Sunteți pe pagina 1din 1

♠ NUVELA ♣ REALISTĂ ◊ PSIHOLOGICĂ

Definiţie:............................................................... - reprezentarea veridică a realităţii; - conflictul moral – psihologic


............................................................................. - interesul pentru aspecte ale societăţii vremii, pentru .......................................................................................
............................................................................. influenţa mediului asupra individului: ..................................................................................
............................................................................. Relaţia individ – colectivitate devine “cel mai .......................................................................................
............................................................................ important factor pentru menţinerea coerenţei ...................................................................................
Titlul............................................................................. interioare a individului” (Magdalena Popescu) .......................................................................................
....................................................................................... Cinste avere poziţie in societate ....................................................................................
....................................................................................... Obştea dobândeşte astfel statutul unui personaj - temă: efectele nefaste şi dezumanizante ale dorinţei
...................................................................................... trialogic (Vasile Popovici), factor de referinţă în de înavuţire
Structură.............................................................. evoluţia individului; ruperea de norma instaurată de - personaj rotund: „round character” (E.M. Forster),
societate devine “premisă necesară a destrămărilor tridimensional (W.C. Booth)
.............................................................................
sufleteşti” (M.Popescu) .......................................................................................
............................................................................
- realităţile investigate de scriitori sunt tipice, deci cu ...................................................................
Raportul incipit – final....................................... o mare putere de generalitate: realism tipologic; .......................................................................................
............................................................................. - oferă o viziune obiectivă asupra lumii, având obsesia ...................................................................
............................................................................. adevărului pentru viaţă (Balzac: “secretar al istoriei”) .......................................................................................
............................................................................ - teme literare ilustrative: ...................................................................
............................................................................. ................................................................................... -arta portretului (detalii semnificative pentru profilul
............................................................................ ....................................................................................... moral al personajelor: caracterizare
............................................................................. ....................................................................................... directă)................................................................
Perspectiva narativă............................................ ...................................................................................... .......................................................................................
............................................................................. ....................................................................................... ...................................................................
............................................................................. ...................................................................................... .......................................................................................
............................................................................ Personajul realist.......................................................... ...................................................................
Conflict:.............................................................. ....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................. ...................................................................................... ...................................................................
............................................................................. - utilizarea tehnicilor de analiză psihologică pentru Mijloace de investigare psihologică:
............................................................................ ilustrarea complexităţii umane; ¾ Scene dialogate
Relaţii temporale................................................ - tehnica detaliului semnificativ........................ ¾ Monologul interior
............................................................................. ............................................................................. ¾ Stilul indirect liber
............................................................................ ............................................................................. ¾ Monologul interior adresat
Relaţii spaţiale.................................................... ............................................................................. ¾ Indicarea gesticii, mimicii, a tonului vocii
............................................................................. ............................................................................. „Nu doar împrejurările de la moara cu noroc aduc
............................................................................. ............................................................................. catastrofa, ci firea adâncă a eroilor este aceea care
............................................................................ ............................................................................. cheamă imperios aceste împrejurări catastrofice”
............................................................................. - stilul impersonal şi sobru, caracterizat prin precizie şi (G. Munteanu)
............................................................................. transparenţa sensului; absenţa idealizării
............................................................................. - descrieri minuţioase
............................................................................ .............................................................................
.............................................................................