Sunteți pe pagina 1din 1

ARHIEPISCOPIA ARGESULUI SI MUSCELULUI

PROTOPOPIATUL___________________
PAROHIA__________________________
Nr._______________/_________________

RECOMANDARE

Subsemnatul preot _____________________________________________,


conducătorul Oficiului Parohial Ortodox Român __________________________
_________________________, protopopiatul ____________________________, în
numele Consiliului parohial, cu întreaga responsabilitate faţă de Chiriarh, recomand pe
tânărul (a) __________________________________________ _________________,
fiul (fiica) lui __________________________ şi al (a) __________________________,
cu domiciliul stabil în parohia noastră, şi următoarea adresă
___________________________________________________
_________________________________________________________________, în
vederea înscrierii la concursul de admitere în Seminarul Teologic Liceal Ortodox din
Campulung, sesiunea 2013, cu următoarele referinţe:

o Despre familia din care provine:

________________________________________________________________________
____________________________________________________________

o Despre frecvenţa la sfintele slujbe:

________________________________________________________________________
____________________________________________________________

o Despre participarea la viaţa parohiei şi implicarea în rezolvarea


problemelor social-comunitare:

________________________________________________________________________
____________________________________________________________

o Dacă se spovedeşte şi se împărtăşeşte; numele duhovnicului:

________________________________________________________________________
____________________________________________________________

o Despre ţinuta morală în relaţiile cu semenii:

________________________________________________________________________
____________________________________________________________

o Alte consideraţii ale preotului paroh:

________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Se eliberează prezenta recomandare în vederea acordării Arhiereştii binecuvântări
de către Chiriarh şi pentru înscrierea la concursul de admitere în Seminar.
Preot paroh

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PAROHIAL