Sunteți pe pagina 1din 1

07.09.

2015 Album Aurel Bulacu

HOME » EDITURA ICR » SEMNAL EDITORIAL 2012 » Album Aurel Bulacu

Album Aurel Bulacu


„Bulacu a debutat cu motive figurative voit banale, prin tatonarea intimității casnice (…), a
întâlnit apoi, muzeal, armurăriile, a bifat teme mito­culturale (Ciclopul, Oglinda, Metamorfoza
etc), și­a adjudecat câteva prezențe animaliere (oaia jupuită, capul de berbec, taurul coridei
provensale, peștele, melcul, fluturele). Treptat, corpul uman va deveni un ordonator central de
semnificații. De la imaginea cuplului cu trupuri prizoniere a zăbovit, incantatoriu­rabelaisian,
asupra torsului feminin (în cea mai recentă decadă). Dar specificul corpo­realității lui este
tranșarea: relicvele­rest se dovedesc, la nivel plastic, mai locvace.  (…) Fragmentarea corpului
creează supraîncărcarea de sens a părții detașate. O mână tăiată, intruzivă imaginii, devine
elementul­titlu mână, cum știau și suprarealiștii.  “ – Aurelia Mocanu

„Corpul feminin apare în variate ipostazieri, de la unele primitiviste, amintind de idolii preistorici
ai fertilității, până la cele de o tulburătoare, proaspătă senzualitate definită prin curbele pline ale
desenului și semnalele cromatice, fie interne, fie, dimpotrivă, delicate. (…) Actul iubirii nu
lipsește din iconografia autorului. Aurel Bulacu are o contribuție importantă la detabuizarea
reprezentărilor erotice în arta contemporană românească. “ ­ Adrian Guță

Aurel Bulacu (n.1947, Craiova) a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ din
București – secția grafică, avându­i ca profesori pe Vasile Kazar, Ion State sau Iosif Molnar. Este
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și doctor în Arte Vizuale (cu lucrarea Legitimarea
graficii militante între retorism și eficiență). În anul 2004 a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural
în grad de ofițer.

Ediție bilingvă (română­engleză)
Monografie coordonată de Aurelia Mocanu
Concepție grafică: Claudia Tache
Texte critice: Aurelia Mocanu, Doina Pădulean, Adrian Guță
Versiune engleză: Samuel Onn
286 p.

http://www.icr.ro/bucuresti/semnal­editorial­2012/album­aurel­bulacu.html 1/1