Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR DE ADAPTARE ŞCOLARĂ ACRONIM: CAS

Autor: Aurel Ion Clinciu Categoria: Standard Chestionar bifactorial de 67 de itemi ce dezvoltă
conceptele lui Eysenck de Neuroticism şi Psihoticism în context şcolar.

Primul factor, de 44 de itemi, numindu-se chiar Nevrotism şcolar determină tulburările de tip nevrotic
asociate cu învăţarea şcolară.

Al doilea factor, de 23 de itemi, este Spirit rebel (replică a Psihoticismului lui Eysenck) şi măsoară
ruptura manifestă a elevului de valorile şcolii.

Chestionarul a fost dezvoltat prin demersul empiric şi prin analiza factorială operată pe mai mult de
500 de elevi de şcoală generală şi liceu din Braşov, Sfântu Gheorghe şi Suceava, dovedind foarte
bune calităţi privind fidelitatea şi validitatea relativă la criteriu.

Rezumatul cercetării a fost publicat în "Eficienta, legalitate etică în România mileniului trei" a
Universităţii Spiru-Haret, filiala Braşov în 2004. Public vizat: psihologul, pedagogul şcolar, consilierul
educaţional şi cel vocaţional. Interval de vârstă: 6-18 ani Timp mediu de aplicare: cea. 30 minute
Etalonare: In curs de etalonare, eşantion reprezentativ Include: Caiet cu itemi - 10 buc. Date
normative PREŢ: 50.000 ROL - 5 RON Pentru comenzi şi informaţii Dr. Aurel Ion Clinciu Calea
Bucureştilor nr.102, bl. 209, se. A, ap. 26, Braşov, cod 500418 Tel: 0268/318.149 2 7