Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT TINERET ŞI SPORT CĂLĂRAŞI

GIMNAZIUL HÎRJAUCA

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

APROBAT VERIFICAT
Directorul Gimnaziului Hîrjauca Directorul adjunct instructiv
Doamna: Doamna:

PROIECT
DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ LA
EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ
CLASA a III -a
Învăţător:
2017-2018

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei


Proces verbal Nr. din
Şeful catedrei:
COMPETENŢE SPECIFICE

1.Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect, care să răspundă unei trebuinţe;
prezentarea acestui proiect;
2.Conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a unui obiect conform proiectului
elaborat;
3.Realizarea obiectului conform proiectului elaborat, respectînd regulamentul tehnologic;
4.Evaluarea lucrării realizate, memorizarea etapelor procesului tehnologic.

Numărul Evaluări sumative


Numărul Modulul de ore
sem.I sem.II
de ore
I . Modulul ,, Activităţi agricole”
33 4 1 1
33 II. Modulul „Arta culinară şi sănătatea” 5
III. Modulul „ Sărbători calendaristice de iarnă” 8
IV. Modulul „Cusutul şi brodatul tradiţional” 10
V.Modulul „Tricotarea” 6
Subcompetenţe Conţinuturi Nr. Data Resurse Observa
Nr. ore didactice ţii

1. Elaborarea unui proiect de semănare şi îngrijire a Modulul ,, Activităţi agricole” 4ore


plantelor de ridiche, sfeclă roşie, morcovi:
- prezentarea proiectului;
1 1. Creşterea legumelor rădăcinoase şi 1 .09 pag.84-87
- pregătirea solului şi a seminţelor pentru semănat;
- respectarea normelor de protecţie a muncii în timpul a celor cu bulbi. bulbi
lucrului pe teren (acasă). Plantarea bulbilor de usturoi ,ceapă.
2. Conceperea şi orgnizarea modului de îngrijire a
plantelor răsărite, a celor plantate: 2 2. Lucrări de toamnă: recoltarea, 1 .09 pag.88-89
- plantarea în sol a plantelor sănătoase, viguroase; sortarea, păstrarea roadei (seminţelor); seminţe
- sădirea acasă a plantelor decorative de cameră;
pregătirea terenului pentru sădirea
- îngrijirea lor; udarea, plivirea la timp.
3. Recoltarea legumelor cultivate pe teren (acasă): plantelor cu bulbi (ceapa, usturoiul).
- evidenţierea factorilor ce au influenţat obţinerea unei
roade bogate; 3 3. Îngrijirea plantelor decorative de 1 .05 pag.89-90 În luna
- comentarea rolului şi a importanţei legumelor pentru cameră. plante mai
sănătatea omului;
4. Evaluarea lucrărilor realizate, a calităţii recoltei
4 4. Lucrări de primăvară-vară: 1 .05 pag.90-91 În luna
adunate:
- participarea la activităţile de organizare şi desfăşurare - prelucrarea solului; seminţe mai
a expoziţiilor (clasei, şcolii) de produse agricole - pregătirea seminţelor şi semănatul; -
cultivate pe lotul şcolii (acasă); îngrijirea plantelor răsărite pe lot.

1. Explicarea unor informaţii despre componenţa


Modulul „Arta culinară şi sănătatea” 5ore
nutritivă a alimentelor şi rolul acestora în organism:
5 1. Noţiuni despre o bună bucătărie şi 1 Pag.8- 14
- elaborarea unui meniu pentru alimentaţia unui copil o alimentaţie echilibrată:
de 10 ani (corespunzător unei alimentaţii echilibrate); - componenţa nutritivă a produselor
alimentare;
- verificarea calităţii produselor
2. Evaluarea calităţii unor produse alimentare după
aspect, culoare, miros, gust, pipăit etc.: alimentare;
- condiţii adecvate de păstrare a
produselor alimentare.
- explicarea unor informaţii despre calitatea nutritivă a 6 2. Normele de igienă şi protecţie a 1 Pag.16-18
produselor alimentare în funcţie de prospeţimea şi
muncii:
starea acestora;
- igiena personală;
- îngrijirea şi utilizarea corectă a
- respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii în ustensilelor, vaselor etc.;
timpul preparării şi consumării produselor culinare; - prevenirea contaminării alimentelor în
timpul prelucrării culinare.
7 3. Comportarea corectă în timpul 1 Pag.22-23
4. Evaluarea activităţilor în grup, sub aspect estetic,
aranjarea mesei. mesei.
8 4. Întreţinerea ordinii şi curăţeniei în 1 Pag.24-26
încăpere, la masa de lucru . legume
Salata din legume fierte. Prepararea
salatei
9 5. Autoevaluare 1 pag.27
1. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unei măşti
după modelul din natură sau şablon, corespunzînd unui Modulul „ Sărbători calendaristice de 8
anumit ritual: iarnă” ore
- identificarea din imagini a tipurilor de măşti şi rolul
lor în desfăşurarea obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă. 10 1. Obiceiuri şi tradiţii la sărbătorile 1 Pag.27
de iarnă.
2. Conceperea şi organizarea mijloacelor şi materialor Crăciun, Anul Nou (sf. Vasile), clopoţel
necesare pentru realizarea obiectului proiectat Boboteaza;
(plastilină sau lut, hârtie, clei, vopsea acrilică, cuţit de Cete de colindători şi urători, capra,
modelare etc.): malanca.
11 2. Obiecte şi accesorii folosite la Pag.28-30
- aprecierea calitatăţii materialelor pregătite şi 1
proprietăţilor acestora (ruperea, uscarea, lipirea,
sărbătorile de iarnă.
netezimea suprafeţei etc.); - măşti, clopoţei . Elaborarea unui măşti
proiect de confecţionare a unei măşti
- pregătirea materialelor şi ustensilelor necesare pentru
confecţionarea articolului proiectat; 12 3.Materiale şi ustensile: 1 Pag.31-33
- lut sau plastilină; materiale
- păstrarea în condiţii adecvate a materialele şi - carton, bucăţi de ziar, hârtie albă, clei
ustensilelor selectate. PVA, hârtie abrazivă, guaş, riglă,
foarfece.
3. Confecţionarea obiectului proiectat respectînd
tehnologia operaţiilor şi etapele de confecţionare a
modelului de mască: 13 4. Tehnologia confecţionării 1 Pag.34
- decorarea obiectului de ritual proiectat (mască), ţinând măştilor.Confecţionarea unei măşti măşti
cont de caracteristicile personajului selectat; - modelarea formei;
- aplicarea straturilor de hârtie;
- prezentarea etapele de confecţionare a obiectului
(mască) realizat în scopul însuşirii etapelor tehnologice. - şlefuirea suprafeţei de hârtie;
- vopsirea modelului;
14 5.Confecţionarea unei măşti 1 Pag.35
- aplicarea decorului în caracter;
4. Evaluarea calităţii confecţionării obiectului de ritual - finisarea măştii.
proiectat după aspectul estetic, calitate şi utilitate.
15 6.Decoraţiuni pentru pomul de 1 Pag.36
Crăciun ghirlande
-ghirlandă de hîrtie jucării
- jucării din diverse materiale Materiale
16 7. Brăduţul din materiale recilcabile. 1 reciclabile

17 8. Evaluare sumativă. Cete de 1 Test


colindători şi urători, capra, malanca.,
înscenări folosind măştile.

Modulul „Cusutul şi brodatul 10


1. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui
tradiţional” ore

ştergărel decorat cu cusături şi elemente decorative Pag.38


18 1. Ştergare tradiţionale cu decor 1
simple:
- prezentarea schiţei grafice a ştergărelului ce doreşte realizat la ţesut sau la cusut, ştergărel
să-l confecţioneze; năfrămiţe, şerveţele. Modele de decor
- stabilirea etapelor tehnologice la confecţionarea pentru un ştergărel..
ştergărelului.
19 2. Materiale şi ustensile necesare 1 Pag.44-46
pentru brodat:
2. Stabilirea şi organizarea mijloacelor de confecţionare
a unui ştergărel cu decor simplu cusut: - pânză de bumbac, in, cţnepă cu textura pânză
uşor vizibilă; fire colorate
- selectarea şi păstrarea în condiţii adecvate a - fire colorate muline;
materialelor şi ustensilelor necesare pentru - aţă albă subţire, nr. 50, 60;
confecţionarea ştergărelului; - ace, foarfece mici, gherghef etc.
Norme de igienă şi protecţie a muncii.
- evaluarea calităţii materialelor şi ustensilelor utilizate
pentru confecţionare;
- respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii. 20 3. Tehnici de cusut şi brodat: 1 Pag.46-47
însăilătura;
Exerciţii de cusut;
*3. Confecţionarea unui ştergărel cu decor brodat 21 4. Punctul înaintea acului. Punctul 1 Pag.47-48
conform proiectului.
cruciuliţă
*- executare practică: croirea unui ştergărel de Exerciţii de cusut;
dimensiuni mici; tivirea marginilor.
22 5.Găurele simple. Exerciţii de cusut; 1 Pag.48

4. Evaluarea ştergărelului confecţionat: 23 6. Etape tehnologice de confecţionare 1 Pag.49-50


a unui ştergărel.Confecţionarea unui
- memorarea etapelor tehnologice;
ştergărel cu decor simplu cusut.
- evaluarea lucrărilor în aspect estetic şi calitativ - selectarea şi croirea pânzei;
- tivirea marginilor.

24 7. Exerciţii de coasere; 1 Pag.50-51


-finisarea lucrării.

25 8.Felicitare originală 1 Pag.52

26 9.Finisarea felicitării. 1 Pag.52


feicitare
27 10. Autoevaluare.Expoziţie de lucrări 1 Pag.53

1. Elaborarea unui proiect de tricotare a unui fular în


Modulul „Tricotarea” 6ore
miniatură, utilizând fire textile de o singură culoare:
- prezentarea proiectului elaborat. 28 1. Varietatea articolelor tricotate: 1 Pag.74-75,
2. Conceperea şi organizarea mijloacelor de realizare a - căciuliţe, fulare, mănuşi, veste, ciorapi articole
lucrării conform proiectului: - etc.; mostre de articole. tricotate
selectarea firelor textile conform cerinţelor de calitate; -
selectarea ustensilelor necesare conform procesului 2. Materiale şi ustensile necesare
29 1 Pag.77-78
tehnologic stabilit (andrele, fire textile de o singură
pentru tricotat: andrele,fire
culoare sau de 2-3 culori – la alegere), foarfece etc.
3. Tricotarea fularului conform regulamentului - fire textile de lână, semilână etc.; de aţă...
tehnologic, respectând normele de igienă şi securitate în - andrele, foarfece, ace, croete;
timpul lucrului: - - normele de igienă şi securitate a
tricotarea urmărind modelul selectat şi fişa tehnologică muncii;
respectivă; - condiţii de păstrare şi utilizarea
- finisarea fularului, fixându-i franjuri.
ustensilelor.
4. Evaluarea lucrului îndeplinit conform proprietăţilor
funcţionale şi estetice: -
comentarea aspectului estetic şi a calităţii fularului 30 3. Elementele de bază ale tricotării: 1 Pag.79
tricotat; - montarea ochiurilor pe andrele;
- utilizarea adecvată a terminologiei specifice. 31 4.Ochiuri pe faţă, ochiuri pe dos, ochi 1 Pag.79-80
de margine, ochi de încheiere a fular
tricotului.Puncte de tricotare.
32 5.Tricotarea unui fular în miniatură 1 Pag.81-82
33 6.Evaluare sumativă. Expoziţie de 1 Test
lucrări