Sunteți pe pagina 1din 2

Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

1 Reprezinta cazuri de nedemnitate:


A. condamnarea prin hotarare judecatoreasca pentru orice infractiune;
B. aplicarea pedepsei interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare
judecatoreasca sadisciplinara;
C. exercitarea unei activitati incompatibile cu profesia de avocat.

2 Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat:


A. faptele de comert exercitate cu sau fara autorizatie;
B. calitatea de arbitru;
C. calitatea de deputat sau senator.

3 Avocatul este obligat:


A. sa se asigure pentru raspundere profesionala;
B. sa acorde asistenta juridica in cauzele in care a fost desemnat din oficiu;
C. sa puna concluzii numai in fata instantelor din raza baroului in care este inscris.

4 Avocatul care a dobandit calitatea de asociat la o societate comerciala cu raspundere


limitata:
A. a devenit incompatibil;
B. trebuie sa incunostinteze in scris consiliul baroului;
C. nu se afla intr-o stare de incompatibilitate.

5 În ceea ce priveşte efectele contractului de asistenţă juridică, avocatul:


A. trebuie să se abţină să se angajeze ori de câte ori nu poate acorda o asistenţă şi reprezentare
competente;
B. este obligat să respecte secretul profesional în privinţa strategiilor, tacticilor şi acţiunilor
preconizate şi desfăşurate pentru client;
C. este ţinut să acţioneze exclusiv în obţinerea de avantaje pentru clientul său în confruntarea cu
adversarii;

6 Consiliul baroului:
A. reprezintă baroul în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
B. sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;
C. alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor;

7 Pot fi membrii ai comisiei de disciplină a baroului:


A. orice avocat din baroul respectiv;
B. avocaţii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie;
C. orice avocat din baroul respectiv, cu condiţia de a fi dobândit titlul profesional de avocat
definitiv.

8 Potrivit Codului deontologic al avocatului român:


A. nu este permis ca un avocat să acţioneze într-un caz în care a fost însărcinat de un alt avocat
care îl reprezintă pe client sau care a fost numit de o instanţă competentă;
B. avocatul nu poate accepta o cauză atunci când, datorită altor obligaţii, se află în imposibilitate
de a se ocupa de ea cu promptitudine;
C. se recomandă folosirea cu rezervă a onorariului de succes.

9 Primirea in profesia de avocat este conditionata de:


A. calitatea de licentiat al unei facultati de drept cu durata stabilita prin lege;
B. cererea de primire in profesie sa fie formulate cu cel putin 5 ani anterior împlinirii varstei
standard de pensionare in sistemul de pensii si asigurari sociale din care face parte;
C. are exercitiul drepturilor civile si politice

10 Sunt compatibile cu exercitarea profesiei de avocat:


A. calitatea de mediator;
B. calitatea de consilier in proprietatea industriala;
C. calitatea de primar al unei localitati.
11 In exercitarea profesiei, avocatul:
A. este dator sa dea clientului sfaturi juridice corespunzatoare legii;
B. nu poate folosi informatiile cu privire la un fost client, chiar daca acestea au devenit publice;
C. este dator sa pastreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei ce i-a fost
incredintata.

12 Avocatii:
A. fosti judecatori, nu pot pune concluzii la instantele la care au functionat, timp de 2 ani de la
incetarea functiei detinute;
B. au dreptul la recuperarea capacitatii de munca, in conditiile prevazute de Statutul profesiei;
C. nu pot incheia conventii de colaborare cu experti sau alti specialisti.

13 Contractul de asistenţă juridică:


A. este încheiat în formă scrisă, cerută ad probationem;
B. în niciun caz nu poate fi denunţat unilateral de către avocat;
C. se poate încheia şi prin mijloace de comunicare la distanţă.

14 Este interzis avocatului:


A. ca înainte de soluţionarea definitivă a cauzei, să fixeze exclusiv totalitatea onorariilor sale, în
funcţie de rezultatul judiciar al cauzei;
B. să stabilească onorariul prin combinarea onorariilor fixe cu cele orare;
C. să primească de la un client onorarii periodice în formă forfetară.

15 În ceea ce priveşte formele de exercitare a profesiei de avocat:


A. avocatul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una din
formele de exercitare a profesiei;
B. o formă de exercitare a profesiei nu se poate transforma în altă formă decât prin lichidare;
C. avocatul îşi va începe activitatea după obţinerea aprobărilor din partea consiliului baroului.

16. Potrivit Codului deontologic al avocatului:


A. este interzis avocatului vărsarea unui onorariu în contrapartidă pentru că i-a fost prezentat un client;
B. este interzis avocatului să pretindă unui alt avocat un onorariu, comision sau altă compensaţie
pentru faptul că l-a recomandat unui client;
C. nu are obligaţia de a informa clientul că ar putea beneficia de asistenţă gratuită.

17.