Sunteți pe pagina 1din 2

«Vrednică ești»

de Ierom. Varlaam
Glas 6 Πα
(Π)

V red ni că ă ă
(Δ)
e e ești cu u a a de e e vă

ă ă rat să te fe e e e ri i i ci i i im
(Π)

pe e e e Ti i i i i ne e e e Năs că ă

toa a a re e de Du u um ne e e zeu Cea pu ru u u


(Δ)

rea a a fe e ri ci i i i i i i i tă și

cu to o o o tu u ul fă ă ă ă ră ă ă

de e pri i ha a a a a a a nă și Ma
(Π) (Π)

ai ca a Du um ne ze e e u u u u lu u ui no o

o o o o stru Ce ea ce e e e e ești ma ai cin sti i


(Δ)

i i i i i i tă de e câ ât He e e ru u
(Π)

vi i i i mii și mai prea a a a slă ă ă

1
vi i i i tă ă ă ă fă ă ră ă de e a a

se mă na a a a a re e de câ â ât Se

e e ra a a fi i i i i mii Ca rea fă ă ă ră
(Κ)

ă ă stri i că ciu u u u u u u u ne pe Dum

ne zeu Cu vâ â ân tu u u ul a a a ai nă ă ă ă
(Δ) (Κ)

scut pe e e e Ti i i i i i i ne cea a cu
(Δ)

a de e vă ă ă ra a a at Nă scă toa a a a
(Π)

re e e de e e e Du u um ne e e e

ze e eu Te e mă ă ri i i i i i i im te mă

ri i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i im