Sunteți pe pagina 1din 1

SCHEMA PĂIANJEN

Ramuri istorice:

Definiţie:  istoria universală (a lumii)


 istoria naţională (a patriei)
Istoria studiază evoluţia  istoria locală (a unei localităţi)
societăţii omeneşti din cele mai  ştiinţe auxiliare (ajutătoare):
vechi timpuri şi până în prezent.  arheologia (documente/obiecte vechi)
 numismatica (monede)
 cronologia (date/timp)

Izvoarele istorice: Tipuri de izvoare istorice:


Istoria,
Sunt urmele materiale şi izvoarele
dovezile scrise care ajută la istorice 1. Scrise
reconstituirea istoriei.
2. Nescrise

Izvoare scrise: Izvoare nescrise: Istorici:

1. Herodot: istoric antic grec


 bancnote  monumente → „părintele istoriei”
 ştampile  biserici 2. Mihail Kogălniceanu:
 cărţi  vase istoric şi om politic român
 monede  arme 3. Nicolae Bălcescu: istoric
 hărţi  podoabe şi om politic român
4. Nicolae Iorga: cel mai
prolific istoric român