Sunteți pe pagina 1din 3

Programă școlară

1. Denumirea disciplinei
Înființarea și derularea activității unei firme de exercițiu
2. Clasa pentru care este concepută displina
Clasa a X-a
3. Nota de prezentare
Prezentul document cuprinde programa școlară pentru disciplina Înființarea și derularea
activității unei firme de exercițiu, studiată în clasa a X-a, semestru II, cu o oră pe săptămână,
pentru filiera tehnologică, profilul economic și profilul turism și alimentație publică.
Această disciplină este importantă deoarece îi pregătește pe elevi pentru punerea în
practică cu ușurință a acestor baze teoretice în anul următor când aceștia se vor ocupa de
înființarea propriu-zisă a unei firme de exercițiu și de asemenea de gestiunea acesteia.
Înființarea și derularea activității unei firmei de exercițiu este o disciplină de tip opțional
nou. De asemenea, ea se înrudește cu disciplina Educație antreprenorială.
4. Valori și atitudini
 Independență în gândire și acțiune;
 Responsabilitatea în activitatea antreprenorială;
 Eficiență economică;
 Asumare de riscuri.
5. Competențe specifice și conținuturi de transmis
 Aplicarea cunoștințelor specifice mediului antreprenorial dobândite în situații
caracteristice economiei de piață
Competențe specifice Conținuturi
I. Înființarea și derularea unei afaceri
a) Indentificarea oportunităților de  Resursele necesare derulării afacerii
derulare a unei afaceri; (umane, materiale, financiare)
b) Înțelegerea și parcurgerea corectă a  Cadrul legislativ al activității
pașilor esențiali înființării unei antreprenoriale
firme;
 Cooperarea în cadrul diferitelor echipe pentru rezolvarea unor probleme teoretice
legate de gestiunea unei firme
Competențe specifice Conținuturi
a) Identificarea problemelor apărute în  Evaluarea afacerii;
administrarea firmei;  Riscuri în afaceri.
b) Implicarea angajaților în rezolvarea
problemelor firmei;

6. Sugestii metodologice
Înființarea și derularea activității unei firme de exercițiu este o discplină opțională ce
poate fi predată elevilor de clasa a X-a în semestrul al II-lea. Acestei discipline îi este alocată
o singură oră pe săptămână, având un total de 17 ore alocate. Timpul acordat displinei se
împarte în predare, formare deprinderi, recapitulare și evaluare.
În săptămânile 22 ( 09 - 15.02.2015), 23 (16 – 22.02.2015) și 24 (23.02 – 01.03.2015)
orele se vor desfășura prin predare (30 minute) și evaluarea cunoștințelor oral a elevilor din
lecția anterioară predării (20 deminute).
În săptămâna 25 (02-08.03.2015) va avea loc o recapitulare a lecțiilor predate cu ajutorul
unorfișe de lucru, scheme și rebusuri realizate de către elevi în interacțiune permanentă cu
profesorul.
În săptămâna 26 (09-15.03.2015) elevii vor fi evaluați printr-un test scris din lecțiile
predate și recapitulate.
Săptămânile 27 (16-22.03.2015), 28 (23-29.03.2015) și 29 (30.03-05.04.2015) vor fi
destinate învățării completării documentelor de gestiune economică (factură, chitanță, ordin
de plată, notă de recepție și bilet la ordin) precum și a Actului constitutiv și a Contractului
individual de muncă de către elevi sub stricta îndrumare a cadrului didactic.
În săptămânile 32 (20-26.04.2015), 33 (27.04-03.05.2015), 34 (04-10.05.2015) și 35 (11-
17.05.2015) orele se vor desfășura prin predare și evaluarea orală a elevilor din lecția
anterioară predării.
În săptămâna 36 (18 -24.05.2015) va avea loc recapitularea lecțiilor predate cu ajotorul
fișelor de lucru, rebusurilor, schemelor etc.
În săptămâna 37 (25 – 31.05.2015) va avea loc evaluarea cunoștințelor elevilor printr-un
test scris.
În săptămâna 38 (01-07.06.2015) va avea loc o simulare de interviu de angajare unde vor
participa toți elevii.
În săptămâna 39 (08-14.06.2015) va avea loc recapitularea finală a cunoștințelor.
Săptămâna 40 (15-21.06.2015) cuprinde evaluarea finală a cunoștințelor elevilor printr-un
test scris.