Sunteți pe pagina 1din 6

SCENARIUL DIDACTIC

EVENIMENTE OBIEC- CONȚINUT ȘI SARCINI DE STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


DIDACTICE TIVE ÎNVĂȚARE
METODE MIJLOACE FORME
DIDACTICE DIDACTICE DE
ORGANI-
ZARE
MOMENT Pe mese sunt pregătite materialele flori,vaze frontal
ORGANIZATORIC necesare jocului didactic. machetă,
jetoane cu
cifre
1.CAPTAREA - Prezentarea buburuzei Mimi care vrea explicația elementele frontal
ATENȚIEI să facă o surpriză fluturașului Albert. surpriză:
Educatoarea le explica faptul că este "Buburuza
totuși o problemă.Gradina este păzită de Mimi"
Moș Martin care nu le va da voie "Moș
preșcolarilor să planteze florile până ce Martin"
nu vor trece de niște probe.

2.REACTUALIZAREA OC1 Pentru că educatoarea bănuiește cam ce conversația -flori individual -numararea
CUNOSTINȚELOR OC3 ar dori Moș Martin de la ei,pentru a exercițiul naturale frontal florilor
vedea dacă preșcolarii s-ar descurca în -jetoane cu -recunoașterea
trecere probelor, le cere acestora să cifre cifrelor
numere florie naturale,să raporteze
numarul la cantitate și invers,să
recunoască cifrele.

3.ANUNȚAREA Educatoarea le spune copiilor că explicația frontal


TEMEI ȘI A OBIECTI- surpriza pentru Albert va fi realizată
VELOR printr-un joc numit-"Flori pentru grădina
fluturașului Albert".Vor grupa florile
după formă și culoare,le vor
număra,apoi le vor planta in grădină în
funcție de anumite cerințe.

Copiii vor extrage din coșuleț câte un -coșuleț


fluturaș de o anumită culoare( roșu,gal- -fluturași
4.PREZENTAREA ben sau albastru).Astfel se vor forma explicația roșii galbeni
OPTIMĂ A trei grupe:grupa fluturașilor roșii,grupa și albaștri frontal cu
CONȚINUTULUI fluturașilor galbeni și grupa fluturașilor demonstrația întrecere
ȘI DIRIJAREA albaștri.Fluturașii roșii vor zbura către între
ÎNVĂȚĂRII masa ce are un fluturaș roșu pe ea… echipe
ș.a.m.d

-Explicarea și demonstrarea regulilor


jocului:
Se explică și se demontrează regulile de -cutii cu
joc. flori ,
-vaze,
-Educatoarea va cere lui Moș Martin -cifre
cele trei plicuri ce conțin sarcinile ce
trebuiesc realizate .Se vor citi sarcinile. -floricele-
Echipa care va lucra corect va fi stimulent
răsplătită cu aplauze si cu "floricele" pe -panou
care educatoarea le va pune pune pe
panou.

-Fixarea regulilor:
-Se stabilesc regulile jocului.
-Solicit 1-2 copii să repete regulile de
joc

-Demonstrarea jocului de către


educatoare

-Educatoarea va executa jocul -jocul


demonstrativ. -exercițiul
-Executarea jocului de probă

-Desfășor un exercițiu de
exemplificare.Efectuez precizări
suplimentare de corectitudine,de
respectare a regulilor,a timpului de joc.

-Executarea jocului de către copii jocul pe grupe gruparea florilor


exercițiul flori(narcise după formă și
OC2 Etapa I albe,narcise culoare
galbene,lalele
-Extragerea unei flori din cutie și roșii,
OA1 așezarea ei in vaza ce are aplicată panseluțe,
OA2 imaginea florii pe ea. zambile)

-vaze

OC1 Etapa a II-a- întrecere între echipe -


jocul -număratul în
exercițiul vaze cu pe grupe concentrul 1-3
-Copiii numără elementele mulțimii flori
OA2
5.OBȚINEREA OC3 Etapa a III-a- întrecere între echipe jocul jetoane cu pe grupe asocierea
PERFORMANȚEI exercițiul cifre numărului la
Copiii pun lângă vază cifra cantitate
corespunzătoare numărului de flori .

6.EVALUAREA Apreciez verbal activitatea și anunț


REZULTATELOR OA2 echipa câștigătoare prin raportarea la conversația recompense frontal analiza activității
obiectivele operaționale.Fiecare copil va
primi recompense de la Buburuza Mimi.

7.RETENȚIA ȘI Moș Martin este și el mulțumit de felul jocul pe grupe plantarea florilor
TRANSFERUL OPM1 în care copiii au trecut de probe și le dă exercițiul flori individual în gradină
voie să planteze florile în grădină.
Preșcolarii plantează florile lui și vor
sărbători reușita prin
" Dansul Fluturașului"