Sunteți pe pagina 1din 3

Present tense simple

Present Tense Simple este folosit pentru a exprima:

1. Acțiune/ adevăr general valabil


Birds fly./ Water freezes at 0o Celsius

2. Acțiune repetitivă,obișnuită + folosirea adverbelor de frecvență

Adverbe de frecvență: usually / always / often / seldom (rareori) / sometimes


(uneori) / every (day, week, month, year)/ once a day,week,month, year/ on Sundays
etc./ from time to time (din când în când)/ once in while (uneori, câteodată)

Ex. Jane usually sleeps late during her holiday.

3. Opinii sau preferințe

Ex. I think India is beautiful


Some believe everything they read
Adrian likes cats and dogs
Jim prefers math

4. Acțiuni de moment, instantanee - care nu au durată - în comentarii sportive, rețete


culinare, demonstrații, ceremonii, indicații regizorale, anunțuri, titluri de articole.

Ex.
First I crack the eggs, mix them with shredded cheese, add a little milk then fry them in the
pan.
I now mix the butter with sugar.
X passes to him, and Y scores.
He calls of rally amid protests (amid –in mijlocul)

5. Prezentul simplu poate avea valoare de viitor:


a. Atunci când exprimă data
Ex. Tomorow is Saturday

b. Atunci când redă o acțiune viitoare planificată în prezent.


Ex. We leave tomorrow
The train leaves at 3 o clock.
Schoolyear begins in september

c. Propoziții subordonate de timp și condiționate


Ex. If it rains on Sundays, I will repair my car.

6. Prezentul simplu cu valoare de trecut (in povestire sau pentru a sublinia efectul de
present al unei comunicări trecute)
Ex. One day, the little boy goes to the woods.
He tells me that you have won the competition

Verb la infinitiv - forma verbului care apare in dictionar, formându-se aproape întotdeauna
cu „to” – forma de bază a verbului
Verbul la forma de infinitiv
- nu poate fi folosit ca un verb principal
- În engleză, infinitivul poate fi folosit ca:
a. Substantiv : To dance was his passion
b. Adjectiv: Give me a chair to polish
c. Adverb: The teacher returned to help
Cuvântul „to” este considerat mai derabă un semn grafic specific infinitivului.
Verbele can – could – may – might – must – shall – should – will – would (verbele modale)
determină dispariția lui „to”
He must (to) go home

Ortografierea terminației „-s”

Verbe terminate in :

1. „-y” precedat de o consoană (study ) ie (studies)


2. „-o” –es (to do- he goes/ to go- she goes)
3. „-s” to pass – he hepasses
4. „-sh” „-es” to wash – he washes
5. „ch” to watch – he watches
6. „-x”
7. „-z” to buzz – he buzzes
Afirmativ: S + verb la infinitive + s/es (he, she, it)

Forma interogativă Do/Does (he, she,it) + S + verb

Forma negativă S + Do not/does not (he. She, it) + V