Sunteți pe pagina 1din 1

CHRYSO®Dem DPS Oleo 62

Agent de decofrare întârziată – Sinteză pură

Descriere: Domenii de aplicare


CHRYSO®Dem DPS Oleo 62 este un agent de decofrare,  Beton turnat
gata de utilizare, pentru aplicații cu beton plastic sau  Prefabricate
fluid.  Toate tipurile de beton decofrat întârziat, inclusiv cel
tratat termic cu abur
Când este pulverizat pe suprafața cofrajelor metalice, de
plastic sau de lemn, CHRYSO®Dem DPS Oleo 62 asigură o Precauții
decofrare ușoară pentru toate tipurile de betoane, dupa Pentru cofraje din materiale speciale sau aplicații cu ciment
întărirea cimentului. alb, este recomandată efectuarea unui test de compatibilitate
înainte de orice utilizare.
Aplicat pe cofraje metalice, CHRYSO®Dem DPS Oleo 62 În caz de înghet, produsul își va recupera proprietățile. După
se va putea obține suprafețe exceptionale, atât ale dezghețare, aplicați o agitare puternică până când produsul
betonului, cât și a formelor, limitând ciclurile de este omogen în întregime.
întreținere.
CHRYSO®Dem DPS Oleo 62 previne apariția petelor de Metoda de utilizare
rugină pe cofraje. Protecția împotriva petelor de rugină Consum specific: Cofraje metalice sau de plastic: 50 m2/l.
poate fi observată după câteva cicluri de producție. În caz Acest produs trebuie aplicat prin pulverizare (toate tipurile de
de probleme datorate ruginii, CHRYSO®Dem DPS Oleo 62 echipamente), sub forma unui film uniform, fără spații libere
trebuie aplicat la fiecare ciclu de producție. sau exces. Orice exces va face decofrarea dificilă.

Caracteristici: Securitate
 Natură : lichid Inainte de utilizare vă rugăm consultați fisa cu date de
 Culoare : galben securitate.
 Densitate (20° C) : < 1,000 Fisa de securitate este disponibilă pe www.chryso.com
 Viscozitate cinematică: 20,5 mm2/c (cSt)
 Viscozitate: > 50,5 Cps
 Termen de valabilitate : 24 luni

Page 1/1

Informaţiile din aceste document au rezultat în urma cunoştinţelor şi rezultatelor noastre din testări vaste. Totuşi, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată
17/06/2015

în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele şi condiţiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiştii noştri se află la
dispoziţia utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceştia în orice problemă.Consultati versiunea cea mai recentă a acestei fișe tehnice, disponibila pe www.chryso.ro

CHRYSO ROMANIA SRL – ARICESTII RAHTIVANI, PRAHOVA – ROMANIA – Tel : +40244410588 – Fax : +40244410590