Sunteți pe pagina 1din 76

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Dr.ing. NAGY-GYÖRGY Tamás


profesor

E-mail:
tamas.nagy-gyorgy@upt.ro

Tel:
+40 256 403 935

Web:
http://www.ct.upt.ro/users/TamasNagyGyorgy/index.htm

Birou:
A219

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

8.1 DEFINIŢII

8.2 IPOTEZE DE PROIECTARE

8.3 SECŢIUNEA DREPTUNGHIULARĂ SIMPLU ARMATĂ

8.4 SECŢIUNEA DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ

8.5 SECŢIUNEA ÎN FORMĂ DE T SIMPLU ARMATĂ

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Elemente preponderent încovoiate: grinzi și plăci

Grinda: -un element structural solicitat preponderent la încovoiere, dacă forţa


axială de proiectare (de compresiune sau de întindere; ex. cadre) nu
depăşeşte valoarea
NEd ≤ 0,10 Ac fcd

- un element structural liniar


l≥3h

- poate fi solicitat pe lângă încovoiere și la forfecare şi la torsiune

Placa: - un element structural de suprafaţă


lmin ≥ 5 hs

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Elemente preponderent încovoiate: grinzi și plăci

MODURI DE CEDARE

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

8.1 DEFINIŢII

8.2 IPOTEZE DE PROIECTARE

8.3 SECŢIUNEA DREPTUNGHIULARĂ SIMPLU ARMATĂ

8.4 SECŢIUNEA DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ

8.5 SECŢIUNEA ÎN FORMĂ DE T SIMPLU ARMATĂ

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Diagrame pentru calcul

Valorile de calcul sunt:


− pentru betonul comprimat − pentru armătura întinsă

εcu = εcu3 = 3,5‰ (biliniar) fyd = fyk / γs dacă εs ≥ εyd = fyd /Es
fcd = fck / γc σs = εs Es dacă εs < εyd

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Diagrame pentru calcul


3

𝜀𝑐𝑢3 𝜀𝑦𝑑 𝜀𝑐𝑢3 𝜀𝑐𝑢3


=  𝑥𝑙𝑖𝑚 = 𝑑  𝑥𝑙𝑖𝑚 = 𝑑
𝑥𝑙𝑖𝑚 𝑑−𝑥𝑙𝑖𝑚 𝜀𝑐𝑢3 +𝜀𝑦𝑑 𝜀𝑐𝑢3 +𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠

𝑥𝑙𝑖𝑚 𝜀𝑐𝑢3
𝜉𝑙𝑖𝑚 = =
𝑑 𝜀𝑐𝑢3 +𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠

3.5
Înălţimea relativă a zonei comprimate: 𝜉𝑙𝑖𝑚 =
3.5+1000𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Diagrame pentru calcul


3

𝜀𝑐𝑢3
PC52 𝑓𝑦𝑘 = 345 𝑁/𝑚𝑚2 𝜉𝑙𝑖𝑚 = = ?
𝜀𝑐𝑢3 +𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠

𝜀𝑐𝑢3
S500 𝑓𝑦𝑘 = 500 𝑁/𝑚𝑚2 𝜉𝑙𝑖𝑚 = = ?
𝜀𝑐𝑢3 +𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Condiţia de limitare a înălţimii zonei comprimate de beton, pentru ca ruperea să


înceapă prin curgerea armăturii întinse:

𝑥 ≤ 𝑥𝑙𝑖𝑚
𝜉 ≤ 𝜉𝑙𝑖𝑚

3.5 𝑓𝑦𝑘 𝜀𝑐𝑢3


𝜉𝑙𝑖𝑚 = 𝑓𝑦𝑑 = 𝑥𝑙𝑖𝑚 = 𝑑
3.5 + 1000 𝑓𝑦𝑑 Τ𝐸𝑠 𝛾𝑠 𝜀𝑐𝑢3 + 𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

8.1 DEFINIŢII

8.2 IPOTEZE DE PROIECTARE

8.3 SECŢIUNEA DREPTUNGHIULARĂ SIMPLU ARMATĂ

8.4 SECŢIUNEA DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ

8.5 SECŢIUNEA ÎN FORMĂ DE T SIMPLU ARMATĂ

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

O secţiune de beton armat se consideră simplu armată dacă armătura longitudinală


de rezistenţă, As este situată (grupată) numai în zona întinsă a secţiunii.

Ecuaţia de proiecţie: 𝑭𝒄 = 𝑭𝒔

𝐹𝑐 = 0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑


 𝑥 = 1.25  𝜉 = 1.25
𝐹𝑠 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑏𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑

Condiţia de limitare a înălţimii zonei comprimate de beton, pentru ca ruperea să


înceapă prin curgerea armăturii întinse:

𝑥 ≤ 𝑥𝑙𝑖𝑚
𝜉 ≤ 𝜉𝑙𝑖𝑚

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Alte notații:

𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑥
𝑥 = 1.25 iar 𝜉= 
𝑏𝑓𝑐𝑑 𝑑
𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑓𝑦𝑑
 𝜉 = 1.25 = 1.25 = 1.25 𝜌 = 1.25𝜔𝑠
𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑑 𝑓𝑐𝑑 𝑓𝑐𝑑
𝜌 𝜔𝑠
𝐴𝑠
- coeficient de armare 𝜌=
𝑏𝑑

- procent de armare
𝐴𝑠
𝑝 = 100
𝑏𝑑
𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑓𝑦𝑑
- coeficient mecanic 𝜔𝑠 = =𝜌
de armare 𝑏𝑑 𝑓𝑐𝑑 𝑓𝑐𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Exemplu:

As = 4  25 = 19,64 cm2
b = 25 cm
d = 50 cm d
Oțel B500 fyd = 435 MPa
Beton C20/25 fcd = 13,3 MPa

𝐴𝑠
- coeficient de armare 𝜌= = 0.0157
𝑏𝑑 b
𝐴𝑠
- procent de armare 𝑝 = 100 = 1.57 %
𝑏𝑑
𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑
- coeficient mecanic 𝜔𝑠 = = 0.512
de armare 𝑏𝑑 𝑓𝑐𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Ecuaţia de momente : ΣM în raport cu Fs

𝑀𝐸𝑑 = 𝐹𝑐 𝑧
𝑧 = 𝑑 − 0.5 0.8𝑥 = 𝑑 − 0.4𝑥  𝑀𝐸𝑑 = 0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 (𝑑 − 0.4𝑥)

𝑥 = 𝜉𝑑  𝑀𝐸𝑑 = 0.8𝑏 𝜉𝑑 𝑓𝑐𝑑 𝑑 − 0.4 𝜉𝑑 = 𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 0.8𝜉(1 − 0.4𝜉)

unde
𝜇 = 0.8𝜉 1 − 0.4𝜉 = 0.8 ∙ 1.25𝜔𝑠 1 − 0.4 ∙ 1.25𝜔𝑠 = 𝜔𝑠 1 − 0,5𝜔𝑠
𝜉 = 1.25𝜔𝑠 = 1.25(1 − 1 − 2𝜇)
𝜇 = 𝜔𝑠 1 − 0,5𝜔𝑠
𝑓𝑦𝑑
𝜔𝑠 = 𝜌
𝑓𝑐𝑑

 𝑴𝑬𝒅 = 𝝁𝒃𝒅𝟐 𝒇𝒄𝒅

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Ecuaţia de momente : ΣM în raport cu Fc

𝑀𝐸𝑑 = 𝐹𝑠 𝑧  𝑀𝐸𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 0.4𝑥)

𝑥 = 𝜉𝑑  𝑀𝐸𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑑 − 0.4𝜉𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑑 1 − 0.4𝜉

Valoarea relativă a braţului de pârghie z rezultă:


𝑧
𝜁 = = 1 − 0.4𝜉  𝑀𝐸𝑑 = 𝜁𝑑𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑
𝑑

zita
(dzeta)

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Momentul încovoietor capabil al secţiunii dreptunghiulare simplu armată

𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑

𝑀𝑅𝑑 = 𝜁𝑑𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑

Momentul încovoietor maxim preluat de secţiunea dreptunghiulară simplu


armată

𝑴𝑹𝒅,𝒎𝒂𝒙 = 𝝁𝒍𝒊𝒎 𝒃𝒅𝟐 𝒇𝒄𝒅 𝜉 ≤ 𝜉𝑙𝑖𝑚 𝜉 > 𝜉𝑙𝑖𝑚


 curgerea armăturii  zdrobirea betonului
𝜇𝑙𝑖𝑚 = 0.8𝜉𝑙𝑖𝑚 (1 − 0.4𝜉𝑙𝑖𝑚 ) înainte sau în același comprimat fără
timp cu zdrobirea curgerea armăturii
3.5 betonului comprimat (neeconomic!)
𝜉𝑙𝑖𝑚 =
3.5 + 1000𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠  capacitatea portantă  capacitatea portantă
MRd MRd,max

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

1. Calculul ariei de armătură

Date de intrare: MEd ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom h d

Necunoscut: As As
cnom

b
𝝁 ≤ 𝝁𝒍𝒊𝒎 ‼! 𝑓𝑐𝑑
𝑀𝐸𝑑 𝐴𝑠 = 𝜔𝑠 𝑏𝑑
𝜇= 2 𝜔𝑠 = 1 − 1 − 2𝜇 𝑓𝑦𝑑
𝑏𝑑 𝑓𝑐𝑑 (sau din tabele) 𝑏𝑑
𝑝 𝐴𝑠 = 𝑝
100

unde d = h - ds
ds = cnom + s/2
s = 14…25 mm pt grinzi
6…14 mm pt plăci

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

2. Dimensionarea secţiunii transversale de beton şi a armăturii

Date de intrare: MEd ; fcd ; fyd ; cnom h d

Necunoscut: b, h ; As As
cnom

b
a. Se apreciază lăţimea grinzii b

Dimensiunea Recomandări

l / 12 – grinzi de cadre antiseismice

minimă, hmin l / 15 – grinzi de cadru sau grinzi principale

Înălţimea l / 20 – grinzi secundare

l / (8..12) – grinzi de cadru sau principale


optimă, hopt
l / (12..15) – grinzi secundare

b = h /(1,5..3) secţiuni dreptunghiulare


Lăţimea inimii grinzilor b
b = h /(2..3) secţiuni T

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

2. Dimensionarea secţiunii transversale de beton şi a armăturii

Date de intrare: MEd ; fcd ; fyd ; cnom h d

Necunoscut: b, h ; As As
cnom

b
b. Calculul secţiunii de beton

𝑀𝐸𝑑 h = d + ds
𝑑𝑛𝑒𝑐 =
𝜇𝑏𝑓𝑐𝑑

𝜇 = 𝜔𝑠 1 − 0,5𝜔𝑠 ≤ 𝜇𝑙𝑖𝑚 unde 𝜇 = 𝑓(𝜔𝑠,𝑜𝑝𝑡 𝑠𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑝𝑡 /𝜌𝑜𝑝𝑡 )


𝑝𝑜𝑝𝑡 = 0,80 … 1,8 % pt grinzi
𝑏𝑑 𝑓𝑦𝑑
𝜔𝑠,𝑜𝑝𝑡 = 𝑝𝑜𝑝𝑡 = 𝜌𝑜𝑝𝑡
100 𝑓𝑐𝑑
𝐴𝑠
𝜌=
𝑏𝑑
Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

2. Dimensionarea secţiunii transversale de beton şi a armăturii

Date de intrare: MEd ; fcd ; fyd ; cnom h d

Necunoscut: b, h ; As As
cnom

b
c. Calculul secţiunii de armătură

𝑓𝑐𝑑
𝑀𝐸𝑑 𝐴𝑠 = 𝜔𝑠 𝑏𝑑
𝜇= 2 𝜔𝑠 = 1 − 1 − 2𝜇 𝑓𝑦𝑑
𝑏𝑑 𝑓𝑐𝑑 (sau din tabele) 𝑏𝑑
𝑝 𝐴𝑠 = 𝑝
100

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

3. Verificarea momentului încovoietor capabil

Date de intrare: fcd ; fyd ; b, h ; As ; cnom h d

Necunoscut: MRd As
cnom

b
𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑓𝑦𝑑
𝜇 = 𝜔𝑠 1 − 0,5𝜔𝑠 unde 𝜔𝑠 = =𝜌
𝑏𝑑 𝑓𝑐𝑑 𝑓𝑐𝑑

- Dacă 𝜇 ≤ 𝜇𝑙𝑖𝑚  armătura curge  𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑

- Dacă 𝜇 > 𝜇𝑙𝑖𝑚  armătura nu curge 𝑀𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑑 2 𝑓𝑐𝑑

𝜇𝑙𝑖𝑚 = 0.8𝜉𝑙𝑖𝑚 (1 − 0.4𝜉𝑙𝑖𝑚 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Secţiunea de formă dreptunghiulară simplu armată solicitată la încovoiere


preponderentă, cu forţă axială

Ecuaţia de proiecţie 𝑁𝐸𝑑 = 𝐹𝑐 − 𝐹𝑠


𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 + 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑 = 0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 − 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑  𝑥 = 1.25
𝑏𝑓𝑐𝑑

𝑥 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 + 𝑁𝐸𝑑
Înălțimea relativă a zonei comprimate 𝜉=  𝜉 = 1.25
𝑑 𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Ecuaţia de momente ΣM în raport cu Fs

𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 𝑦𝑠 = 𝐹𝑐 𝑧 unde 𝑦𝑠 = 0.5ℎ − 𝑑𝑠

𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 𝑦𝑠 = 0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 (𝑑 − 0.4𝑥)

𝑥 = 𝜉𝑑  𝑀𝐸𝑑 = 𝜇𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 𝑦𝑠  𝑴𝑬𝒅 ≤ 𝑴𝑹𝒅 = 𝝁𝒃𝒅𝟐 𝒇𝒄𝒅 − 𝑵𝑬𝒅 𝒚𝒔


𝜇 = 0.8𝜉 1 − 0.4𝜉

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Ecuaţia de momente ΣM în raport cu Fc

𝑀𝐸𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 (𝑧 − 𝑦𝑠 ) = 𝐹𝑐 𝑧

𝑀𝐸𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 (𝜁𝑑 − 𝑦𝑠 ) = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝜁𝑑

𝑀𝐸𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝜁𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 (𝜁𝑑 − 𝑦𝑠 )  𝑴𝑬𝒅 ≤ 𝑴𝑹𝒅 = 𝑨𝒔 𝒇𝒚𝒅𝜻𝒅 + 𝑵𝑬𝒅 (𝜻𝒅 − 𝒚𝒔 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

1. Dimensionarea secțiunii de armătură

Date de intrare: MEd ; NEd ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom

Necunoscut: As

𝑓𝑐𝑑 𝑁𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 𝑦𝑠 𝝁 ≤ 𝝁𝒍𝒊𝒎 ‼! 𝐴𝑠 = 𝜔𝑠 𝑏𝑑 −
𝜇= 𝜔𝑠 = 1 − 1 − 2𝜇 𝑓𝑦𝑑 𝑓𝑦𝑑
𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 (sau din tabele) 𝑏𝑑 𝑁𝐸𝑑
𝑝 𝐴𝑠 = 𝑝 −
100 𝑓𝑦𝑑

unde d = h - ds și 𝑦𝑠 = 0.5ℎ − 𝑑𝑠
ds = cnom + s/2
s = 14…25 mm pt grinzi
6…14 mm pt plăci

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

2. Verificarea capacităţii portante

Date de intrare: NEd ; fcd ; fyd ; b, h ; As ; cnom

Necunoscut: MRd

𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 + 𝑁𝐸𝑑
𝜉 = 1.25
𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑

- Dacă 𝜉 ≤ 𝜉𝑙𝑖𝑚  armătura curge  𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑏𝑑 2 𝑓𝑐𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 𝑦𝑠

- Dacă 𝜉 > 𝜉𝑙𝑖𝑚  armătura nu curge 𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 𝑦𝑠

𝜇𝑙𝑖𝑚 = 0.8𝜉𝑙𝑖𝑚 (1 − 0.4𝜉𝑙𝑖𝑚 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

8.1 DEFINIŢII

8.2 IPOTEZE DE PROIECTARE

8.3 SECŢIUNEA DREPTUNGHIULARĂ SIMPLU ARMATĂ

8.4 SECŢIUNEA DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ

8.5 SECŢIUNEA ÎN FORMĂ DE T SIMPLU ARMATĂ

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

O secţiune de beton armat se consideră dublu armată dacă, pe lângă armătura


longitudinală de rezistenţă întinsă (As1) are şi armătura longitudinală de rezistenţă
comprimată (As2) care participă la preluarea eforturilor împreună cu betonul
comprimat.

Secţiunea dublu armată se utilizează:


- dacă secţiunea grinzii este insuficientă în varianta de armare simplă şi nu poate
fi mărită, din considerente constructive sau arhitecturale.
- la grinzile supuse la solicitări alternante de încovoiere
- la grinzile cadrelor din zonele seismice
- grinzile continue în secţiunile de reazem

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

O secţiune de beton armat se consideră dublu armată dacă, pe lângă armătura


longitudinală de rezistenţă întinsă (As1) are şi armătura longitudinală de rezistenţă
comprimată (As2) care participă la preluarea eforturilor împreună cu betonul
comprimat.

Secţiunea dublu armată se utilizează:


- dacă secţiunea grinzii este insuficientă în varianta de armare simplă şi nu poate
fi mărită, din considerente constructive sau arhitecturale.
- la grinzile supuse la solicitări alternante de încovoiere
- la grinzile cadrelor din zonele seismice
- grinzile continue în secţiunile de reazem

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

O secţiune de beton armat se consideră dublu armată dacă, pe lângă armătura


longitudinală de rezistenţă întinsă (As1) are şi armătura longitudinală de rezistenţă
comprimată (As2) care participă la preluarea eforturilor împreună cu betonul
comprimat.

Secţiunea dublu armată se utilizează:


- dacă secţiunea grinzii este insuficientă în varianta de armare simplă şi nu poate
fi mărită, din considerente constructive sau arhitecturale.
- la grinzile supuse la solicitări alternante de încovoiere
- la grinzile cadrelor din zonele seismice
- grinzile continue în secţiunile de reazem

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Evaluarea efortului unitar din armătura comprimată


𝜀𝑐𝑢 𝜀𝑠2 𝑥 − 𝑑𝑠2
=  𝜀𝑠2 = 𝜀𝑐𝑢
𝑥 𝑥 − 𝑑𝑠2 𝑥
𝑓𝑦𝑑 𝜀𝑐𝑢
Pt x = xmin  𝜀𝑠2 = 𝜀𝑦𝑑 =  𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑠2
𝐸𝑠 𝜀𝑐𝑢 − 𝑓𝑦𝑑 Τ𝐸𝑠
curge armătura curge armătura
comprimată comprimată

𝜀𝑐𝑢
Notând 𝜉2 =  𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝜉2 𝑑𝑠2
𝜀𝑐𝑢 − 𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Presupunând că atât armătura întinsă As1 , cât şi armătura comprimată As2 ajung
la curgere:
 xmin ≤ x ≤ xlim

Ecuaţia de proiecţie: Fc + Fs2 = Fs1

𝐹𝑐 = 0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑
𝐹𝑠1 = 𝐴𝑠1 𝑓𝑦𝑑  0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 = 𝐴𝑠1 𝑓𝑦𝑑 

𝐹𝑠2 = 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Presupunând că atât armătura întinsă As1 , cât şi armătura comprimată As2 ajung
la curgere:
 xmin ≤ x ≤ xlim

Ecuaţia de proiecţie: Fc + Fs2 = Fs1

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Presupunând că atât armătura întinsă As1 , cât şi armătura comprimată As2 ajung
la curgere:
 xmin ≤ x ≤ xlim

Ecuaţia de proiecţie: Fc + Fs2 = Fs1

0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 = 𝐴𝑠1 𝑓𝑦𝑑 

(𝐴𝑠1 −𝐴𝑠2 )𝑓𝑦𝑑 (𝐴𝑠1 −𝐴𝑠2 )𝑓𝑦𝑑


 𝑥 = 1.25  𝜉 = 1.25
𝑏𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Ecuaţia de momente ΣM în raport cu Fs1

𝑀𝐸𝑑 = 𝐹𝑐 𝑧 + 𝐹𝑠2 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )

𝑀𝐸𝑑 = 0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 𝑑 − 0.4𝑥 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )

 𝑀𝐸𝑑 = 𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 0.8𝜉 1 − 0.4𝜉 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )


sau
 𝑀𝐸𝑑 = 𝜇𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Ecuaţia de momente ΣM în raport cu Fs1

 𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )


moment preluat de aportul armăturii
secţ. dreptunghiulară comprimate
simplu armată cu ASA

𝑀𝑆𝐴 ∆𝑀

 𝑀𝐸𝑑 = 𝑀𝑆𝐴 + ∆𝑀

As2 ε c  ε cu  3,5 fcd Fs2

Ac ds2 ε s2 0,4x
ds2 Fs2
x 0,8x Fc
Fc

h d axa neutră = + zs
zc zs zc
MEd MEd MSA M
As1 Fs1 Fsa Fsb
ε s1
ds1
b 1 = a + b

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
1. Calculul ariilor de armătură
As2
Date de intrare: MEd ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: As1 ; As2
As1
ds1

Armarea dublă este necesară dacă armarea simplă nu este suficientă:

𝑀𝐸𝑑
𝜇= 2 > 𝜇𝑙𝑖𝑚
𝑏𝑑 𝑓𝑐𝑑

Soluţie economică: As1,max și As2,min

 𝑀𝐸𝑑 = 𝑀𝑆𝐴,𝑚𝑎𝑥 + ∆𝑀

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
1. Calculul ariilor de armătură
As2
Date de intrare: MEd ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: As1 ; As2
As1
ds1

b
𝑀𝑆𝐴,𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑  𝑀𝐸𝑑 = 𝜇𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )

 Armătura întinsă 𝐴𝑠1 = 𝐴𝑆𝐴,𝑚𝑎𝑥 + 𝐴𝑠2,𝑚𝑖𝑛

𝑀𝐸𝑑 − 𝜇𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑


 Armătura comprimată 𝐴𝑠2 =
𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )

𝑓𝑐𝑑
 Armătura întinsă 𝐴𝑠1 = 0.8𝜉𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑑 + 𝐴𝑠2
𝑓𝑦𝑑
𝜀𝑐𝑢
𝜉𝑙𝑖𝑚 =
𝜀𝑐𝑢 + 𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
2. Calculul ariei întinse (As1), având armătura comprimată As2
As2
Date de intrare: MEd ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: As1
As1
ds1
2
𝑀𝐸𝑑 = 𝜇𝑏𝑑 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 ) b

𝑀𝐸𝑑 −𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )


 𝜇=  𝜉 = 1.25(1 − 1 − 2𝜇)
𝑏𝑑 2 𝑓𝑐𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
xmin
2. Calculul ariei întinse (As1), având armătura comprimată As2 x
As2
Date de intrare: MEd ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: As1
As1
ds1

a) Dacă 𝜇 ≤ 𝜇𝑙𝑖𝑚  𝜉 ≤ 𝜉𝑙𝑖𝑚  As1 curge b

𝑑𝑠2
- Se verifică dacă 𝜉 ≥ 𝜉2  armătura comprimată ajunge la curgere
(x  x )
𝑑
min
𝜀𝑐𝑢
𝜉2 =
𝜀𝑐𝑢 − 𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠
𝜉 = 1.25(1 − 1 − 2𝜇)

𝜇 → 𝜔𝑠 = 1 − 1 − 2𝜇
 𝒇𝒄𝒅
𝑨𝒔𝟏 = 𝑨𝑺𝑨 + 𝑨𝒔𝟐 = 𝝎𝒔 𝒃𝒅 + 𝑨𝒔𝟐
𝒇𝒚𝒅

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
xmin
2. Calculul ariei întinse (As1), având armătura comprimată As2 x
As2
Date de intrare: MEd ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: As1
As1
ds1

a) Dacă 𝜇 ≤ 𝜇𝑙𝑖𝑚  𝜉 ≤ 𝜉𝑙𝑖𝑚  As1 curge b

𝑑𝑠2
- Se verifică dacă 𝜉 ≥ 𝜉2  armătura comprimată ajunge la curgere
(x  x )
𝑑
min
𝜀𝑐𝑢
𝜉2 =
𝜀𝑐𝑢 − 𝑓𝑦𝑑 /𝐸𝑠
𝜉 = 1.25(1 − 1 − 2𝜇)

𝜇 → 𝜔𝑠 = 1 − 1 − 2𝜇
 𝒇𝒄𝒅
𝑨𝒔𝟏 = 𝑨𝑺𝑨 + 𝑨𝒔𝟐 = 𝝎𝒔 𝒃𝒅 + 𝑨𝒔𝟐
𝒇𝒚𝒅

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

xmin x≈ ds2
2. Calculul ariei întinse (As1), având armătura comprimată As2
As2
Date de intrare: MEd ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: As1
As1
ds1

a) Dacă 𝜇 ≤ 𝜇𝑙𝑖𝑚  𝜉 ≤ 𝜉𝑙𝑖𝑚  As1 curge b

𝑑𝑠2
- Se verifică dacă 𝜉 < 𝜉2  armătura comprimată nu curgere
(x  x )
𝑑  Fc acţionează la nivelul rezultantei Fs2
min

 Ecuaţia de momente scrisă în raport cu Fs2

𝑀𝐸𝑑 = 𝐴𝑠1 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )

𝑴𝑬𝒅
 𝑨𝒔𝟏 =
𝒇𝒚𝒅 (𝒅 − 𝒅𝒔𝟐 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

xmin x≈ ds2
2. Calculul ariei întinse (As1), având armătura comprimată As2
As2
Date de intrare: MEd ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: As1
As1
ds1

a) Dacă 𝜇 ≤ 𝜇𝑙𝑖𝑚  𝜉 ≤ 𝜉𝑙𝑖𝑚  As1 curge b

𝑑𝑠2
- Se verifică dacă 𝜉 < 𝜉2  armătura comprimată nu curgere
(x  x )
𝑑  Fc acţionează la nivelul rezultantei Fs2
min

 Ecuaţia de momente scrisă în raport cu Fs2

𝑀𝐸𝑑 = 𝐴𝑠1 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )

𝑴𝑬𝒅
 𝑨𝒔𝟏 =
𝒇𝒚𝒅 (𝒅 − 𝒅𝒔𝟐 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
2. Calculul ariei întinse (As1), având armătura comprimată As2
As2
Date de intrare: MEd ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: As1
As1
ds1

b) Dacă 𝜇<0  As2 este prea mare  nu curge b


𝑀𝐸𝑑 −𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )
𝜇=
𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑

𝑴𝑬𝒅
 𝑨𝒔𝟏 =
𝒇𝒚𝒅 (𝒅 − 𝒅𝒔𝟐 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
2. Calculul ariei întinse (As1), având armătura comprimată As2
As2
Date de intrare: MEd ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: As1
As1
ds1

c) Dacă 𝜇 > 𝜇𝑙𝑖𝑚  As2 este insuficientă b

este necesară: majorarea secțiunii

sau

majorarea ariei de armătură comprimată  NEECONOMIC!

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
3. Verificarea momentului încovoietor capabil
As2
(comprimat)
Date de intrare: As1 ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: MRd As1
(întins)
ds1

Presupunând că atât armătura întinsă cât şi cea comprimată ajung la curgere

(𝐴𝑠1 −𝐴𝑠2 )𝑓𝑦𝑑


𝜉 = 1.25
𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
xmin
3. Verificarea momentului încovoietor capabil x
As2
(comprimat)
Date de intrare: As1 ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: MRd As1
(întins)
ds1

𝑑𝑠2 b
a) Dacă 𝜉2 ≤ 𝜉 ≤ 𝜉𝑙𝑖𝑚  𝜇 = 0.8𝜉 1 − 0.4𝜉
𝑑
(xmin  x)

 𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

xmin x≈ ds2
3. Verificarea momentului încovoietor capabil
As2
(comprimat)
Date de intrare: As1 ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: MRd As1
(întins)
ds1

𝑑𝑠2 b
b) Dacă 𝜉 < 𝜉2  As2 nu curge
𝑑  Fc acţionează la nivelul rezultantei Fs2
(x  xmin)

 𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠1 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
3. Verificarea momentului încovoietor capabil
As2
(comprimat)
Date de intrare: As1 ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
h d
Necunoscut: MRd As1
(întins)
ds1

𝑑𝑠2 b
c) Dacă 𝜉2 > 𝜉𝑙𝑖𝑚
𝑑

 𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑑 2 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 𝑑𝑠2 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

O ALTĂ ABORDARE (SIMPLIFICARE)

𝑓𝑦𝑑
!
Pentru 𝑥 = 𝑥𝑚𝑖𝑛  𝜀𝑠2 = 𝜀𝑦𝑑 = 𝐸𝑠
curge armătura
comprimată

𝑥𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑚𝑖𝑛 −𝑑𝑠2 𝜀𝑐𝑢


 =  𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑑
𝜀𝑐𝑢 𝜀𝑦𝑑 𝜀𝑐𝑢 −𝑓𝑦𝑑 Τ𝐸𝑠 𝑠2

0.0035
Pt. armături PC52  𝑥𝑚𝑖𝑛 = 0.035−300/210000 𝑑𝑠2 = 1.7𝑑𝑠2 ≈ 2𝑑𝑠2

0.0035
Pt. armături S500  𝑥𝑚𝑖𝑛 = 0.035−435/200000 𝑑𝑠2 = 2.6𝑑𝑠2 ≈ 2.5𝑑𝑠2

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

O ALTĂ ABORDARE (SIMPLIFICARE) xmin ds2

As2 x
2. Calculul ariei întinse (As1), având armătura comprimată As2

Date de intrare: MEd ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom h d

Necunoscut: As1 As1


ds1

b
Se calculează 𝜉 = 1.25 1 − 1 − 2𝜇
𝑥 = 𝜉𝑑

Dacă 𝒙 > 𝒙𝒎𝒊𝒏 = 2 … 2,5 𝑑𝑠2  armătura comprimată ajunge la curgere


dar 𝑥 ≤ 𝑥𝑙𝑖𝑚 = 𝜉𝑙𝑖𝑚 𝑑

𝑓𝑐𝑑
 𝐴𝑠1 = 0,8𝑏𝑥 + 𝐴𝑠2
𝑓𝑦𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

xmin x≈ ds2
O ALTĂ ABORDARE (SIMPLIFICARE)
As2
2. Calculul ariei întinse (As1), având armătura comprimată As2
h d
Date de intrare: MEd ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom

Necunoscut: As1
As1
ds1

b
Se calculează 𝜉 = 1.25 1 − 1 − 2𝜇
𝑥 = 𝜉𝑑

Dacă 𝒙 ≤ 𝒙𝒎𝒊𝒏 = 2 … 2,5 𝑑𝑠2  armătura comprimată nu curgere


 Fc acţionează la nivelul rezultantei Fs2

 Ecuaţia de momente scrisă în raport cu 𝐹𝑠2

𝑀𝐸𝑑
 𝐴𝑠1 =
𝑓𝑦𝑑 𝑑 − 𝑑𝑠2

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

ds2
O ALTĂ ABORDARE (SIMPLIFICARE)
As2
(comprimat)
3. Verificarea momentului încovoietor capabil
h d
Date de intrare: As1 ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
As1
(întins)
Necunoscut: MRd ds1

b
Presupunând că atât armătura întinsă cât şi cea comprimată ajung la curgere 
𝒙𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑥 ≤ 𝒙𝒍𝒊𝒎
Ecuaţia de proiecţie: 𝐹𝑐 + 𝐹𝑠2 = 𝐹𝑠1
𝐹𝑐 = 0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑
𝐹𝑠1 = 𝐴𝑠1 𝑓𝑦𝑑  0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 = 𝐴𝑠1 𝑓𝑦𝑑
𝐹𝑠2 = 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑠1 −𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑


 𝑥 = 1.25
𝑏𝑓𝑐𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

O ALTĂ ABORDARE (SIMPLIFICARE) xmin ds2

As2 x
3. Verificarea momentului încovoietor capabil
d
Date de intrare: As1 ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom

Necunoscut: MRd As1


ds1

b
Se calculează
𝐴𝑠1 −𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑
𝑥 = 1.25
𝑏𝑓𝑐𝑑

Dacă 𝒙 > 𝒙𝒎𝒊𝒏 = 2 … 2,5 𝑑𝑠2  armătura comprimată ajunge la curgere


dar 𝑥 ≤ 𝑥𝑙𝑖𝑚 = 𝜉𝑙𝑖𝑚 𝑑

ΣM în raport cu Fs1

𝑀𝐸𝑑 = 0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 𝑑 − 0.4𝑥 + 𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑 𝑑 − 𝑑𝑠2

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

xmin x≈ ds2
O ALTĂ ABORDARE (SIMPLIFICARE)
As2
3. Verificarea momentului încovoietor capabil
h d
Date de intrare: As1 ; As2 ; fcd ; fyd ; b, h ; cnom
As1
Necunoscut: MRd ds1

b
Se calculează
𝐴𝑠1 −𝐴𝑠2 𝑓𝑦𝑑
𝑥 = 1.25
𝑏𝑓𝑐𝑑

Dacă 𝒙 ≤ 𝒙𝒍𝒊𝒎 = 2 … 2,5 𝑑𝑠2  armătura comprimată nu curgere


 Fc acţionează la nivelul rezultantei Fs2

 Ecuaţia de momente scrisă în raport cu 𝐹𝑠2

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠1 𝑓𝑦𝑑 𝑑 − 𝑑𝑠1

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

8.1 DEFINIŢII

8.2 IPOTEZE DE PROIECTARE

8.3 SECŢIUNEA DREPTUNGHIULARĂ SIMPLU ARMATĂ

8.4 SECŢIUNEA DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ

8.5 SECŢIUNEA ÎN FORMĂ DE T SIMPLU ARMATĂ

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Secţiunile în formă de T : - grinzi prefabricate


- grinzile planşeelor monolite
- secţiuni în formă de I sau chesonate

Lăţimea efectivă a plăcii  Datorită conlucrării între grinda și placă, aceasta


urmăreşte deformaţiile inimii

neuniformă

 Determinarea lui beff este dificilă  simlificat în EC2


Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Lățimea activă a plăcilor comprimate (beff ) depinde de dimensiunile inimii și ale plăcii, de
tipul de încărcare considerat, de deschidere, de condițiile de reazem și de armarea
transversală.

Lățimea activă a plăcilor comprimate (beff ) se stabilește în funcție de distanța l0 dintre


punctele de moment nul.

(B) (B) (B)

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Lățimea activă a plăcilor comprimate (beff ) depinde de dimensiunile inimii și ale plăcii, de
tipul de încărcare considerat, de deschidere, de condițiile de reazem și de armarea
transversală.

Lățimea activă a plăcilor comprimate (beff ) se stabilește în funcție de distanța l0 dintre


punctele de moment nul.

(B) (B) (B)

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Lățimea activă a plăcilor comprimate (beff ) depinde de dimensiunile inimii și ale plăcii, de
tipul de încărcare considerat, de deschidere, de condițiile de reazem și de armarea
transversală.

beff

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 ,𝑖 + 𝑏𝑤 ≤ 𝑏

𝑏𝑒𝑓𝑓 ,𝑖 = 0,2𝑏𝑖 + 0,1𝑙0 ≤ 0,2𝑙0

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

La proiectarea grinzilor cadrelor seismice la forfecare în cazul grinzilor cu secţiunea în


formă de T, se iau în considerare şi armăturile din placă, paralele cu grinda, dacă sunt plasate la
interiorul lăţimii efective a grinzilor beff şi dacă sunt ancorate adecvat.

Lățimea efectivă a grinzilor cu secțiune în formă de T, în zona aripilor, beff, se determină după
cum urmează:

- nod exterior cu grinzi transversale

beff = bc + 2hp + 2hp

- nod interior

beff = bc + 4hp + 4hp

- nod exterior fără grinzi transversale

beff = bc

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Determinarea poziţiei axei neutre (0.8𝑥 ≤ ℎ𝑓 sau 0.8𝑥 > ℎ𝑓 )

Pt delimitarea celor două situaţii se consideră cazul particular în care 𝟎. 𝟖𝒙 = 𝒉𝒇

Ecuaţia de proiecţie 𝐹𝑐𝑓 = 𝐹𝑠𝑓

𝐹𝑐𝑓 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 ℎ𝑓 𝑓𝑐𝑑


𝑓𝑐𝑑
𝐹𝑠𝑓 = 𝐴𝑠𝑓 𝑓𝑦𝑑  𝐴𝑠𝑓 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 ℎ𝑓
𝑓𝑦𝑑
0.8𝑥 = ℎ𝑓

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Determinarea poziţiei axei neutre (0.8𝑥 ≤ ℎ𝑓 sau 0.8𝑥 > ℎ𝑓 )

Ecuaţia de momente ΣM în raport cu Fsf

𝑀𝑓 = 𝐹𝑐𝑓 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 )
𝐹𝑐𝑓 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 ℎ𝑓 𝑓𝑐𝑑  𝑀𝑓 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 ℎ𝑓 𝑓𝑐𝑑 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 )

Dacă axa neutră este în placă 0.8𝑥 ≤ ℎ𝑓  𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑓

Dacă axa neutră este în inimă 0.8𝑥 > ℎ𝑓  𝑀𝐸𝑑 > 𝑀𝑓

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Proiectarea secţiunii T în cazul în care axa neutră este în placă 𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑓

 se calculează ca o secţiune de formă dreptunghiulară cu lăţimea beff şi


înălţimea utilă d , deoarece zona întinsă fiind fisurată, pentru calcul contează
numai dimensiunile zonei comprimate de beton

𝝁 ≤ 𝝁𝒍𝒊𝒎 ‼! 𝑓𝑐𝑑
𝑀𝐸𝑑 𝐴𝑠 = 𝜔𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑓 𝑑
𝜇= 𝜔𝑠 = 1 − 1 − 2𝜇 𝑓𝑦𝑑
𝑏𝑒𝑓𝑓 𝑑2 𝑓𝑐𝑑 (sau din tabele) 𝑏𝑒𝑓𝑓 𝑑
𝑝 𝐴𝑠 = 𝑝
beff 100
hf 0.8x

h d

As
ds
b
Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Proiectarea secţiunii T în cazul în care axa neutră este inima grinzii 𝑀𝐸𝑑 > 𝑀𝑓

 Secţiunea de calcul se consideră formată din două componente:

a) Secţiunea dreptunghiulară simplu armată (cu armătura Asa) solicitată de


momentul încovoietor Msa

b) Secţiunea formată din aripile plăcii, având lăţimea (beff − b) şi armătura


corespunzătoare Asb , solicitată de Mb

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Proiectarea secţiunii T în cazul în care axa neutră este inima grinzii 𝑀𝐸𝑑 > 𝑀𝑓

Ecuaţia de proiecţie F c = Fs

Beton: 𝐹𝑐 = 𝐹𝑐𝑎 + 𝐹𝑐𝑏 = 0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 + (𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏)ℎ𝑓 𝑓𝑐𝑑


Armătură: 𝐹𝑠 = (𝐴𝑠𝑎 + 𝐴𝑠𝑏 )𝑓𝑦𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑

 0.8𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 + 𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏 ℎ𝑓 𝑓𝑐𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑


𝑥
𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏 𝜉= 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏
 𝑥 = 1.25
𝑑
− ℎ𝑓  𝜉 = 1.25 − ℎ𝑓
𝑏𝑓𝑐𝑑 𝑏 𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Proiectarea secţiunii T în cazul în care axa neutră este inima grinzii 𝑀𝐸𝑑 > 𝑀𝑓

Ecuaţia de momente ΣM în raport cu Fs


𝑀𝐸𝑑 = 𝐹𝑐𝑎 𝑧 + 𝐹𝑐𝑏 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 )
 𝑀𝐸𝑑 = 𝜇𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 + 𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏 ℎ𝑓 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 )𝑓𝑐𝑑

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 + 𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏 ℎ𝑓 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 )𝑓𝑐𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

1. Calculul ariei de armătură As al secţiunii T simplu armate beff

hf 0.8x
Date de intrare: MEd ; fcd ; fyd ; b, beff , h, hf ; cnom

Necunoscut: As h d

As
ds
0.8𝑥 = ℎ𝑓  𝑀𝑓 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 ℎ𝑓 𝑓𝑐𝑑 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 ) b

Dacă 𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑓  axa neutră este în placă

𝝁 ≤ 𝝁𝒍𝒊𝒎 ‼! 𝑓𝑐𝑑
𝑀𝐸𝑑 𝐴𝑠 = 𝜔𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑓 𝑑
𝜇= 𝜔𝑠 = 1 − 1 − 2𝜇 𝑓𝑦𝑑
𝑏𝑒𝑓𝑓 𝑑2 𝑓𝑐𝑑 (sau din tabele) 𝑏𝑒𝑓𝑓 𝑑
𝑝 𝐴𝑠 = 𝑝
100

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

1. Calculul ariei de armătură As al secţiunii T simplu armate beff

Date de intrare: MEd ; fcd ; fyd ; b, beff , h, hf ; cnom hf

Necunoscut: As
h d

0.8𝑥 = ℎ𝑓  As
𝑀𝑓 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 ℎ𝑓 𝑓𝑐𝑑 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 ) ds
b
Dacă 𝑀𝐸𝑑 > 𝑀𝑓  axa neutră este în inimă

𝑀𝐸𝑑 − 𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏 ℎ𝑓 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 )𝑓𝑐𝑑 𝝁 ≤ 𝝁𝒍𝒊𝒎 ‼!


𝜇= 𝜔𝑠 = 1 − 1 − 2𝜇
𝑏𝑑 2 𝑓𝑐𝑑 (sau din tabele)
𝑝
𝑓𝑐𝑑 𝑓𝑐𝑑
 𝐴𝑠 = 𝜔𝑠 𝑏𝑑 + (𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏)ℎ𝑓
𝑓𝑦𝑑 𝑓𝑦𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

1. Calculul ariei de armătură As al secţiunii T simplu armate beff

Date de intrare: MEd ; fcd ; fyd ; b, beff , h, hf ; cnom hf

Necunoscut: As
h d

As
Dacă 𝑏𝑒𝑓𝑓 /𝑏 ≥ 5 ds
b
 se acceptă să se considere 0,8x = hf

𝑀𝐸𝑑
 𝐴𝑠 =
𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

2. Verificarea momentului încovoietor capabil MRd al secţiunii T simplu armate


beff
Date de intrare: As ; fcd ; fyd ; b, beff , h, hf ; cnom
hf

Necunoscut: MRd
h d

As
ds
b
𝑓𝑐𝑑
Dacă 𝐴𝑠 ≥ 𝐴𝑠𝑓 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 ℎ𝑓  axa neutră este în inimă
𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏
𝜉 = 1.25 − ℎ𝑓  𝜇 = 0.8𝜉 1 − 0.4𝜉
𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

2. Verificarea momentului încovoietor capabil MRd al secţiunii T simplu armate


beff
Date de intrare: As ; fcd ; fyd ; b, beff , h, hf ; cnom
hf

Necunoscut: MRd
h d

As
ds
b

a) Dacă 𝜉 ≤ 𝜉𝑙𝑖𝑚  armătura curge

 𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 + 𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏 ℎ𝑓 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 )𝑓𝑐𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

2. Verificarea momentului încovoietor capabil MRd al secţiunii T simplu armate


beff
Date de intrare: As ; fcd ; fyd ; b, beff , h, hf ; cnom
hf

Necunoscut: MRd
h d

As
ds
b

b) Dacă 𝜉 > 𝜉𝑙𝑖𝑚  momentul încovoietor capabil se limitează

 𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑑2 𝑓𝑐𝑑 + 𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏 ℎ𝑓 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 )𝑓𝑐𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

2. Verificarea momentului încovoietor capabil MRd al secţiunii T simplu armate


beff
Date de intrare: As ; fcd ; fyd ; b, beff , h, hf ; cnom
hf

Necunoscut: MRd
h d

As
ds
b
c) Dacă 𝑏𝑒𝑓𝑓 /𝑏 ≥ 5  se acceptă ca

 𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 (𝑑 − 0.5ℎ𝑓 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

2. Verificarea momentului încovoietor capabil MRd al secţiunii T simplu armate


beff
Date de intrare: As ; fcd ; fyd ; b, beff , h, hf ; cnom 0.8x
hf

Necunoscut: MRd
h d
𝑓𝑐𝑑 As
Dacă 𝐴𝑠 < 𝐴𝑠𝑓 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 ℎ𝑓  axa neutră
𝑓𝑦𝑑 este în placă ds

b
𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑓𝑦𝑑
𝜇 = 𝜔𝑠 1 − 0,5𝜔𝑠 𝜔𝑠 = =𝜌
𝑏𝑑 𝑓𝑐𝑑 𝑓𝑐𝑑

- Dacă 𝜇 ≤ 𝜇𝑙𝑖𝑚  armătura curge  𝑀𝑅𝑑 = 𝜇𝑏𝑒𝑓𝑓 𝑑2 𝑓𝑐𝑑

- Dacă 𝜇 > 𝜇𝑙𝑖𝑚  armătura nu curge 𝑀𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑒𝑓𝑓 𝑑2 𝑓𝑐𝑑

𝜇𝑙𝑖𝑚 = 0.8𝜉𝑙𝑖𝑚 (1 − 0.4𝜉𝑙𝑖𝑚 )

Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .


Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Dr.ing. NAGY-GYÖRGY Tamás


profesor

E-mail:
tamas.nagy-gyorgy@upt.ro

Tel:
+40 256 403 935

Web:
http://www.ct.upt.ro/users/TamasNagyGyorgy/index.htm

Birou:
A219

MULȚUMESC FRUMOS PENTRU ATENȚIE!


Dr.ing. Nagy-György T.  Facultatea de Construcții .