Sunteți pe pagina 1din 16

LOCUL DE MUNCǍ Nr.

ELECTROMECANIC AUTO
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea constǎ în revizia tehnică şi repararea autoturismelor;

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 Truse scule ( chei, clesti, ciocan etc)


 Elevator;
 Bancuri mobile;
 Pistol pneumatic;
 Aparat dejantat;
 Aparat echilibrat roti;
 Aparat verificat umplere instalatia de climatizare;
 Prese;

SARCINA DE MUNCǍ

Conform cu fisa postului.

MEDIUL DE MUNCǍ
Electromecanicul auto îşi desfăşoară activitatea în cadrul atelierului. Iluminatul este natural sau
artificial în funcţie de perioada din zi.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 Factori de risc mecanic:
- Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ.
- Fixarea sau poziţionarea greşită a pieselor în bancurile de lucru, în
menghine sau la scoaterea pieselor din autovehicule;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase, abrazive
(marginile pieselor sau suprafeţelor metalice, cuţite, materiale, şurubelniţe,
dălţi etc);
- Proiectare de particule în timpul procesului de polizare sau rezultate din
procesul de curăţare a pieselor;
- Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de
maşini în mişcare( curele de transmisie, polizoare, maşină de găurit etc.);
- Lovire, cădere liberă, alunecare, rostogolire peste picior de piese în timpul
scoaterii sau manipulării lor, şi de cele lăsate la întâmplare pe căile de
circulaţie;
- Deplasări sub efectul gravitaţiei al subansamblelor grele sau voluminoase la
ridicarea şi transportul lor de către mijloacele de ridicat neomologate;
- Jet fluid la spargerea racordurilor instalaţiilor hidraulice – proiectare la
nivelul feţei;
 Factori de risc electric:
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri fără
izolaţie, improvizaţii, aparatură necarcasată, etc);
 Factori de risc termic:
- Temperatura ridicată a obiectelor sau a suprafeţelor (piese, scule etc);
- Temperatura scăzută a obiectelor sau a suprafeţelor (piese, părţile
echipamentelor tehnice etc), atinse în anotimpul rece;

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic:
- Calamitǎţi naturale( seisme, trăsnet, inundaţie etc);
- Nivel de iluminat scăzut pe planul de lucru a mecanicului;
- Nivel de zgomot ridicat în timpul reparaţiilor sau a reviziilor
tehnice;
 Factori de risc chimic:
- Intoxicaţii cu gaz de eşapament rezultate în timpul reviziilor
sau a reparaţilor ;
- Lucrul cu vapori inflamabili în timpul desfăşurări reparaţiilor
sau reviziilor tehnice;

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă:
- Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă în
raport cu cerinţele de securitate;
- Succesiune greşită a operaţiilor în timpul asamblării pieselor sau
subansamblelor;
- Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor cu pericol de accidentare;
 Solicitare fizică:
- Poziţii de lucru forţate sau vicioase producătoare de afecţiuni ale
sistemului osteo-muscular în timpul lucrului în canalele de reparaţii;
- Efort static – poziţie ortostatică în timpul asamblării pieselor sau reparării
acestora;
- Efort dinamic, manipulare de piese grele;
 Solicitare psihicǎ:
- Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii
şi ritm mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă, răspundere
pentru calitatea lucrărilor efectuate;

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite:
- Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării
echipamentelor tehnice ( maşină de găurit , curele de transmisie, lagăre etc);
- Efectuarea defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fixări, reglaje.
- Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
- Cădere de pe trepte, scări prin păşire în gol, dezechilibrare,
alunecare, împiedicare;
- Staţionări, deplasări în zonele cu pericol deosebit mare;
- Nesicronizarea lucrului în echipă la demontarea – montarea pieselor
de pe autovehicule;
 Omisiuni:
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie.
- Neverificarea stării tehnice a sistemelor de blocare a autovehiculelor
contra deplasării necontrolate ;
- Nerespectarea modului de strângere a pieselor, fixarea în menghină, sau
pe maşina de găurit ;
- Neutilizarea dispozitivelor de protecţie sau a grătarelor de lemn în locurile
unde se execută revizii – reparaţii;
 Comportament socio – profesional:
- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare);
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.
UNITATEA:

3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ


LOCUL DE MUNCǍ:
MECANIC AUTO

COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI D


SISTEMULUI DE RISC RISC
MUNCǍ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri)

0 1 2
1. Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ.
2. Fixarea sau poziţionarea greşită a pieselor în bancurile de lucru
menghine sau la scoaterea pieselor de pe auautovehicule.
3. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase, abraz
FACTORI DE (marginile pieselor sau suprafeţelor metalice, cuţite, materi
RISC şurubelniţe, dălţi etc).
MIJLOACE DE MECANIC 4. Proiectare de particule în timpul procesului de polizare
PRODUCŢIE rezultate din procesul de curăţare a pieselor .
5. Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de c
organele de maşini în mişcare( curele de transmisie, polizo
maşină de găurit etc.).
6. Lovirea, cădere liberă, alunecare, rostogolire peste picior de p
în timpul scoaterii pieselor, manipulării sau de cele lăsate
întâmplare pe căile de circulaţie.

0 1 2
7. Deplasări sub efectul gravitaţiei al subansamblelor grele
voluminoase la ridicarea şi transportul lor de către mijloacele
ridicat neomologate.
8. Jet fluid la spargerea racordurilor instalaţiilor hidraulice
proiectare la nivelul feţei
FACTORI DE
9. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defe
RISC
cabluri fără izolaţie, improvizaţii, aparatură necarcasată, etc).
ELECTRIC
FACTORI DE 10. Lucrul cu substanţe inflamabile sau explozive;
RISC CHIMIC
FACTORI DE 11.Temperatura ridicată a obiectelor sau a suprafeţelor (piese, păr
RISC echipamentelor tehnice etc).
TERMIC

12.Temperatura scăzută a obiectelor sau a suprafeţelor (piese, sc


etc), atinse în anotimpul rece.

13.Calamitǎţi naturale( seisme, trăsnet, inundaţie etc).


FACTORI DE
RISC 14.Nivel de iluminat scăzut pe planul de lucru a mecanicului.
FIZIC
15.Nivel de zgomot ridicat în timpul reparaţiilor sau a revizi
MEDIUL DE
tehnice.
MUNCǍ
16.Intoxicaţii cu gaz de eşapament rezultate în timpul reviziilor sa
FACTORI DE reparaţilor.
RISC
CHIMIC 17.Lucrul cu vapori inflamabili în timpul desfăşurări reparaţiilor
reviziilor tehnice.
CONŢINUT 18.Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii
NECORES- muncă în raport cu cerinţele de securitate.
SARCINA DE
PUNZĂTOR 19.Succesiune greşită a operaţiilor în timpul asamblării pieselor
MUNCǍ
AL SARCINII subansamblelor.
DE MUNCĂ

20.Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor cu pericol de accidenta


21.Poziţii de lucru forţate sau vicioase producătoare de afecţiuni
sistemului osteo-muscular în timpul lucrului în canalele de reparaţii.
SOLICITARE 22.Efort static – poziţie ortostatică în timpul asamblării pieselor
FIZICĂ reparării acestora.
23.Efort dinamic, manipulare de piese grele.
24.Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monoto
SOLICITARE muncii şi ritm mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de mun
PSIHICĂ răspundere pentru calitatea lucrărilor efectuete.

EXECUTANTUL ACŢIUNI 25.Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţion


GREŞITE echipamentelor tehnice ( maşină de găurit , curele de transmisie, lag
etc).
26.Efectuarea defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fix
reglaje.
27.Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare.

28.Cădere de pe trepte, scări prin păşire în gol, dezechilibr


alunecare, împiedicare.

29.Staţionări, deplasări în zonele cu pericol mare.

30.Nesicronizarea lucrului în echipă la demontarea – monta


pieselor.
31.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie.
OMISIUNI

32.Neverificarea stării tehnice a sistemelor de blocare


autovehiculelor contra deplasării necontrolate, a sistemelor de bloca

33.Nerespectarea modului de strângere a pieselor, fixarea


menghină, sau pe maşina de găurit.

34.Neutilizarea dispozitivelor de protecţie sau a grătarelor de lemn


locurile unde se execută revizii – reparaţii.

35.Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între col


stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul
COMPORTA- comunicare).
MENT SOCIO 3.Lipsa de satisfacţie în muncă.
PROFESIO-
NAL 37.Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea
serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în tim
programului.

ELECTROMECANIC AUTO

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

37

 riRi 1(5  5)  9(4  4)  20(3  3)  7(2  2) 361


Nrg 1  i 1
   3,27
37
1 5  9  4  20  3  7  2 111
 ri
i 1
NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )
Locul de muncǎ nr. 1
MECANIC AUTO
Nivel de risc global : 3,27
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1 Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;


F2 Fixarea sau poziţionarea greşită a pieselor în bancurile de lucru, în menghine sau la
scoaterea pieselor din autovehicule;
F3 Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase, abrazive (marginile
pieselor sau suprafeţelor metalice, cuţite, materiale, şurubelniţe, dălţi etc);
F4 Proiectare de particule în timpul procesului de polizare sau rezultate din procesul de
curăţare a pieselor;
F5 Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de maşini în
mişcare( curele de transmisie, polizoare, maşină de găurit etc.);
F6 Lovire, cădere liberă, alunecare, rostogolire peste picior de piese în timpul scoaterii
sau manipulării lor, şi de cele lăsate la întâmplare pe căile de circulaţie;
F7 Deplasări sub efectul gravitaţiei al subansamblelor grele sau voluminoase la ridicarea
şi transportul lor de către mijloacele de ridicat neomologate;
F8 Jet fluid la spargerea racordurilor instalaţiilor hidraulice – proiectare la nivelul feţei;
F9 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri fără izolaţie,
improvizaţii, aparatură necarcasată, etc)
F10 Lucrul cu substanţe inflamabile sau explozive .
F11 Temperatura ridicată a obiectelor sau a suprafeţelor (piese, scule etc);
F12 Temperatura scăzută a obiectelor sau a suprafeţelor (piese, părţile echipamentelor
tehnice etc), atinse în anotimpul rece;
F13 Calamitǎţi naturale( seisme, trăsnet, inundaţie etc);
F14 Nivel de iluminat scăzut pe planul de lucru a mecanicului;
F15 Nivel de zgomot ridicat în timpul reparaţiilor sau a reviziilor tehnice;
F16 Intoxicaţii cu gaz de eşapament rezultate în timpul reviziilor sau a reparaţilor ;
F17 Lucrul cu vapori inflamabili în timpul desfăşurări reparaţiilor sau reviziilor tehnice;
F18 Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de
securitate;
F19 Succesiune greşită a operaţiilor în timpul asamblării pieselor sau subansamblelor;
F20 Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor cu pericol de accidentare;
F21 Poziţii de lucru forţate sau vicioase producătoare de afecţiuni ale sistemului osteo-
muscular în timpul lucrului în canalele de reparaţii, revizii tehnice;
F22 Efort static – poziţie ortostatică în timpul asamblării pieselor sau reparării acestora;
F23 Efort dinamic, manipulare de piese grele;
F24 Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii şi ritm
mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă, răspundere pentru calitatea
lucrărilor efectuate;
F25 Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării echipamentelor
tehnice ( maşină de găurit fixă, curele de transmisie, lagăre etc);
F26 Efectuarea defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fixări, reglaje;
F27 Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
F28 Cădere de pe trepte, scări prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare, împiedicare;
F29 Staţionări, deplasări în zonele cu pericol deosebit mare;
F30 Nesicronizarea lucrului în echipă la demontarea – montarea pieselor de pe
autovehicule;
F31 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie;
F32 Neverificarea stării tehnice a sistemelor de blocare a autobuzelor contra deplasării
necontrolate, a sistemelor de blocare a podurilor reglabile;
F33 Nerespectarea modului de strângere a pieselor, fixarea în menghină, sau pe
maşina de găurit ;
F34 Neutilizarea dispozitivelor de protecţie sau a grătarelor de lemn în locurile unde se
execută revizii – reparaţii;
F35 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate,
agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);
F36 Lipsa de satisfacţie în muncă;
F37 Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în
stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

MǍSURI PROPUSE
NIVEL DE
Nr.crt. FACTOR DE RISC
RISC Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
- La demontarea, montarea şi transportul subansamblelor grele sau voluminoase se
vor folosi mijloace mecanice de ridicare şi manipulare. Prinderea subansamblelor
F7 Deplasări sub efectul gravitaţiei al la mijloacele de ridicat se va face cu dispozitive speciale, omologate, care să
1. subansamblelor grele sau voluminoase asigure prinderea corectă şi echilibrată a subansamblelor.
5 - Se interzice ca la prinderea subansamblelor să se folosească lanţuri sau cabluri care
la ridicarea şi transportul lor de către
mijloacele de ridicat neomologate. nu au poansonate sarcina maximă de ridicat.
- Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de ridicat se va efectua în
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR în vigoare.

F8 Jet fluid la spargerea racordurilor


2. - Asigurarea realizării controlului stării fizice a furtunurilor la fiecare revizie.
instalaţiilor hidraulice – proiectare la 4
nivelul feţei.
- Instruirea personalului privind protecţia muncii conform
tematicii periodice ;
F10. Lucrul cu substanţe inflamabile - Marcarea încăperilor de depozitare prin tăbliţe indicatoare
3.
sau explozive. 4 de securite;

- În halele de reparare a autovehiculelor se vor monta plăci avertizoare şi afişe


4. F20 Nesemnalizarea sau nemarcarea sugestive pe teme de protecţie a muncii, referitoare la activitatea efectiv prestată
4
locurilor cu pericol de accidentare .
- Respectarea regimului de lucru şi al pauzelor cu aşezarea lucrătorilor pe
perioade scurte de timp ;
F21 Poziţii de lucru forţate sau vicioase - Control medical periodic;
5. producătoare de afecţiuni ale sistemului - Selectarea personalului;
4
osteo-muscular în timpul lucrului în - Pentru evitarea mişcărilor de răsucire şi aplecare ale corpului, precum şi
canalele de reparaţii. mişcările foarte ample ale braţelor, trebuie luate măsuri de organizare
corespunzătoare a fluxului tehnologic.

- Conceperea corectă a sarcinilor de muncă;


- Supravegherea executării operaţiilor;
- Montarea corpurilor abrazive se face de către persoane bine
6. F22 Efectuarea defectuoasă de operaţii: instruite şi autorizate de conducerea unităţii să execute astfel de operaţii
4 - Se interzice utilizarea corpurilor abrazive fără marcaj sau
manevre, poziţionări, fixări, reglaje.
cu marcaj neclar, din care nu se poate stabili cu precizie viteza periferică de lucru
sau turaţia de lucru
- Se interzice folosirea burghielor necorespunzătoare

- Lucrătorii care folosesc scările trebuie să poarte încălţăminte corespunzătoare


pentru evitarea alunecării.
F23 Cădere de pe trepte, scări prin - Picioarele scărilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scărilor şi căderea
7. păşire în gol, dezechilibrare, alunecare, lucrătorului;
4
împiedicare. - Când se lucrează la o înălţime mai mare de 2m, în locurile cu pardoseală
alunecoasă, la baza scării trebuie să stea un lucrător care va asigura stabilitatea
scării
- Scările deteriorate din beton, de acces în canalele de revizii vor fi refăcute.
- Acordarea echipamentului individual de protecţie adecvat;
F24 Neutilizarea echipamentului - Lucrătorii trebuie să poarte echipament de lucru şi echipamentul de protecţie
8.
individual de protecţie 4 corespunzător lucrărilor pe care le execută cu instalaţiile şi utilajele din dotare

9. F25 Neverificarea stării tehnice a 4 - Autovehiculele aflate în poziţiile de lucru din hale, vor fi asigurate (calate)
sistemelor de blocare a autovehiculelor împotriva deplasărilor necomandate, în care scop vor fi folosite pene sau cale
contra deplasării necontrolate. special amenajate. În cazul în care nu se execută lucrări la motor sau la transmisie,
autovehiculele vor fi asigurate cu mijloace proprii( frâna de ajutor şi cuplarea într-
o treaptă de viteză).
- Instruirea personalului din punct de vedere al securităţii muncii.

F27 Neutilizarea dispozitivelor de - Instruirea personalului din punct de vedere al securităţii muncii.
protecţie sau a grătarelor de lemn în - Trecerea peste canalele de revizii se va face numai pe
locurile unde se execută revizii – podeţele aflate pe acestea..
reparaţii. - Canalele de revizie vor fi prevăzute cu:.
10.
4 a) Grătare din lemn pentru pardoseală, aşezate pe toată suprafaţa
canalului;
b) Podeţe mobile de trecere care vor fi aşezate în faţa şi în spatele
autovehiculului aflat pe canal şi, după caz, cu balustrade telescopice, în
situaţia în care pe canal nu sunt autovehicule.
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 3,25, încadrându-se în categoria riscurilor medii
( situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 37 de factori de risc, dintre care: 27 factori de risc au niveluri
parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 10 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ (fig.nr.2)
situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare
sau diminuare a efectelor lor.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor proprii executantului cu o pondere de 36,11 %, mijloacele de producţie
cu 30,56%, sarcina de muncă cu o pondere de 19,44 % iar mediul de muncǎ are o pondere de
13,89 %. Erorile executantului au consecinţe ireversibile – deces.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 )
Locul de muncǎ nr. 1
ELECTROMECANIC AUTO
Nivel de risc global : 3,27

S-ar putea să vă placă și