Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Obiectul: Matematică
Data:
Clasa: a V-a
Subiectul lecţiei: Mulţimi
Scopul lecţiei: Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor însuşite despre mulţimi

Competenţe specifice:

1) Elevul să scrie şi să citească o mulţime.


2) Elevul să treacă de la o formă de scriere a mulţimilor la alta.
3) Elevul să stabilească relaţiile dintre un element şi o mulţime sau dintre două mulţimi
şi să folosească corect simbolurile acestor relaţii.
4) Elevul să efectueze operaţii cu mulţimi.
5) Elevul să utilizeze cunoştinţele însuşite la rezolvarea problemelor
Tipul lecţiei : Lecţie de recapitulare, consolidare si sistematizare a cunoştinţelor predate.
Strategie didactică: activ-participativă
Metode şi procedee didactice: conversaţie euristică,exerciţiul,demonstraţia, ciorchinele.
Material didactic utilizat: Fişe de lucru,manual,culegere.

1
Scenariul activităţii didactice
Timpul Evenimentul Conţinutul lecţiei Tehnici de Organizarea învăţării Mijloace de
didactic instruire Colectiv Grup Indiv. învăţământ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5 min Captarea Se verifică tema Conversaţia Dirijat
atenţiei
1 min Enunţarea -În această oră vom recapitula cele învăţate despre mulţimi, Expunerea Dirijat
obiectivelor cum se scrie o mulţime, cum se citeşte, cum se trece de la o
scriere la alta şi vom efectua operaţii cu mulţimi. Pentru
aceasta veţi primii fiecare câte o fişă de lucru. Prima parte a
fişei conţine recapitularea cunoştinţelor însuşite despre
mulţimi, iar cea de a doua conţine probleme aplicative.
8 min Reactualizarea - Vă rog să vă grupați câte 3 elevi într-o grupă.
cunoştinţelor - Pentru a recapitula cunoştinţele însuşite despre mulţimi să
însuşite completăm în figură tot ce știm despre mulțimi de la
anterior punctul I al fişei.
I.
Mulţimile se
Operaţii cu notează cu Mulţimile se
mulţimi: pot scrie în ....
moduri
Fişă de
Conversaţia

Mulțimi Mulţimea
care nu are
nici un
element se
Lucru
numeşte ....
...................
Cardinalul unei .... şi se
mulţimi notează cu
este ........................
.... elementelor
acestei mulţimi

Pe tablă avem acelaşi desen, vă rog să completăm împreună


și desenul de pe tablă.

2
35 min Evaluarea - Iar acum să folosim cele recapitulate la rezolvarea
performanţei problemelor de la punctul II de pe fişa de lucru.
II.
1. Scrieţi în trei moduri mulţimea literelor cuvântului
„verificare”.
A = { v, e, r, i, f, c, a }
A = { x  x – este literă a cuvântului „verificare” }
A
v e
r i Exerciţiu Fisă
f c a

2. Fie mulţimea B = {x  x  N şi 3  x  6 }.
a) Enumeraţi elementele mulţimii B. de
B={3, 4, 5 }
b) Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: aplicativ
2B 4B { 3, 4 }  B.
3. Înlocuiţi litera cu un număr care să facă propoziţia
adevărată: lucru
a) { 2, a }  {1, 2, 3 }
b) { b }  { 7, 8, 9 }
4. Să se studieze valoarea de adevăr a propoziţiilor:
{ x  x  N, x + 3  5 } = { x  x  N, 2x  5 }
{ x  x  N, 2  x  7 }  { x  x  N, x  8 }
5. Să se determine cardinalul mulţimii
C = {x  x  N, x are două cifre şi x  21 }
6. Determinaţi mulţimile A, B, C, A  B, A  C, A  B,
B  C, C  A, A  B  C, A  B  C, reprezentate prin
diagramele de mai jos.

3
A B
5
2 3 4
6 9
1 0

8
C Exerciţiu

7. Determinaţi mulţimile A şi B care satisfac condiţiile:


A  B = {a, b, c, d, e, f } Fisă
A  B = {b, c, d } Dirijat de
A  B = { a, e } lucru
8. Din cei 25 elevi ai unei clase, 19 elevi joacă fotbal şi 12
joacă volei. Câţi elevi practică ambele jocuri? aplicativ

*
* * *
* * * *
* * * * *
* * *
* * * *
* * *
* *

1 min Asigurarea Temă: Exerciţiu inde Caiet de


transferului Din culegerea MATE 2000+10/11 de la pagina 97 testul 1. aplicativ pend teme
ent

4
FIŞĂ DE LUCRU
MULŢIMI

I.
Mulţimile se
Operaţii cu notează cu Mulţimile se
mulţimi: pot scrie în ....
moduri

Mulțimi Mulţimea
care nu are
nici un
element se
numeşte ....
...................
Cardinalul unei .... şi se
mulţimi notează cu
este ........................
.... elementelor
acestei mulţimi

II.
1. Scrieţi în trei moduri mulţimea literelor cuvântului „verificare”.

2. Fie mulţimea B = {x  x  N şi 3  x  6 }.
a) Enumeraţi elementele mulţimii B.
B=
b) Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii:
2B 4B { 3, 4 }  B.

3. Înlocuiţi litera cu un număr care să facă propoziţia adevărată:


a) { 2, a }  {1, 2, 3 }
b) { b }  { 7, 8, 9 }

5
4. Să se studieze valoarea de adevăr a propoziţiilor:
{ x  x  N, x + 3  5 } = { x  x  N, 2x  5 }
{ x  x  N, 2  x  7 }  { x  x  N, x  8 }
5. Să se determine cardinalul mulţimii
C = {x  x  N, x are două cifre şi x  21 }

6. Determinaţi mulţimile A, B, C, A  B, A  C, A  B,
B  C, C  A, A  B  C, A  B  C, reprezentate prin diagramele de mai jos.

A B
5
6 2 3 4
9
1 0

7
8
C

7. Determinaţi mulţimile A şi B care satisfac condiţiile:


A  B = {a, b, c, d, e, f }
A  B = {b, c, d }
A  B = { a, e }
A=
B=

8. Din cei 25 elevi ai unei clase, 19 elevi joacă fotbal şi 12 joacă volei. Câţi elevi practică ambele jocuri?

S-ar putea să vă placă și