Sunteți pe pagina 1din 1

PROPOZIŢII

FIȘE DE LUCRU
1) Determinaţi valorile lui a şi b pentru care următoarele propoziţii sunt adevărate :
a) 2ab5  2415 ;
b) 7a 2b3  75283 ;
c) 13a 4b  13940 .

Determinaţi valoarea de adevăr:


2) a) 17·{5·[4·(39·3+19·7)-888]-555}=85;
b) 10·{8·[6·(254·4-39·24)-453]-211}=50;
c) {59+[29+(391:17-136:17):15]:30}:60=1;
d) {82+[27+(846:18-469:67):8]:16}:12=6.

3) a) 10·{25-3·[50-2·(54:25-122:36)]}=10;
b) 2·{17-2·[36-3·(28:32+16:23)]}=10;
c) {8+[92-32·(212:72-22)]:36}:9=10;
d) {92+[36-(210:83+26):11]:10}:4=20.

4) Determinaţi valoarea de adevăr:


a) 1011(2)=12(10);
b) 212(3)=23(10);
c) 15(10)=1111(2);
d) 21(10)+12(10)=10001(2);
e) 101(2)+110(2)=11(10);
f) 122(3)+124(5)=55(10);
g) 11(2)+111(2)=10(10).

5) Negaţi următoarele propoziţii:


a) 92=34;
b) 4>10;
c) 2+7  8;
d) 2∙32+3∙22<30;
e) 5 este număr natural;
f) 12 este număr impar;
g) suma a două numere pare este pară.

Răspuns : 1) a) 4; 1. b) 5; 8. c) 9; 0. 2) a)A. b) A. c) A. d) F 7. 3) a) A. b) A. c) F 1. d) F
21. 4) a) F 11. b) A. c) A. d) F 100001. e) A. f) F 56.g) A. 5) a) 92  34. b) 4  10. c)
2+7=8. d) 2∙32+3∙22  30.