Sunteți pe pagina 1din 2

În cazul în care punem salariu pentru lunile rămase (ianuarie, februarie și martie 2018) suma 15 000 lei/lunar

Venit Cheltuială
Pentru calculul concediului de maternitate se i-au în calcul 12 luni
lucrate, în cazul în care una din cele 12 luni nu este lucrată se Calculăm impozitele pentru salariul de 1200 lei pe luna:
înlocuiește cu minimul pe țară (2380,00 lei/lună). 1. 23 % - 276,00
!!! Atenție pentru a putea beneficia trebuie să ai cel puțin 9 luni lucrate 2. 9% - 108,00 (4,5% angajat (54,00) + 4,5% angajator (54,00 lei)).
in decursul ultimelor 24 luni sau 3 ani total stagiu de munca. 3. 6% - 72,00
4. Impozit pe venit = 1200- 54 – 72 – 885 (scutire personala) – 195 (scutire
1. Să presupunem: Rebeca)= 0
12 luni
TOTAL: 276 + 108 + 72 = 456 Lei / lună
Aprilie – 2380 Septembrie – 1200 Ianuarie – 15 000 4 luni * 456 = 1824,00 lei
Mai – 2380 Octombrie – 1200 Februarie – 15 000
Iunie – 2380 Noiembrie – 1200 Martie – 15 000 Calculăm impozitele pentru salariul de 15 000 lei pe luna:
Iulie – 2380 Decembrie – 1200 1. 23 % - 3 450,00
2. 9% - 1 350,00 (4,5% angajat (675,00) + 4,5% angajator (675,00))
Calculăm total salariul pe 12 luni: 3. 6% - 900,00
2380*4+1200*4+15000*3 = 59320 lei / an 4. Impozit pe venit = 15 000 - 675 – 900 – 940 (scutire personala) – 210
2. Calculăm salariul mediu pe 1 lună lucrată (scutire Rebeca)= 12 275 lei
59 320 / 12 = 4943,33 lei / lună 2750 * 7% = 192,50
3. Calculăm salariul mediu pe 1 zi lucrată 12 275
4943,33 / 30 = 164,78 lei / zi 12 275 – 2 750 =9 525 * 18% = 1714,50
4. Calculăm suma concediului prenatal și postnatal
164,78 lei / zi * 126 zile = 20 762,28 lei TOTAL: 3450 + 1350 + 900 + 1907 = 7607 Lei / lună
5. Indemnizația unică la naștere dejase acordă indiferent de lucrezi sau nu 3 luni * 7 607 = 22 821,00 lei
5600 lei.
6. Indemnizația lunară 30% din salariu timp de 3 ani. TOTAL CHELTUIELI = 1824,00 + 22 821,00 = 24 645,00
4943,33 * 30% = 1483,00 lei /lunar
7. 3 ani = 36 luni
1483 lei * 36 luni = 53 388,00 lei

TOTAL VENIT = 20 762,28 + 5 600,00 + 53 388,00 =79 750,28 lei


În cazul în care rămîne totul așa cum a fost
Venit Cheltuială
Pentru calculul concediului de maternitate se i-au în calcul 12 luni
lucrate, în cazul în care una din cele 12 luni nu este lucrată se Calculăm impozitele pentru salariul de 1200 lei pe luna:
înlocuiește cu minimul pe țară (2380,00 lei/lună). 5. 23 % - 276,00
!!! Atenție pentru a putea beneficia trebuie să ai cel puțin 9 luni lucrate 6. 9% - 108,00 (4,5% angajat (54,00) + 4,5% angajator (54,00 lei)).
in decursul ultimelor 24 luni sau 3 ani total stagiu de munca. 7. 6% - 72,00
8. Impozit pe venit = 1200- 54 – 72 – 885 (scutire personala) – 195 (scutire
8. Să presupunem: Rebeca)= 0
12 luni
TOTAL: 276 + 108 + 72 = 456 Lei / lună
Aprilie – 2380 Septembrie – 1200 Ianuarie – 1200 7 luni * 456 = 3192,00 lei
Mai – 2380 Octombrie – 1200 Februarie – 1200
Iunie – 2380 Noiembrie – 1200 Martie – 1200
Iulie – 2380 Decembrie – 1200 TOTAL CHELTUIELI = 3 192,00

Calculăm total salariul pe 12 luni:


2380*4+1200*7 = 17 920 lei / an
9. Calculăm salariul mediu pe 1 lună lucrată
17 920 / 12 = 1493,33 lei / lună
10. Calculăm salariul mediu pe 1 zi lucrată
1493,33 / 30 = 49,78 lei / zi
11. Calculăm suma concediului prenatal și postnatal
49,78 lei / zi * 126 zile = 6 272,28 lei
12. Indemnizația unică la naștere dejase acordă indiferent de lucrezi sau nu
5600 lei.
13. Indemnizația lunară 30% din salariu timp de 3 ani.
1493,33 * 30% = 448,00 lei /lunar dar se va acorda 540 lei - minim
14. 3 ani = 36 luni
540 lei * 36 luni = 19 440,00 lei

TOTAL VENIT = 6 272,28 + 5 600,00 + 19 440,00 =31 312,28 lei