Sunteți pe pagina 1din 12

5.

DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI


Pentru un intreprinzator, „produsul” inseamna mult mai mult decat un bun cu existenta fizica.
este de fapt un ansamblu de beneficii si satisfactii pe care cumparatorii
se asteapta sa le obtina prin achizitionarea lui.

bunuri (obiecte cu existenta fizica, tangibile) servicii (acestea din urma sunt actiuni sau
activitati ce se consuma in procesul producerii
lor; bunuri netangibile).
Indiferent de natura sa, orice produs trebuie considerat sub trei aspecte principale:
- sub aspectul beneficiilor directe pe care le aduce consumatorului: satisfacerea trebuintei,
imbunatatirea imaginii pe care consumatorul respectivului produs o are in fata celorlalti, siguranta
sau securitatea pe parcursul utilizarii, confort;
- sub aspectul caracteristicilor sale: atribute sau proprietati, calitate, stil, ambalaj si conditii de
livrare, informatiile despre produs inscriptionate pe eticheta;
- sub aspectul serviciilor care sunt oferite impreuna cu el: garantie, transport, instalare, servicii de
intretinere pe perioada utilizarii.
Managementul productiei consta in planificarea, organizarea si controlul operatiilor din care rezulta
produsul oferit de firma, in asa fel incat sa se asigure utilizarea eficienta a resurselor firmei, iar produsul
sa satisfaca cerintele cantitative si calitative ale pietei. Orice produs (bun sau serviciu) rezulta dintr-o
anumita asociere sau combinare a resurselor umane de care dispune firma – oamenii cu diferite
calificari si competente – cu resursele materiale – spatii de productie, echipamente, tehnologii de
fabricatie, materii prime etc. Managementul productiei urmareste integrarea eficienta a activitatilor si
resurselor destinate obtinerii unui produs.
conceperea produsului
fabricarea componentelor produsului
Etapele procesului de productie:
asamblarea
distributia (transportul produsului catre centrele de desfacere/vanzare)

1
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI

Conceperea unui produs trebuie sa plece de la o cat mai buna cunoastere a nevoii pe care acesta
urmeaza sa o satisfaca. Daca un produs va fi ingenios, bine realizat, incorporand inteligenta si
tehnologie, dar nu va raspunde cerintelor pietei, el nu se va vinde.

Pasii intermediari în conceperea unui produs sunt:


- elaborarea specificatiilor tehnice (inclusiv calculul pretului);
- conceperea prototipului produsului: realizarea de modele sau variante diferite ale aceluiasi produs,
urmand sa fie selectata aceea care satisface cel mai bine criteriile de fezabilitate.

Realizarea propriu-zisa a produsului:


- poate implica achizitionarea de la alti producatori a diferitelor componente sau subansamble sau
chiar subcontractarea unora din operatiile necesare realizarii produsului;
- realizarea produsului la scara redusa (intr-o cantitate mica); în funcție de cerere, volumul
productiei poate creste (pot apărea anumite schimbari in design-ul lui si/sau in metodele de
fabricatie);
- respectarea principiului rationalitatii: efect maxim cu efort minim.

PROFITUL (Pr) reprezintă excedentul încasărilor peste cheltuielile de producţie (Pr = CA – CT)
CA = QP = încasări din vânzarea producţiei = cifra de afaceri = valoarea producţiei;

CA=QP

CT Pr

Obţinerea profitului indică rentabilitatea unei activităţi economice:


 când QP , rentabilitate;
 când QP , prag de rentabilitate;

2
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI
 când QP , profit negativ sau pierderi.

Totalitatea cheltuielilor ocazionate de producerea bunurilor sau serviciilor formeaza costul productiei
(totalitatea cheltuielilor pe care firma le face pentru cumpărarea de factori de producție – materii prime,
materialele, energie, combustibil, masini, utilaje, echipamente tehnice, cumpararea sau inchirierea de
terenuri/cladiri pentru desfasurarea activitatii; la acestea se adaugă împrumuturile contractate – pe care
trebuie sa le restituie impreuna cu dobanda aferenta; sunt, de asemenea incluse cheltuielile salariale).

ATENȚIE:
1. consumul capitalului fix se exprimă numai valoric sub forma amortizării;
2. consumul capitalului circulant se exprimă atât în unităţi fizice (m, l, t) cât şi valorice (u.m.). Expresia
fizică a consumului de capital circulant se numeşte consum specific sau tehnologic şi este un
indicator de eficienţă. Se calculează după formula:
3. consumul factorului muncă se redă atât în unităţi fizice (prin timpul lucrat), cât şi în unităţi valorice
(prin cheltuielile salariale).
4. consumul pământului se exprimă numai valoric prin ceea ce se cheltuieşte pentru a-l dobândi şi
utiliza.

Categorii de costuri

criteriu tipuri
costuri globale, ale întregii producții
după nivelul la care se exprimă costuri unitare sau medii, ale unui produs
costul marginal, al ultimei unităţi de produs
costuri materiale, cu capitalul consumat
după natura lor costuri salariale, cu factorul muncă utilizat
alte cheltuieli (chirii, taxe, dobânzi etc.)

3
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI

4
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI
După modul în care se modifică odată cu modificarea producţiei pe termen scurt, costurile globale pot fi:
 costuri fixe (CF) acele cheltuieli care pe termen scurt nu se modifică o dată cu modificarea
producţiei (costurile care se înregistrează în cazul unei producţii zero):
 cheltuieli cu amortizarea (consum Kf) (Cm);
 cheltuieli cu combustibilul şi energia pentru iluminatul şi încălzirea unităţii (consum Kc) (Cm);
 salariile personalului administrativ (Cs);
 chirii, dobânzi, taxe (alte cheltuieli bănești).
 costuri variabile (CV) acele cheltuieli care pe termen scurt se modifică odată cu modificarea
producţiei, în acelaşi sens cu aceasta, dar nu întotdeauna direct proporţional (în aceeaşi măsură):
 cheltuieli cu materiile prime, combustibilul şi energia pentru producţie (consum Kc) (Cm);
 salariile personalului direct productiv (Cs).

CT = CF + CV

Cmf Csf alte Cmv Csv


cheltuieli
bănești

AKf KCf KCv

KC

Cm Cs

CT

5
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI
unde:
Cmf = cheltuieli materiale fixe;
Cmv = cheltuieli materiale variabile;
Cm = cheltuieli materiale totale;
Csf = cheltuieli salariale inclus în costurile fixe (salarii indirecte);
Csv = cheltuieli salariale inclus în costurile variabile (salarii directe);
Cs = cheltuieli salariile totale;
KC = capitalul circulant total;
KCf = capitalul circulant inclus în costurile fixe;
KCv = capitalul circulant inclus în costurile variabile;
AKf = amortizarea capitalului fix;
CF = Cm (CF) + Cs (CF) + alte cheltuieli bănești
CV = Cm (CV) + Cs (CV)
Cm (CF) = AKf + KC (CF)
Cm (CV) = KC (CV)
Cm = Cm (CF) + Cm (CV)
Cm = AKf + KC = Kconsumat
CT = Cm + Cs + alte cheltuieli bănești
CT = CF + CV

Firma Piata

Costul productiei Pretul Raportul cerere-oferta

6
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI

Costurile medii:
1. costul fix mediu; CTM =

2. costul variabil mediu; CVM =

3. costul total mediu. CTM = = = CFM + CVM


Mărimea profitului
1. la nivel absolut, ca masă a profitului: Pr = QP – CT
2. la nivel relativ, ca rata a profitului, calculată în trei moduri:
a. RPr/CT = (rata rentabilităţii);

b. RPr/QP = ;

c. RPr/K = ;

Profitul constituie principala sursa de finantare a dezvoltarii firmei, sursa din care se sustin procesele de
modernizare, retehnologizare, perfectionare a angajatilor, cercetare si inovare. Rezulta ca orice
intreprinzator este direct interesat in obtinerea unui profit cat mai mare, de maximizarea profitului.

Managementul produsului este orientat catre reducerea permanenta a costurilor prin:


 diminuarea pierderilor și a risipei
 respectarea stricta a conditiilor tehnice de realizare a produsului
 evitarea supraproductiei
 organizarea riguroasă a procesului de fabricatie (amplasarea in spatiu, succesiunea operatiilor,
organizarea cailor de acces in fluxul tehnologic)
 dimensionarea adecvată a stocurilor de materii prime, piese, subansamble

7
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI
 disciplina contractuala (respectarea angajamentelor – conditii de calitate, termene de plata).

8
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI
Sarcinile echipei de management al procesului de productie:

Proiectarea
Conceperea In fiecare dintre domeniile de competenta
produsului procesului de
fabricatie mentionate, deciziile trebuie sa vizeze
permanent adaptarea la dinamica pietei si la
Controlul exigentele din ce in ce mai mari ale
Controlul volumului cumparatorilor, precum si la schimbarile rapide
Managementul productiei
stocurilor productiei pe care le produce progresul tehnic.
(de materii prime Majoritatea firmelor prefera sa intre pe piata
si de produse cu un nou produs inainte ca cel vechi sa fi
fabricate)
Asigurarea ajuns in ultimul stadiu. Aceasta politica
conditiilor pentru evidentiaza o data mai mult importanta
desfasurarea activitatilor de cercetare si inovare, a
Asigurarea productiei
Controlul disponibilitatilor pentru schimbare: firmele care
calitatii conditiilor
tehnice si raman atasate de un produs si dupa ce acesta
tehnologice a intrat in stadiul de declin, neavand
predispozitia si capacitatea de a se schimba,
sunt inevitabil eliminate de pe piata. Firmele
dinamice, inovative, orientate permanent catre
satisfacerea nevoilor clientilor, isi elaboreaza
un portofoliu de produse pe care il innoiesc si
il adapteaza permanent.

9
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI
Analiza oportunitatii mentinerii unui produs in portofoliul firmei poate fi schematizata astfel:
Colectarea informatiilor despre situatia produsului pe piata

Evaluarea stadiului din ciclul de viata in care se afla


produsul

Da
Nu
Renuntarea
la produs

Scoaterea din portofoliul


firmei

Decizia de a renunta la un produs trebuie sa ia in considerare impactul asupra activitatii firmei (utilizarea
capacitatilor de productie), precum si asupra clientilor firmei, furnizorilor si partenerilor ei.

RECAPITULARE:
 Prin produsul realizat de firma se intelege orice bun sau serviciu care poate fi oferit pe piata intrucat
are capacitatea de a satisface cererea sau trebuintele consumatorilor.
 Orice produs trebuie privit sub aspectul beneficiilor pe care le aduce consumatorilor, al
caracteristicilor sale si al serviciilor suplimentare oferite de firma impreuna cu el.
 Managementul productiei consta in planificarea, organizarea si controlul operatiilor din care rezulta
bunul sau serviciul oferit de firma.

10
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI
 Procesul de productie include conceperea produsului, fabricarea componentelor si asamblarea lor
intr-un produs final, transportul si distributia.
 Conceperea produsului trebuie sa tina seama de nevoile clientilor si de posibilitatile firmei.
 Totalitatea cheltuielilor pe care le antreneaza producerea bunurilor sau serviciilor formeaza costul
productiei.
 Profitul este diferenta dintre incasari si cheltuieli si reprezinta principala sursa de finantare a
dezvoltarii firmei.
 Managementul productiei urmareste reducerea costului si imbunatatirea calitatii produsului, in
conformitate cu cerintele pietei.
 Orice produs are un ciclu de viata, care include introducerea sa pe piata, cresterea, maturizare si
declinul sau.
 Managementul productiei este responsabil cu urmarirea ciclului de viata a fiecarui produs si innoirea
continua a portofoliului de produse al firmei.

STUDIU DE CAZ
„Compania IBM, inainte de introducerea pe piata, stabileste o perioada de cinci ani opentru noul
produs. In primul an, noul produs incepe sa se dezvolte foarte repede. La inceputul celui de-al doilea
an, trebuie sa preia suprematia pe piata si sa aduca cele mai mari profituri, la inceputul celui de-al
treilea an, trebuie sa returneze toti banii investiti, sa atinga punctul maxim, iar in al cincilea an, cand
un alt produs nou al firmei IBM incepe sa-l faca sa fie invechit, el este retras si fabricarea lui
inceteaza.” (Peter F. Drucker, Inovatia si spiritul antreprenorial)

11
5. DERULAREA UNEI AFACERI - OBTINEREA PRODUSULUI
PROBLEME:

1. Evolutia vanzarilor la produsul X realizat de firma „Calende” SRL se prezinta astfel:


Perioada Cantitate
1 ian – 28 feb 200 buc
1 martie – 31 mai 800 buc
1 iunie – 30 sept 1000 buc
1 oct – 30 noiembrie 400 buc
In acest interval, pretul produsului pe piata s-a mentinut constant, la 1000 um, iar costul unitar a scazut,
la sfarsitul primei perioade, de la 900 la 750 um.
a. Calculati profitul total obtinut de firma in perioada 1 ian – 30 noiembrie
b. Considerati ca produsul X ar trebui retras din portofoliul firmei? Argumentati.

2. Firma „Ambra” SRL, specializata in producerea si comercializarea mezelurilor, realizeaza o productie


lunara de 2000 kg de mezeluri, avand urmatoarele cheltuieli:
Cheltuieli cu materii prime si materiale 30 mil. um
Cheltuieli cu combustibilul si energia 2 mil. um
Cheltuieli cu functionarea utilajelor, echipamentelor, instalatiilor 4 mil. um
Salariile personalului din sectiile de fabricatie 20 mil. um
Salariile personalului administrativ 10 mil. um
Cheltuieli de transport 4 mil. um
Cheltuieli de depozitare 4 mil. um
Cheltuieli ocazionate de vanzarea produselor (chirie magazin, intretinere, salarii, ambalarea produselor) 20 mil. um
Rata lunara pentru creditul contractat si dobanda 4 mil. um
Pretul mediu pentru 1 kg de mezeluri este de 50.000 um.
a. Calculati incasarile lunare ale firmei sau cifra de afaceri.
b. Calculati profitul lunar total.
c. Analizati cheltuielile incluse in cost si propuneti doua masuri prin care firma ar putea realiza
cresterea cifrei de afaceri si a profitului.

12

S-ar putea să vă placă și