Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE ECOLOGIE 2018

Structura funcţională a biosferei

Factori de degradare ai biosferei

Biocenoza; Structura biocenozei

Caracteristicile ecosistemelor

Legile minimului, tolereanţei si valenţei ecologice

Acţiunea factorilor ecologici; Factori climatici

Transferul de energie in ecosistem: Fluxul de energie

Poluarea hidrosferei

Poluarea litosferei

Prelevarea(recoltarea) probelor . Pregătirea probei de laborator

Indicatori fizico – chimici ai apelor

Indicatori chimici generali (duritatea, oxigenul dizolvat, consumul chimic de oxigen, azotul
amoniacal)
Indicatori chimici toxici

Determinarea dioxidului de sulf din aer

Determinarea umidităţii solului. Determinarea permeabilităţii solului. Determinarea

capilarităţii solului