Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială Nr.2 Modelu


Profesor: Enciu Adrian
Data : 15.11.2017 27.11 - Sf.Mare Mucenic Iacob Persul; Cuvioşii Natanail şi Pinufrie
Clasa a II-a
Disciplina: RELIGIE ORTODOXĂ
Unitatea de învăţare: Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu

Titlul lecţiei: AJUTORUL OFERIT CELORLALŢI (MILOSTENIA), SEMN AL IUBIRII FAŢĂ DE DUMNEZEU

Tipul lecţiei: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe


Durata: 45 de minute

Competenţe specifice:
1.1 Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase;
1.2 Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credinţă;
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de viaţă reale sau imaginare;
2.1. Asumarea în mod explicit a unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte;

Competenţe derivate :

La sfarsitul orei elevii:

C1 – definesc milostenia ca ajutor oferit aproapelui;


C2 – enumera modalitati, exemple prin care ei pot oferi ajutor semenilor;
C3 – identifica solutii privitoare la cei aflati in suferinta;
C4 – formuleaza indemnuri pentru cei din jur, pornind de la tema abordata.

Strategia didactică :

 metode de învăţământ utilizate la lecţie : conversaţia, explicaţia, expunerea, observarea dirijată, povestirea, studiul de caz, problematizarea, exercitiul,
meditatia religioasa, jocul didactic.
 mijloace de învăţământ: laptop, video-proiector, coli flip-chart, fise de lucru, planşa “ Samarineanul milostiv”, imagini care ilustreaza aspecte ale
milosteniei.
 forme de organizare : activitate frontală, individuală şi pe grupe

Bibliografia:
1. Biblia, Editura Institutului biblic si de Misiune al B. O. R., Bucureşti, 1982.
2. Muha, Camelia: Caiet de religie creştin-ortodox, clasa a II-a, Ed. Sf. Mina, Iaşi, 2014.
3. Pr. Prof. Univ. Dr.Şebu, Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia,2000.
4. Sava, Valentina; Aelenei, Simona; Neptun, Rafail Ovidiu, Primii paşi: culegere de exerciţii şi jocuri creştin –ortodoxe pentru copiii mari şi mici, Ed.
Transilvania Expres, Braşov, 2007.

SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Comp. Timp Metode şi mijloace Forme de


Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
crt. derivate de învãţãmânt organizare
- Salutul
- Rugaciunea
- Notarea absentelor
- Pregatirea pentru inceperea
- Salutul
lectiei Conversaţia Activitate
Momentul - Rugaciunea
1 2’ Explicaţia frontalã/
organizatoric -Pregatirea pentru
Caietul de religie individuală
inceperea lectiei

- 5 elevi vin in fata


- Ofer elevilor 5 baloane ce clasei si, la indicatiile Conversaţia Activitate Aprecieri
contin inscriptionate silabe si colegilor, se aseaza Explicaţia frontalã verbale
Pregãtirea elevilor ii invit sa descopere cuvantul astfel incat sa afiseze Jocul didactic
2 pentru receptarea 3’ format: MILOSTENIA. cuvantul descoperit –
noilor cunoştinţe MILOSTENIA.

Anunt titlul lectiei „


AJUTORUL OFERIT Activitate
Precizarea
CELORLALŢI Explicaţia frontalã
titlului şi a
3 2’ ( MILOSTENIA), SEMN - asculta si noteaza
competenţelor
AL IUBIRII FAŢĂ DE
derivate ale lecţiei
DUMNEZEU” şi
competenţele.
4 Comunicarea 15’ Activitate
noilor cunoştinţe frontalã
- Pentru a descoperi ce - lectureaza, privesc şi individualã
inseamna milostenia si plansa, initiaza discutii Fişa de lucru, planşa
pentru a oferi un exemplu in pe baza acesteia, “ Samarineanul
acest sens, solicit elevilor sa identifica solutii si milostiv”
lectureze un rezumat al formuleaza indemnuri. Laptop, video-
„ Pildei samarineanului proiector
C1 milostiv” si sa initieze
C2 discutii pe baza textului si Lectura Aprecieri
C3 imaginilor . Explicaţia verbale
C4 (ex. Ce ai face daca ai Conversaţia
intalni un caz asemanator? ) Problematizarea

- Îndemn elevii să Exerciţiul


urmarească un scurt metraj : -Urmaresc prezentarea Observarea dirijata
„ Pantofii mei” şi să si formulează pareri si Studiul de caz
formuleze păreri, sfaturi . sfaturi. Meditatia religioasa
Indeamna elevii sa lucreze
pe grupe in vederea fixarii
cunostintelor si a
sistematizarii lor, oferind
fiecarei echipe in parte
sarcini de lucru si
explicatiile necesare pentru
rezolvarea lor : - Organizati pe grupe,
Conversaţia
- Descifreaza mesajele rezolva sarcinile de
Explicaţia
ascunse, ordonând cuvintele! lucru, colaborand Aprecieri
Observarea dirijata
- Povesteste cum poti ajuta pentru descoperirea verbale
Fixarea şi C1 Studiul de caz
un coleg bolnav care lipseste solutiilor.
5 sistematizarea C2 Problematizarea
de la scoala, un batran
cunoştinţelor C3 18’ Jocul didactic
bolnav, un copil de la casa - Prezinta in fata clasei Activitate pe
C4
de copii, un vecin rezultatul muncii lor grupe
nevazator !
coli flip-chart, fise de
- Împodobeste bradul cu
lucru, imagini care
fapte de milostenie!
ilustreaza aspecte ale
- Rezolva un PUZZLE si
milosteniei, puzzle
ofera solutia!
etc.
- Labirintul faptelor de
milostenie; Aprecieri
- Saculetul cu daruri. verbale

- Ce Sfant, sarbatorit in
curand, este model de - Raspund la intrebari
Asocierea şi Activitate
6 C4 2’ milostenie pentru noi? si formuleaza Conversaţia
generalizarea frontalã
Ce sfaturi puteti oferi celor indemnuri. Explicaţia
din jur, pornind de la
discutiile purtate astazi?
Fac aprecieri generale/ - Asculta aprecierile
Aprecierea Aprecieri
7 1’ individuale, oferind buline facute
activitãţii elevilor verbale
vesele si calificative
Activitate
Indeamna elevii sa
frontalã
memoreze 2 strofe din Explicaţia
8 Tema pentru acasã 1’ - Noteaza
poezia „ Îndemn” –
Demostene Botez
- Rugaciunea - Rugaciunea
Încheierea
9 1’ - Salutul - Salutul
activitãţii

S-ar putea să vă placă și