Sunteți pe pagina 1din 3

Model de fişă utilizată în crearea portofoliului de proiecte la nivel regional

Fişă de lucru pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport

FIŞĂ DE PROIECT
pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport

APLICANTUL:
Adresa:
Tel/Fax:
E-mail:
Persoana de contact:

TITLUL PROIECTULUI:

LOCALIZAREA PROIECTULUI:
Regiune:
Judeţ:
Localitate:

DURATA PROIECTULUI:
Data începerii proiectului:
Data încheierii proiectului:

DOMENIUL (bifaţi domeniul în care se încadrează proiectul):

AXA PRIORITARĂ 1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T


1.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei prioritare
TEN-T nr. 7
1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a lungul Axei
prioritare TEN-T nr. 22
1.3 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii navale de-a lungul Axei prioritare TEN-
T nr. 18

AXA PRIORITARĂ 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de


transport în afara Axelor prioritare TEN-T
2.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere
2.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată
2.3 Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi fluviale
2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

AXA PRIORITARĂ 3 - Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat


călătorilor pentru reţelele de cale ferată naţională
3.1 Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat călătorilor cu trenuri de
generaţie nouă

AXA PRIORITARĂ 4 - Dezvoltarea durabilă a sectorului Transporturi


4.1 Promovarea transportului inter-modal
4.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport
4.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

AXA PRIORITARA 5 - Asistenţă tehnică pentru POST

Pagina 1 din 3
Model de fişă utilizată în crearea portofoliului de proiecte la nivel regional
Fişă de lucru pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport

5.1 Sprijinirea managementului eficace, implementării, monitorizării şi controlului POS


Transport
5.2 Informare şi publicitate privind POS Transport

CATEGORIA PROIECTULUI (bifaţi categoria în care se încadrează proiectul):

proiect nou
proiect complementar

JUSTIFICAREA PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI:

DIMENSIUNEA PROIECTULUI (gradul de extindere a efectelor proiectului):

CU IMPACT
LOCAL JUDEŢEAN REGIONAL NAŢIONAL TRANSFRONTALIER

REZULTATE AŞTEPTATE:

Pagina 2 din 3
Model de fişă utilizată în crearea portofoliului de proiecte la nivel regional
Fişă de lucru pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI:

CONTRIBUŢIA CONTRIBUŢIA
SURSE TOTAL
PUBLICĂ PROPRIE
FINANŢARE VALOARE

PROCENT

GRADUL DE REALIZARE A PROIECTULUI


(precizaţi data corespunzătoare finalizării fiecărei etape parcurse):
Studiu de
Studii geotehnic impact
Certificat de Studiu de Studiu de şi topometric, asupra Proiect de
urbanism prefezabilitate fezabilitate expertiză tehnică mediului execuţie

Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și