desenele cu structurile care lipsesc.
PROF. ALINA-ELENA RADU
4) Realizaţi o comparaţie referitoare la ultrastructura şi funcţiile componentelor
celulare semiautonome şi autoreproductibile completând diagrama Venn.

5) Problemă

Două celule de formă sferică , una cu diametrul de 20 µm iar cealaltă cu diametrul de 60 µm au


nuclee cu aceleaşi dimensiuni şi cantitate de material genetic.
a) Calculaţi şi comparaţi raportul suprafaţă /volum pentru cele 2 celule
b) Formulaţi o concluzie referitoare la modul în care nucleul din fiecare celulă controlează
activitatea celulară.
PROF. ALINA-ELENA RADU