Sunteți pe pagina 1din 16

Structură: Școala Gimnazială nr.

5
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

,,Educație pentru sănătate”

DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Durata: 1 an
Număr ore pe săptămână: 1 oră
Clasa Pregătitoare
Prof. înv. primar : Diaconescu Oana Cristina
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

ARGUMENT

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine fizică,
mintală şi socială, şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii”. Din perspectivă publică, sănătatea
constituie, datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre
elementele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume. În acest
sens, în 1977, statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (inclusiv România), au decis în
mod unanim că „ţelul social principal al guvernelor şi OMS în decadele viitoare, să fie realizarea
unei stări de sănătate a întregii populaţii a Globului, care să permită tuturor oamenilor să ducă o
viaţă productivă din punct de vedere economic şi social.
Obiectivele urmărite în cadrul Programului Naţional ,,Educaţia pentru sănătate în
şcoala românească ” vizează:
1. Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului, respectiv:
- funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional,
social şi spiritual;
- formarea unui stil de viaţă sănătos.
2. Dezvoltarea personală a elevului, respectiv:
- autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine;
- comunicarea şi relaţionarea interpersonală;
- controlul stresului;
- dezvoltarea carierei personale.
3. Prevenţie, respectiv:
- prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;
- prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă;
- prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptării sociale şi a situaţiei de
criză.
Oamenii trebuie să-şi asigure un microclimat corespunzător, să combată poluarea
aerului şi a apei, să-şi asigure o alimentaţie corespunzătoare, să prevină contaminarea lor cu
substanţe chimice, viruşi, microbi şi paraziţi sau cu toxine periculoase.
Pentru aceasta trebuie să se aplice o serie de măsuri de igienă a apei, a aerului, a alimentelor,
a locuinţei şi mai ales a organismului.
Noi trebuie să ne protejăm respectând regulile elementare de igienă, pentru că este mai bine
să previi decât să vindeci.
A trăi în curăţenie nu este numai garanţia unei existenţe sănătoase, ferite de dureri şi
pericole, dar este şi condiţia unei vieţi mai plăcute pentru noi şi pentru cei din jurul nostru.
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

COMPETENȚE GENERALE
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față
de sine și față de ceilalți
2. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față


de sine și față de ceilalți

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


Până la finalul clasei pregătitoare vor fi Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă
formate următoarele competențe: derularea următoarelor activităţi:
- jocuri de identificare a regulilor de igienă
1.1. Respectarea unor reguli simple de igienă. personală și a situațiilor de aplicare a acestora;
- realizarea unor colaje sau desene care ilustreaza
1.2. Exprimarea părerii referitor la sănătatea reguli de igienă;
personală, a mediului înconjurător, la - stabilirea de măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor
accidente, violenţă şi abuzuri. - jocuri de identificare a obiectelor de igienă
personală și explicarea modului de folosire a
acestora;
-recunoașterea în imagini date a
respectării/încălcării regulilor de igienă personală,
a locuinței, a sălii de clasă etc.;
- vizionarea unor filmulețe despre igiena personală

2. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți


Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
Până la finalul clasei pregătitoare vor fi Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă
formate următoarele competențe: derularea următoarelor activităţi:
- discuții în grupe mici și cu toată clasa despre
2.1. Identificarea factorilor care determină rolul și consecințele respectării/nerespectării
starea de sănătate şi de boală. regulilor de igienă personală;
- activități practice de exersare a acțiunilor de
2.2. Aplicarea regulilor de igienă pentru îmbrăcare/dezbrăcare, legare a șireturilor, spălare a
menţinerea sănătăţii acasă, la şcoală, în mâinilor înainte de servire a mesei, după utilizarea
comunitate. toaletei, ordonare a hainelor,
aranjarea/împachetarea hainelor, închiderea
fermoarului, nasturilor în vederea dezvoltării
independenței față de adult;
-alcătuirea de enunţuri;
- rebus.
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

CONŢINUTURI
I. Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie
1. Rolul organelor în corp
2. Organismul – un tot unitar
II. Norme de igienă personală
1. La baie
2. Îmbrăcăminte
3. Igienă dentară. Controlul stomatologic periodic
4. Igiena locuinței, a sălii de clasă
III. Sănătate mintală – somn, odihnă, relaxare
1. Greşeli voluntare şi involuntare
2. Observarea modificărilor de program față de grădiniță
3. Calităţi şi defecte ale copiilor
IV. Sănătatea alimentaţiei
1. Influenţa alimentelor de origine vegetală şi animală asupra organismului
2. Consecinţele excesului de dulciuri

MODALITĂŢI DE EVALUARE
- observare sistematică
- autoevaluarea
- miniproiecte
- portofolii
BIBLIOGRAFIE
1. M.E.N., Consiliul Naţional pentru Curriculum, Curriculum Naţional, programe
pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
2. M.E.C., Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare pentru disciplina
Educaţie pentru sănătate, clasele I – XII, variantă modulară (aprobat cu O.M.
Nr.4108/05.06.2003);
3. Pamplona-Roger, Jorge D., Poftă bună, Editura Safieliz S.L. Madrid şi Editura
Viaţă şi sănătate, Bucureşti, 1998;
4. ***Sanitarii pricepuţi, supliment al revistei ,,Sănătatea”, Editura Coresi, Bucureşti,
1999;
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Disciplina: Opţional ,,Educație pentru sănătate”
Clasa pregătitoare
Curriculum la decizia şcolii
Număr de ore pe săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr.
Nr. Unitatea tematică Competenţe Conţinuturi vizate ore alocate Săptămâna Obs.
crt. specifice
I. Minte sănătoasă în corp sănătos
1. Corpul omenesc 1.1. * Să ne cunoaştem corpul 8 S1 – S8
2.1. * Îngrijirea corpului
* Despre schelet
* Despre muşchi
* Joc: Puzzle – fata / băiatul
* Călătorie prin interiorul corpului

2. Igiena personală 1.1. * Mâinile. Îngrijirea mâinilor 14 S9 – S23


1.2. * Picioarele. Îngrijirea
2.1. picioarelor
* Ochii. Îngrijirea ochilor
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

* Nasul. Îngrijirea nasului


* Gura. Îngrijire gurii
* Urechea. Îngrijire urechilor
* Pielea. Îngrijirea pielii
* Părul. Îngrijirea părului

„Săptămâna Altfel ” S24

II. Un corp sănătos într-un mediu sănătos


3. Mediul de viaţă 2.2. * Hainele şi sănătatea 2 S25 – S27
* Încălţămintea şi sănătatea

4. Sănătatea 2.1. * Camera mea (a ta) 2 S28 – S29


mediului 2.2. * Sănătoşi şi la şcoală

5. Sănătatea 1.1. * Mănânci sănătos? 3 S30 – S32


alimentaţiei 2.1. * Fructe / Lactate
* Legume / Carne
6. Recapitulare 1.1. * Atenţie la prietenii 2 S33 – S34
finală 1.2. necuvântători!
2.1.
2.2.
Structură: Școala Gimnazială nr. 5
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

PROIECTAREA UNITĂŢILOR TEMATICE


SEMESTRUL I

I. Minte sănătoasă în corp sănătos

Unitatea tematică: Corpul omenesc Perioada: săpt. I – VIII


Nr. Conţinuturi Comp. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
crt. - detalieri - spec. - instrumente -
1. Să ne cunoaştem 1.1. - Exerciţii de observare a organismului uman; - fişe de lucru - observaţia 15.09.17
corpul 2.1. - Exerciţii de completare a unor fişe cu părţile componente ale - convorbirea, sistematică
corpului uman şi cu localizarea organelor interne (plămâni, explicaţia, 22.09.17
inimă, rinichi, stomac, intestine, creier). observaţia
2. Îngrijirea corpului 1.1. - Reguli de igienă pentru îngrijirea corpului; - convorbirea, - observaţia 29.09.17
2.1. - Enumerarea principalelor reguli pentru o creştere şi dezvoltare explicaţia, sistematică 06.10.17
sănătoasă a organismului copilului. observaţia
3. Despre schelet 1.1. - Exerciţii de descriere a scheletului; - demonstraţia, - observaţia 13.10.17
2.1. - Exerciţii de recunoaştere a corpului; observaţia, sistematică
- Exerciţii de verificare a poziţiei copilului; explicaţia, studiul
- Joc ,,Pacientul” şi „Sanitarul priceput”; de caz
- Exerciţii: transportul corect al ghiozdanului şi poziţia corectă în
bancă.
4. Despre muşchi 1.1. - Exerciţii de descriere a muşchilor; - explicaţia, - observaţia 20.10.17
2.1. - Enumerarea unor cauze care pot produce răni; dezbaterea sistematică
- Obiecte care ajută la îngrijirea unei răni;
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

- Joc de rol: „Primul ajutor în caz de rănire”, „Sanitarul


priceput”.
5. Joc: Puzzle – fata / 1.1. - Exerciţii de descriere a caracteristicilor fiecărei etape de - fişe de lucru - observaţia 27.10.17
băiatul 2.1. dezvoltare; -explicaţia, sistematică
- Exerciţii de recunoaştere a unor organisme în diferite perioade observaţia
de dezvoltare;
- Enumerarea principalelor reguli pentru o creştere şi dezvoltare
sănătoasă a organismului copilului.
6. Călătorie prin 1.1. - Exerciţii-concurs de enumerare a organelor prin răspunsuri - joc de rol, studiul - evaluare 10.11.17
interiorul 2.1. corecte la ghicitori; de caz, sumativă prin joc
corpului - Exerciţii-concurs de recunoaştere a simptomelor unor boli; demonstraţia,
- ,,Cel mai bun doctor” – joc de rol. explicaţia

Unitatea tematică: Igiena personală Perioada: săpt. IX – XXIII


Nr. Conţinuturi Comp. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
crt. - detalieri - spec. - instrumente -
1. Mâinile. Îngrijirea 1.1. - Exerciţii de enumerare a regulilor de întreţinere a mâinilor, a - unghiera, - observaţia 17.11.17
mâinilor 1.2. unghiilor; forfecuţa de unghii sistematică 24.11.17
2.1. - Exerciţii de tăiere a unghiilor; - demonstraţia,
- Exerciţii de spălare a mâinilor; observaţia,
- Pericole care pot fi evitate prin igiena corectă a mâinilor. explicaţia, studiul
de caz
2. Picioarele. 1.1. - Exerciţii de enumerare a regulilor de întreţinere şi protecţie a - demonstraţia, - observaţia 08.12.17
Îngrijirea 1.2. picioarelor; observaţia, sistematică
picioarelor 2.1. - Exerciţii de tăiere a unghiilor; explicaţia, studiul
- Exerciţii-joc de completare a unor enunţuri. de caz
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

3. Recapitulare. 1.1. - Exerciţii-concurs de enumerare a regulilor de întreţinere şi - joc de rol, studiu - evaluare
Evaluare 1.2. protecţie a mâinilor şi picioarelor. de caz, sumativă prin joc 15.12.17
2.1. demonstraţia

4. Ochii. Îngrijirea 1.1. - Exerciţii de observare a ochiului; - fişă de lucru - observaţia 22.12.17
ochilor 1.2. - Ce este conjuctivita? De la ce se produce? Cum o tratăm? - convorbirea, sistematică 19.01.18
2.1. - Acţiuni dăunătoare pentru ochi; explicaţia,
- Ce este şi când mergem la medicul oftalmolog? observaţia
5. Nasul. Îngrijirea 1.1. - Exerciţii de observare a nasului; - convorbirea, - observaţia 26.01.18
nasului 1.2. - Explicarea cuvântului guturai; explicaţia, sistematică
2.1. - Măsuri de tratare a guturaiului; observaţia
- Exerciţii-joc de suflare a nasului.
6. Gura. Îngrijire 1.1. - Exerciţii de observare a cavităţii bucale; - fişă de lucru - observaţia
gurii 1.2. - Exerciţii de completare a unor fişe cu părţile componente ale - periuţe şi pastă de sistematică 02.02.17
2.1. cavităţii bucale (dinţi, premolari, molari, limba); dinţi
- Exerciţii-joc de spălare pe dinţi. - convorbirea,
explicaţia,
observaţia
SEMESTRUL II

7. Urechea. Îngrijire 1.1. - Exerciţii-joc de spălare a urechilor şi de enumerare a condiţiilor - obiecte care ajută - observaţia 16.02.17
urechilor 1.2. pentru o igienă corectă; la curăţarea corectă sistematică
2.1. - Joc de rol „De-a baba oarba”; a urechilor
- Explicarea cuvântului otită; - explicaţia,
- Acţiuni care protejează / dăuneză urechii şi auzului; dezbaterea
- Enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor.
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

8. Pielea. Îngrijirea 1.1. - Exerciţii-joc de spălare a corpului şi de enumerare a condiţiilor - explicaţia, - observaţia 23.02.17
pielii 1.2. pentru o igienă corectă; dezbaterea sistematică
2.1. - Exerciţii de descriere a stării de boală; 02.03.17
- Explicarea cuvântului insolaţie;
- Joc de rol „Care obiecte ne protejează pielea de arsurile
solare?”;
- Enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor de piele.
9. Părul. Îngrijirea 1.1. - Exerciţii de enumerare a regulilor de întreţinere a părului; - pieptenul - observaţia
părului 1.2. - Ciufulici / Ciufulica; - demonstraţia, sistematică 09.03.17
2.1. - Exerciţii de identificare a unor obiecte pentru îngrijirea părului.observaţia,
explicaţia, studiul
de caz
10. Recapitulare. 1.1. - Exerciţii-concurs de enumerare a regulilor de îngrijire a ochilor, - joc de rol, studiul - evaluare 16.03.17
Evaluare 1.2. nasului, gurii, urechii, pielii şi părului. de caz, sumativă prin joc
2.1. demonstraţia 23.03.17

II. Un corp sănătos într-un mediu sănătos

Unitatea tematică: Mediul de viaţă Perioada: săpt. XXIV – XXVI


Nr. Conţinuturi Comp. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
crt. - detalieri - spec. - instrumente -
1. Hainele şi 2.2. - Sănătatea / Dezordinea; - fişe de lucru - observaţia
sănătatea - Joc de rol: ,,Recunoaşte personajul”; - explicaţia, sistematică 13.04.17
- Exerciţii de recunoaştere a obiectelor de îmbrăcăminte curate / observaţia
murdare;
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

- Activitate pe grupe: „Îmbrăcămintea şi sănătatea”.


2. Încălţămintea şi 2.2. - Exerciţii de descriere a etapelor pentru curăţarea încălţămintei; - fişe de lucru - observaţia 20.04.17
sănătatea - Activitate pe grupe: „Comportarea lui Mircea”; - explicaţia, sistematică
- De unde? / Când? / De ce? / Ce? / Cum? observaţia

Unitatea tematică: Sănătatea mediului Perioada: săpt. XXVII – XXIX


Nr. Conţinuturi Comp. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
crt. - detalieri - spec. - instrumente -
1. Camera mea (a ta) 2.1. - Dezbatere: „O cameră curată”; - fişe de lucru - observaţia 27.04.17
2.2. - Obiecte care ajută la curăţenia camerei tale; - explicaţia, sistematică
- Proverbe. observaţia
2. Sănătoşi şi la 2.1. - Dezbatere: „O clasă curată” - fişe de lucru - observaţia 04.05.17
şcoală 2.2. - Descrie / Compară / De ce? / Când? / Cine? / Ce? / Formulează! - explicaţia, sistematică
observaţia

Unitatea tematică: Sănătatea alimentaţiei Perioada: săpt. XXX – XXXII


Nr. Conţinuturi Comp. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
crt. - detalieri - Spec. - instrumente -
1. Mănânci sănătos? 1.1. - Exerciţii de observare şi de formulare de întrebări; - observaţia, - observaţia
2.1. - Dezbatere: Ce alimente consumăm?; explicaţia, jocul de sistematică 11.05.17
- Stabilire de reguli pentru verificarea alimentelor proaspete sau rol
vechi;
- Exerciţii de dialogare pe tema orarului meselor;
- Simulări pe tema alimentaţiei sănătoase;
Structură: Școala Gimnazială nr. 5

- Joc de rol „La cumpărături”.


2. Fructe / Lactate 1.1. - Exerciţii de memorare şi discutare a faptelor din poezia ,,Nu - desenare (fructe) - observaţia
2.1. uitaţi” de S. Mihnea; - proverbe sistematică 18.05.17
- Dezbatere pe tema alimentaţiei cu fructe şi lactate; - jocul de rol
- Jocuri didactice.
3. Legume / Carne 1.1. - Exerciţii de memorare şi discutare a faptelor din poezia ,,Nu - desenare (legume) - observaţia 25.05.17
2.1. uitaţi” de S. Mihnea; - proverbe sistematică
- Dezbatere pe tema alimentaţiei cu legume şi carne; - jocul de rol
- Jocuri didactice.

Unitatea tematică: Recapitulare finală Perioada: săpt. XXXIII – XXXIV


Nr. Conţinuturi Comp. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
crt. - detalieri - spec. - instrumente -
1. Atenţie la prietenii 1.1. - Rezolvare de itemi despre temele parcurse. - organizarea - evaluare
necuvântători! 1.2. activităţii şi sumativă prin joc 08.06.17
2.1. prezentarea
2.2. itemilor 15.06.17
- realizarea temei
de evaluare de
către elevi
- concluzii şi
recomandări
Structură: Școala Gimnazială nr. 5
Structură: Școala Gimnazială nr. 5