Sunteți pe pagina 1din 13

Raport special

Noutăți

2018
fiscal-
coNtabile

RENTROP & STRATON www.rs.ro


Raport special Noutăți fiscal-contabile 2018

© 2018 RENTROP & STRATON,

pret: 99.05 lei, tVA inclusă.

Raport special Noutăți fiscal-contabile 2018

Acesta NU este un raport special gratuit!

Dvs. ați primit gratuit un exemplar, în format pDF, deoarece faceți parte din comunitatea online
www.fiscalitatea.ro – ReNtRop & StRAtoN. puteți păstra în computerul dvs. acest exemplar și îl puteți
printa o singură dată.

presedinte: George Straton


Director General: octavian Breban
Director economic: Mariana Netoiu
Director Creatie-productie: Cristina Straton
Autori: Colectiv Rentrop&Straton

____________________________________________________________________________________________________________________

toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin
niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea
editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere provocată vreunei persoane fizice sau juridice care
acţionează sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare.

Bdul Națiunile Unite nr. 4, bloc 107A, sector 5, București


Raport special: Noutăți fiscal-contabile
www.portalcodulfiscal.ro

Noutăţi fiscal-contabile 2018

Cu siguranţă anul 2018 va fi anul cu cele mai spectaculoase modificări legislative din ultima
perioadă, anul “revoluţiei fiscale” - aşa cum mai este supranumit de unii specialişti, ca urmare a
experimentului trecerii contribuţiilor sociale obligatorii în sarcina angajaţilor începând cu 1 ianuarie.

Salariul minim brut pe ţară va înregistra cea mai mare creştere de până acum, astfel că va fi majorat
începând cu 1 ianuarie 2018 de la 1.450 lei lunar la 1.900 lei. Practic, majorarea salariului minim brut
reprezintă o creştere de 31,03% faţă de anul 2017 şi este influenţată în mare măsură de transferul
contribuţiilor de la angajator la angajat.

Taxa pe valoarea adăugată va fi supusă modificărilor privind plata defalcată, cunoscută sub
termenul popular de „split TVA” şi reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017.

Încă de la sfârşitul lunii august – data apariţiei ordonanţei, aşteptam forma finală a acesteia,
probabil cel mai dezbătut, analizat şi plin de amendamente act normativ din acest an.

Săptămâna trecută, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei „Split TVA” a fost adoptat de
Camera Deputaţilor, ceea ce înseamnă că documentul mai are nevoie doar de promulgarea prin decret
prezidenţial şi publicarea în Monitorul Oficial pentru a se putea aplica.

Ordonanţa privind plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată - forma finală

Ce aduce bun această ultimă formă a ordonanţei

În primul rând, sistemul se va aplica obligatoriu de la 1 martie 2018, și nu de la 1 ianuarie, aşa cum
prevedea iniţial. Astfel, se mai dă o gură de oxigen entităţilor care vor intra în acest mecanism pentru a

© Rentrop&Straton 1
Raport special: Noutăți fiscal-contabile
www.portalcodulfiscal.ro

învăţa să-l implementeze corect, având în vedere sancţiunile rămase în continuare drastice în caz de
nerespectare a regulilor prevăzute.

Un alt aspect pozitiv ar fi acela că neplătitorii de TVA nu vor intra în mecanismul platii defalcate a
taxei, scăpând astfel de povara efectuării a două plăţi către furnizorii care aplică sistemul.

Ce îi nemulţumeşte în continuare pe agenţii economici

Supărarea cea mai mare a contribuabililor este, bineînţeles faptul că nu s-a renunţat la această
ordonanţă, care după părerea multor specialişti va bulversa serios mediul economic, afectând în primul
rând pe micii întreprinzători.

Plafoanele privind sumele restante de plată reprezentând TVA, acceptate de stat pentru a nu trece la
sistem, sunt foarte mici, ceea ce va determina intrarea obligatorie a unui număr important de societăţi,
cu toată “indulgența” manifestată de deputaţi de a le mai lasa un răgaz de 30 de zile pentru achitarea
datoriilor scadente la 31 decembrie 2017.

Dacă în anul 2018 o persoană înregistrată în scopuri de TVA ce nu aplică sistemul de plată defalcată
a TVA va înregistra TVA restantă de plată datorată la buget, atunci are 60 de zile calendaristice de la
scadenţă să achite TVA restantă. În cazul în care nu reuşeşte să plătească TVA restantă în acest termen,
intră în sistemul de plată defalcată a TVA începând cu 1 a lunii următoare termenului în care s-au
încheiat cele 60 zile din perioada de graţie.

În mod similar, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA ce intră în sfera legislaţiei
privind insolvența, vor aplica sistemul de plată Split TVA începând cu data de 1 a lunii următoare celei
în care s-au deschis procedurile de insolvență.

Plafoanele de datorii luate în considerare la data de 31 decembrie 2017 sau în perioada următoare
privind TVA restantă de plată sunt:
- 15.000 lei pentru contribuabilii mari;
- 10.000 lei pentru contribuabilii mijlocii;
- 5.000 lei pentru contribuabilii mici sau persoanele fizice ce desfăşoară activităţi economice.

© Rentrop&Straton 2
Raport special: Noutăți fiscal-contabile
www.portalcodulfiscal.ro

S-au clarificat şi câteva din situaţiile în care nu se aplică Split TVA, cum sunt:
- compensările şi plăţile în natură;
- finanţările prin contract de factoring;
- încasările în contul unui terţ pentru a fi transferate prin procedura de plată în contul unui terţ.

În cazul plăţilor făcute din eroare în contul curent, chiar dacă clientul avea obligaţia să facă două
plăţi, una în contul curent şi una în contul de TVA, iar toată suma a fost plătită în contul curent,
plătitorul nu este sancţionat cu amendă dacă beneficiarul efectuează transferul taxei în contul de TVA.

Se extinde bonificaţia de reducere cu 5% a impozitului pe profit/impozitului pe venitul


microîntreprinderii pe întreaga perioadă în care se aplică split TVA, inclusiv pentru persoanele ce au
optat la split TVA în anul 2017.

Modificările Codului fiscal aduse de O.U.G. 79/2017 şi impactul asupra mediului


de afaceri începând cu 1 ianuarie 2018

În Nota de fundamentare a O.U.G. 79/2017 se specifică faptul că modificarea Codului fiscal


începând cu anul 2018 are ca motivaţii, în primul rând introducerea unor măsuri de consolidare a
încasărilor din domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, de a clarifica urgent situaţiile
în care organele fiscale pot refuza dreptul de deducere a TVA, încurajarea contribuabililor să-şi declare
în mod transparent obligaţiile fiscale, prin asigurarea unor condiţii echitabile şi eficiente de
concurenţă pentru toţi contribuabilii plătitori de impozit pe profit.

Un alt motiv constă în reformarea sistemelor sociale publice din România în vederea creşterii
gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de responsabilizare a
angajatorilor în ceea ce priveşte plata la timp a contribuţiilor sociale obligatorii datorate atât de către
aceştia, cât şi de către angajaţi. În acest sens, se reduce numărul contribuţiilor sociale obligatorii
datorate, angajatorul urmând ca, în continuare, să stabilească, să reţină, să declare şi să plătească
obligaţiile datorate.

© Rentrop&Straton 3
Raport special: Noutăți fiscal-contabile
www.portalcodulfiscal.ro

Principalele modificări aduse de OUG 79/2017 în domeniul contribuţiilor sociale:

• Transferul contribuţiilor sociale de la angajatori la angajaţi începând cu 01.01.2018

Cotele actuale de contribuţii (condiţii normale) sunt:

- Contribuţia la asigurările sociale de stat = 15.8 % (angajator) + 10.5% (asiguraţi) = 26.3%

- Contribuţia la asigurările de sănătate = 5.2% (angajator) +5.5 % (asiguraţi) = 10.7%

- Contribuţia la fondul de şomaj = 0.5% angajatori + 0.5% asiguraţi = 1%

- Fond de garantare = 0.25% - contribuţie angajator

- Contribuţia de concedii şi indemnizaţii = 0.85% - contribuţie angajator

- Fond accidente = aprox. 0.2% - contribuţie angajator

-------------------------------------------

TOTAL 39.3%

OUG 79/2017 înlocuieşte aceste contribuţii cu cele prezentate mai jos, primele două fiind reţinute
din salariul brut al angajatului, iar a treia fiind datorată de angajator:

• contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;

• contribuţia de asigurări de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de


asigurări sociale de sănătate;

• contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.

Cotele de contribuţii de la 1 ianuarie 2018:

Asiguraţi:

- CAS = 25% din venitul brut al asiguratului

- CASS = 10% din venitul brut al asiguratului

© Rentrop&Straton 4
Raport special: Noutăți fiscal-contabile
www.portalcodulfiscal.ro

Angajator:

- Contribuţie asiguratorie pentru muncă = 2.25 % aplicată la fondul brut de salarii

----------------------------------

Total 37.25%

Aşadar, are loc o scădere uşoară a contribuţiilor de asigurări sociale datorate bugetului consolidat al
statului, cu aproximativ 2%.

Contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat în cotă de 25% şi
contribuţia la asigurările sociale de sănătate în cotă de 10%, sunt reţinute în continuare de angajatori,
dar ca element de noutate - integral din veniturile brute ale salariaţilor, declarate de angajatori prin
Declaraţia 112 şi virate tot de angajatori la bugetul consolidat al statului până la 25 a lunii următoare
reţinerii.

• Scăderea cotei impozitului pe venit începând cu 01.01.2018 de la 16% cât este în prezent la
10%, pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu excepţia veniturilor din dividende
pentru care se păstrează cota de 5%.

Principalele modificări aduse Codului fiscal de OUG 79/2017 în domeniul impozitării veniturilor
din activităţi independente

Unul dintre domeniile cele mai controversate este cu siguranţă cel al impozitării veniturilor
obţinute de persoane fizice autorizate.

Impozitul pe venit

În ceea ce priveşte impozitul pe venit, singura diferenţă constă în cota folosită pentru calculul
acestuia, noua cotă fiind de 10%.

© Rentrop&Straton 5
Raport special: Noutăți fiscal-contabile
www.portalcodulfiscal.ro

În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, impozitul reţinut prin stopaj la sursă este
în cotă de 7% în loc de 10%.

În situaţia opţiunii pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate
intelectuală, impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plății veniturilor de
către plătitorii veniturilor, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut din care se deduce cota
forfetară de cheltuieli.

Contribuţia de asigurări sociale de stat –C.A.S

Baza lunară de calcul al CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi
independente va fi reprezentată de venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul
salariului de bază minim brut pe ţară aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care
se datorează contribuţia.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse de
venit, vor datora contribuţia de asigurări sociale dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii, după caz:

a) venitul net realizat în anul precedent, exclusiv cheltuielile reprezentând CAS, raportat la numărul
lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe
ţara în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia;

b) venitul net lunar estimat a se realiza este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut
pe ţara în vigoare în luna în care îşi încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în
vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul celor care trec de la
determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual pe
baza datelor din contabilitate.

c) valoarea lunară a normelor de venit este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

© Rentrop&Straton 6
Raport special: Noutăți fiscal-contabile
www.portalcodulfiscal.ro

d) în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, dacă
venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor
deductibile, este cel puţin egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară.

În vederea calculării plăţilor anticipate de CAS, contribuabilii vor depune la organul fiscal până în
data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia, declaraţia privind venitul
asupra căruia se va plăti această contribuţie, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de mai sus.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activităţi
independente sub nivelul plafonului minim, nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează CAS
pentru anul în curs, dar pot opta pentru depunerea declaraţiei şi plata CAS, opţiunea fiind obligatorie
pentru întreg anul fiscal.

În baza declaraţiei contribuabilului, organul fiscal va emite decizia de impunere în care baza de
calcul al CAS se evidenţiază lunar, iar plata acesteia se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Cota de contribuţie folosită va fi de 25%, însă aceasta se va aplica numai asupra unui venit ales de
contribuabil, care poate fi egal cu valoarea salariului minim (nivelul minim impus conform prevederilor
legale).

Articolul de lege cu privire la regularizarea CAS în anul următor celui de realizare al venitului prin
calculul acestei contribuţii la valoarea venitului efectiv realizat a fost abrogat. Prin urmare, nivelul total
al contribuţiei la pensii va fi stabilit numai în baza acestui venit ales, fără a se efectua regularizări
ulterioare.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate – C.A.S.S

În ceea ce priveşte CASS, conform noilor prevederi, contribuabilii vor datora această contribuţie
dacă realizează venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din
una sau mai multe surse de venituri din categoriile: venituri din activităţi independente, cedarea

© Rentrop&Straton 7
Raport special: Noutăți fiscal-contabile
www.portalcodulfiscal.ro

folosinţei bunurilor, investiţii, activităţi agricole, venituri din alte surse. Cota de contribuţie aplicabilă
va fi de 10%.

Baza lunară de calcul pentru CASS va fi reprezentată de salariul de bază minim brut pe ţară, cota
aplicată fiind de 10%.
Persoanele fizice care obţin venituri din categoriile menţionate anterior care însumate depăşesc
plafonul minim, vor depune la autorităţile fiscale până în dată de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru
care se stabileşte contribuţia o declaraţie cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar.
Pe baza acestei declaraţii, organul fiscal va determina contribuţia datorată, aceasta urmând a se plăti
trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru, cu baza de calcul
evidenţiată lunar în decizia de impunere.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activităţi
independente sub nivelul plafonului minim, nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează CASS
pentru anul în curs, dar pot opta pentru depunerea declaraţiei şi plata CASS, opţiunea fiind obligatorie
pentru întreg anul fiscal.

O diferenţă majoră între ordonanţa publicată în Monitorul Oficial şi nota ei de fundamentare constă
în plata contribuţiilor şi de către persoanele fizice autorizate care au venituri din salarii. Anterior
publicării OUG 79, Nota de fundamentare prevedea faptul că aceste contribuţii nu se vor datora şi de
către persoanele fizice care pe lângă veniturile din activitatea independentă obţin şi venituri din salarii.
În varianta publicată în Monitorul oficial, aceasta prevedere nu a mai fost menţinută.

În concluzie, persoanele fizice ce obţin venituri din activităţi independente nu vor mai fi scutite de
la plata contribuţiilor la pensii şi sănătate dacă sunt şi salariate, aşa cum anunţase Guvernul.

Alte modificări aduse de OUG 79/2017:

Impozit pe profit

Regulile privind capitalizarea redusă (thin capitalisation) vor fi abrogate şi se va aplica noua regulă
de limitare a deductibilităţii dobânzii prevăzută de Directiva 2016/1164/UE. „Costurile excedentare ale

© Rentrop&Straton 8
Raport special: Noutăți fiscal-contabile
www.portalcodulfiscal.ro

îndatorării” (inclusiv diferenţa dintre veniturile din dobânzi/valută şi cheltuielile similare) vor putea fi
deduse în limita a 10% din valoarea de referinţă. Valoarea de referinţă o reprezintă profitul contabil
(venituri minus cheltuieli) ajustat cu deducerea veniturilor neimpozabile şi la care se adaugă impozitul
pe profit, costurile excesive ale îndatorării şi amortizarea fiscală.

Impozitul pe venitul microintreprinderilor (impozitul pe cifra de afaceri)

Definiţia „microintreprinderii” va include toate companiile private care au o cifră de afaceri sub
pragul de 1 milion de euro şi care sunt active (altele decât cele în faliment sau în proces de lichidare).
Definiţia exclude entităţile de stat şi anumite persoane juridice transparente în scopuri fiscale (societăţi
profesionale) prevăzute de lege.

Microintreprinderea va plăti impozitul pe profit începând cu trimestrul în care cifra de afaceri


depăşeşte pragul de 1 milion de euro (impozitul pe profit va fi calculat la profitul înregistrat începând
cu trimestrul în care pragul este depăşit).

Taxa pe valoarea adăugată

Deducerea TVA-ului aferent intrărilor va putea fi refuzată de autorităţile fiscale, numai dacă
acestea demonstrează (dincolo de orice îndoială) că persoana impozabilă ştie sau ar fi trebuit să ştie că
tranzacţia face parte dintr-un lanţ de tranzacţii frauduloase.

Accize

Bunurile utilizate pentru transportul şi depozitarea mărfurilor accizabile nemarcate, identificate în


afara antrepozitelor, vor fi confiscate.

© Rentrop&Straton 9
Raport special: Noutăți fiscal-contabile
www.portalcodulfiscal.ro

La aceste modificări se adăugă şi obligaţiile agenţilor economici de a înlocui actuale aparate de


marcat electronic fiscale cu aparate cu jurnal electronic, cu termen de implementare până la 01 iunie
pentru contribuabilii mijlocii şi mari şi până la 01 august pentru micii contribuabili.

În concluzie, va fi un an plin de evenimente aşteptate sau mai puţin aşteptate, criticate de unii,
apreciate de alţii. Să sperăm că îşi vor produce efectele dorite de cei care le-au propus, pentru că altfel,
ne vom îndrepta spre haos legislativ, dat fiind numărul extrem de mare de modificări care se adaugă la
un Cod fiscal deja greoi, încâlcit şi plin de interpretări.

© Rentrop&Straton 10
V-ar mai putea interesa:

Consilier TVA
www.consilier-tva.fisc.ro

Consilier Taxe și Impozite


pentru Contabili
www.codulfiscal.fisc.ro

Monitorul Contabil
www.monitorul.contabilul.ro

Contabilitatea trezoreriei.
Reguli, documente, politici, proceduri
www.trezorerie.contabilul.ro

Marea Carte Verde a Monografiilor


Contabile
www.mareacarteverde.contabilul.ro

Telefon Serviciul Clienți: 021.209.45.45


E-mail: rs@rs.ro

S-ar putea să vă placă și