Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografia Naţională Retrospectivă a Periodicelor

(1790-1952)

Bibliografia naţională retrospectivă a periodicelor intitulată generic Publicaţiile Periodice


Româneşti (ziare, gazete, reviste), lucrare de interes naţional, îşi are începutul în Planul bibliografic
al culturii româneşti elaborat de Ioan Bianu. În paginile acesteia sunt cuprinse toate publicaţiile în
limba română sau în limbi străine apărute pe teritoriul statului român, precum şi cele din străinătate
editate în limba română. Este o bibliografie descriptivă, în care sunt prezentate toate categoriile de
periodice: literare, politice, comerciale, sociale, din domeniul ştiinţelor reale, medicinei ş.a.
Lucrarea este ordonată alfabetic după titluri şi cuprinde elemente bibliografice descriptive
complete: titlul, subtitlul, localitatea (sediul redacţional), perioada apariţiei, frecvenţa
(periodicitatea), formatul, preţul (abonamentul anual şi costul unui număr), aparatul redacţional
(fondator, director, proprietar, redactor-şef, redactor responsabil, comitetul de redacţie,
colaboratori), tipografia sau editura. Primele două tomuri prezintă, selectiv, fragmente din articolele
„program” ale celor mai importante periodice ale vremii.

Varianta on-line a bibliografiei Publicaţiile Periodice Româneşti (PPR: 1790-1930,


tomurile I-IV) este accesibilă consultării on-line prin intermediul aplicaţiei SIMBNR, proiect
realizat de Biblioteca Academiei Române în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, aplicaţie care asigură accesul integrat la copiile digitale ale
documentelor sub forma fişierelor imagine obţinute prin scanarea volumelor PPR.

Pe pagina web, pentru primele patru tomuri ale bibliografiei retrospective, sunt menţionate perioada
descrisă şi titlurile ordonate alfabetic, iar la rubrica prezentare este reprodusă introducerea şi o
scurtă notă explicativă aferentă fiecărui volum. De asemenea, pentru îmbunătăţirea informaţiilor
aduse de fiecare volum au fost alcătuiţi indici de localităţi care nu există în varianta tipărită a
primelor trei tomuri din această serie.
Pentru a facilita identificarea rapidă a unei publicaţii, se pot face căutări după titlul
publicaţiei, rezultatele afişând titlul depistat în cele patru tomuri disponibile on-line.