Sunteți pe pagina 1din 10

MULŢIMEA NUMERELOR REALE

1. Se dă mulţimea
1 7
A={1; -1; 2,3; -2,(3); -1,1(1); 2 ; √3; -√12; −1,72; 1 5 }

Enumeraţi elementele mulţimilor:


B={𝑥/𝑥 ∈ 𝐴 ş𝑖 𝑥 ∈ 𝑁};
C={𝑥/𝑥 ∈ 𝐴 ş𝑖 𝑥 ∈ 𝑍};
D={𝑥/𝑥 ∈ 𝐴 ş𝑖 𝑥 ∈ 𝑄};
E={𝑥/𝑥 ∈ 𝐴 ş𝑖 𝑥 ∈ 𝑅 − 𝑄};
F={𝑥/𝑥 ∈ 𝐴 ş𝑖 𝑥 ∈ 𝑅}.
2. Se dă mulţimea
14 √625
A={-3; − 7
; √9 ; - √6; 0,3; 25
; −√0,04 }. Aflaţi

elementele mulţimilor: A∩ 𝑍; A∩ 𝑄; A-𝑄.


3. Calculaţi: a) √196; b) √256; c) √324; d) √1369;
e) √1681; f) √2401; g) √2704; h) √46225;
i) √11449; j) √15129; k) √90601; l) √103041;
m) √204304; n) √120409; o) √1050625;
p) √9610000.
4. Calculaţi: a) √9,61; b) √10,89; c) √12,25;
d) √0,0361; e) √12,96; f) √13,69; g) √0,16;
h) √14,44; i) √1,7161; j) √156,25; k) √15,21;

l) √11,56; m) √547,56; n) √0,207936;

1
o) √11,9025; p) √65,61.
5. Calculaţi cu două zecimale exacte şi apoi faceţi proba:
a) √7; b) √15; c) √24; d) √156; e) √0,24;
f) √3,421.
6. Calculaţi: a) √16 ∙ 25; b) √25 ∙ 64; c) √625 ∙ 441;
9
d) √1,96 ∙ 1,69; e) √7 ∙ 28; f) √128 ∙ 98 ∙ 25; g) √ ; h)
16

625 9 9 25 9

324
; i) √2401; j) √1 16; k) √1 144; l) √4 + 4;

1
144 1 1
m) √1 − 169; n) √ 1 ; o) √ 258 ; p) √26 ∙ 34∙ 610;
25 2

24 2 +182 202 −122


q) √302 − 242; r) √252 −152 ; s) √ 212 +282 .

7. Scoateţi factorii de sub radical:


√8; √12; √18; √20; √24; √27; √28; √32; √40;
√44; √45; √48; √288; √300; √4800; √19200;
√88000; √177408; √585640; √5680; √3644.
8. Să se introducă factorii sub radical:
2√5; 4√5; 13√2; 12√3; −15√2; −6√5; 11√3; 5√2;
9√2; 3√22; −2√12; −5√7; 22 √2; 32 √3; -−23 √5.
9. Să se efectueze:
4 5 ∙274 ∙14 2 ∙7 7
√ ∙ 34 ∙16∙93.
16∙362 ∙74

10. Efectuaţi:

2
a) √55(1 + 2+, , , +10);

b) √561 + 2(1 + 2+, , , +560).


11. Să se arate că numărul 𝑎 = 625 + 2(1 + 2 + 3 + ⋯ +
624), este pătrat perfect şi să se calculeze √𝑎.
12. Să se calculeze 𝑥 ∈ 𝑍, ştiind că 𝑎 = 𝑥 2 , unde: 𝑎 = 20 ∙
1 12
( + 0,125) − 1 + 3 [−0,03(5) + 0, (6)].
40 71

13. Determinaţi numerele reale 𝑥, ştiind că:


a) 𝑥 2 = 144;
b) 𝑥 2 = 441;
c) 𝑥 2 = 529;
d) 𝑥 2 = 484;
e) 𝑥 2 = 576;
f) 𝑥 2 = 676;
g) 𝑥 2 = 784;
h) 𝑥 2 = 841
i) 𝑥 2 = 900;
j) 𝑥 2 − 4 = 60;
k) 𝑥 2 − 5 = 164;
l) 𝑥 2 + 3 = 147;
m) 2𝑥 2 − 144 = 144;
n) 𝑥 2 + 23 = 144;
o) 4𝑥 2 − 25 = 0;
p) 16𝑥 2 − 25 = 144;

3
q) 100𝑥 2 − 81 = 144;
r) 49𝑥 2 − 1 = 99
14. Determinaţi numerele raţionale nenegative 𝑥 , astfel
încât:
a) √𝑥=1;
b) √𝑥=2,5;
2
c) √𝑥=3;
1
d) √𝑥=7;

e) √𝑥=2,(3);
f) √𝑥=0;
g) √𝑥 2 =𝑥;
h) √𝑥 2 =−𝑥.

4
15. Aflaţi 𝑥 ∈ 𝑅 ∗ din:
5 𝑥 0,4 𝑥 𝑥 1,69
𝑎) = ; 𝑏) = ; 𝑐) = .
𝑥 20 𝑥 0,9 1,21 𝑥
̅̅̅̅̅ (𝑥 ≠ 𝑦) să fie număr natural.
16. Aflaţi 𝑥 ş𝑖 𝑦 astfel încât √1𝑥𝑦
17. Să se arate că √1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ 1998 + 1998 nu este raţional.
18. Să se arate că √1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ 2002 + 2002 este iraţional.

19. Să se arate că 5n  3  Q .
20. Calculaţi:

a) √32√28 + √1296 + √50√40 + √8√5184 ;

b) √45√7 + √6√2916 − √16√33 + √2304;

c) √646 − 5√7 ∙ √784 + √1331 − √1225;

d) √297303 − √76957 + √106929 − √12 ∙ √21723 − √38 ∙ √116964;

√ √
e) 6 86501 − √13√105604 + √3√21609 − √3√144.

21. Aflaţi 𝑥 în fiecare din cazurile:


𝑥 √225
a) = ;
√81 √1296

𝑥 √12√729
b) = ;
√120+√576 √10404

√603−√729 −1 𝑥
c) ( ) = ;
√396−√5184 √2349−√2025

√1089 𝑥
d) 1 = 2
√0,36+(22)−1 4 −1 + √0,0009∙(13)2

1 1 11
e) 𝑥 + √14 16 = √12 4 + √14 25;
20
f) √62 + 82 − √(6 + 8)2 + |𝑥 − 1990| = √2 − 210 .
22. Aflaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) √2 < 1,401; 𝑏) √5 > 2,224; 𝑐) √3 = 1,73;

5
𝑑) − √7 < −2,55.
23. Ordonaţi crescător elementele mulţimilor:
A={√7,1; −√3; −√7; 0,2; √5; −0, (1); −3, (2) };
B={4√3; 5√7; 2√3; 5√6; 4√5; 3√11};
C={3√2; 2√6; 3√7; 7√2; 8√3; 6√5}.
24. Ordonaţi descrescător numerele:
a) 12√5; √1205; 2√35; 103; 3√29; 6√13;
b) -7√13; -5√13; −13√7; −13√5; −5√7; −7√5.
25. Să se compare numerele:
a) 𝑥 = 5 + 3√5; 𝑦 = 5√3 + 5;
b) 𝑥 = 2 + 2√7; 𝑦 = 2 + 7√2;
c) 𝑥 = 4 + 2√3; 𝑦 = 3√2 + 4.
3
26. Comparaţi numerele a= şi b=√2.
√3

27. Comparaţi numerele -2√3 ş𝑖 − 3√2.


28. Să se calculeze:
a) (√2)2 + (√3)2 + (√4)2 + (√5)2 + (√6)2 ;
b) (−√1)2 + (−√2)2 + (−√3)2 + ⋯ + (−√10)2 ;
2 2 2 2
c) −√1 −√2 − √3 − ⋯ − √100 ;
d) √0,01 + √0,04 + √0,09 + √0,16 + √0,25;
e) √1,21 + √1,44 + √1,69 + √1,96 − √16;
2
f)√(√5 − √3)2 + √(√3 − √5)2 + 4(6 − √5) + 2√(√5 + √3) ;

g)

√√2(√2 − √3) − √3(√2 − √3) + √√2(√2 + √3) + √3(√2 + √3).

29. Să se restrângă:
a) 5√6 + 11√6 − 6√6 − (+√6);

b) −12√2 − (6√2 − 8√2) − 4√2 + 15√2;


c) −(2√7 − 7√7 + 9√7) + 5√7 − 11√7 + 4√7;

d)3√11 − (−4√11 + √11) − (11√11 − 18√11 + 2√11);


e) 2√5 − (2√2 + 5√5 − 7√2) − 4√2 − (6√5 − 3√5 + 5√2);

6
f) 2(−5√3 + 3√7) + 5(−√7 + 2√3);

g) −4(−√5 + √3) + 2(−3√5 + 2√3);

h) 26√3 + 3[6√5 − 3(−4√3 + 2√5)];

i) 8√3 + [6√5 − 3(−4√3 + 2√5)]:6;


j)15(2√3 − 3√2) − 7(−√2 + 3√3) + 18(√3 − 2√2);
k) 8(√7 − 3√3) − 4(2√3 − 3√7) + 16√7;

l) 9(−3√3 + 2√5) + 5(−3√5 + 4√3) − 7(4√5 + 2√3);


m) −(30√3 + 15√2): 5 + (4√3 − 3√2) ∙ 2 − (24√3 − 18√2): 6;
n)−5 ∙ {3√2 + [20√2 − 5(7√2 − 2√7)]: 5} + 10√7;

o) 10√5 − 4 ∙ {5√3 − [−16√5 − 4(−2√5 + 5√3)]: 4}.


30. Calculaţi (𝑥 + 𝑦 + 𝑧)− (𝑥 − 𝑦 + 𝑧), unde:
a) 𝑥 = 3√2 − 4√3; y= 6√2 − 5√3;
𝑧 = 5√2 + 2√3;
b) 𝑥 = −4 + 3√5; y= −2√5 + 7;
𝑧 = √5 + 5.
31. Calculaţi:
a) √32 + √18 − √50 − √128 + √8 − √72 − √98 + √200 + √242 − √162;
b) −√432 + √48 + √27 − √75 − √108 + √12 + √300 + √243 − √192 − √147;
c) −(√1250 − √1800) + (−√200 + √450);

d) (√242 + √507) − (√192 + √98);


e) (−√675 − √1875) − (−√3675 − √972);
f) −(√512 − √648) + (√1152 − √1458);

g) √5766 − (−√846) − (√486 + √1350).


32. Să se calculeze:
a) √3 + √12 + √27 + √48 + √75 + √108 + √147;
b) √2 + √8 + √18 + √32 + √50 + √72 + √98;
c) √5 + √20 + √45 + ⋯ + √500.
33. Să se verifice egalităţile:
a) √45 + √80 = √125 + √20;
b) √32 + √2 = √8 + √18;

7
c) √12 − √3 = √108 − √75;
d) √27 + √147 = √108 + √48;
e) √98 − √50 = √32 − √8.
34. Să se calculeze:
|√2 − √1|+|√3 − √2|+…+|√100 − √99|.
35. Să se calculeze suma opuselor următoarelor numere: √4 − √5; √5 − √6; √6 −
√7; √7 − √8; √8 − √9.
36. Să se raţionalizeze numitorii fracţiilor:
1 3 −5 √2 2√3 −3√5
a) ; ; ; ; ; 10 ;
√2 √3 √6 √5 √7 √
1 3 −5 √2 2√3 −3√5
b) ; ; ; ; ; ;
3√2 2√3 2√6 3√5 3√7 2√10

1 2 −√3 4 −2√5 −3√5


c) ; ; ; ; ; 2 10 ;
√27 √18 √50 √63 √98 √
1 −1 √2 3 2
d) ; ; ; ; ;
√3−√2 √5−√2 √7−√3 √5−√3 √7−√5
1 −1 √2 3 2 2√3
e) ; ; ; ; ; ;
√7−2 3−√10 √7−√3 √5−√3 √7−√5 √6−√3

√6 −√5 √2 3√3−√2 2√3−√10


f) ; ; ; ;
2√7−3 3√2−√10 2√7−3√3 5√2−2√3 7√2−2√5
.

37. Să se calculeze suma inverselor numerelor:


a) √2; √8; √32;
b) √1 + √2; √2 + √3; √3 + √4;
c) √1 + √2; √2 + √3; … √99 + √100;

d) √3 + 2√2; √5 + 2√6; … √3993 + 2√1996 ∙ 1997;

e) √4 + 2√3; √8 + 2√15; … √3992 + 2√1995 ∙ 1997


38. Calculaţi:
a) 2√2 ∙ √3: (√6)−1 ;
4
b) 2 3 ;
3
3
c) (√2 + )∙ √2;
√2

2
d) √3 ( − √3) ;
√3

8
1

e)  0,5 
2  3 
 0, (8)    ;
2 2

15  6
f)  0,36   100    ;
2  5 

10  6
g)  0,25   100    ;

3  5 
 1 1 1   1 
h)     :   ;
2 7 63 112   7 
2 1 8√3 9
i) (3 + 3 − 6 )∙(-7 3);
√3 √ √

1 30
j)   300  3,14 : 0,02 ;
3 3
1 20
k)   200  3,14 : 0,02 ;
2 2
7 6 5 13 −1
l) (2 − + )( ) ;
√6 √24 √54 √216

 2 1 3  1 3 2  2 3  17
m)    : ;
 6  18
 2 3 
 1 
 93636    0, (6)  0,1(6)   101   1
1

0 101
n)
2601  3  39. Să se

stabilească dacă numărul

𝑥 = √13 + √25 − √13 − √25 − 1 este pozitiv, negativ sau nul.


40. Calculaţi suma

2 1 3 2 4 3 n 1  n
   .
2 1 3 2 3 4 nn  1
41. Arătaţi că oricare ar fi n număr întreg,

 2 1 3 2 4 3 n 1  n 
numărul A = 
 2 1

3 2

3 4
  
n  n  1 

 n  1  n  1 este natural.

42. Demonstraţi că:
1 1 1
(𝑘+1)√𝑘+𝑘√𝑘+1
= − , 𝑘 ∈ 𝑁 ∗ şi calculaţi suma:
√𝑘 √𝑘+1

9
1 1 1
2√1+1√2
+3 + ⋯ + 2025 .
√2+2√3 √2024+2024√2025

43. Arătaţi că numărul a= 17  12 2  24  16 2  26


este un pătrat perfect.

44. Să se arate că numărul A= 2 6  2 4  2 3 +2(1-√3)

este număr natural.

2𝑎−𝑏
45. Să se arate că expresia E= 𝑎+2𝑏
este raţională, ştiind că 𝑎 = √3 − √5 + √9 − 4√5 şi 𝑏 =

√√7 − 1 − √11 − 4√7.

10