Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Hotărarea nr. 102

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de 16.04.2018

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. Orarul pentru data de 18.04.2018- pentru susținerea tezei de doctorat a prof Melania
Dobrican

Art. 2. Aviz continuitate înv Nemes Alis

Art. 3. Taxă învățătoare pentru consultații

Art. 4. Transfer elevi de la Școala Cernești la CEPV Cavnic

Art. 5. aprobare buget pentru organizare/ desfășurare Conferința Națională ”Didactica Matematicii”

La punctul 1 de pe ordinea de zi dl director propune ca programul să se desfășoare astfel: curs 30


min, pauza 5 min, urmând ca toate cadrele didactice să participe la susținerea colegei nostre, prof
Melania Dobrican, a tezei de doctorat, la Baia Mare. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

La punctul 2 de pe ordinea de zi , dl director prezintă situația înv Nemeș Alis, care necesită
continuitate pe post, neintrând sub incidența art 253. se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

La punctul 3 de pe ordinea de zi se discută situația consultațiilor oferite de învățătoare la elevii din


ciclul primar și se stabilește o taxă de închiriere de 80 lei/ lună (la cererea părinților). Se supune la vot și
se aprobă în unanimitate.
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi dl director prezintă cererile privitoare la elevii REDNIC FLORIN
(nr 629/16.04.2018), respectiv REDNIC DARIANA MARIA (nr 630/16.04.2018), care doresc transferul de
la Școala Gimnazială Cernești- Structura Trestia la CEPV Cavnic. Se supune la vot și se aprobă în
unanimitate cu recomandarea ca cei doi elevi să urmeze câteva sesiuni de logopedie, respectiv
psihologie și consiliere personală.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, dl director prezintă faptul că pe data de 19 mai 2019 la Cavnic va
avea loc Conferința Națională ”Didactica Matematicii”, care necesită din bugetul instituției 1500 lei pentru
logistică, organizare etc. Se estimează 150- 200 de persoane. Se supune la vot și se aprobă în
unanimitate.

La punctul 6- Diverse- dl director adj propune recuperarea zilei de 30 aprilie pe data de 5 mai 2018.
se aprobă în unanimitate. Se discută și despre activitățile de lobby instituțional și se popune ca în
săptămâna 9- 12 mai (” Săptămâna meseriilor”) să promovăm imaginea școlii prin participarea la TOE
2018 și prin deplasare în satele limitrofe, la școlile aferente acestora. Se aprobă în unanimitate.

În altă ordine de idei, se propune întocmirea și aprobarea Procedurii de selecție și înscriere în


învățământul profesional. Se aprobă în unanimitate această propunere.

Nemaiexistând și alte discuții se încheie ședința, respectiv prezentul proces verbal.

Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com