Sunteți pe pagina 1din 1

În timp ce rătăcea prin pădure, o fetiţă cu părul gal ben, pe nume Bucle Aurii, a zărit o căsuţă.

Intră fără
să ciocăne. Înăuntru era o masă mare, cu trei farfurii. Fetița era înfometată și obosită. – În castronul
mare, terciul este tare! În cel mij lociu este rozaliu! În castronul mic nu va rămâne nimic! spuse ea și
mâncă repede tot. În dormitor, fetiţa a zărit trei paturi. – Patul cel mare este prea tare, iar cel mijlociu
este moale! În pătuţul mic o să dorm un pic! Între timp, familia de urși care locuia în acea căsuţă a ajuns
acasă. – Cineva mi-a mâncat mâncarea! strigă Ursuleţul supărat. Bucle Aurii s-a trezit și a fugit din casă
speriată. De atunci, urșii n-au mai văzut-o niciodată pe Bucle Aurii

Era odată o familie de urși: Mama, tata și Bebe urs. Ei aveau o căsuță frumoasă în pădure.
Într-o dimineață , mama a pregătit ovăz cu lapte . Fiind fierbinte, ea a umplut câte un castronel
pentru fiecare. Apoi, urșii au plecat la plimbare.
Între timp, o fetiță cu părul de aur, a ajuns la căsuța urșilor. Ea a intrat și a văzut castroanele pe
masă. Ea a golit de îndată castronul lui Bebe urs.
Apoi ea se așeză pe scaunul Ursului, apoi pe al Ursoaicei, dar erau prea mari pentru ea. Apoi, s-a
așezat pe scaunul lui Bebe Urs. Era perfect, dar deodată scaunul s-a rupt.
În dormitor, fetița a văzut trei paturi. Ea a ales pătuțul mic să se odihnească.
Ajunși acasă, ursuleții au găsit castronelul gol și scăunelul rupt .

ntr-o zi frumoasă, o fată pe nume Bucle-Aurii se duse să se plimbe în pădure. Într-o poieniţă dădu
peste o căsuţă. Bătu la uşă. Nu-i răspunde nimeni, aşa că deschise uşa şi intră. Acolo pe masă se
aflau trei castronaşe cu terci. Fetei îi era aşa de foame, încît se apucă să mănînce din castronul mai
mare. Era prea fierbinte! Gustă şi din castronul mijlociu. Era prea rece! Dar în cel mititel terciul era
exact aşa cum trebuia şi ea îl mîncă pe tot.
Se duse apoi să se aşeze undeva. Mai întîi încercă să se aşeze pe scaunul mai mare. Era prea tare!
Apoi pe cel mijlociu. Era prea moale! Dar scăunelul cel mai mic era numai bun. Însă atunci cînd se
aşeză, îl rupse.
După ce mîncase atîta, Bucle-Aurii simţi că o ia somnul. Se duse sus să se întindă un pic. Acolo se
aflau trei paturi. Pătuţul cel ma mic era numai bun pentru ea şi fetiţa adormi numaidecît. În acelaşi
timp, Tata-Urs, Mama-Urs şi Pui-de-Urs culegeau flori în pădure.
- Mie mi-e foame, zise Pui-de-Urs
- Hai să mergem acasă, zise Mama-Urs
- Cineva a stat pe scaunul meu, mormăi şi Tata- Urs
- Cineva a stat şi pe scaunul meu, mormăi Mama-Urs
- Cineva a stat la mine pe scaum şi mi l-a rupt, se văită Pui-de-Urs.
Se duseră repede sus.
- Cineva doarme la mine în pat, Pui-de-Urs
Atunci Bucle - Aurii se trezi. Scoase un ţipăt de spaimă văzîndu-i pe ce trei urşi. Sări din pat şi o
rupse la fugă pe scări.
Cei trei urşi fură aşa de surprinşi, încît nu spuseră o vorbă.
- Stai să te joci cu mine, strigă Pui- de- Urs după ea.
Dar Bucle- Aurii fugea ca din puşcă. Cei trei urşi porniră în grabă şi ei după ea.
- Vino înapoi, zise Tata- Urs
- Mai serveşte nişte terci, strigă Mama-Urs.
- Stai să te joci cu strigă, Pui-de-Urs.
Dar Bucle - Aurii fugea de mînca pămîntul.
Pui-de-Urs se întristă. Mama-Urs îl luă în braţe şi zise:

- Am să-ţi fac alt terci treci. Şi Pui-de-Urs zîmbi.