Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala: …………..

Profesor îndrumător: …………………………


Clasa: …………....
Disciplina: …………………………………
Nr.de ore/săptamână: ……………………..
Nr. total de ore (conform planului de învăţământ): ………..
An şcolar: ………………

Planificare calendaristică orientativa

Unitatea de invatare Competenţe specifice / Conţinuturi selectate Nr. ore Săptămâna(ile) Observaţii
(Nr.crt.+ Denumire) rezultate ale învăţării * alocate

* - pentru clasele I-X = rezultate ale invatarii; pentru clasele XI-XII = competente specifice.