Sunteți pe pagina 1din 1

Introducere

Dezvoltarea simultană a telecomunicațiilor și utilizării calculatoarelor a făcut posibilă creșterea


explozivă a Internet-ului și crearea unor tehnologii specifice care influențează esențial activitățile
economico-sociale.
În asemenea condiții ,se va dezvolta extensiv comerțul electronic, care revoluționează, și va
continua să o facă, conducerea afacerilor și dinamizează comerțul internațional. Asemenea
schimbări oferă consumatorilor noi posibilități de alegere și de căutare a celor mai competitive
produse pe piața mondială.
Comerțul electronic reprezintă o formă maturizată a comerțului clasic și este în strânsă legatură
cu evoluția Internet-ului și gradul lui de penetrare în societate.
Eficacitatea comerțului electronic se determină analizând comportamentul celor două părți care îi
crează obiectul existenței- consumatorul și vânzătorul. În cele ce urmează se vor aborda aceste
aspecte, atât la nivel național, cât și internațional, pentru a se putea face în final o comparație dintre
cele două- stadiul actual e-Commerce în România comparativ cu standardele celui al Uniunii
Europene.
Fiecare abordare teoretică, pentru a deveni veridică, trebuie supusă unei abordări practice. Astfel,
analiza sub aspect practic a conceptului de comerț electronic, cu toate aspectele ce le include, va
deveni în continuare obiectul investigației.