Sunteți pe pagina 1din 2

REPREZENTAREA INSTALAŢIILOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

Instalaţii exterioare de alimentare cu apă


1. Definiţie: totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor necesare pentru satisfacerea nevoilor de apă, în
scopuri menajere sau industriale, se numeşte sistem de alimentare cu apă.
2. Elemente componente:
1. sursa de apă;
2. captarea(cu rol de colectare a apei din sursă);
3. instalaţiile de tratare a apei(prelucrează apa brută pentru populaţie şi industrie);
4. apeducte;
5. staţii de pompare;
6. rezervoarele de înmagazinare a apei;
7. reţeaua de distribuţie.

Pentru un ansamblu de clădiri, reţeaua exterioară de alimentarea cu apă arată astfel şi are
următoarele elemente componente:
1. conductă principală;
2. conductă publică;
3. branşamentele
consumarorului;
4. instalaţie de ridicare a
presiunii apei;
5. reţea exterioară;
6. si 7 hidranţi;
8. consumatori.

Instalaţii exterioare de canalizare

1. Definiţie: ansamblul de conducte, construcţii şi dispozitive care colectează, transportă, epurează şi


evacuează apele uzate dintr-un centru populat într-un emisar, se numeşte instalaţie exterioară de
canalizare.
Apele uzate pot să fie:
 menajere = rezultate după utilizarea apei în clădirile de locuit;
 industriale = rezultate din procesele tehnologice;
 meteorice = rezultate din precipitaţii.
Elemente componente:

1. canale de serviciu;
2. colectoare secundare;
3. colectoare principale;
4. deversor;
5. gură de descărcare;
6. instalaţie de pompare a apelor
uzate; 5 6 7
7. staţie de epurare;
8. emisar.

8 4
Reţelele de canalizare se execută din
tuburi de beton cu secţiune circulară.