Sunteți pe pagina 1din 3

TEMATICA DE CONTROL

referitoare la activităŃile din agricultură-cultivarea cerealelor


Nr. TEXT CerinŃă impusă de :
crt.
1. Societatea deŃine tractoare şi maşini agricole ?
2. Maşinile agricole au fost insotite la livrare de : certificat de Art.6/HG 1029/2008
conformitate , declaratie de conformitate , carte tehnica
/instructiuni tehnice , marcaj CE ?
3. La contractarea EM (tractoare , masini , utilaje, instalatii ART.1.1.2.e, 1.7.4/Anexa
,etc.) din import a fost prevazuta in contract obligativitatea 1 / HG 1029/2008
furnizorului de a le livra cu toate dispozitivele de protectie a
muncii , aparatorile si instructiunile in limba romana ?
4. Pentru celelalte tractoare si masini agricole care au fost supuse Art.39 al 9m/Legea nr.319
reparatiilor in perioada de iarna , s-au intocmit procese verbale /2006 a SSM
de receptie care sa ateste ca sunt intr-o stare tehnica
corespunzatoare pentru circulatie si lucrari in diferite conditii
?
5. La verificarea prin sondaj a tractoarelor reparate si Art.13 l / Legea nr . 319
receptionate au fost depistate si tractoare fara baterii de / 2006 a SSM
acumulatori si aparatori de protectie ?
Prizele de forta ale tractoarelor , verificate prin sondaj , sunt
protejate cu o aparatoare permanenta si o aparatoare de protectie
tip manson ?
6. Tractoarele ce participa la traficul rutier sunt echipate cu Art.13 l / Legea nr . 319
sistem de iluminat si semnalizare luminoasa ? / 2006 a SSM
7. Societatea controlata a elaborat instructiuni proprii, destinate Art.13 e / Legea nr . 319
conducatorilor de tractoare si celor care deservesc masinile / 2006 a SSM
agricole sa le prelucreze cu acestia ?
8. Tractoarele sunt echipate cu truse de prim ajutor si cu stingator
portabil cu pulbere si bioxid de carbon ?
9. Au fost stabilite mijloacele individuale de protectie pe baza Art.14/HG 1048/2006
analizei si cumularii factorilor de risc la care este supus
lucratorul in timpul indeplinirii sarcinii de munca , de catre
comisia mixta , compusa din personal de specialitate si
reprezentanti ai salariatilor ?
10. Sunt admise improvizatiile in instalatia electrica ? Art.39 al 9f/Legea
nr.319/2006
11. A fost verificată rezistenŃa de dispersie a prizelor de pământ şi Art.39 al 9f/Legea
legăturilor la centura de împământare ? nr.319/2006
Tablourile electrice sunt incuiate ?
Sunt nominalizate circuitele electrice de alimentare ?
Sunt prevazute cu podete electroizolante ?
Sigurantele sunt calibrate ?
Prizele sunt inscriptionate cu valoarea nominala a tensiunii de
alimentare ?
12. Masinile unelte sunt legate la centura de impamantare ? Art.39 al 9f/Legea
Sunt prevazute toate cu gratare de lemn ? nr.319/2006
Au montate toate aparatorile si dispozitivele de protectie?
13. Polizoarele sunt prevazute cu aparatori de protectie , ecrane de Art.13 l / Legea nr . 319
protectie , suport de sprijin pentru piese , garnitura de carton / 2006 a SSM
intre flansa si piatra , instalatie de absorbtie a prafului ?
14. Sunt asigurate ventilatia si iluminatul in atelierul de forja ? Art.13 l / Legea nr . 319
/ 2006 a SSM
15. Cablul , clestele de sudare sunt intr-o stare tehnica co- Art.39 al 9f/Legea
respunzatoare ? nr.319/2006 a SSM
Transformatorul de sudare este legat la centura de impamantare ?
Manerele acestuia sunt protejate cu mansoane de cauciuc ?
Exista montate aparatori la bornele transformatorului ?
Masa de sudura este legata la centura de impamantare ?
Are ventilatie proprie ?
16. Reductoarele de presiune sunt corespunzatoare ? (sa nu prezinte Art.13 l / Legea nr . 319
urme de ulei sau grasimi , sa nu aibe garnituri de etansare / 2006 a SSM
defecte , sa nu fie manometrul de presiune defect sau lipsa , sa
nu se foloseasca decat manometre cu inscriptia pe cadran “
Oxigen” sau “Acetilena “ iar valorile presiunilor maxim admise sa
fie marcate cu o linie rosie)
17. Capetele furtunurilor oxigen – acetilena sunt fixate la aparatele Art.13 l / Legea nr . 319
respective cu coliere metalice ? / 2006 a SSM
18. Pentru lucrarile de taiere si sudare cu gaze se folosesc numai Art.13 l / Legea nr . 319
furtunuri produse special in acest scop ? / 2006 a SSM
19. Este permisa folosirea furtunurilor oxigen-acetilena defecte sau Art.13 l / Legea nr . 319
infasurarea acestora cu banda izolatoare ? / 2006 a SSM
20. Distanta intre tub si generator este de min. 5m ? Art.13 l / Legea nr . 319
Generatorul de acetilena este amplasat la o distanta de min. 10m / 2006 a SSM
de orice foc deschis sau locul de sudare ?
21. Societatea detine tuburi de oxigen ? Art.13 l / Legea nr . 319
Sunt verificate ISCIR ? / 2006 a SSM
22. Recipientele butelie pline sau goale depozitate au capacul la Art.13 l / Legea nr . 319
racordul robinetului si capacul de protectie insurubate ? / 2006 a SSM
23. Recipientele butelie sunt depozitate in pozitie verticala si Art.13 l / Legea nr . 319
asigurate impotriva rasturnarii ? / 2006 a SSM
24. Este interzisa depozitarea recipientelor in spatii liber Art.13 l / Legea nr . 319
accesibile , pe scari , culoare , ganguri sau camere cu / 2006 a SSM
circulatie de persoane ?
25. Este interzisa depozitarea recipientelor pline impreuna cu cele Art.13 l / Legea nr . 319
goale ? / 2006 a SSM
26. Rezervele de carbura de calciu se depoziteaza in incaperi uscate Art.13 l / Legea nr . 319
bine aerisite si necombustibile cu acoperisul usor , construite / 2006 a SSM
din material ignifugat sau ignifug ?
27. Societatea detine instalatii sub PT ISCIR ?
28. Exista responsabil cu supravegherea tehnica a acestor instalatii Art.15 al 2/Legea
, la nivel de unitate , autorizat ISCIR ? nr.64/2008 act
29. Instalatiile sub PT ISCIR au fost verificate la termenul scadent Art.14 al 2/Legea
? nr.64/2008 act
-Sunt afisate la loc vizibil in sala cazanelor :”Instructiuni de
exploatare a cazanelor , masuri ce trebuie luate in caz de
defectiuni , instructiuni de prim ajutor , instructiuni proprii
de securitate a muncii si obligatiile personalului care
deserveste aceste cazane ?
-cazanele sunt prevazute cu AMC-uri verificate pe care sunt
marcate valorile maxime admise ale parametrilor urmariti ?
Întocmit,
Ing.BOMBIłĂ LENUłA