Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Facultatea/Colegiul/Departamentul TRANSPORTURI

Anul de studii I ORAR


Master Logistica transporturilor
Forma de învăţământ zi SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2016- 2017
ZIUA GRUPA LT A GRUPA LT B

Disciplina şi cadrul didactic Disciplina şi cadrul didactic


ORA
8-950
10-1150
L 12-1350
U 14-1550
N Managementul întreprinderilor Logistica transporturilor (l)
16-1750
de transport (l) JE205 as.ing. O Dinu JF202D
I Logistica
Managementul întreprinderilor
18-1950 transporturilor (l) as.ing. O
de transport (l) JE205
Dinu JF202D
20-2150
8-950
M 10-1150
A 12-1350
R 14-1550
Ţ
16-1750
I
18-1950 Logistica transporturilor (curs) Prof.dr.ing. Şerban
Raicu JE204
20-2150

M 8-950
I 10-1150
E 12-1350
R 14-1550
C 16-1750
U Cercetări operaţionale (curs) Prof.dr.mat Octav Olteanu
18-1950
BN102
R Cercetări operaţionale (seminar) Prof.dr.mat Octav Olteanu
I 20-2150
BN102
8-950
10-1150
12-1350
J 14-1550
O
16-1750 Ştiinţa comunicării (curs) Conf.dr. Voichiţa Ghenghea BN026
I Ştiinţa comunicării (l) Ştiinţa comunicării (l) Conf.dr.
18-1950 Lect.dr. Doina Simion Voichiţa Ghenghea BN026
BN027
20-2150

V 8-950
I 10-1150
N 12-1350
E
14-1550
Managementul întreprinderilor de transport (curs)
R
16-1750 Prof.dr.ing. Ioan Tănăsuică JF204

I
18-1950

20-2150

* În planul de învățământ sunt prevăzute 10 ore/săptămână de cercetare științifică. Îndeplinirea acestei obligații
va fi certificată prin notă la sfârșitul semestrului.
Întocmit: Ing. RUSCA FLORIN
DECAN/DIRECTOR,

Prof. dr. ing. I. Badescu


UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
Facultatea/Colegiul/Departamentul TRANSPORTURI

Anul de studii II ORAR


Logistica transporturilor

Forma de învăţământ zi SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2016- 2017

ZIUA GRUPA LT A GRUPA LT B

Disciplina şi cadrul didactic Disciplina şi cadrul didactic


ORA
L 12-1350
U Logistica transporturilor (p)
14-1550
as.ing. O Dinu
N 16-1750 Reglementari si legislatie in transporturi (curs+lucrari)
I 18-1950 JF204
20-2150
8-950
M 10-1150
A 12-1350
R 14-1550
Ţ
16-1750 Modelare matematică și simulare cu calculatorul (curs+seminar)
Prof.dr.ing.Corneliu Berbente JE206
I
18-1950
20-2150
M 8-950
I 10-1150
E 12-1350
R
14-1550
Modelarea deciziilor (l) JE204 Terminale intermodale (p)
C 50
Prof.dr.ing. Mihaela Popa
16-17
Modelarea deciziilo r (c) JE204 Prof.dr.ing. Mihaela Popa
U
18-1950
R
20-2150
I
J 14-1550
O Logistica transporturilor (p) Modelarea deciziilor (l)
16-1750
as.ing. O Dinu Prof.dr.ing. Mihaela PopaJE206
I Terminale intermodale (p)
18-1950 JF203S
20-2150
V 8-950
I 10-1150
N 12-1350
E
14-1550
Calitatea transporturilor (curs)s.l..dr.ing. Rely Petrescu
R 50 JE206
16-17
Calitatea transporturilor (l) Calitatea
I JE206 transporturilor (l)
18-1950 JE206

20-2050

* În planul de învățământ sunt prevăzute 10 ore/săptămână de cercetare științifică. Îndeplinirea acestei obligații
va fi certificată prin notă la sfârșitul semestrului.
Întocmit: Ing. RUSCA FLORIN
DECAN/DIRECTOR,

Prof. dr. ing. I. Badescu