Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

Date biografice Sfântul Vasile cel Sfântul Grigorie Sfântul Ioan Gură
Mare Teologul de Aur
S-a născut în:
- anul
- localitatea

Părinţii se numeau:
- tata
- mama

Dragoste pentru
Hristos a fost sădită
în suflet de:

A studiat în
localităţile:

Şi-a dedicat întreaga


învăţătură:
A devenit:

Încă din viaţă fiind,


s-a bucurat de o
cinstire deosebită din
partea credincioşilor,
datorită sfinţeniei
sale şi a
numeroaselor fapte
bune pe care le-a
făcut:
Credincioşii creştini
l-au numit:

A lăsat învăţături
pentru întreaga lume
creştină, prin:

În Biserica Ortodoxă
este sărbătorit la
data: