Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE – 17.11.

2010
CLASA A VI-A

I. Citiţi textul următor şi răspundeţi la întrebările de mai jos:

Începând din secolul al XI-lea, prin eliberarea de sub autoritatea episcopului,


regelui, primăriei şi prin subordonarea faţă de Scaunul papal, apar universităţile
europene la Paris, Bologna, Oxford, Salamanca, Cambridge, Lisabona, Padova,
Montpellier, Toledo, Cracovia. Mari învăţători precum: Albert cel Mare, Toma
d’Aquino şi Roger Bacon, folosind ca metodă de studiu scolastica, îndrumă un
învăţământ în limba latină bazat pe Biblie. Universităţile au urmărit promovarea
culturii, răspândirea creştinismului și combaterea ereticilor.

1. Cum apar universităţile?


2. Când apar?
3. Unde apar?
4. Cine au fost cei mai renumiţi profesori?
5. De ce apar?
6. Ce metodă şi ce limbă de studiu se folosea în universităţi?

II. Notați în fiecare căsuță de mai jos cel puțin o cauză a cruciadelor:

CAUZE RELIGIOASE III. Completați spațiile libere din schema de mai jos cu
informațiile corecte:
BISERICA CREȘTINĂ
se

Se destramă în anul……………..
CAUZE POLITICE

Evenimentul este cunoscut în istorie sub


numele de………………………………………………

CAUZE ECONOMICE

OCCIDENT BISERICA ORIENT

să de: Cu sediul la: Condusă de: Cu sediul la:


IV. Puneți DA sau NU în dreptul următoarelor întrebări:

1. Catedrala catolică din Alba Iulia este un monument caracteristic


stilului gotic.
2. Principalele stiluri ale arhitecturii medievale au fost stilul romanic și
stilul gotic.
3. Catedralele în stil romanic aveau de obicei ziduri groase, sprijinite prin
contraforturi.
4. Stilul gotic s-a manifestat în Europa începând cu secolul al X-lea până
în secolul al XII-lea.
5. Arta și arhitectura medievală au fost puternic influențate de religie,
între secolele al X-lea și al XIII-lea construinduse numeroase catedrale
în vestul Europei.
6. Domul din Milano este o catedrală ce aparține stilului gotic alături de
Biserica Neagră din Brașov.
7. În estul Europei s-au manifestat stilurile bizantin și rusesc, cea mai
importantă construcție fiind Catedrala Sf. Sofia din Constantinopol.
8. La începutul Evului Mediu castelele erau construite din piatră și
foloseau ca centre de desfacere a produselor meșteșugărești.

V. Scrieți o scurtă relatare despre asedierea Ierusalimului din punctul


de vedere al unui creștin, respectiv, al unui musulman.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE


I. Citiţi textul următor şi răspundeţi la întrebările de mai jos: - 26 puncte

Începând din secolul al XI-lea, prin eliberarea de sub autoritatea episcopului,


regelui, primăriei şi prin subordonarea faţă de Scaunul papal, apar universităţile
europene la Paris, Bologna, Oxford, Salamanca, Cambridge, Lisabona, Padova,
Montpellier, Toledo, Cracovia. Mari învăţători precum: Albert cel Mare, Toma
d’Aquino şi Roger Bacon, folosind ca metodă de studiu scolastica, îndrumă un
învăţământ în limba latină bazat pe Biblie. Universităţile au urmărit promovarea
culturii, răspândirea creştinismului și combaterea ereticilor.

1. Cum apar universităţile? 0,6 puncte

Universitățile apar prin eliberarea de sub autoritatea episcopului,


regelui, primăriei (0,3 puncte) și prin subordonarea față de Scaunul papal.
(0,3 puncte)
Când apar? (0,3 puncte)

Universitățile apar în secolul al XI-lea.


2. Unde apar? (0,5 puncte)

Universitățile apar în urmăroarele orașe: Paris, Bologna, Oxford,


Salamanca, Cambridge, Lisabona, Padova, Montpellier, Toledo, Cracovia.
(câte 0,05 puncte pentru fiecare oraș scris corect)

3. Cine au fost cei mai renumiţi profesori? (0,3 puncte)

Cei mai renumiți profesori au fost: Albert cel Mare, Toma d’Aquino şi
Roger Bacon. (câte 0,1 puncte pentru fiecare răspuns, scris corect)

4. De ce apar? (0,6 puncte)

Universitățile apar pentru a promova cultura (0,2 puncte), și


răspândirea creştinismului (0,2 puncte) precum și pentru combaterea
ereticilor (0,2 puncte).

5. Ce metodă şi ce limbă de studiu se folosea în universităţi? (0,3 puncte)

Ca limbă de studiu în universități se preda în limba latină (0,15


puncte) iar metoda de predare era scolastica (0,15 puncte).

II. Notați în fiecare căsuță de mai jos cel puțin o cauză a cruciadelor. (12 puncte)

CAUZE RELIGIOASE
4 Dominația puncte
musulmanilor asupra
Locurilor Sfinte

CAUZE ECONOMICE
Interesul negustorilor
italieni de a controla
drumurile comerciale (4 puncte)
din Marea Mediterană

CAUZE POLITICE
Sporirea autorității
papei în Europa Estică (4 puncte)
și Orientul Aproiat
III. Completați spațiile libere din schema de mai jos cu informațiile corecte. (16 puncte)

BISERICA CREȘTINĂ
se

Se destramă în anul 1054

Evenimentul este cunoscut în istorie sub


numele de MAREA SCHISMĂ

OCCIDENT BISERICA ORIENT

CATOLICĂ ORTODOXĂ

Condusă de: Cu sediul la: Condusă de: Cu sediul la:


PAPA ROMA PATRIARH CONSTANTINOPOL

Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

IV. Puneți DA sau NU în dreptul următoarelor întrebări. (16 puncte)


1- NU
2- DA
3- DA
4- NU Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.
5- DA
6- DA
7- DA
8- NU

V. Scrieți o scurtă relatare despre asedierea Ierusalimului din punctul de vedere al


unui creștin, respectiv, al unui musulman. (10 puncte)
Se va insista asupra importanței Ierusalimului pentru creștini și pentru
musulmani.
Se acordă 20 de puncte din oficiu. Total 100 de puncte.