Sunteți pe pagina 1din 6

6.

EVALUAREA UNEI AFACERI

Intr-o economie de piata libera, deschisa, firmele reusesc sa faca fata in lupta de concurenta numai daca isi imbunatatesc
permanent performantele. Firmele supravietuiesc atunci cand inoveaza, cand se adapteaza continuu la schimbarile pietei, cand isi
evalueaza continuu performantele.
Atitudinea unui antreprenor fata de performantele firmei sale este decisiva pentru ameliorarea continua a acestora. Controlul
afacerii presupune evaluarea ei continua.

Evaluarea unei afaceri este un proces complex care consta in compararea eforturilor (cheltuielilor) cu efectele (rezulatele) obtinute,
in masurarea performantelor firmei.
Antreprenorul decide continuarea activitatii si dezvoltarea ei sau, dimpotriva, incetarea activitatii (lichidarea firmei) pe baza
raportului de evaluare a performantelor.

Principalii indicatori care masoara eforturile sunt:


 Capitalul social - totalitatea sumelor puse in mod permanent la dispozitia firmei de catre proprietarul/proprietarii ei, sub forma
de aport;
 Capitalul utilizat – sumele utilizate pentru desfasurarea activitatii si concretizate in bunurile materiale care contribuie la obtinerea
produselor (materii prime, materiale, combustibili, masini, utilaje, echipamente, calculatoare, cladiri si alte dotari tehnice);
 Volumul investitiilor – sume adaugate la capitalul utilizat si folosite pentru achizitionarea de noi bunuri si echipamente;
 Costul productiei – volumul total al cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea activitatii si obtinerea unui volum dat de produse.

Principalii indicatori care masoara si exprima efectele sunt:


 Volumul productiei – cantitatea totala de bunuri produse sau servicii prestate intr-un interval dat de timp (o luna, un an etc.);
 Cifra de afaceri – volumul total al incasarilor obtinute de firma Intr-un interval dat timp, provenind din vazarea bunurilor sau
serviciilor realizate in intervalul respectiv;
 Profitul – diferenta dintre cifra de afaceri si costul productiei.

In planul sau de afaceri, antreprenorul isi proiecteaza un anumit nivel al cheltuielilor si respectiv, al incasarilor. Evaluarea
rezultatelor activitatii ii permite aprecierea masurii in care estimarile sale s-au confirmat.
Daca volumul fizic al productiei si cifra de afaceri sunt conforme cu previziunile (sau mai mari), aceasta confirma utilitatea sociala a
firmei, faptul ca ea s-a orientat catre nevoile clientilor si a reusit sa satisfaca exigentele acestora.

1
6. EVALUAREA UNEI AFACERI

Daca diferenta dintre incasari si cheltuieli, adica profitul, corespunde previziunilor (sau este chiar mai mare), aceasta este
confirmarea faptului ca antreprenorul a reusit sa organizeze si sa conduca eficient afacerea, a practicat un management
performant.
Cheltuielile si incasarile se pot afla unele fata de altele in trei situatii:
a) Cheltuieli < incasari => profit > 0, firma isi poate continua activitatea;
b) Cheltuieli = incasari => profit = 0, firma sa afla la nivelul pragului de rentabilitate; daca antreprenorul nu adopta decizii
corecte pentru reducerea cheltuielilor sau cresterea incasarilor, firma va avea dificultati majore in coninuarea activitatii;
c) Cheltuieli > incasari => profit < 0, firma inregistreaza pierderi si se afla in imposibilitatea continuarii activitatii.

O evaluare corecta a performantelor firmei presupune nu doar analiza indicatorilor cantitativi (sau de volum), ci si a celor calitativi
(sau de eficienta).

Principalii indicatori care masoara si exprima eficienta activitatii sunt:


 Costul unitar (sau pe bucata);
 Profitul unitar (sau pe bucata);
 Rata profitului
Acest ultim indicator furnizeaza informatii esentiale pentru apreciera calitatii sau eficientei unei afaceri. Prin compararea profitului
cu cifra de afaceri, cu volumul capitalului utilizat si cu costul total al productiei, antreprenorul obtine imaginea completa a
rationalitatii activitatii sale.

Rata profitului = profit (pr)/cifra de afaceri (CA)x100%


Rata profitului = profit (pr)/ capital utilizat (C ut)x100%
Rata profitului = profit (pr)/ costul total al productiei (CT)x100%.
Raportul profit/CT evidentiaza gradul de rentabilitate a firmei si mai poarta numele de rata rentabilitatii. Pentru un
antreprenor, “rational”, “eficient”, “rentabil” sunt sinonimi.

Evaluarea curenta a activitatii firmei se face prin bilantul contabil. Acesta reprezinta un document intocmit periodic (lunar, anual)
prin care se evidentiaza tot ceea ce poseda o firma (Activul) si tot ceea ce datoreaza firma (Pasivul).
Daca valoarea Pasivului este mai mica decat valoarea Activului, inseamna ca firma a realizat profit. Daca Pasivul este mai mare
decat Activul, atunci firma a inregistrat pierderi.

2
6. EVALUAREA UNEI AFACERI

Pentru ca firma sa isi poata onora in mod continuu angajamentele fata de furnizori si fata de clienti, o conditie importanta este
proiectarea si realizarea ritmica a fluxului de lichiditati (cash flow).
Firma Calende S.R.L. Prin aceasta se evidentiaza incasarile si platile curente
Fluxul de lichiditati ale firmei. Atunci cand incasarile curente sunt mai mari
- martie 1999 - decat platile curente, antreprenorul dispune de un surplus
Bani in casa (disponibili din luna precedenta)……500.000 um de bani (in numerar si in contul bancar al firmei) care
reprezinta profitul sau efectiv. Acesta poate fi diferit de
Incasari profitul contabil (evidentiat prin bilantul contabil al firmei).
Bani incasati din vanzari… 5.000.000 um De exemplu, la sfarsitul unei luni, bilantul contabil al unei
Bani proveniti din imprumuturi……………... 1.000.000 um firme poate arata altfel:
Bani proveniti din alte resurse……. 0 um Activul:
TOTAL INCASARI…….. 6.000.000 um  Valoarea cladirilor, dotarilor, utilajelor = 1 mld. um
BANI CASH (lichizi) disponibili….. …………6.500.000 um  Valoarea stocurilor de materii prime = 50 mil. um
 Valoarea stocurilor de produse finite (inca nelivrate
Cheltuieli beneficiarilor) = 500 mil. Um
Cheltuieli directe (materiale si salariale)…… ……………4.500.000 um  Sumele datorate de catre clienti (valoarea produselor
Cheltuieli indirecte (administrative, taxe, dobanzi etc)… 1.800.000 um livrate beneficiarilor si inca neachitate) = 800 mil. Um
TOTAL CHELTUIELI…..6.300.000 um  Sumele in banca si in casa = 200 mil. um
TOTAL = 2.55 mld. um
TOTAL INCASARI……. 6.500.000 um
TOTAL CHELTUIELI…. 6.300.000 um Pasivul:
TOTAL CASH (bani lichizi) la sfarsitul lunii…………... 200.000 um  Capitalul social = 500 mil. um
 Datoriile firmei catre furnizori = 500 mil. um
 Salariile+alte plati (impozite, taxe, dobanzi) = 500 mil. um
TOTAL = 1.5 mld. um

Teoretic, profitul firmei ar fi de 1.05 mld.


Practic insa, tinand cont de faptul ca, la Activ, sunt inregistrate sume de care firma nu dispune in mod efectiv
(sumele neincasate inca de la beneficiari si marfa inca nevanduta, adica 1.3 mld. um), firma nu dispune de
lichiditati suficiente pentru a face integral platile (catre furnizori, catre salariati) si, cu atat mai putin, pentru a-
si extinde activitatea.

3
6. EVALUAREA UNEI AFACERI
Atunci cand analiza indicatorilor de performanta cantitativa si
calitativa a firmei conduce la concluzia ca firma nu obtine
Profitul efectiv constituie principala sursa de autofinantare a dezvoltarii rezultatele
afacerii.asteptate,
Pentru ca, iar in
previziunile
economia nu de indreptatesc
piata, firmele speranta
nu in
supravietuiesc daca nu se dezvolta. relansarea activitatii, antreprenorul va decide lichidarea afacerii.
Decizia antreprenorului de a continua activitatea este (sau are trebui saFirma aflata inde
fie) insotita incapacitate
proiectareade si plata (in imposibilitatea
implementarea de a-si
strategiilor de achita
dezvoltare a afacerii sale. obligatiile fata de furnizori, angajati, banca) nu isi mai poate
Dezvoltarea inseamna atat extinderea si (uneori) diversificarea activitatii,continua activitatea
cat si cresterea si este
calitatii obligata si
proceselor saproduselor
isi declare firmei.
falimentul.
Din punct de vedere cantitativ, dezvoltarea afacerii se bazeaza, in primulTot rand, asa
pe cum infiintarea
aplicarea firmei de
unor strategii si marketing
dobandirea personalitatii
care vizeaza: sale
 Cresterea numarului de clienti; juridice au fost rezultatul unei hotarari judecatoresti, falimentul si
procedurile
 Cresterea volumului mediu al vanzarilor, al cantitatii dintr-un bun sau serviciu de lichidare
achizitionata de unacumparator
firmei (prevazute in Legea
intr-o perioada falimentului)
data;
sunt consecutive actului de constatare judiciara a intrarii firmei in
 Cresterea frecventei cu care un produs este recumparat.
stare de incapacitate de plata. Acest act atesta esecul unui
Din punct de vedere calitativ, dezvoltarea afacerii inseamna cresterea nivelului ei de eficienta, a raportului incasari/cheltuieli:
antreprenor.
Cresterea
Daca antreprenorul va reusi sa identifice, cu luciditate si realism,
volumului
cauzele esecului sau si va desprinde concluzii corecte din aceasta
productiei
“lectie”, el se va putea relansa in afaceri,
Cresterea volumului infiintand o noua firma si,
vanzarilor, a cifrei
poate, va avea succes. de afaceri
Exista si situatii in care antreprenorul decide incetarea activitatii
Proiectarea si implementarea deciziilor referitoare la dezvoltarea Imbunatatirea
firmei sale, desi aceasta nu se afla in pericol de faliment. O cauza
firmei angajeaza intreaga capacitate inovativa a antreprenorului, calitatii produselor
poate fi faptul ca firma nu a reusit sa obtina un profit cel putin egal
talentul sau managerial, curajul si responsabilitatea sa. Aceste
cu cel pe care antreprenorul l-ar fi obtinut daca si-ar fi investit banii
decizii se bazeaza nu doar pe concluziile reiesite din analiza
intr-un alt mod, intr-o alta activitate.
activitatii firmei, ci si pe o evaluare atenta a schimbarilor si Imbunatatirea
De exemplu, daca un antreprenor constata ca a investit 100
ratei profitului
tendintelor care se manifesta in mediul afacerilor, precum si a
milioane u.m. pentru a demara o afacere in domeniul constructiilor
tendintelor pietei.
si a obtinut un profit de 10 milioane u.m., mai mic decat cel pe care
l-ar fi obtinut – cu acelasi efort – in domeniul serviciilor turistice, el
Modernizarea
isi va reorienta
proceselor de activitatea catre domeniul cu profitabilitate mai
fabricatie
ridicata. De fiecare data, insa, deciziile antreprenorului se bazeaza
pe evaluarea afacerii sale si pe aprecierea sanselor ei de succes in
Reducerea
viitor.
costurilor

Cresterea nivelului
de competenta
profesionala a
angajatilor

4
6. EVALUAREA UNEI AFACERI

Cultura inovarii si a
performantei

Dezvoltarea Crearea
resurselor de noi
umane produse

Managementul
dezvoltarii
Dezvoltarea
proceselor Dezvoltarea
de de noi
marketing produse

Dezvoltarea
proceselor de
productie si a
activitatilor

RECAPITULARE

5
6. EVALUAREA UNEI AFACERI

 Evaluarea unei afaceri consta in masurarea performantelor acesteia, in compararea eforturilor (cheltuielilor)
cu efectele (rezultatele) obtinute de aceasta.
 Raportul de evaluare a performantelor sta la baza deciziei de continuare a activitatii sau, dimpotriva, de
incetarea a acesteia.
 Principalii indicatori de effort sunt capitalul social, capitalul utilizat, volumul investitiilor si costul productiei.
 Principalii indicatori de efect sunt volumul productiei, cifra de afaceri si profitul.
 Pragul de rentabilitate a firmei este situatia in care cheltuielile firmei sunt egale cu incasarile ei, deci, profitul
este egal cu 0.
 Principalii indicatori de eficienta sunt costul unitar, profitul unitar si rata profitului.
 Rata profitului se poate calcula in trei modalitati: Pr/CA x 100%, Pr/Cut. x 100%, Pr/CT x 100%.
 Bilantul contabil al firmei este un document care evidentiaza situatia Activului si Pasivului unei firme.
 Evidentierea situatiei platilor si incasarilor curente ale firmei se face cu ajutorul fluxului de lichiditati.
 Dezvoltarea sau extinderea afacerii se realizeaza prin cresterea numarului de clienti, cresterea volumului
mediu al vanzarilor si cresterea frecventei cu care un produs este recumparat.
 Dezvoltarea calitativa a afacerii inseamna adoptarea unor decizii complexe care conduc la cresterea eficientei
activitatii, exprimata prin imbunatatirea raportului incasari/cheltuieli.
 Falimentul este situatia (consacrata judiciar) a intrarii unei firme in incapacitate de plata.
 Decizia privind continuarea si dezvoltarea afacerii sau lichidarea ei se bazeaza pe evaluarea performantelor
prezente si de perspectiva ale acesteia.

S-ar putea să vă placă și