Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Să se determine perechile de numere naturale (a,b) care verifică relația:


432 : 4 + {19 + 2 × [216 − 5 × (𝑎 × 𝑏 + 1)]} × 10 = 2018

prof. ȘIMANDAN GILETA


Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“
Drobeta-Turnu-Severin

2. Să se afle trei numere naturale, știind că împărțindu-l pe al doilea la al treilea


obținem câtul 3 și restul 4. Împărțindu-l pe primul la diferența celorlalte două, obținem câtul 2
și restul 3, iar diferența dintre primul și al treilea este 44.

prof. ȘIMANDAN GILETA


Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“
Drobeta-Turnu-Severin

3. Doi saci cu făină cântăresc 90 kg. Dacă primul sac costă 80 lei, iar al doilea 100 lei,
aflați cu cât este mai greu un sac decât celălalt.

prof. ȘIMANDAN GILETA


Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“
Drobeta-Turnu-Severin

4. Aflați toate numerele 𝑎𝑏𝑐 care îndeplinesc condițiile:

 𝑎𝑏𝑐 se împarte exact la 5;


 a, b, c sunt cifre consecutive;
 a × 𝑏 × 𝑐 = 60

prof. ȘIMANDAN GILETA


Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“
Drobeta-Turnu-Severin

5. Aflați numerele naturale x și y care verifică egalitatea:


[3 + (𝑥 × 𝑦 + 31 × 8 − 603 ∶ 3) ∶ 9] × 2 + 1994 = 2018

prof. ȘIMANDAN GILETA


Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“
Drobeta-Turnu-Severin

6. Află suma a trei numere naturale știind că dacă îl împărțim pe primul la al doilea
sau pe al doilea la al treilea, obținem câtul 3 și restul 2 și că diferența dintre primul număr și al
treilea număr este 328.

prof. ȘIMANDAN GILETA


Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“
Drobeta-Turnu-Severin

7. Trei frați au împreună 855 lei. După ce primul a cheltuit jumătate din suma sa, al
doilea trei sferturi din suma sa, iar al treilea două treimi din suma sa, celor trei le rămân sume
egale.
Câți lei a avut inițial fiecare frate?

prof. ȘIMANDAN GILETA


Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“
Drobeta-Turnu-Severin

8. Un șir de numere impare consecutive are suma dintre primul și ultimul număr 24,
iar suma ultimelor două numere este 44. Găsiți termenii șirului.

prof. ȘIMANDAN GILETA


Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“
Drobeta-Turnu-Severin

9. Un tâmplar trebuie să taie 3 scânduri, una de 7 m, a doua de 5 m și a treia de 8 m, în


bucăți de către 1 metru. Știind că fiecare tăietură este făcută în 15 secunde, în cât timp termină
tâmplarul?

prof. ȘIMANDAN GILETA


Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“
Drobeta-Turnu-Severin