Sunteți pe pagina 1din 90

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Direcţia Generală Învaţământ în Limbile Minorităţilor

Buletinul* informativ
“Învăţământul pentru rromi”
nr. 24 / din 5 ianuarie 2006

Buletinul este structurat de consilierul pentru limba rromani şi rromi, Gheorghe Sarău, din cadrul Direcţiei
Generale Învăţământ în Limbile Minorităţilor din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, având la bază materiale
elaborate de MEdC şi de alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale.

Buletinul se doreşte a fi un document de lucru între instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care


iniţiază / derulează / finanţează activităţi în domeniul educaţiei pentru rromi.

Seria principală de buletine a apărut în intervalul 1999 – 2001 (ultimul număr al primei serii fiind nr. 18 /
28 august 2001). Următoarele numere publicate au fost: nr. 19 / 15 ianuarie 2004, nr. 20 / 12 octombrie 2005, nr.
21 / 13 octombrie 2005, nr. 22 / 14 octombrie 2005, nr. 23 / din 15 octombrie 2005.

Gheorghe Sarău
CUPRINS
I. Programul naţional multianual pentru formarea cadrelor didactice
nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi (PNFCDNr), din perspectiva
specificului istorico-cultural rrom şi dintr-o abordare interculturală. Context

II. Stagii derulate în anii calendaristici 2004 şi 2005. Centralizare

a. Cursul special „Managementul relaţiilor interetnice în sistemul


educaţional”, organizat pentru directorii de şcoli cu elevi rromi (Costineşti,
3-5 iunie 2005)

b. Cursurile desfăşurate în anii calendaristici 2004 şi 2005 (clasare pe


judeţe)

c. Cursurile speciale cu profesorii de liceu în care învaţă elevi rromi


(Costineşti, 27- 31 august 2005)

III. E-mailurile cadrelor didactice formate în toate stagiile PNFCDNr,


ediţiile 2004 şi 2005

IV. Ecouri, mediatizări pentru stagiile PNFCDNr, ediţiile 2004 şi 2005

V. Evaluarea Programului naţional multianual pentru formarea


cadrelor didactic e nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, din
perspectiva specificului istorico-cultural rrom şi dintr-o abordare
interculturală (perioada martie – septembrie 2004)

VI. Evaluarea Programului naţional multianual pentru formarea


cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, (iunie –
august 2005)
I. Programul naţional multianual pentru formarea cadrelor didactice
nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, din perspectiva specificului
istorico-cultural rrom şi dintr-o abordare interculturală. Context

I. Motivaţia programului
După cum s-a observat, în ultimii ani, aproape toate iniţiativele educaţionale - rrome şi
nerrome, instituţionale, neguvernamentale, interguvernamentale, interne şi externe - şi-au
centrat atenţia asupra formării resurselor umane rrome.
Având în vedere structurarea învăţământului românesc destinat categoriei populaţionale
mai sus - menţionate, se impune crearea unui model de formare (care, prin validare, poate fi
extins) a cadrelor didactice nerrome, în direcţia cunoaşterii specificului rrom, a aspectelor
interculturale şi de comunicare, ale legislaţiei şi reglementărilor în vigoare din perspectivă
cross-curriculară şi a celei specific rrome.
Modelul de formare propus este cel pe care "Salvaţi Copiii" l-a structurat, cu începere
din 1999, şi l-a derulat până în în anul 2003, în colaborare cu MEC-DGÎLMNAE, şi care a avut
ca scop dobândirea de cunoştinţe şi de componente practice necesare dezvoltării şi inovării în
activitatea didactică pentru rromi în condiţiile necunoaşterii suficiente a specificului etno-
cultural şi a grupului şcolar rrom de către educatoarele, învăţătoarii şi profesorii nerromi.

În acest scop, am avut în vedere utilizarea, în procesul de formare, a experienţelor


pozitive acumulate până în prezent, mai cu seamă cele privind elaborarea de instrumente de
lucru şi experienţa de formare a cadrelor didactice rrome - în cadrul parteneriatelor dintre
MEC, UNICEF, Salvaţi Copiii, CEDU 2000+, Project on Ethnic Relations (PER), C.R.C.R.,
Providenţa, I.I. Timişoara, Caritas Satu Mare, CREDIS - Universitatea Bucureşti, Romani
CRISS, HELP Iaşi ş.a., din ultimii ani -, cât şi achiziţiile şi recomandările legislative cu privire la
rromi, unanim acceptate pe continent.

II. Grupul ţintă


Cadrele didactice nerrome (române, maghiare etc.) din toate judeţele - educatoare, învăţători,
profesori, directori - selecţionate din grădiniţele, şcolile, liceele şi ŞAM-uri, în care învaţă
preponderent elevi rromi.

III. Modul de derulare a stagiilor


Stagiile de formare (8 -11 / an) se derulează zonal (polarizându-se 4 judeţe limitrofe), pentru
max. 40 cadre didactice fiecare, timp de câte 2 zile / stagiu.
IV. Formatorii (cooptaţi deja sau ce vor fi cooptaţi)
Formatori rromi şi nerromi: Delia Grigore, Mariana Buceanu, Vasile Burtea, Gheorghe
Sarău, Betty Almăşan, Maria Koreck, Miralena Mamina, Petre Petcuţ ş.a.
V. Componente de formare
A. Componenta specifică rromă
1. Subcomponenta: Zestrea educaţională specifică a copilului rrom preşcolar şi a şcolarului
rrom de clasa I - o necunoscută pentru cadrul didactic nerrom
2. Tradiţii rrome, istoria şi limba rromilor:
3. Oferta educaţională pentru rromi
a) Legislaţia privind învăţământul în limbile minorităţilor şi legislaţia nuanţată pentru
învăţământul destinat rromilor, inclusiv din perspectiva predării curriculumului adiţional rrom de
limba, literatura şi istoria rromilor
b) Configuraţia învăţământului în limba rromani
c) Politici educaţionale şi sociale (guvernamentale şi neguvernamentale) privind învăţământul
pentru rromi şi istoria socială a rromilor

B. Componenta interculturală, interetnică şi de comunicare


a) Interculturalitatea şi cunoaşterea relaţiilor interetnice ca modalitate de introducere a “noilor
educaţii” în învăţământul românesc destinat copiilor rromi.
b) Tehnici de comunicare cu preşcolarii şi elevii rromi în spaţiul şcolar
c) Tehnici de comunicare cu părinţii elevilor şi cu rromii din comunitate
II. Stagii derulate în anii calendaristici 2004 şi 2005. Centralizare

A. Stagii de formare în anul 2005

CURS special „Managementul relaţiilor interetnice în sistemul educaţional”, organizat pentru directorii
de şcoli cu elevi rromi (Costineşti, 3-5 iunie 2005)
CURS I (Năvodari, 3 - 5 iunie 2005) Judeţele: CĂLĂRAŞI, CONSTANŢA, IALOMIŢA, SUCEAVA,
TULCEA
CURS II (Năvodari – 10 - 12 iunie 2005) Judeţele: BOTOŞANI, DÂMBOVIŢA, GORJ,
MEHEDINŢI, VÂLCEA
Curs III (Năvodari, 15-17 iunie 2005) Judeţele : BRAŞOV, NEAMŢ, PRAHOVA, TELEORMAN
CURS IV (Sânmartin, 11 – 13 iulie 2005) Judeţele: BIHOR, MARAMUREŞ, SATU MARE
CURS V (Sânmartin, 13 – 15 iulie 2005) Judeţele ALBA, ARAD, CARAŞ SEVERIN, TIMIŞ
Curs VI (Sanmartin, 15-17 iulie 2005) Judeţele: CLUJ, HARGHITA, HUNEDOARA, MUREŞ,
SIBIU
Curs VII (Costinesti, 21- 23 august 2005) Judeţele: BRĂILA, BUZĂU, GALAŢI, VRANCEA
Curs VIII (Costinesti, 23 – 25 august 2005) Judeţele: ARGEŞ, CONSTANŢA, DOLJ, ILFOV, OLT
Curs IX (Costinesti, 25 –27 august 2005) Judeţele: BACĂU, BISTRIŢA NĂSĂUD, IAŞI, VASLUI
Curs special X (Costinesti, 27 –29 august 2005) Judeţele: ARGEŞ, BUZĂU, BRAŞOV, BRĂILA,
SIBIU, VASLUI
Curs special XI (Costinesti, 29 –31august 2005) Judeţele: BUCUREŞTI, CĂLĂRAŞI, CONSTANŢA,
DÂMBOVIŢA, GALAŢI, GIURGIU, IALOMIŢA, ILFOV, TULCEA

B. Stagii de formare în anul 2004


1. Stagiul I - Bucureşti, 12 – 14 martie 2004 (Judeţele: Argeş, Giurgiu, Ilfov, Bucureşti)
2. Stagiul al II-lea - Bucureşti, 16 - 18 aprilie 2004 (Judeţele: Buzău, Dâmboviţa, Prahova,
Teleorman, Bucureşti)
3. Stagiul al III-lea - Năvodari, 28- 30 mai 2004 (Judeţele: Brăila, Galaţi, Maramureş, Suceava)
4. Stagiul al IV-lea - Năvodari, 21 – 23 iunie 2004 (Judeţele: Bacău, Ialomiţa, Vaslui, Vrancea)
5. Stagiul al V-lea - Năvodari, 23- 25 iunie 2004 (Judeţele: Botoşani, Constanţa, Iaşi, Neamţ)
6. Stagiul al VI-lea - Năvodari, 25- 27 iunie 2004 (Judeţele: Bistriţa Năsăud, Călăraşi, Cluj, Satu
Mare)
7. Stagiul al VII-lea - Căciulata, 1- 3 septembrie 2004 (Judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea)
8. Stagiul al VIII-lea - Căciulata, 3- 5 septembrie 2004 (Judeţele:Covasna, Alba, Braşov, Sibiu)
9. Stagiul al IX-lea – Sânmartin - Felix, 8-10 septembrie 2004 (Judeţele:Arad, Bihor, Caraş Severin,
Gorj, Timiş)
10. Stagiul al X-lea –Sânmartin - Felix, 10-12 septembrie 2004 (Judeţele:Harghita, Hunedoara,
Mureş, Sălaj, Tulcea)
C. Judeţe care au desemnat cursanţi doar pentru unul din stagii (2004 sau 2005):
Bucureşti, Covasna, Giurgiu, Sălaj

a. Cursul special „Managementul relaţiilor interetnice în sistemul


educaţional”, organizat pentru directorii de şcoli cu elevi rromi (Costineşti,
3-5 iunie 2005)

Judeţul Profesor – Şcola / liceul


director
Alba Oliviu Iacob Colegiul Tehnic “Dorin Pavel” Alba Iulia

Argeş Daniela Şcoala Colibaşi – Mioveni, e-mail:


Bezdedeanu Andubezdedeanu@yahoo.com, 0723371646,
Bacău Puscalau Scoala Buda Nr. 1 Com. Blagesti
Emanoil 0234/268517 Sc; 0234/268518
Bihor Chilom Dan Şc. Livada Beiuşului

Bistriţa Vaida Liviu Sc. Gen. Reteag ( Petru Rares) 0263/344072;


Năsăud acasa: 0263/344092;
Braşov Negrea Anca Braşov
Elena
Brăila Untaru De La Scoala Cu Cls I-VIII Viziru Tel Acasa:
Alexandru 666111, Scoala: 666156
Buzău Grosu Scoala I-VIII, Calvini
Romeo
Călăraşi Ilie Mişcodan Sc. Spantov-Director Coordonator
Stancea,Clinciu, 0723264346
Cluj Florian 0264/ 231548, 0740189656,
Aurora <Apahida@Isjcj.ro>, Gr. Şc.”Ştefan Pascu”
Apahida
Dolj Frank Elena Şc. 13 Craiova
Giurgiu Uncescu Giurgiu
Paula
Iaşi Ursanu Director Scoala Cu Clasele I –VIII şi de
Veronica ucenici Dagâţa
Maramureş Burzo Scoala Cu Cls. I-VIII Suciu de sus
Olimpia
Mehedinţi Megan Telefon / Fax Şcoala Orşova : 0252361279,
Janeta Mobil:0722871636
Olt Calugaru Liceul Teoretic Iancu Jianu , Comuna Iancu
Costel Jianu
Satu MARE Iuta Scoala Cu Clasele I-VIII, Socond, Telefon
Elisabeta 0261871413
Timiş Petrica Ioan Scoala Cu Cl. I-Viii Sacalaz, Jud. Timis.
Tel: 0256/218218; Mobil: 0744 54 15 46

Teleorman Vlad Tănţel Scoala Cu Clasele I-VIII Buzescu


Tulcea Szuchanszki Director Al Scolii Nr. 3 Tulcea
Alice
Carmen
Vâlcea Stoian Radu Director Sc. Cu Clasele I-VIII Valea lui Stan-
Brezoi,
Vaslui Tiplea Ştefan Sc.Nr.1 "Al. I. Cuza"
Vaslui Tel. Scoala 0235 / 317856; Acasa:
0235 / 319657
Vrancea Vespan Director Scoala "Princ.I.Ghica Si Princ.Aristita
Lăcrămioara Ghica"Sihlea Judetul Vrancea, 0721656753

Notă: ISJ-urile îşi vor extrage cursantul din tabel.


b. Cursurile desfăşurate în anii calendaristici 2004 şi 2005 (clasare pe
judeţe)*
* Notă: ISJ-urile îşi vor extrage cursanţii defalcaţi pe anii 2005 şi 2004.

Judeţul ALBA
CURS V (Sânmartin, 13 – 15 iulie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Mursa Liliana Înv Alba Sc Gura Rosiei Abrud, str, Marasesti, nr 63
Aurica 0727 364749

2 Gruber Cezaria Înv Alba Sc Gura Rosiei Abrud, Aleea copiilor, bl R,


Varvara ap4, tel. 780079

3 Paven Rodica Educatoare Alba GPN Gura Rosiei Campeni, str. Furduiesti, nr 25
0744 203451

4 Coman Malvina Învăţătoare Alba Sc Veseuş Blaj, str Eroilor, bl 37, ap 19,
710789; 0722 560090

5 Câmpean Adina Învăţătoare Alba Sc Veseuş Blaj, Str Avram Iancu, bl 6, ap


Simona 3, 0741 533087

6 Lupu Gabriela Prof Alba Sc nr 2 Cugir Str. Gh. Asachi, nr 13, Cugir
753289 ; 0745 641932
<gabrielalupu@personal.ro> ;

7 Ciucur Sînza Învăţătoare Alba Sc nr 2 Cugir Str Lalelelor, nr 4 a, ap 8,


753878

8 Vădan Valerica Înv Alba Sc 3 Sebeş Sebes, Aleea Parc, bl 7, ap 5,


Emilia 731939

9 Avram Margareta Inv Alba Sc Tătârlaua Blaj, str. Stejarului, nr 11,


711645

Stagiul al VIII-lea - Căciulata, 3- 5 septembrie 2004


1. Pătruţiu Bianca Învăţătoare Alba Şc. nr. 2 Cugir Cugir, cod: 515600, str. Aleea
Constructorului nr. 2, Bl. 9, sc.
B, ap. 10, et. II; tel. 0745-
843634;
perlabela_21@yahoo.com
2. Cibu Eugenia Învăţătoare Alba Şc. nr. 3 Sebeş Com. Daia – Română, nr. 67; tel.
0258-763199, 0726-337106
3. Bulgaria Daniela Institutoare Alba Şc. nr. 2 Cugir Cugir, str. Rozelor nr. 14, sc. D,
ap. 10, tel. 0258- 750.115
4. Roată Vasilica Învăţătoare Alba Şc. nr. 1 “Avram Iancu” Loc. Unirea, str. A. Iancu nr. 70,
Unirea tel. 0258- 876.130, 0741-
135.644
5. Mihu Dana Învăţătoare şi Alba Şc. I M M Blaj Blaj, str. Aleea Viitorului 11B,
Cristina profesoară tel. 0258-
710.975;pisicutza2001.2004@y
ahoo.com
6. Păiuşi Mădălina Profesoară Alba Şc. “L. Rebreanu” Aiud Aiud, str. M. Viteazu, bl. 1, ap.
Silvia 6, tel. 0258-864.767
7. Ana Petruţ Învăţătoare Alba Şc. “L. Rebreanu” Aiud Aiud, str. Vâlcele nr. 25, tel.
0258- 861773
8. Livia Mureşan Profesoară Alba Şc. “P. P. Aron” Blaj Blaj, str. Andrei Mureşanu Bl.3,
ap. 50, tel. 0258-713.781

Judeţul Arad
CURS V (Sânmartin, 13 – 15 iulie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Ianc Marius Învăţător - Arad Şc. gen. Mănăştur 0740-972 985
institutor

2 Deheleanu Camelia institutor - Arad Şc. gen. Vinga 0741- 147774;0722-431 725;
Mihaela învăţător 0257-285 318

3 Curtean Ana învăţător Arad Şc. gen. nr. 3 Arad 0741- 134 675;
<generala_3_arad@yahoo.com
>;

4 Babuşcov Rodica Învăţător Arad Şc. gen. 7, Arad 0727-269814; 0357411700;


0257 288 090 (şc.)

5 Mocanu Aphrodita Învăţător Arad Şc. gen. nr. 2 Arad 0257-281721; 0723-290
119;<kisbumm@yahoo.de>;<d
ana.mocanu@gmail.com >;

6 Buda Simion Învăţător Arad Gr. Şc. Pâncota 0257-466 316 (şc.); 0257- 467
408 (ac.), 0746-094672, str.
Gării Bl. D, sc. B, ap. 15, Arad
7 Stana Ioan Învăţător Arad Şc. gen. “N. Bălcescu” 0726-399 129
Arad

8 Moldovan Sorina- Institutoare - Arad 0743138505, ac.: 0257- 385


Dana învăţătoare Şc. gen. Covăsânt 265

Stagiul al IX-lea Sânmartin - Felix, 8-10 septembrie 2004


Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1. Molnar Erzsebet Educatoare Arad Grăd. Chişineu Criş Chişineu Criş, str. Înfrăţirii, nr.
14, 0257-250900
2. Csaki Magdalena Învăţătoare Arad Gr. Şc. Chişineu Criş 0257-250900
3. Biro Margit Profesoară Arad Gr. Şc. Chişineu Criş 0257-250900,
agibiro@yahoo.com
4. Popa Maria Educatoare Arad Grăd. Nr. 1 Ineu 0257-511777
5. Lasc Elena – Învăţătoare Arad Gr. Şc. “M. Viteazul” 0257-511777,
Aurica auralasc@yahoo.com;lmv@e
mail.ro
6. Reghis Ioan Profesor, Arad Gr. Şc. “M. Viteazul” 0257-511905
director
7. Simulescu Ancuţa Educatoare Arad Şc. Gen. Vinga 0257-460.005,
simulescu2001@yahoo.com
8. Ghinea Antoaneta Învăţătoare Arad Şc. Gen. Vinga 0257-270.346
9. Lenghel Petru Profesor, Arad Şc. Gen. Vinga 0257-460.084
director

Judeţul ARGEŞ
Curs VIII (Costinesti, 23 – 25 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 RADU ELENA Institutor Arges Şcoala Valea Mânăstirii – <cristian_viorel.radu@daciagr


ADELA Ţiţeşti oupe.com>;0248- 611 310;
0248- 299 461; 0745-044 514

2 POPA MARIANA Institutor Arges Şcoala Valea Mânăstirii – <cpopa_vm@yahoo.com>;


CERASELA Ţiţeşti 0742-073766, 0248-260
532;sc.: 0248- 299 461
3 BĂNICĂ DANIEL Institutor Arges Şcoala Malu Vânăt – <daniel_banicamvm@yahoo.c
MIHAI Merişani om>; 0248-762034 (şc.);
0248- 762 259, 0745-
299 652

4 OPREA ROZALIA Profesor Arges Şcoala Malu Vânăt – <roza_opreamvm@yahoo.


Merişani com>; 0248-763 628 (ac.);
0248- 762034,

5 UNGUREANU Profesor Arges Şcoala Lereşti <ungureanu_gheler@yahoo.co


GHEORGHE m>; 0744-794333 ; 0248-
549205 (şc.)

6 ONCIOIU Profesor Arges Şcoala Valea Cetăţuii – <oncioiu_vergicavcc@yahoo.c


VERGICĂ Cetăţeni om>; ac.: 0248- 544 028, şc.:
0248-544 048

7 CIOLAN Profesor Arges Şcoala Nămăeşti <ciolan_tiberiann@yahoo.


TIBERIAN com>;şc. 0248-557 030 (şc.),
ac: 0248- 557 136, 531 316,
0745- 358 993

8 MOCANU Profesor Arges


IONELA Şcoala Valea Mare 0722-866 923
Ştefăneşti

9 BOGDAN Inspector Arges Inspectoratul Şcolar Arges <bogdanudroiu@yahoo.com>;


UDROIU 0744-572 345; 0788-666909,
ISJ: 0248-218 319 / 14

10 Oncioiu Elena Institutor Argeş Şc. “L. rebreanu” Mioveni <tomtitot@yahoo.com>;0722-


Delia 401858;0248-260 260 (ac.),
0248- 260 142 (şc.)

Stagiul I –Bucureşti, 12 – 14 martie 2004


Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala/ Adresa Tel./ Fax /
Crt. prenumele Didactică Grădiniţa e-mail
1. Stoenescu Învăţătoare Argeş Şc. Gen. Valea Itului, com. 0742-397314
Georgeta Poenarii de Muscel, sat Jugur
2 Stoenescu Preot - profesor Argeş Idem Idem
Bogdan
3. Proca Maria Învăţătoare Argeş Şc. Gen. Dobrogostea , com. Piteşti, Găvana II, Bl. A 25,
Merişani sc. I, ap 12., 0740-039297 şi
0248-283805
4. Vasilescu Maria Educatoare Argeş Şc. Gen. Valea Cetăţuii, com. Com. Stoeneşti, tel. 0248-
Cetăţeni 550063
5. Popescu Roxana Învăţătoare Argeş Şc. Gen. Valea Cetăţuii, com. Com. Cetăţeni, sat Lăicăi,
Ştefania Cetăţeni tel. 0723-371571
6. Oncioiu Vergică Profesor Argeş Şc. Gen. Cetăţeni Com. Cetăţeni
7. Maiorescu Educatoare Argeş Şc. Gen. Valea Bădenilor Câmpulung Muscel, str. I.C.
Luminiţa Brătianu nr. 1, Bl. B 14, sc.
B, et. IV, ap. 13, tel. 0740-
59781
8. Năstase Învăţătoare Argeş Şc. Primară Valea Bădenilor Câmpulung Muscel, str.
Magdalena Gruiului nr. 49, bl. 53, sc. C,
Daniela tel. 0745-966405
9. Bărbieru Petruţa Profesoară Argeş Şc. Gen. Bădeni – Stoeneşti Câmpulung Muscel, str. G.
Topârceanu, bloc C14 bis, sc.
A, et. II, ap. 12, tel. 0723-
696296
10. Ionescu Adriana Învăţătoare Argeş Şc. Gen. Malu Vărsat, com. Curtea de Argeş, str. Cuza
Elena Merişani Vodă Bl. A 11, Sc. A, et. II,
ap. 10, tel. 0721-716609 sau
0248-298900

Judeţul BACĂU
Curs IX (Costinesti, 25 –27 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 Pană Ioan profesor Bacău Şc. cu clasele I-VIII Bacioi Com. Corbasca, jud. Bacău,
comuna Corbasca, 0234- 0234/283092-A
283056 0234/283056-Ş

2 Toşa Gabriela Învăţătoare Bacău Şc. Coţofăneşti, tel 0234- 0234/283092-A


330026 0234/283056-Ş, Com.
Coţofăneşti, jud. Bacău; 0234-
330098

3 Radu Ionel profesor Bacău Şc. cu clasele I-VIII Com. Gura Văii, sat
Rădoaia com. Parava Dumbrava; 0234-334519;
0234/334519-A
- -Ş

4. Radu Lucica profesoară Bacău Şc. Dumbrava, com. Gura Sat Dumbrava, com. Gura
Văii; tel. 0234-334 524 Văii, 0234-334 519
5 Puşcalău Ana profesoară Bacău Şc. cu clasele I-VIII nr. 1 Sat Buda, com. Blăgeşti,
Maria Buda, comuna Blăgeşti, 0234/268776-A
tel. 0234-268 517 0745-626513
6 Zotică Mihaela profesoară Bacău Şc. Dragomir 2 (Bâşca) Com. Poduri, jud. Bacău;
comuna Berzunţi, 0234- 0745-661805
336006

7 Lepădatu Andreea profesoară Bacău Şc. cu clasele I-VIII nr. 2, Str. Războieni nr. 40 bis, ap. 8,
Valea Seacă tel.: 0234-512360;
0234/252081-A; 0741-072407

8 Şopârtoc Carmen profesoară Bacău Şc. cu clasele I-VIII Moineşti, str. G. Enescu, bloc
Daniela “General Nicolae Şova” T4, ap. 6,
-Poduri , comuna Poduri, 0234/363518-A
tel. 0234-369 056; fax: 0234/363056-Ş
0234-369 000 0740-560965
0740-560965

9. Toşa Daniel profesor Bacău Şc. Coţofăneşti, tel 0234- Com. Coţofăneşti, jud. Bacău;
330026 0234- 330098

Stagiul al IV-lea, Năvodari, 21 - 23 iunie 2004


Nr. Numele Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail, adresă poştală
1. Boatcă Învăţător Bacău Şc. Cl. 1-4 Buda, Blăgeşti 0234-268 199
Dumitru

2. Dogaru Învăţătoare Bacău Şc. Cl. 1-4, Răcăuţi 0234-386386


Ana Maria

.3. Baciu Profesor, Bacău Şc. Cl. 1-8 Borsani, Coţofeneşti 0234-324781, 0744-955713
Florin director

4. Ciobanu Învăţător Bacău Şc. Gen. Domniţa Maria 0234-325346


Ştefan

5. Pintilie Profesoară, Bacău Şc. Gen. 1 Dărmăneşti 0740-789558


Carmen directoare

6. Apuşcăşiţei Educatoare Bacău Grăd. Vâlcele, Corbasca 0234-283108


Mioara

7. Gheorghiu Învăţătoare Bacău Şc. 1 Buhuşi 0745-169315, 0234-261384


Antonina
8. Palaghiţa Consilier Bacău Lic. Pedag Bacău 0234-511601, 0744-
Dana educativ 665767;naetana68@yahoo.com

Judeţul BIHOR
CURS IV (Sânmartin, 11 – 13 iulie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Popa Ramona învăţătoare Bihor Lic. Teoretic Salonta 0746-057 908

2 Cretiu Nicolae Prof. lb. Bihor Sc. Lazareni 0740 – 285056


română,
director

3 Bodea Ileana profesoară Bihor Gr.sc. Suncuius

4 Juhas Laura educatoare Bihor Sc. Sanmartin 0745 495 894

5 Hegyesi Victor director Bihor Lic. “Petofi Sandor” 0259- 352 539,
Sacuieni <vhegyesi@freemail.hu>;

6 Csengeri Csongor Prof., director Bihor Sc. Simian “Kazincy 0259- 356 212,
adj. Ferencz” <csengecso@yahoo.com>:

7 Gurau Liviu Profesor de Bihor Sc. Ineu 0259-347 014


geografie

8 Porsztner Rozalia profesoară Bihor Sc. Valea lui Mihai 0259-355 085
9 Nuţă Angela Institutor Bihor Şc. 11, Oradea 0259- 472 798

10. Mitran Alina educatoare Bihor Şc. Salonta Tel. 0745- 315 443
11. Buzulică Brînduşa Institutoare Bihor Şc. Ioan Slavici, Oradea 0743- 128 771,
<brindubuz@yahoo.com>
12. Ungureanu Clara Învăţătoare, Bihor Şc. comunitară Tileagd 0259- 340 729; 0740-035656,
dir. adj. Aleşd, str. 1 Decembrie nr. 33

13. Tanko Veronica – institutoare Bihor Şc. G. Coşbuc, Oradea 0745-861660, Oradea, cod 410
Zita 195, str. Simion Ştefan 30, ap.
1; <zitus71@freemail.hu>
14. Szucs Ilona – Institutoare, Bihor Şc. Cubulcut 0259-352 840, str. Crişana , r.
Katalin directoare adj. 38, Săcueni
15. Szucs Zoltan Profesor, Bihor G. R. A. Cadea 0259-352601, fax: 0259- 352
director 601, loc. Cadea, str. De jos, nr.
48
16. Ostroveanu Agota Profesor, Bihor Şc. Ciocaia 0259- 352 362, 44 80 56,
director Săcueni, str. Gh. Doja nr. 2
17. Olah Iosif Matei Profesor de Bihor G. R.I. Suplacu de Barcău 0259- 368 440, 0741- 313 719,
matematică loc. Suplacu de Barcău, str.
Calea Muncii, nr. 41
18. Tordai Borbala Prof. lb. Bihor Şc. Aleşd 0259- 342 045, str. Avram
maghiară Iancu nr. 15
19. Juhasz Laura educatoare Bihor GPN Rontău II, com 0745- 495 894, loc. Sânmartin,
Sânmartin bl. X3, ap. 3
20. Sele Tunde Profesoară de Bihor Şc. Roşiori 0259-479 381, str. Lacul Roşu
lb. engleză, nr. 15, ap. 11, Oradea
directoare
21. Filip Iosif Profesor de Bihor Şc. Tileagd 0259-345 138, Tileagd nr. 114
matematică,
director
22. Ilea Viorel Prof. română Bihor GRI “Al. Roman”, Aleşd 0259-342 332, Piaţa Unirii, nr.
şi director 2, Aleşd
23. Rusu Georgeta Profesoara de Bihor Col. The. C-tin Brâncuşi, 0259- 431291, 0722- 359 651
lb. engleză Oradea
24. Nistor Ioan Profesor Bihor Gr. Şc. Agricol, Salonta 0259- 373 228 (şc.); 0744-526
istorie 848
25. Damaschin Maria Prof. limba Bihor Şc. Oltea Doamna, Oradea Oradea, Piaţa Bucureşti, nr. 4,
română ap. 52.
BIHOR
Stagiul al IX-lea Sânmartin - Felix, 8-10 septembrie 2004
1. Lucia Obreja Profesoară, Bihor Şc. Gen. “I. Slavici” 0259-412.905 sau:0259-
directoare Oradea, str. Clujului nr. 414.174
188, Oradea, tel. 0259-
414174
2. Borbath Gizella Profesoară, Bihor Şc. Gen. Diosig, str. 0259-3500028;0259-350.067,
Gyongyver directoare Livezilor nr. 53 dioszegsuli@yahoo.com
3. Vasadi Iuliana Învăţătoare Bihor Şc. Gen. Diosig 0259-3500028;0259-350.067
4. Szecsanszki Educatoare Bihor Lic. “Petofi Sandor” 0259-352.263;0259-352.539
Monika Săcuieni
5. Plaştin – Coos Profesoară Bihor Lic. “N. Jinga” Tinca 0259-310.289 sau 0259-
Maria 310.219
6. Seres Elisabeta Învăţătoare Bihor Şc. Balc Balc, str. Petofi Sandor 52, tel.
Vilma 0745-358.669
7. Sarkozi Katalin Învăţătoare Bihor GRI Suplacu de Barcău Balc, str. Primăverii nr. 37,
0740-544433; 0259-368.437
8. Vandici Dina Învăţătoare Bihor Şc. Vad – Deal, loc. Vadu 0259-315.547
Crişului
9. Sipos Katalin Învăţătoare Bihor Şc. Valea lui Mihai 0259-355749 sau 0259-355085
10. Tecsi Francisc Profesor, Bihor Lic. Teoretic Vadu 0259-443.131;0745-
director Crişului, Vadu Crişului nr. 624.550;0259-315.547,
25 tecsif@yahoo.com
11. Dume Ghiţă Învăţător Bihor Şc. Dobreşti 0766-659915;0745-225443

12. Crăciun Eugenia Învăţătoare Bihor Şc. Vad – Deal, loc. Vadu 0259-315.547, 0259-443.247
Maria Crişului

13. Juhasz Mihaela educatoare Bihor Grădiniţa Rontău II Com. Sânmartin, Bl. X3, ap. 3,
Laura 0745-495894

Stagiul al X-lea, Sânmartin - Felix, 10 - 12 septembrie 2004


1. Balaj Invatatoare Bihor Sc. Gen. Rontau 0259-318737
Gheorghina

Judeţul Bistriţa-Năsăud
Curs IX (Costinesti, 25 –27 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 Bugnar Dorel Profesor Bistriţa- Şc. Viile Tecii (str. Viile Tecii, com. Teaca, tel.
Principală nr. 187); tel.
Năsăud 0263-2766580263 276658
0263- 276 658
2 Cozman Lazăr Profesor Bistriţa- ISJ Bistriţa – Năsăud, str. Bistriţa, Cart. Sărata, cod:
Zimbrului nr. 2
Năsăud 4400; tel. 0263-237266; 0744
867374;
<cozmanlazar@yahoo.com>;

3 Meszaros Maria profesoară Bistriţa- Şc. IPR Reteag, str. Gării Sat Reteag, str. Gării nr. 156,
nr. 139, tel. 0263-344072
Năsăud 0745 362615;
<airam2us@yahoo.com>

4 Pascu Monica Profesoară Bistriţa- Şc. Budacu de Sus, str. Bistriţa, str. Piaţa Mică, nr. 16,
Principală nr. 63
Năsăud cod: 420009; 0236-219946;
0740 882520

5 Rus Mihaela profesoară Bistriţa- Şc. Lechinţa, str. Poştei, Sat Lechinţa, str. Gării nr. 415,
tel. 0263-274020
Năsăud 0740-897266

Stagiul al VI-lea, Năvodari, 25 - 27 iunie 2004


Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala/ Tel. / fax / adresă poştală, e-
Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul mail
1. Triscaş Anela Educatoare Bistriţa N. Şc. Gen. Viile Tecii 0263/276453
2. Drăgan Lucica Învăţătoare Bistriţa N. Şc. Gen. Valea Spinului – 0263/362109
Năsăud
3. Şonea Valeria Învăţătoare Bistriţa N. Şc. Gen. Sărata – Bistriţa 0263/236725
4. Ciorba Adela Profesoară Bistriţa N. Şc. Gen. Budacu de Jos 0263/217932
lb. română
5. Cozma Melinda Profesoară Bistriţa N. Şc. Gen. Reteag, 0263/344072; 0263/344072
de ed. fizică “I.P.Reteganul”
6. Paşcu Monica Profesoară Bistriţa N. Şc. Gen. Budacu de Sus 0263/219946
7. Vodiţă Emilia Profesoară Bistriţa N. Gr. Şc. Lechinţa – ŞAM 0263/274124, 0745-259469
lb. română
8. Trifan Florina Profesoară Bistriţa N. Şc. Gen. “Avram Iancu” Bistriţa 0263/216767, 0745-636001
lb. română e-mail:florina.trifan@home.ro
9. Ştefănuţi Corina Profesoară Bistriţa N. Gr. Şc. Agricol Bistriţa 0263/216976, 0742-010618
de lb.
franceză -
spaniolă
Judeţul BOTOŞANI
CURS II (Năvodari – 10 - 12 iunie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Melinte Mihaela institutor Botoşani Lic. Teoretic Ştefăneşti Tel.şc. 0231 564158
Tel. ac. 0231/ 564 2001

2 Amitroiei Doina Învăţătoare Botoşani Şc. Clase 1-4 Bădiuţi – Tel.şc. 0231 564158;
Ştefăneşti Ac.: 0231 – 564 240

3 Istrate Elena Prof. română Botoşani Şc. Cl. 1-8 Săveni Tel ac. 0231 541 741
Tel şc. 0231 541278. 0746-
077 378

4 Barabaş Mihaela Învăţătoare Botoşani Şc. Cl. 1-8 Săveni 0231 560197 (ac. – ţară),
0231- 540 137 (săveni), 0740-
073856

5 Iaţcu Maria învăţământ Botoşani Lic. Pedag. N. Iorga – 0741-517 681


Botoşani 0231 512132 (şc),
0231- 536 246

6 Istrate Alina Profesoară Botoşani Şc.cl.1-8 Hilişeu Horia 0231 – 621 128 (ac)
0231 621017 (şc)

7 Bortă Didica Învăţătoare Botoşani Şc.cl.1-4 Crişan – Hilişeu 0740196743

8 Macovei Carmen Profesor Botoşani Şc.cl.1-8 Albeşti <carmen_maco@yahoo.fr>;


0743025225
9 Ghileschi Elena Învăţătoare Botoşani Şc.cl.1-4 Jijia - Albeşti 0231/ 572 387(ac),
0231/ 572 125

Stagiul al V-lea, Năvodari, 23 - 25 iunie 2004

Nr. Numele Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


Crt. Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adesă poştală
1. Timofte Învăţătoare Botoşani Şcoala Coşula, 0231-
Mihaela 555103

2. Bărbosu Învăţător Botoşani Şc. 1 Dorohoi 0231-616446, 0745-250946


Marcel

3. Vacariu Profesor Botoşani Şc. Coşula, 0231-555103


Verginel

4. Gheorghiciuc Învăţător Botoşani Şc. Baranca, Hudeşti, 0740-054064


Dumitru 0231-623.328

5. Sofa Învăţător Botoşani Şc. Balta Arsă, Corni 0231-588417


Ioan
6. Zamfirescu Învăţătoare Botoşani Şc. Gen. 1 Botoşani, 0231-518713
Elena 0231-511846

7. Tomiţă Institutor, Botoşani Şc. Gen. 3 Botoşani, 0726-350683


Marian consilier 0231-513843
educativ

8. Ivaşcu Învăţătoare Botoşani Şc. Baranca, Hudeşti, 0740-940644


Stela 0231-623328

Judeţul BRAŞOV
Curs III (Năvodari, 15-17 iunie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Popoiu Mihaela Profesor, Braşov Şc. Gen. Tărlungeni 0745 006497
director scoalatrg@yahoo.com
Brasov, str. G-ral Traian
Mosoiu, nr. 11
2 Toth Alexandru director Braşov Şc. Gen. Sacele 0744 124253
0268 274397
Sacele, str. Barajului, 69
3 Dracea Gabriela învăţător Braşov Şc. Gen. Măieruş 0742 438292
str. Padurii, nr. 158, Maierus
4 Ilea Ergica învăţător Braşov Şc. Gen. Codlea 0744 959440
0268 252443
<ergica2002@yahoo.com>
Codlea, str. Freziei, bl.1, sc. B,
ap.4
5 Leca Radu Profesor Braşov Şc.gen.Stupini 0724 426961
<lekradu@yahoo.com>
Brasov, str. Soarelui, nr. 3, bl.
8, sc. A, ap. 1

6 Trambitas Carmina Profesor Braşov Lic. A Muresanu, Brasov, 0722 630672/ 0268 413362
Sc. gen. 27 Brasov <tdcarmina@yahoo.com>
Brasov, str. D. Gherea, 76, bl.
8B, ap.8
7 Dimcea Elena Învăţător Braşov Şc.gen. Săcele 0745 025649
0268 27 4397
Brasov, b-dul Garii, 28A, ap.
24

Stagiul al VIII-lea, Căciulata, 3 - 5 septembrie 2004


1. Rascalachi Învăţătoare Braşov Şc. Gen. Crizbav Ghimbav, str. Şcolii nr. 259;tel.
Maria 0268-259.101
2. Illyes Ramona Institutoare Braşov Şc. Gen. Crizbav Crizbav, str. Braşovului nr. 135,
Monica cod: 0268-481.774
3. Donath Marieta Profesoară Braşov Şc. Gen. 13, Braşov Braşov, str. Olteţ nr. 5, ap. 6, tel.
0268- 422.318; 0745- 049.385
4. Crăciun Roxana Profesoară Braşov Şc. Gen. Crizbav Braşov, str. Anghel Salighy nr.
Nicoleta 19, bl. 15 A, sc. B, ap. 8;tel.
0724-519744
5 Laposi Carmen Profesoară Braşov Braşov, str. 1 Decembrie 1918,
- Dora nr. 17, Bl. 504, sc. C, ap. 12; tel.
0745-
532034;carmenlaposi@yahoo.
com
6. Micu Lucia Învăţătoare Braşov Şc. Gen. Crizbav Crizbav, str. M. Viteazu, nr.
400;tel. 0268-481.761
7. Călin Daniel Profesor Braşov Şc. Gen. Crizbav Braşov, B-dul Muncii nr. 32, Bl.
E2, sc. A, et. 1, ap.7; tel. 0268-
324.356; 0722-920.799
8. Moţa Monica Profesoară Braşov Şc. Gen. Crizbav Braşov, str. Podul Creţului nr.4,
tel. 0268-514.769; 0745-
549282;mota_monica@yahoo.
com
9. Thiess Melinda Învăţătoare Braşov Şc. Gen. Crizbav Braşov, B-dul Griviţei nr. 73, Bl.
1, sc. D, ap. 8, et. 3; tel. 0268-
563.290, 0721-025422
10. Negrea Elena Profesoară Braşov ISJ Braşov, Str. Codrii Cosminului nr. 30,
Anca engleză şi insp. ancaelenanegrea@yaho Bl. 405 A, sc. B, ap. 11, Braşov;
rromi o.co.uk tel. 0268-428045

Judeţul BRĂILA
Curs VII (Costinesti, 21- 23 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 Buzea Luminita Educatoare Braila Gradinita nr.51 Braila 0239-618878, str. Eremia
Elena
Grigorescu, nr. 13, bl. D, sc. B,
ap. 14, Brăila

2 Nedelcu Palade Profesor- Braila Scoala cu cls.I-VIII nr.5 0239-624 853, str. Neagră nr.
Marcela director Braila
22, Brăila

3 Burlacu Tincuta director Braila Scoala nr.9 Braila 0239-674 793 (şc.), 0239-687
931, 0720-661761, str. C.
Petrescu nr. 4, Bl. B12, sc. 1,
ap. 15, Brăila

4 Duca Valentina Profesor dir Braila Scoala nr.10 Braila 0239-6111 195 (şc.), 0239-689
225 (ac.), 0726-256 128; str.
Buy[ului, bl. B 51, ap. 14,
Br[ila

5 Sevastian invatatoare Braila Scoala nr.9 Braila Str. Calea C[l[ra;I, nr. 222, bl.
Florentina Elena
A 8, ap. 14, Br[ila,
0239/692535

6 Orzaru Vasile Direct adj Braila Scoala Sutesti 0239/667813 şc., 0239-667714

7 Matei Doina Director Braila Scoala nr.24 Braila 0239-694 803, str. Călugăreni
nr. 9, bl. B 16, sc. 1, et. 1, ap.
4, Brăila

8 Buzea Victor director Braila Scoala nr.7 “Ion Creangă” 0239- 618878, 0723-321 490,
Brăila
str. Eremia Grigorescu nr. 13,
bl. D, sc. B, ap. 14, Brăila

Stagiul al III-lea, Năvodari, 28 - 30 mai 2004


Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala/ Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail, adresă poştală

1. Bejan Profesoară Brăila Şcoala 24 – Brăila, str. 0239-619774 (şcoală), 0239-


Alexandrina Cărăbuşului nr. 22 622886

2. Buzoianu Învăţătoare Brăila Şcoala cu clasele I-VIII-V. 0239-686912 (acasă)


Vasilica Cînepii

3. Novac Dorina Învăţătoare Brăila Şcoala cu clasele I-VIII- 0744-496301


Lanurile
4. Anghel Profesoară Brăila Şcoala cu clasele I-VIII “Vasile 0239-612359 (şcoală), 0239-
Mariana Băncilă”, B-dul Panait Istrati nr. 642279 (acasă)
34, Brăila

5. Morogan Învăţătoare Brăila Şcoala cu clasele I-VIII- 0239-612359 (şcoală), 0239-


Aurica V.Băncilă, “Vasile Băncilă”, B- 616244
dul Panait Istrati nr. 34, Brăila

6. Stanciu Persi Educatoare Brăila Grădiniţa nr. 12 –Brăila, str. Gr. 0239-683585 (şcoală), 0239-
Alexandrescu nr. 120, Cartier 687559 (acasă)
Radu Negru, Brăila
7. Ghelase Educatoare Brăila Grădiniţa loc. Viziru 0239-666331 (acasă), 0239-
Stoiana 666400 (Primărie)

8. Lambru Profesoară Brăila Colegiul Economic I. 0239-613457 (liceu)


Elena Ghica – Brăila 0239-671080 (acasă:
Brăila, str. Pietăţii nr. 20, Bl. C1,
sc. 3, ap. 43, cod 810259);
elambru@excite.com sau:
elenaviela@hotmail.com
9. Muşat Profesoară Brăila Grup Şcolar “Edmond Nicolau” 0239-673665 (liceu), 0239-
Laura – Brăila 616503 sau:0788-387937,
Brăila, str. Decebal nr. 55; laura-
musat@yahoo.com
10 Miron Gina Profesoară Brăila Lic. “Ana Aslan” Brăila Ginamiron@yahoo.com; 0745-
269979 sau: str. Dorobanţilor nr.
621, Bl. 1, sc. 1, ap. 3, Brăila
I. Şc. M. Bucureşti
a. În anul 2005, ISMB nu a trimis cursanţi
b. Lista 2004:
Stagiul I –Bucureşti, 12 – 14 martie 2004

1. Chiriţă Maria Învăţătoare Bucureşti Şc. nr. 85, Bucureşti Bucureşti, B-dul Th. Pallady
Aura nr. 3, Bl. XI, sc. D, ap. 138,
sect. 3, tel. 021-6732064 sau
0740-501676.
2. Georgescu Învăţătoare Bucureşti Şc. nr. 85, Bucureşti Bucureşti, str. Popa Soare nr.
Doina 49, sct. 2, tel. 021-
3273709;popasoare1@yahoo
.com
3. Ionaşcu Eftimia Învăţătoare Bucureşti Şc. nr. 148 “G. Călinescu”, Bucureşti, str. Bachus nr. 42,
Bucureşti sect. 5, tel. 0745-499381
4. Pantazi Elena Institutoare Bucureşti Şc. nr. 148 “G. Călinescu”, Bucureşti, str. Bachus nr. 42,
Mădălina Bucureşti sect. 5, tel. 0721-1238564
5. Falan Giurcă Învăţătoare Bucureşti Şc. nr. 144, sect. 5, Bucureşti Bucureşti, str. Zamfir Olaru,
Daciana nr. 2A, bl. 79, ap. 37, sect.
5;tel. 021-
4241072;fundatiadieda@yah
oo.com
6. Oprea Janina Profesoară Bucureşti Liceul “Victor Babeş”, Bucureşti, sect. 2, Şos.
Bucureşti Fundeni nr. 254; tel. 0740-
330603;janina236@yahoo.co
m
7. Buzatu Sorin Profesor Bucureşti Liceul “Victor Babeş”, Bucureşti, sect. 2, Şos.
Bucureşti Fundeni nr. 254; tel. 021-
255 54 38
8. Sarău Maria Profesoară Bucureşti Liceul “ Dinu Lipatti”, Str. Principatele Unite nr. 64,
Bucureşti Bucureşti, sect. 4, tel. 021-
3363588
9. Barbu Maria Învăţătoare Bucureşti Şc. nr. 30, Bucureşti, sect. 2 Bucureşti, sect. 2, str. Lăptari
Tei nr. 23, tel. 021-2421160
Stagiul II –Bucureşti, 16 - 18 aprilie 2004

Şc. spec. nr. 6, Bucureşti, str.


Vlad Bogdan- 021-3344708 (şcoală), 021-
10. Profesor Bucureşti Soldat Enache Ion nr. 31, sect.
Cezar 4246424 (acasă)
4
Şc. spec. nr. 6, Bucureşti, str.
11. Vişan Raluca Profesoară Bucureşti Soldat Enache Ion nr. 31, sect. 021-3344708 (şcoală)
4

Şc. spec. nr. 6, Bucureşti, str. 021-3344708 (şcoală), 0722-


12. Pătrăşcoiu
Profesoară Bucureşti Soldat Enache Ion nr. 31, sect. 169416 ; loredana-
Loredana Adriana
4 patrascoiu@hotmail.com

Judeţul BUZAU
Curs VII (Costinesti, 21- 23 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 PARASCHIV Educatoare Buzău Grădiniţa nr.11 Buzău, str. 0238718630


ALINA Lăstunului nr.2, Mobil 0741251327
tel.0238725789 Str. Stăvilarului nr. 39, Buzău
(Şc.14 Buzău)

2 PĂUN MARIA Educatoare Buzău Grădiniţa nr.10 Buzău, str. 0238424205, 0746-116 879,
Transilvaniei nr.275 str. Unirii Bl. P1, ap. 2, et. I,
tel. 0238725789 Buzău
(Şc.14 Buzău)

3 SAVA CRISTIAN Profesor Buzău Şcoala nr.2 Buzău, str. 0238719764


Religie George Coşbuc nr.5, Mobil 0724524594
tel.0238713105 Email:
<Sava_cristi@yahoo.com>

4. Paraschiva Dobre profesoară Buzău Şc. nr. 2 Buzău Şc. nr. 2, Buzău, str. George
Coşbuc nr. 5, tel. 0238-713
105 (şc.), 0745/049 530
5. Gheorghe Adriana Profesoară Buzău Şc. nr. 2 Buzău Şc. nr. 2, Buzău, str. George
Doina Coşbuc nr. 5, tel. 0238-713
105 (şc.), 0743-027729,
ac.:0238-716 899
6 GEORGESCU Profesor Buzău Şcoala „V.Cristoforeanu” 0238561395, str. Păcii nr. 86,
ELENA Rm.Sărat, str. Al.I.Cuza, Rm. Sărat, jud. Buzău
nr.7, tel.0238564403
7 EPUREANU Profesor Buzău Şcoala „V.Cristoforeanu” 0238567485
TRAIAN Rm.Sărat, str. Al.I.Cuza, Mobil 0788386336, Rm. Sărat,
nr.7, tel.0238564403 str. Jideni nr. 5, jud. Buzău

Stagiul al II- lea, Bucureşti, 16 - 18 aprilie 2004


Nr. Numele şi Funcţia
Judeţul Şcoala / Grădiniţa / Liceul Telefon / Fax / e-mail
crt. prenumele didactică
Grăd. Nr. 2 Râmnicelu –
1. Balotă Maria Educatoare Buzău 0238-576564
Buzău
2. Gogoaşă Elena Învăţătoare Buzău Şc. nr. 1 Râmnicelu – Buzău 0238-562455
Alexandrescu
3. Învăţătoare Buzău Şc. nr. 2 Râmnicelu – Buzău 0238-563647
Violeta
4. Sîrghi Luminiţa Profesoară Buzău Şc. nr. 1 Râmnicelu – Buzău 0238-567999
Profesor,
5. Burlacu Petrache Buzău Şc. nr. 2 Râmnicelu – Buzău 0238-575834
director

Judeţul CĂLĂRAŞI
CURS I (Năvodari, 3 - 5 iunie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 TENCA OLIVIA Prof. Călăraşi SC. 7 GHEORGHE FLOREA STR. CORNISEI, nr.
DIRIGINTE CALARASI 44,Bl.C28,,sc.1,ap.6,et.1
0242 316621 CALARASI
0242 322536
O726309936
2 BOGDE CONSILIER Călăraşi SC.6 POMPEI Str. Cornisei nr.4 Bl. B
MARCELA EDUCATIV SAMARIAN 11,SC.1 Ap.20
Profesor 0242 316622 Calarasi
0727801445
3 SOARE educatoare Călăraşi GRADINITA cu program 0722800900,
DANIELA prelungit NR. 1 Calarasi, 0242-333864
0242-331768

TUDOR educatoare Călăraşi GRADINITA SCOALA NR.1 FUNDULEA


LUMINITA CRANGU 242 642393
4
FUNDULEA

5 MARCUS ALINA educatoare Călăraşi GRADINITA ROSETI O721379545


6 POSTOLE profesoara Călăraşi SC. FRUMUSANI Com.Frumusani
LILIANA 0242 516002 0242 516009
0746121583

7 ANGHEL profesoara Călăraşi GRUPUL SCOLAR B-dul 1 Decembrie 1918, nr.


RALUCA N.BALCESCU 90, Bl.M2,sc. B,et.3Ap.33
OLTENITA Oltenita, 0724580576,
0242 515792 raluanghel@yahoo.com

8 NICULI[Ă PAUL CONSILIER Călăraşi GRUP ŞCOLAR ARTE ŞI B-dul 1 Decembrie nr. 80, Bl.
ROBERT EDUCATIV MESERII T 7, sc. D, et. 3, ap. 10
OLTENITA Oltenita, tel.0242-512425,
0242 515792 0724-081646,
niculitapaul@yahoo.com
9 BADEA ANA CONSILIER Călăraşi SC. MIRCEA NEDELCIU Str.Victor Babes 1, Bl.12, Sc.
MARCELA EDUCATIV FUNDULEA C Ap.9, 0723171913,
profesoara 0242 642393 0242642041,
elena_liliana1@yahoo.com;
elena-liliana1@yahoo.com;

Stagiul al VI-lea, Năvodari, 25 - 27 iunie 2004

1. Tudor Sidonia Profesoară – Călăraşi Gr. Şc. Dragalina 0242-316194; 0723-719096


ingineră
2. Vlăsceanu Elena Profesoară, Călăraşi Şcoala Dragalina 0242-304931 int. 145, 0242-
directoare 323687
3. Cioranu Roxana Profesoară Călăraşi Şcoala Şoldanu 0242-528967 sau 0721-286834
4. Huţanu Daniel Profesor, Călăraşi Şcoala Budeşti 0242-528850 sau 0722-591141
director
5. Pomineată Învăţătoare Călăraşi Şcoala Stancea (Clinciu) 0242- 521362, 0726-067419
Mihaela
6. Iuraşcu Elena Învăţătoare Călăraşi Şc. nr. 6 Călăraşi 0242-316622, 0242-328.809
7. Stanciu Vasilica Învăţătoare Călăraşi Şc. Dragalina 0242-304931, int. 145, 0243-
220367
8. Marin Gina Educatoare Călăraşi Şc. nr. 3 Chirnogi 0242-511324, 0721-836209
9. Dumitraşcu Educatoare Călăraşi Şc. Curcani Tel. / fax 0242-526717, 0724-
Florina 572983
Judeţul CARAŞ-SEVERIN
CURS V (Sânmartin, 13 – 15 iulie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Vrabete Maria directoare Caraş-Sev. Sc. 3 Modova Noua, , str. 0255-540 961 şc.; ac. 0255-
Traian Vuia 540 462

2 Vrabete Iacob Prof. ed. Caraş-Sev. Sc. 3 Moldova Nouă, str. 0255-540 961 şc., 0727-839
tehnologică Traian Vuia 901, <scgen3@tvb.ro>:
3 Abagiu Marioara profesoară Caraş-Sev. Sc. 1 Resiţa 0255- 250 408

4 Hogea Claudia învăţătoare Caraş-Sev. Sc. 1 Resiţa, P-ţa 0255- 250 408, 0741- 629 460
Republicii, nr. 42

5 Doina Lupulovici învăţătoare Caraş-Sev. Sc. 1 Resiţa 0255- 250 408

6 Sasu Felicia directoare Caraş-Sev. Sc. 9 Resiţa, Aleea 0724-079690,


Mărghitaş, nr. 5 <fsasu@email.ro>;

7 Sasu Ilie profesor Caraş-Sev. Sc. 9 Resiţa, Aleea 0745/219024,


Mărghitaş, nr. 5 <ilie.sasu@email.ro>;<ilie_sas
u@yahoo.com>;

8 Boran Maria profesoară Caraş-Sev. Sc. Maciova 0740-206173, 0745-056636

Stagiul al IX-lea Sânmartin - Felix, 8-10 septembrie 2004


1. Popovici Nicolae Profesor, Caraş Şc. nr. 2 Caransebeş 0723-385.855
director adj. Severin
2. Apostu Anişoara Învăţătoare Caraş Şc. nr. 1 Caransebeş 0255-515.666
Severin
3. Daniel Tampa Învăţător Caraş Şc. nr. 1 Reşiţa 0722-162.075,
Severin dantimpa@yahoo.com
4. Manda Gheorghe Director, Caraş Şc. Dognecea 0255-527875;0255-527.865
învăţător Severin
5. Câlniceanu Marius Învăţător Caraş Şc. nr. 3 Bocşa 0740-817966
Severin
6. Băcilă Marius Învăţător Caraş Şc. Gen. Bozovici 0745-220.949,
Severin maribac@yahoo.com
7. Mitrache Adriana Educatoare Caraş Şc. nr. 3 Bocşa 0744-922.707
Severin
8. Deaconu Ana Educatoare, Caraş PP nr. 2, Moldova Nouă 0255-542100
metodistă Severin
9. Diviriceanu Angela Directoare Caraş Grăd. 3 Balta Sărată, 0255-515.752
Severin Caransebeş

Judeţul CLUJ
Curs VI (Sanmartin, 15-17 iulie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 HAGAU PROFESOR Cluj SC.BACIU 0742773931
GLIGOR
IOSIF

2 PETREUS PROFESOR Cluj SC.BACIU 0744339899


MARIA

3 CANDREA INVATATOARE Cluj SC.BACIU 0740-135802, 0264-260614


IULIANA (şc.), 0264- 432 954,
<ianacandrea@yahoo.com>;

4 SEULEAN INVATATOARE Cluj SC.IULIU DEAC 0264/368176


ANA MARIA CAMPIA TURZII 0745313791

5 PITEA ANA Cluj SC.IULIU DEAC 0723714603


PROFESOR CAMPIA TURZII

6 SOMESFALEA PSIHOLOG Cluj SC.POTAISSA TURDA 0264/314396


N SIMONA

7 OTEL INVATATOARE Cluj SC.POTAISSA TURDA 0744515876


CRISTINA

8 POPA VASILE INVATATOR Cluj SC.SPECIALA CENTRU 0264/418317


DE RESURSE 0740933610, CRDEII, str.
Bucureşti nr. 32, tel. 0264-432
431,
<pvbaisoara@yahoo.com> ;
9 PUSCAS PROFESOARA – Cluj SC.SPECIALA CENTRU 0743837567
LUMINITA psihopedagog DE RESURSE - CRDEII CRDEII, str. Bucureşti nr. 32,
tel. 0264-432 431, tel. 0743-
837 567,
<lie_irene@yahoo.com> ;

10. Rus Iuşan Profesoară Cluj Şc. Iuliu Deac, 0740-093790


Camelia Câmpia Turzii
11. Mureşan Maria Profesoară Cluj Şc. Iuliu Deac, 0741-087095
Câmpia Turzii

Stagiul al VI-lea, Năvodari, 25 - 27 iunie 2004


1. Pop Nicolae Profesor de Cluj Şc. Floreşti Gh. Sincai, com. 0264-265134
istorie, dir. Floresti
coord.
2. Coldea Emil Învăţător Cluj Şc. Floreşti 0264-457159
3. Lucaciu Gabriela Profesoară Cluj Şc. Av. Iancu, Turda 0264-317561, 0740-169.666
4. Moca Neviana Profesoară Cluj Şc. Av. Iancu, Turda 0264-312058, 0726-142288
5. Trif Radu Inginer Cluj Şc. Av. Iancu, Turda 0264-312058, 0726-196193
Nicolae
6. Abrudan Mircea profesor Cluj Scoala Bontida 0740-458370, 0264-262282
7. Rus Delia Educatoare Cluj Şcoala Bonţida 0264-262282, 0264-412783
(ac.)

Judeţul CONSTANŢA
CURS I (Năvodari, 3 - 5 iunie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Mihai Ioana Învăţătoare Constanţa Şc. Gen. Cuza Vodă 024810176; 0722-287695,
<sccuzav@isjcta.ro>

2 Abibula Şeila Învăţătoare Constanţa Şc.gen. Valu lui Traian 0241-231 458;
0727-385129;
<a_seila@yahoo.com>

3 Ivan Ana Învăţătoare Constanţa Şc.1 Mangalia, 752002 743907, 0726-213029

4 Neacşu Mariana Învăţătoare Constanţa Şc.1 Mangalia 0241 – 756285,


0723-383334
<crazyfox@k.ro>

5 Ogreanu Maria Profesor Constanţa Şc.gen.Valul lui Traian 0241-231017 ; 0723-091963


sc1vt @email.ro;sc1vt@yahoo
.com

6 Stanei Elena Educatoare Constanţa Gr. ON Nr. 1Valul lui 0241-231017;


Traian 0724-803295
<sc1vt@yahoo.com>

7 Emurla Leula Profesor Constanţa Şc.gen.Valul lui Traian 0241-231033, 0741-237628

8 Varsami Învăţătoare Constanţa Şc.gen.28 Constanţa, 0241-641013, 0724-001026<


Nicoleta 0241- 612103 str. Badea C\r’an nr. 3A, Bl.
TL5, sc. 5, ap. 47, 0341-
405847, <sc28@hotmail.com>

9 Filat Galina Învăţătoare Constanţa Şc.gen.28 Constanţa, 0723-140911, str. Palas nr. 6,
0241-216 103 Bl. A, sc. A, et. 3, ap. 61,
Constanţa, 0341-405847,
<sc28@hotmail.com>

Curs VIII (Costinesti, 23 – 25 august 2005)


Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Grădiniţa / Liceul Tel. / fax / e-mail, adresă
crt. prenumele didactică poştală

1 Durduc Maria Profesoară Constanţa Şc. nr. 3 Medgidia Str. Independenţei nr. 27, bl.
27, ap. 18, Medgidia
2 Savela Andreea Educatoare Constanţa Şc. nr. 1 Mangalia Str. George Enescu nr. 25

3 Popa Elena Profesoară Constanţa Şc. nr. 1 Mangalia Str. G. Vîrtejanu. 32, 0241 –
75 77 52
4 Matei Mihaela Profesoară Constanţa Şc. nr. 1 Mangalia Str. Matei Basarab nr. 54, tel.
0241- 75 75 45

Curs V (Năvodari, 23 – 25 iunie 2004)

9. Bobe Directoare Constanţa Şc. „Cella Serghi” 0726-447247


Cornelia Constanţa

10. Cantaragiu Profesoară Constanţa Şc. „Cella Serghi” 0742-807063


Rodica Constanţa

11. Anore Directoare Constanţa Şc. „N. Iorga”, Constanţa


Elena

12. Adam Învăţătoare Constanţa Şc. „N. Iorga”, Constanţa


Maria
Tomiţa

13. Moisiu Profesoară Constanţa Grup Şcolar „I. N. 0241-514989


Simona Roman”, 0241-580310
Constanţa

14. Odagiu Steliana Profesoară Constanţa - „– 0241-671935

15. Balint Mihaela Educatoare Constanţa Grăd. 3 Mangalia


Valentina

Stagiul al VI-lea, Năvodari, 25 - 27 iunie 2004

1. Drăgoi Adriana Educatoare Constanţa Grăd. 36 Constanţa”Stelutele 0241-619235, 0740-159589


marii”
2. Vintilă Reasilvia Educatoare Constanţa Grăd. Bilingva nr. 5 Constanţa 0241-661970, 0241-583600
3. Caciamdone învăţătoare Constanţa Şc. Nr. 25, Constanţa 0241-642 035
Maria
Judeţul Covasna
a. În anul 2005, nu a trimis cursanţi la formare
b. lista pentru 2004:
Stagiul al VIII-lea, Căciulata, 3 - 5 septembrie 2004
Nr. Numele şi Funcţia Judeul Şcoala / Tel./ Fax /
Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresă poştală
1. Kovacs Învăţătoare Covasna Şc. “Romulus Cioflec” Araci, nr. 65, tel.0267/330334
Erzsebet Julia Araci
2. Kolcze Erika Institutoare Covasna Şc. Vâlcele Sf. Gheorghe, B-dul Grigore
Kinga Bălan, nr. 43, bl. 15, sc. N, ap.5,
cod. 520042;tel. 0741-
156861;kolczeerika@yahoo.co
m
3. Gajdo Tunde Educatoare Covasna Şc. “ Neri Szent Fulop” Sf. Gheorghe, B-dul Grigore
Sf. Gheorghe Bălan, nr.8, Bl. 27, B, ap. 17,
cod: 52.00.42;tel.0267-
323726;gajdotunde@yahoo.com
4. Sandor Anna Învăţătoare Covasna Şc. “ Neri Szent Fulop” Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldiş
Sf. Gheorghe nr. 13, bl. 23, ap. 58; 0267-352
910
5. Jako Agnes Învăţătoare Covasna Şc. “ Neri Szent Fulop” Sf. Gheorghe, str. Avântului nr.
Sf. Gheorghe 27, bl. 17, sc. B, ap. 8, 0267-
352910;jakoagi@yahoo.com
6. Babos Margit Învăţătoare Covasna Şc. “Romulus Cioflec” Sf. Gheorghe, str. Varodi Jozsef
Araci nr. 72 A, Bl. 1, C, ap. 17, cod:
520005, tel.0741-321701
7. Trandafir Învăţătoare Covasna Şc. Gen. Vâlcele Sf. Gheorghe, str. Fabricii nr. 7,
Daniela ap. 18, cod: 520031, tel. 0722-
372901;dyanatrandafir@yahoo.c
om
8. Torok Erika Învăţătoare Covasna Şc. “ Neri Szent Fulop” Sf. Gheorghe, str. Romulus
Sf. Gheorghe Cioflec nr. 4, Bl. 6, sc. A, ap. 13,
cod:520038;tel. 0745-146579
9. Necşulescu Eva Învăţătoare Covasna Şc. “ Neri Szent Fulop” Sf. Gheorghe, str. Castanilor nr.
Sf. Gheorghe 17, Bl. 10 D, ap. 2, cod: 520004;
tel.0267-317107
10. Necşulescu Professor Covasna Şc. “ Neri Szent Fulop” Sf. Gheorghe, str. Castanilor, nr. 17,
Octavian Sf. Gheorghe Bl. 10 D, ap. 2, tel. 0267-317.107; cod:
520.004; tavi.69 @freemail.hu

Judeţul DÂMBOVIŢA
CURS II (Năvodari – 10 - 12 iunie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 PREOTEASA Profesor Dâmboviţa Şc. Grozăveşti Corbii Mari
VICTORIA Com. Corbii Mari, sat 0245/716143 ac.
LUMINIŢA 0723/194053;
Corbii Mari, cod> 137.135
şc. 0245- 716 129,
<luminitapreo@yahoo.com>;

2 SĂRĂROIU Profesor Dâmboviţa Şc. Grozăveşti, comuna Com. Corbii Mari


ELENA IRINA 0245/716076 ac.
Corbii Mari,
0722/950540, şc. 0245- 716
sat Corbii Mari, cod : 129
137.135

3 NISTOR MARIA Prof. Dâmboviţa Şc. Dărmăneşti Comuna Dărmăneşti ,şc.


AURELIANA 0245- 661329

4 PENCIU SANDA prof. Dâmboviţa Şc. Dărmăneşti Comuna Dărmăneşti


Com.Dărmăneşti şc. 0245- 661329
ac. 0245/660845
0744-345 579

5 LOVIŞTEANU prof.religie Dâmboviţa Şc. Româneşti, comuna Româneşti


TOMA Com. Potlogi
Potlogi
CRISTIAN 0727/713712,
şc. 0245- 722 411

6 SILLO Prof. Dâmboviţa Şc. Nr.1 Moreni, str. Unirii 0245-667 327 şc.;
GEORGETA Str.Ana Ipătescu Nr. 12
nr. 4, Moreni
Bloc 4, sc.B, ap. 13
0245/666942 ? ;

<sillogeorgeta@yahoo.ca> ;
<sillogeorgeta @yahoo.com >.
7 STOICA Educ. Dâmboviţa Grăd. Ungureni com. Persoana de contact
GHEORGHIŢA Director şcoală
Dragomireşti
Căprăroiu Angelica
0721/400857
str. B. Georgescu Bl. S 213
(S 2 B?), sc. A,. ap. 11,
Târgovişte
8 CĂPRĂROIU Prof. Dâmboviţa Şc. Ungureni Sat Ungureni
ANGELICA Com. Dragomireşti Com. Dragomireşti
0721/400857, str. Cernăuţi, bl.
C 5, sc. D, ap. 13, Târgovişte

9 POPA MIHAELA Prof. Dâmboviţa Şc. Vulcana Pandele Loc. Vulcana Pandele, str.
Posta nr. 9, jud. Dâmboviţa,
tel. 0245- 230 303,
<matemihaela@yahoo.com
>;

Stagiul al II- lea, Bucureşti, 16 - 18 aprilie 2004

Gherghescu Şc. nr. 11 Târgovişte, str. 0245-217345 (acasă) şi 0245-


1. Învăţător Dâmboviţa
Laurenţiu Moldovei nr. 3 631047 (şcoală)
Profesoară 0245-216623 (acasă), 0245-
Şc. nr. 12, Târgovişte, str. G-
2. Sperloiu Ioana de chimie, Dâmboviţa 612663 (şcoală), 0245-21739?
ral I.E. Florescu
directoare 5 (acasă)
Profesoară
Şc. Grozăveşti nr. 1, Comuna 0245-716353 (acasă), 0723-
3. Rădoi Florica de biologie, Dâmboviţa
Corbii Mari 274071
directoare
Şc. Grozăveşti nr. 1, Comuna
4. Rădoi Aurel Profesor Dâmboviţa 0245-716353 (acasă)
Corbii Mari
Profesor, Şc. nr. 9 Târgovişte, str. Vasile 0245-631524 (şcoală), 0245-
5. Vlădău Corneliu Dâmboviţa
director Blendea nr. 10 611 492 (acasă), 0744-872349
Profesor, Şc. Moroieni, sat Glod, str. 0245-772072 (acasă), 0245-
6. Avram Cobianu Dâmboviţa
director Principală 772341 (şcoală)
Profesoară 0245-219375 (acasă), 0245-
Şc. nr. 3, Târgovişte, Calea
7. Roşca Georgeta matematică Dâmboviţa 634117(şcoală);roscageorgeta2
Bucureşti nr. 28
directoare 004@yahoo.com
0245-265357 (acasă), 0245-
8. Rotaru Aurica Profesoară Dâmboviţa Liceul Băleni, com. Băleni
265012 (liceu)

Judeţul Dolj
Curs VIII (Costinesti, 23 – 25 august 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 Banghianov Învăţătoare Dolj Sc. 25 Craiova, Prel, 0251 542514;


Viorica
j Bechet, 3A 0720 047672; Craiova, str.
Rovine, Bl. A 35, sc. 1, ap. 9
<viorica2007@yahoo.com> ;

2 Cojocareanu Ionela Profesoară de Dol Sc. 1-8 Horezu-Poenari 0315 408004;


Silvia
istorie 0726 286021;Craiova, Bd.
Dacia, Bl. K1, ap. 16
<cozmin_0280@yahoo.com>

3 Stanisor Mihaela Institutor Dolj Sc. 36 Craiova 0251 545841;


Valentina 0720 048666; Craiova, str.
Mihail Străjan, bl. 10, ap. 3

Stagiul al VII-lea, Căciulata, 1- 3 septembrie 2004


Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Gădiniţa / Liceul Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică e-mail, adesă poştală

1. Sârbu Gabriela Profesoară Dolj Şc. nr. 26 Craiova Craiova, str. Şoimului nr. 19
2. Vlăduţ Mirela Profesoară Dolj Şc. nr. 26 Craiova Craiova, str. Calea< Bucureşti nr.
Mădălina 114, Bl. U6b, ap. 32, et. 7, sc.1
3. Sârbu Carmen – Profesoară Dolj Şc. nr. 26 Craiova Craiova, str. Şoimului nr. 19
Elena
4. Iordache Dorina Institutoare Dolj Şc. nr. 13 Craiova Craiova, str. Mihail Cerchez, Bl.
Mihaela G3, sc. 1, ap. 86,
et.5;iordache78doris@yahoo.com
5. Dumitrescu Institutoare Dolj Şc. nr. 13 Craiova Craiova, str. Dimitrie Gerota nr. 2,
Mădălina bl. A 9a, sc. 1, ap. 7, et. 1:
Georgeta dumistish13@yahoo.com
6. Otovescu Institutoare Dolj Şc. nr. 13 Craiova Craiova, str. Paşcani, nr. 26, Bl.
Magdalena A1, ap.5
7. Gojgar Veronica Profesoară Dolj Şc. nr. 13 Craiova Craiova, str. Eustaţiu Stoenescu,
Elena Bl. G1, sc. 1, ap. 50
8. Dragomir Profesoară Dolj Liceul “A. Saligny” Craiova, str. Ştefan cel Mare nr. 5,
Georgeta Craiova dragomir.geo@yahoo.com; Bl. 5,
sc. B, et. 1, ap. 13
Judeţul GALAŢI
Curs VII (Costinesti, 21- 23 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 Artenie Viorica Profesor ing. Galaţi Colegiul Tehnic Traian 0236-435 651, 0747-080 116,
Vuia str. Regiment 11 Siret, nr. 35,
bl. C 23, ap. 58, Galaţi

2 Donici Natalia Profesoară, ist. Galaţi Şc.gimn. nr. 8 Ovid 0236-860205, 0723-044 454,
Caledoniu - Tecuci loc. Matca, jud. Galaţi

3 Danţiş Olimpia Învăţătoare Galaţi Şc. Gimn. 1 Brăhăşeşti 0236-869 220, 0720 34 33 16,
com. Ţepu, jud. Galaţi

4 Tcaciuc Luminiţa Profesoară, Galaţi Şc.gimn. nr. 15 Elena Cuza 0236- 466 476, 0236- 414 264,
mat. 0740-463 439, str.
Universităţii nr. 31, Galaţi
ac.: 0236-499 679,
<oana_nic_tc@yahoo.com>;

5 Puiu Maria Directoare Galaţi Şc.gimn.1 Iveşti Com. Iveşti, jud. Galaţi, 0236-
866 560 (ac.), 0236-866 040
(şc.)

6 Ciocan Ionica Consilier Galaţi Şc.gimn.1 Iveşti 0236-811 397, str. Aleea
educativ Teilor, bl. C 5, sc. 1, ap. 2,
Tecuci
7 Golea Marinela profesoară Galaţi Şc.gimn. Bucuiumeni 0236-810 299, 0727-375044,
str. Gh. Petraşcu 50, Bl. 13, ap.
36, Tecuci,
<goleamihaita@yahoo.com>;

8 Şerban Rodica Învăţătoare Galaţi Şc.gimn. 7 Tecuci 0746-950099, str. Focşa nr. 36,
Tecuci

9 Tomozei Alina Profesoară lb. Galaţi Şc.gimn. 7 “N. Bălcescu” 0236-816 739, 0746-098550,
Izabela română Tecuci str. Gh. Petraşcu nr. 23, bl. 01
B, sc. I, et. 2, ap. 6, Tecuci

GALATI
Stagiul al III-lea, Năvodari, 28 - 30 mai 2004
1. Neniţă Profesoară Galaţi Şcoala Gimnazială nr. 20, 0236-479417
Gheorghiţa Galaţi, str. Traian nr. 318

2. Pecheanu Profesoară Galaţi Şcoala Gimnazială nr. 15, Galaţi Galaţi, str. Al. Cernat nr. 190;
Lucica 0236-466476

3. Gheţău Profesor Galaţi Şcoala Gimnazială nr. 30, Galaţi Galaţi, str. V. Papilian nr. 7,
Gheorghe Micro 40, 0236-414417 (acasă),
fax /tel. 0236-479494 (şcoală)

4. Pascal Profesoară Galaţi Şcoala Gimnazială nr. 4”Ion Tecuci, str. Dragoş Vodă nr. 1,
Elisabeta Petrovici”, Tecuci 0236-819171 (acasă)

5. Cristea Profesoară Galaţi Şcoala Gimnazială nr. 18, Galaţi, str. Av. Vasile Craiu nr. 2,
Maria Galaţi Micro 4;tel./fax: 0236-
328208;sc18@roknet.ro

6. Ivanovici Învăţătoare Galaţi Şcoala Gimnazială Frumuşiţa 0236-344571 (şcoală), 0236-


Gina 321016 (acasă:
Com. Frumuşiţa, jud. Galaţi)

7. Rîndunică Profesoară Galaţi Grup Şcolar Agricol Tecuci 0236-815812 (acasă: Tecuci,
Iuliana Aleea Teilor nr. 2, Bl. C1, ap.
13)
8. Mazilu Ingineră, Galaţi Colegiul Tehnic “Traian Vuia”, Galaţi, str. Anghel Saligny nr.
Lidia profesoară Galaţi 11, 0236-316748 şi fax: 0236-
316862

9. Gheţău Profesoară Galaţi Grup Şcolar „Elena Doamna”, Tel. /fax 0236-465551 (liceu),
Camelia Galaţi, str. Domnească nr. 169. 0236-414417 (acasă), 0745-
520303;cghetau2001@yahoo.co
m; adresĂ. Galaţi, str. Ion
Creangă nr. 15, Bloc Loco 21
ap. 34

Judeţul GIURGIU
b. În anul 2005, nu a trimis cursanţi la formare
b. lista pentru 2004
Stagiul I –Bucureşti, 12 – 14 martie 2004

1. Învăţătoare Giurgiu Şc. Gen. nr. 6 Giurgiu Giurgiu, str. 1 Dec. 1918, Bl. C 10, a
Lobda Florica tel. 0246-223610
2. Coporan Elena Învăţătoare Giurgiu Şc. Gen. nr. 6 Giurgiu Giurgiu, str. Tineretului, Bl. L5, sc. B
39, tel. 0246-224403
3. Ciocoiu Rodica Educatoare Giurgiu Grăd. cu progr. Prelungit Giurgiu, str. 23 August, nr. 59, tel. 02
nr. 5, Giurgiu 211144
4. Cherana Educatoare Giurgiu Grăd. Nr. 9 Giurgiu Giurgiu, str. 1 Dec. 1918, Bl. 17, ap.
Genoveva tel.:0246-223805 (ac.) sau 226516 (G
5. Cezar Elena Educatoare Giurgiu Grăd. cu progr. Prelungit Giurgiu, str. 23 August, nr. 59, tel. 02
nr. 5, Giurgiu 211144;cezar-elena@k.ro
6. Jianu Mariana Profesoară Giurgiu Şc. Gen. nr. 1 Bolintin Bolintin Vale, str. Republicii, tel. 024
Vale 270834
7. Şerban Mihail Profesor Giurgiu Şc. Gen. nr. 1 Bolintin Bucureşti, str. Pădurarilor nr. 6, sect.
Adrian Vale 021 – 76 93 425
8. Cocioran Profesoară Giurgiu Şc. Gen. nr. 3, Giurgiu Giurgiu, B-dul CFR, bl. 35/335, sc. A
Veronica Alice 3, tel. 0723-61539
9. Eftimiu Mihaela Profesoară Giurgiu Şc. Gen. nr. 3, Giurgiu Giurgiu, Şos. Alexandriei, bl. A8, ap.
Veronica Tel. 0246-214 149

Judeţul GORJ
CURS II (Năvodari – 10 - 12 iunie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 GURAN ELENA FIZ/CHI Gorj SC. GEN. CEAURU 0253- 210 973 Şc. gen.
DIRECTOR
Ceauru, com. Băleşti
2 SCHINTEE INV Gorj SC. GEN. BALESTI 0253- 210 973 Şc. gen.
GEORGIANA
Ceauru, com. Băleşti

3 PAUNA MARIAN EDF/DIRECT Gorj SC. GEN BUDIENI 0726- 176593, str. Al. Cuza,
OR
Tg. Jiu, bl. 1, sc. 4, ap. 76

4 MIHAI NATALIA INV. Gorj SC. GEN. NR. 2 TG-JIU 0253- 214 867, Şc. gen.
Ecaterina Teodoroiu, str. E.
Teodoroiu, Gorj

5 MEETESCU INV. Gorj SC. GEN. TANTARENI 0253- 473 317, şc. gen.
IULIA
Ţânţăreni, jud. Gorj

6 VOICULESCU FIZ Gorj SC. GEN. 1 ALBENI 0253-224 741, Şc. gen. nr. 1
SIMONA
Albeni, com. Albeni; 0253-
274 520

7 CHESNOIU MUZ/DIREC Gorj LICEUL ARTA TG-JIU 0253-212 684, fax : 0253- 213
DOINA TOR
153 – tel. ; Lic. De Muzică şi
Arte Plastice « C-tin
Brăiloiu », Tg. Jiu, str. Griviţei
nr. 34

8 IANCU SIMONA INV. Gorj LIC. ARTA 0253-212 684, fax : 0253- 213
153 – tel. ; Lic. De Muzică şi
Arte Plastice « C-tin
Brăiloiu », Tg. Jiu, str. Griviţei
nr. 34
9 FULGER PSIHOLOGIE Gorj SCOALA SPECIALA, Tg. 0253-244 086 ac. ;
CARMEN Jiu
0253-226289 şc.
0743-855123, acasă : Tg. Jiu,
str. Păcii, bl. 9 ?, ap. 28 ;
şcoala : B-dul Ec. Teodoroiu
nr. 365 bis, Tg. Jiu

Stagiul al IX-lea Sânmartin - Felix, 8-10 septembrie 2004


1. Cornoiu Mariana Învăţătoare Gorj Şc. Gen. nr. 5 Tg. Jiu 0253-220.065
2. Voicu Teodor Director, Gorj Şc. Gen. Albeni 0253-274455
profesor
3. Mirea Cristina Învăţătoare Gorj Şc. Gen. Tg. Cărbuneşti 0253-212133 sau 0745-
400.328
3. Medregan Rodica Învăţătoare Gorj Şc. Gen. nr. 1 Bengeşti 0253-273.775
5. Vasiloiu Gheorghe Profesor, Gorj Liceul de Muzică şi Arte 0253-215969;0723-159166
director Tg. Jiu sau 0253-213.153
6. Băloi Ion Director, Gorj Şc. Gen. nr. 5 Tg. Jiu 0253-216193 sau 0721-808578
profesor
7. Cristea Adriana Învăţător Gorj Şc. Gen. Tg. Cărbuneşti 0724-369671

Judeţul HARGHITA
Curs VI (Sanmartin, 15-17 iulie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Szakács Amália profesor Harghita Eliseni 0266-221078

2 Koncz Juliánna profesor Harghita Goagiu 0266-220045

3 Vass Jánosi profesor Harghita Şc. gen. “Dr. Boga 0726325118 <sobri
Beata-Edit Acajos”, Cozmeni @personal.ro>;<
janossyb@yahoo.com>;

4 Ilyés Etelka profesor Harghita Gheorgheni 0266-364036, Cartier


Bucin, bl. 23, sc. A, ap. 12,
loc. Gheorgheni, cod: 53 55
00; <koskaroly@knet.ro>;

5 Csuszner Jolán profesor Harghita Gheorgheni 0744391369, str. Şoimilor


nr. 8A, loc. Gheorgheni,
cod: 53 55 00;
<koskaroly@knet.ro>;

6 Sandor Istvan învăţător Harghita Feliceni 0266-218079

7 Birtalan Árpád profesor Harghita Atid 0266-226272, str. Morii nr.


204 <birtalanaeted
@freemail.hu>;

8 András Ignác profesor Harghita Plăieşii de Jos 0266-333002

9 Korodi Edit învăţător Harghita Tuşnad Sat 0266-334153


Mária

10 Péterfi Attila profesor Harghita Secuieni 0745217182


< perfia@personal.ro>;

Stagiul al X-lea, Sânmartin - Felix, 10 - 12 septembrie 2004


Nr. Numele Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresă poştală
1. Şipos Mariana Învăţătoare Harghita Şc. Gen. nr. 5 Topliţa 0266-342647(Şc. coord.
Nr. 8)
0742-299584
0740-049406
2. Ioncica Camelia Învăţătoare Harghita Şc. Gen. nr. 4 Topliţa 0266-431902
0745-196805
3. Cseresnyes Director Harghita Şc. Gen. Praid 0266-240013,
Attila csa53@sigmasoft.ro
4. Zajba Iren Director Harghita Şc. Gen. nr. 2 Miercurea 0266-313879
Ciuc 0744-126987,
zaibairenke@mailnet
extra.ro
5. Sebestyen Klara Învăţătoare Harghita Şc. “Tompa Laszlo” 0266-218246
Odorheiul Secuiesc 0744-143992,
sebykangi2004@yah
oo.com
6. Veres Margit Învăţătoare Harghita Şc. Gen. “Pecsi Simon” 0266-221013
Eliseni 0266-221117
7. Takacs Profesor Harghita Şc. Gen. Goagiu 0266-220065
Annabella 0266-244052
8. Nagy Zoltan Director Harghita Sc. Gen. Atid 0266-220096
0266-226216,
nagycsalad@freemai
l.hu
9. Vizi Veronika Profesor Harghita Sc. Gen. Plăieşii de Jos 0266-330019

Judeţul HUNEDOARA
Curs VI (Sanmartin, 15-17 iulie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Scorobete Felicia Profesoară Hunedoara Sc. Generală Sibişel Silvaşu de Jos, nr. 101, tel.
0254/770994

2 Cocrean Elena Educatoare Hunedoara Sc. Generală Sibişel Beriu, Nr. 61, Tel.
0254/246136

3 Trifa Maria Invăţătoare Hunedoara Sc. Generală Hărău Deva, bd. N. Bălcescu, bl. B,
sc. A, apt. 7, tel. 0744470272

4 Nicula Sorina Invăţătoare Hunedoara Sc. Generală Hărău Deva, str. D. Zamfirescu,
bl. ?, ap. 56, tel. 0254- 227 881

5 Păcurar Mircea Învăţător Hunedoara Sc. Primară Săuleşti Deva, str. M. Eminescu, bl. C1
sc. C. apt. 30

6. Cocrean Adrian profesor Hunedoara Şc. Hăran 0254-246136, <acocrean


@yahoo.fr >;
7 Stănilă Mariana Invăţătoare Hunedoara Şcoala Primară Valea Satul Valea Lupului, nr. 20,
Lupului com. Baru, tel. 0254779914

8 Popa Claudia- Invăţătoare Hunedoara Şcoala Primară Valea Satul Valea Lupului, Nr. 3,
com Baru, tel. 0254779907
Nadia Lupului
Stagiul al X-lea, Sânmartin - Felix, 10 – 12 septembrie 2004

1. Goian Aurica Învăţătoare Hunedoara Şc. Gen. nr. 11 Hunedoara 0254-713922


2. Matei Elena Educatoare Hunedoara Grăd. Nr. 6 Hunedoara 0254-713555
3. Rotar Iasmina Director Hunedoara Şc. nr. 12 Hunedoara 0254-710172
4. Pall Georgiana Profesor Hunedoara Şc. nr. 12 Hunedoara 0254-710172
5. Scutasu Învăţătoare Hunedoara Şc. nr. 5 Hunedoara 0254-712773
Nicoleta 0254-740862
6. Ghisdăvescu Învăţătoare Hunedoara Şc. nr. 7 Petroşani 0721-906256
Anicuţa 0254-451316,
scoala7petrosani@ya
hoo.com
7. Nicola Sandina Director Hunedoara Şc. nr. 7 Petroşani 0254-541316
educativ 0254-451316,
scoala7petrosani@ya
hoo.com
8. Besleaga Director adj. Hunedoara Şc. “O. Goga” Deva 0254-216672,
Camelia Larisa cami.besleaga@xnet.
ro
9. Bota Alina Profesoară Hunedoara Şc. “Eminescu – Petofi” – 0254-223240
Deva

Judeţul IAŞI
Curs IX (Costinesti, 25 –27 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 Todiraş Margareta Educatoare Iaşi Grădiniţa nr. 2 Hârlău, Str. N. Iorga, nr. 39, Hârlău;
0232 722489 0232-722 132

2 Ştefan Elena profesoară Iaşi Şc. Moţca, 0232-715 815 Com. Moţca, tel. 0232-
715802;
<elefteria@mail.dntis.ro>;
3 Olaru Constanţa Educatoare Iaşi Şcoala Grajduri, tel. 0232- Sat. Lunca Cetăţuii, com.
228322 Ciurea, bl. 78B, sc. B, et.1,
ap.5, tel.0740-586893;
0232 296334;
<olarugeorgeana@yahoo.com
>;

4 Gavril Eugenia Înstitutoare Iaşi Şc. Ştefan Bârsănescu Iaşi, Bd. Alex. Cel Bun nr. 58, bl. G
str. Zugravi, tel. 0232- 1-2, tr. II, et. 6, ap. 21, Iaşi;
244353 0740 680929,
<eugenia_gavril@yahoo.com>

5 Palaga Daniela profesoară Iaşi Şc. “Titu Maiorescu”, str. 0740-680 929, Iaşi, Şos.
Decebal nr. 10, tel. 0232- Nicolina 49, bl. 964, sc. B,
436598 et.8, ap. 28;
<palagadaniela@yahoo.com>;

Stagiul al V-lea, Năvodari, 23 - 25 iunie 2004


1. Ipate Elena Educatatoare Iaşi Grăd. Podu Iloaei 0232- 749130

2. Clipa Elena Educatatoare Iaşi Grăd. Podu Iloaei 0232-740431

3. Sbera Educatoare Iaşi Grăd. Zanea 0232-265459


Ştefania

4. Sbera Învăţător Iaşi Şc. Zanea 0232-265459


Mihai

5. Pînzaru Învăţătoare Iaşi Şc. Zanea 0741-462566, 0232-455808


Ana Maria

6. Grigoruţă Învăţătoare Iaşi Şc. Gh. Mârzescu, Iaşi, 0740-954073


Simina 0232-277189

7. Pricope Profesoară Iaşi Şc. Gh. Mârzescu, Iaşi, 0232-234058


Lia 0232-277189

8. Vană Profesoară Iaşi Lic. „I. Neculce”, Târgu


Sofica Frumos, 0232- 712035

9. Befu Delia Profesoară Iaşi Şc. „Petru Rareş”, 0740-348903


Hârlău, tel. – fax :0232-
720467
Judeţul IALOMIŢA
CURS I (Năvodari, 3 - 5 iunie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Ialomiţa Amara, str. Ştefan cel
Tudor Ana Învăţător Liceul de Artă Slobozia Mare,nr.28, tel. 0243-232526

2 Ialomiţa Urziceni, str. Traian, nr. 24A,


Şcoala cu clasele I-VIII tel. 0243-255714
Cocioc Aurelia Învăţător
nr.3 Urziceni

3 Ialomiţa Aleea Rondă, bl.43,sc.C, ap.8


Şcoala cu clasele I-VIII nr. tel.0243-234056; 0723-520177
Milea Alin Ciprian Psiholog
5 Slobozia

4 Com. Giurgeni, 0243-277 047;


Şcoala cu clasele I-IV nr.1 Şc. 0243-273 348
Ţigău Liubea Educator Ialomiţa
Ţăndărei

5 Ialomiţa Ţăndărei , str.Feteşti, nr.3, jud.


Ialomiţa, 0243- 273257;0726-
Grup şcolar Agricol 183 192;0243-273925;
Chiş Florida Rita Profesor
Ţăndărei <chisrita@yahoo.com>;

6 Slobozia, str. Matei Basarab,


bl.MB5, sc.A, ap.2, tel. 0722-
Ialomiţa Şcoala cu clasele I-VIII
Marcu Dana Învăţător 456266
Sineşti

7 Ialomiţa Com. Borăneşti, tel.0243-


Şcoala cu clasele I-VIII 318245, Şc. 0243- 318 159
Fera Viorel Profesor
Borăneşti

8 Ialomiţa Urziceni, str. Panduri, nr. 50,


bl.322, ap.18, sc.A, 0243-
Avrigeanu Şcoala cu clasele I-VIII 257015;
Învăţător
Ecaterina Brosteni <avrigeanu_ecaterina@yahoo.
com>;

9 Urziceni, str. Transilvaniei,


nr.4, bl. R1, sc.F, ap.5, tel.
Ialomiţa
Dincă Anca Şcoala cu clasele I-VIII 0243-256839; 0788- 491227
Învăţător
Luminiţa Manasia <LU59MI@yahoo.com>;

CURS IV (Năvodari, 21 - 23 iunie 2004)


1. Popa Profesoară Ialomiţa Şc. Broşteni, Urziceni, str. 0243-256086
Aurelia Eroilor nr. 18, bl. 100, et. I, ap.
4

2. Gheorghe Profesoară Ialomiţa Şc. Bărbuleşti, tel.0243-288805 0243-256580


Mariana

3. Ţecu Profesor Ialomiţa Şc. 6 Feteşti 0243-369132


Gheorghe

4. Dedu Profesoară Ialomiţa Învăţ. Şcoala 6 Feteşti 0243-362.389


Floarea

5. Dima Învăţătoare Ialomiţa Şc. Spec. Slobozia 0243-216096;0722-280349


Valentina

6. Butnaru Învăţătoare Ialomiţa Şc. 6 Slobozia 0243-212032


Georgeta

7. Băjan Educatoare Ialomiţa Grăd. Broşteni, 0243-269304 0243-251607


Maria

8. Ranteş Educatoare Ialomiţa Grăd. Bărbuleşti 0243-257472


Mihaela

9. Ghiţă Educatoare Ialomiţa Inspectorat şcolar Ialomiţa, 0243-210182 sau 0727-488354


Tudoriţa şi insp. 0243-236382, 0243-236303
rromi

Judeţul ILFOV
Curs VIII (Costinesti, 23 – 25 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 Ghiţă Daniela Institutoare Ilfov Şcoala Ciorogârla nr. 2, 0721-257 250 ; 021-456 33
Dârvari 08 ; <danyela ?
g2003@yahoo.com> ;
2 Bălcescu Graţiela Institutoare Ilfov Şcoala Ciorogârla nr. 2, 0722/431 931, 021/456 33 08
Şcoala Dârvari

3 Lepădatu Mariana Profesoară Ilfov Şc. nr. 3 Sinteşti - Vidra

4 Mirea Elena Institutoare Ilfov Şcoala 3 Vidra - Sinteşti 021-46808 67;


<scoalasintesti@yahoo.com>;

Stagiul I –Bucureşti, 12 – 14 martie 2004

1. Ştefan Cristian Profesor, director Ilfov Şc. Gen. nr. 1 Bucureşti, B-dul Camil ressu nr. 8, Bl. 1, sc. D
Ştefăneştii de 132, Sect. 3, tel. 0722-33831?5
Jos
2 Lebejoară Învăţătoare Ilfov Şc. Gen. nr. 1 Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov
Mornica Ştefăneştii de
Jos
3. Scorţa Maria Profesoară Ilfov Şc. Gen. nr. 1 Ştefăneştii de Jos, Şos. Ştefăneşti nr. 147,
Aurelia Ştefăneştii de tel. 0721816 336
Jos
4. Ilie Marin Învăţător Ilfov Şc. nr. 3 Sinteşti – Vidra, tel. 021- 4680875
Sinteşti – Vidra
5. Ilie Ioana Învăţătoare Ilfov Şc. nr. 3 Sinteşti – Vidra, tel. 021- 4680875
Sinteşti – Vidra
6. Olteanu Mia Învăţătoare Ilfov Şc. nr. 2, Com. Brăneşti, str. Oltului nr. 14, tel.
Piteasca, 0744-245622
Găneasa
7. Moroacă Ileana Învăţătoare Ilfov Şc. nr. 2 Jilava Jilava, str. Verii nr. 33, tel. 0724-229959
Cristina

Judeţul MARAMUREŞ
CURS IV (Sânmartin, 11 – 13 iulie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Sechel Dumitru Prof. ed. fizică Maramures Sc.5 Baia Mare A. Meşotă, nr. 2, ap. 12, tel.
0262- 278 618

2 Buda Daniela Profesoară de Maramures Sc.5 Baia Mare Bd. Traian, nr. 12, ap. 1, tel.
engleză 0262-224 605

3 Onea Nicoleta Profesoară de Maramures Sc.5 Baia Mare Bd. Republicii nr. 12, tel.
engleză 0262- 250 353
4 Santa Sanziana Invatatoare Maramures Sc. Valenii Lapusului – Rogoz nr. 82, tel. 0262- 387
Ponorata 251

5 Puscas Teodora Invatatoare Maramures Sc. Coltau 0745-3045 49

6 Petretchi Ioana Invatatoare Maramures Sc. Seini 0724-260 750

7 Sav Cornel Invatator Maramures Sc. Ţicău Ţicău, str. Ulmeni, nr. 72, tel.
0262-264637

8 Cot Cristina Invatatoare Maramures Sc. Finteusu Mic Bd. Republicii nr. 25, ap. 71,
Baia Mare, tel. =740- 130197

9 Voicu Florin Prof. l. Maramures Sc. Finteusu Mic Fersig, com. Satulung
franceza

Stagiul al III-lea, Năvodari, 28 - 30 mai 2004


1. Pop Profesor Maramureş Şcoala nr 5, Baia Mare Str. Păşunii 2A,Baia Mare,
Octavian 0745-
266690;detadesign@yahoo.com

2. Nemeş Profesoară Maramureş Şcoala nr 5, Baia Mare Baia Mare, str. G. Coşbuc nr. 7 /
Aurora 25, tel. 0262-217532

3. Centeri Învăţătoare Maramureş Şcoala nr 5, Baia Mare Baia Mare, str. Păşunii nr. 1 A,
Florentina tel. / fax.0262-278881,
centerif@yahoo.com; 0744-
82555
4. Costin Învăţătoare Maramureş Şcoala nr 5, Baia Mare Baia Mare, str. Gh. Bilaşcu 3/12,
Camelia tel. 0262-278881; 0726-273254;
costincamelia@yahoo.com

5. Turcitu Învăţătoare Maramureş Şcoala nr 5, Baia Mare Baia Mare, str. Păşunii 2A,
Angela 0262-278881
6. Glodan Învăţătoare Maramureş Şcoala Ponorâta Loc. Coroieni, Ponorâta; tel.:
Gabriela 0262-223022

7. Hosu Felicia Educatoare Maramureş Şcoala nr. 2, Şomcuta Mare 0262-280548

8. Micle Învăţătoare Maramureş Şcoala nr. 2, Şomcuta Mare 0262-280 388


Victoriţa

9. Bazga Profesoară, Maramureş Şcoala nr. 2, Şomcuta Mare 0262-280 684


Lucica directoare

Judeţul MEHEDINŢI
CURS II (Năvodari – 10 - 12 iunie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Gioarsa Anisoara Invatatoare Mehedinţi I-IV Almajel 0252/356572

2 Chisan Aurelia Invat. Mehedinţi I-VIII Devesel 0252- 353401

3 Paloş Daniela institutoare Mehedinţi I-VIII Vrata 0252 /393405, 0727 839 983

4 Codreanu Manuela Educat. Mehedinţi Izvoral - Plopi(I-IV) 0252/375051


Maria

5 Şerbănescu Instit Mehedinţi I – VIII Vrata 0252 /375051


Mihaela

6 Negoescu Maria Instit Mehedinţi I-VIII Patule 0252-392617


Alexandra

7 Popescu Instit. Mehedinţi I-VIII Brosteni 0252- 383 053,


Gheorghita 0252- 383120
Stagiul al VII-lea, Căciulata, 1- 3 septembrie 2004
1. Boiangiu Institutoare Mehedinţi Şc. Gârla Mare a.boiangiu@rom
Angela
2. Pârvuceanu Educatoare Mehedinţi Şc. Gârla Mare
Elena
3. Pristoleanu Învăţătoare Mehedinţi Şc. Jianna Veche Com Jiana, sat Jiana Mare
Iuliana Daniela
4. Răcănel Daniela Educatoare Mehedinţi Şc. Burila Mică Dr. Turnu Severin, str.. Dr. Babeş
Violeta nr. 73, bl. 1, sc. 1, ap. 10. Et. 3
5. Nadu Evghenia Învăţătoare Mehedinţi Şc. Vânjuleţ
6. Stoichiţoiu Educatoare Mehedinţi Şc. Recea Com. Recea, sat. Punghina
Adelina
Mihaela
7. Boştină Elena Profesoară Mehedinţi Loc. Strehaia, str. Mureş nr. 13
8. Bălteanu Viana Institutoare Mehedinţi Tamna,sat Valea Ursului.

Judeţul MUREŞ
Curs VI (Sanmartin, 15-17 iulie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Niculescu Mariana educator Mureş Grădiniţa Petelea 0265 344150

2 Culda Delia Învăţător Mureş Şcoala Gen Zagăr 0265 712450

3 Radu Chirita învăţător Mureş Şcoala Gen Viişoara 0265 712250

4 Nemes Gh. I învăţător Mureş Şcoala Gen Bagaciu 0265 –425 622

5 Moldovan Angelica Profesor Mureş Şcoala Specială Nr 1 0265 263934


psihopedagog

6 Nemeş Anişoara învăţător Mureş Şcoala Gen Bagaciu 0265 425622


7 Veres Emese Educator Mureş Şcoala Gen Batoş 0265 544849
<veresemese2005@yahoo.com
;>;

8 Alexa Georgeta Învăţător Mureş Şcoala Gen Tonciu 0265 512748

9 Roşca Viorica Învăţător Mureş Şcoala Gen Suplac 0265 456150

Stagiul al X-lea, Sânmartin - Felix, 10 - 12 septembrie 2004


1. Nicoară Rodica Educatoare Mureş Grăd. Sinpaul 0265-473690
2. Culi Elisabeta Director Mureş Sc. Gen. Nr. 2 Tg. Mures 0265-215758
speciala2@rdslink.ro
3. Campian Profesor Mureş Ginmaziul de Stat al. 0740-067764,
Codruta Ceuseanu coco@k.ro
4. Marasescu Director Mureş Sc. Gen. Nr. 3 Tirnaveni 0265-446559
Gheorghe str. 1 Iunie, nr. 11
T-veni, Mures
5. Rostas Catalin Director Mureş Sc. Gen. Petrilaca 0265-477314
0743-988190
6. Cotta Ibolyka Profesor Mureş Grup Scolar Petru Maior 0740-465348
Reghin
7. Dan Monica Profesor Mureş Sc. Gen. Nr. 4 Reghin 0265-512659,
dan _mona@k.ro
8. Lupescu Profesor Mureş Gr. Şc. Agricol Reghin 0265-512719
Alexandrina agricol.reghin@go.ro
0265-524243

9. Gligor Adela Profesor Mureş Colegiul Economic Tg. 0265-311302


Mureş str. Calimanului, nr.1
Tg. Mures, Mures

Judeţul NEAMŢ
Curs III (Năvodari, 15-17 iunie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Sava Maria învăţătoare Neamţ Crăcăoani 0233 246105
Com. Cracaoani
2 Homorozan Elena profesor Neamţ Crăcăoani 246012
com. Cracaoani
3 Buta Tatiana Învăţătoare Neamţ Izvoare – Bahna 0233 760386
4 Popescu Constantin Profesor Neamţ Izvoare - Bahna 0233 760322
5 Petrovan Rodica Profesor Neamţ Şc.cl. 1-8 nr. 2 Roman 0233 741729
Roman, str. N. Titulescu, bl.8,
sc. B, et. IV, ap. 43
Cod 611002
6 Dascalita Maria Învăţătoare Neamţ Şc.cl. 1-8 nr. 2 Roman 0233 744149
Roman, str. Rahovei, B5, ap.
79
7 Moisei Lucica învăţătoare Neamţ Şc.cl. 1-8 nr. 7 Roman 0233 740 992
Roman, str. Libertatii, Bl.
14/96, cod 611033
8 Mihai Delia profesor Neamţ Şc.cl. 1-8 nr. 7 Roman 0723 154712, str. M.
Eminescu, bl. B13, ap. 34,
Rm. Valcea
delia_mihai75@yahoo.com

Stagiul al V-lea, Năvodari, 23 - 25 iunie 2004


1. Găină Profesoară Neamţ Şc. 2 Roman
Judit

2. Cerari Învăţătoare Neamţ Şc. 2 Roman


Viorica

3. Craiu Educatoare Neamţ Şc. 2 Roman


Maria

4. Popa Profesoară Neamţ Şc. 7 Roman


Ecaterina

5. Stoica Învăţătoare Neamţ Şc. 7 Roman


Gabriela

6. Cenuşă Ana Educatoare Neamţ Şc. 7 Roman

7. Pătrăşcanu Învăţătoare Neamţ Grup şcolar 9 Piatra


Pompilia Neamţ

8. Anghel Învăţătoare Neamţ Grup şcolar 9 Piatra 0233-623 179


Melania Neamţ
9. Aungurenci Profesoară Neamţ Şc. Gen. Văleni, Boţeşti
Vasilica

Judeţul OLT
Curs VIII (Costinesti, 23 – 25 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 Neacşiu Doina educatoare Olt Şc. Mîineşti, Balş 0249-453560; Mîineşti, Balş,
jud. Olt

2 Stănculescu Janina învăţătoare Olt Şc. 1 Balş 0249 / 45 13 47 (şcoală),


0742-954 071, str. N.
Bălcescu, bl. 26, sc. 1, ap. 12,
et. IV

3 Jurebie Mariana învăţătoare Olt Şc. 1 Balş 0249- 451 347 (şc.), 0740-
091595, str. N. Bălcescu bl.
L3, sc. 3, ap. 11, Balş

4 Chera Simona institutor Olt Şc. 6 Caracal 0722- 862836,


<sim.k@home.ro>; str. Aleea
Dragoş Vodă nr. 1, bl. B6, sc.
E, ap. 5, Caracal

5 Ruţă Mihaela învăţătoare Olt Şc. 6 Caracal 0746-134 140, str. Piaţa
Victoriei, nr. 13, bl. 32, sc. 1,
ap. 1, Caracal

6 Tudor Emil Profesor Olt Şc. 6 Caracal 0744-805 309, str. Panduri, nr.
istorie 4, Caracal
7 Epuraş Elena Profesoar[ de Olt Şc. 1 Iancu Jianu 0742/128975< com. Iancu
francey[ Jianu

8 Florea Elena institutoare Olt Şc. 1 Iancu Jianu 0744/ 66 17 53, com. Iancu
Jianu

9 Corbeanu Costel profesor Olt Şc. 1 Iancu Jianu 0249/456 171; 0742/162092;
<costel562002@yahoo.com>;

Stagiul al VII-lea, Căciulata, 1- 3 septembrie 2004


1. Nuţă Oana Învăţătoare Olt Şc. nr. 1 Slatina Slatina, str. Cuza Vodă, bl. 30, sc.
C, ap.3
2. Simoiu Daniela Institutor Olt Şc. Petculeşti – Grădinari Loc. Grădinari nr. 33; tel. 049 /
472340 sau 0740-593734
3. Stan Natalia Educatoare Olt Şc. nr. 6 Caracal Loc. Caracal, str. Carpaţi, nr. 84
Tatiana
4. Marinescu Învăţătoare Olt Liceul Teoretic Potcoava Potcoava, Bl. 3, sc. B, ap. 10, et.2,
Ionela Amalia tel. 0740-159.286
5. Olaru Floarea Profesoară Olt Com. Iancu Jianu,
0249/404999/158
6. Dulea Nicoleta Educatoare Olt Şc. nr. 6 Caracal Caracal, str. Aleea Plopilor nr. 5,
Alisa Bl. A 3, ap. 3,.sc. 1, et.1
Judeţul PRAHOVA
Curs III (Năvodari, 15-17 iunie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Mincu Viorica Director Prahova Sc.gen Valea Calugareasca 0244/529171 ac.
Str.Eforiei nr.46 a 0722796291
0244-236 880 (ac.)
<mincuvf@yahoo.com>

2 Dinita Daniela Invatator Prahova Sc.Nicovani 0244/546768ac –


0745 705387
0244 – 235 546 şc., ( str.
Nicovani, Valea
Calugareasca), adresă acasă:
Ploieşti, str. Caşin nr. 1, bl. 16
C, sc. A, et. 03, ap. 12
3 Mincu Florea Director Prahova Sc.cu cls.I-VIII 0244/529171 ac., 0722- 700
Bratasanca 845, 0244- 389 390 –şc,
<mincuvf@yahoo.com>

4 Dobre Constanta Invatator Prahova Sc.cu cls.I-VIII 0244/557517


Nr.13 Ploiesti Ploiesti, str. Marasesti, nr. 277,
Str.D.Bolintineanu nr.32 bl. 25, ap. 30
5 Vintila Nina Educatoare Prahova Gradinita nr.7
Ploiesti ?
Str.D.Bolintineanu nr.32
6 Mihai Constantin Director Prahova S.Darvari Tel. fax şc. 0244- 236 132
0244/235436
0722 47 88 05
7 Mihai Maria Profesor Prahova S.Darvari 0244/235436

8 Gusa Camelia Director Prahova Sc.Ciupelnita, com. 0244/571218,


Dumbrava, tel. 0244-472 0743981688,
046 Ploiesti, str. Cosmesti, nr. 7
<aandreea_eu@yahoo.com>

9 Stefan Constanta Educatoare Prahova Gradinita nr.2 0244 387128 (ac.)


Ditesti 0244 386593 (sc)
Filipestii de Padure – Ditesti,
str. Seceni, nr. 538

Stagiul al II- lea, Bucureşti, 16 - 18 aprilie 2004

Popa – Lupu Şc. nr. 29 Ploieşti, str. Aleea 0244-556602 (şcoală), 0244-
1. Învăţătoare Prahova
Maria Godeanu nr. 4 543725 (acasă)
Şc. nr. 19 Ploieşti, B-dul 0244-571962 (şcoală), 0244-
2. Diniţă Gheorghe Învăţător Prahova
Petrolului nr. 7 546768
Şc. nr. 19 Ploieşti, B-dul 0244-571962 (şcoală), 0244-
3. Gîrlicel Irina Învăţătoare Prahova
Petrolului nr. 7 571962 (acasă), 0722-767434
Şc. nr. 19 Ploieşti, B-dul 0244-571962 (şcoală), 0244-
4. Pîrvuleţ Laura Institutoare Prahova
Petrolului nr. 7 571962 (acasă), 0722-613730
Domnescu Şc. cu cls. I-IV Plaiu Câmpiei, 0244-397082 (şcoală), 0244-
5. Învăţătoare Prahova
Mariana com. Şotrile 371666 (acasă)
Profesoară, 0244- 244130 (şcoală), 0244-
6. Isăilă Rodica Prahova Şc. Vărbilău, str. Principală
directoare 562295 (acasă)
Bucuroiu Roxana 0244- 244130 (şcoală), 0244-
7. Profesoară Prahova Şc. Vărbilău, str. Principală
– Elena 248172 (acasă)
Profesoară
Şc. Bucov, com. Bucov, str. 0244-279113 (acasă), 0244-
8. Onea Elena de biologie, Prahova
Văleanca 275104 (tel. /fax şcoală)
directoare
Şc. Normală, Ploieşti, str. 0244- 562675 (acasă), 0244-
9. Iancu Corina Profesoară Prahova
Nicolae Iorga nr. 7 519688 (şcoală)

Judeţul SĂLAJ
a. În anul 2005, nu a trimis cursanţi
b. Lista 2004:
Stagiul al X-lea, Sânmartin - Felix, 10 - 12 septembrie 2004
1. Fulop Magdolna Educatoare Sălaj Gradinita Nusfalau 0260-670007
0260-670276
2. Birlogeanu Educatoare Sălaj Gradinita Dragu 0260-604908
Lucia
3. Sabou Educatoare Sălaj Gradinita Huseni 0260-636062
Florentina 0745-673426
4. Miclea Rodica Invatatoare Sălaj Scoala Dragu 0260-604908
5. Ghile Floarea Invatatoare Sălaj Sc. Valcau de Sus 0260-670734
6. Moldovan Invatatoare Sălaj Sc. Pusta Vale 0260-676371
Valentina 0745-278097
7. Dan Aluas Director Sălaj Sc. Dragu, com. Dragu, nr. 0260-604908,
330 voivodal@yahoo.co
m
8. Sarca Alexandru Director Sălaj Sc. Valcau de Sus 0260-670734

Judeţul Satu Mare


CURS IV (Sânmartin, 11 – 13 iulie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Varga Viorica Director- Satu Mare Şcoala cu clasele I-VIII 0261- 773 131
profesor Cidreag

2 Vajda Gyorgy Director- Satu Mare Şcoala cu clasele I-VIII 0261- 757 315
profesor Ambud

3 Donca Constantin Director- Satu Mare Şcoala cu clasele I-VIII 0261- 829 460
profesor Hrip

4 Kostyal Maskulik Director- Satu Mare Şcoala cu clasele I-VIII 0261-751 205
Gabriella profesor Dorolţi

5 Iuţa Elisabeta Director- Satu Mare Şcoala cu clasele I-VIII 0261-871413, 0740- 520 596
profesor Socond

6 Bărbuş Viorica Învăţătoare Satu Mare Şcoala cu clasele I-VIII 0742-550891


Livada
7 Bâtea Maria Învăţătoare Satu Mare Şcoala cu clasele I-VIII 0261-870536
Răteşti

8 Szucs Beata Educatoare Satu Mare Şcoala cu clasele I-VIII 0721-879003


Micula

9 Cornea Mioriţa Educatoare Satu Mare Şcoala cu clasele I-VIII 0261-827390


Sărăuad

Stagiul al VI-lea, Năvodari, 25 - 27 iunie 2004


1. Vass Zita Învăţătoare Satu Mare Şc. Ghenci 0261-825361
2. Pap Valeria Educatoare Satu Mare Grăd. Petreşti 0261-820218
3. Bertok Edit Educatoare Satu Mare Şc. nr. 3 cu cl. I-IV Cartier Carei 0261-866024
4. Adorjan Eva Învăţătoare Satu Mare Şc. nr. 3 cu cl. I-IV Cartier Carei 0261-868014
5. Sandor Florica Învăţătoare Satu Mare Şc. Doba 0261-869118 (sc.), 0744-
963475

6. Ieromoş Monica Profesoară, Satu Mare Şc. Terebeşti Tel. / fax:0261-875.799; 0261-
directoare 875798
7. Laszloffy Csaba Profesor Satu Mare Şc. Petreşti, apoi Sc. Capleni 0261-864.906 ;0740-134.344 ;l
aszloffy-csaba@personal.hu

8. Antal Brigitta Învăţătoare Satu Mare Şc. Petea 0261-751202

Judeţul SIBIU
Curs VI (Sanmartin, 15-17 iulie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Moţ Daniel Profesor de Sibiu Şc. gen. Biertan
fizică
2 Răulea Elisabeta Prof. Sibiu Şc. cu cls. I-VIII Şura- <cami_sb@personal.ro> ;
Matematică / Mică 0269 577228,
director <scsuramica@isjsibiu.ro>;

3 Gierling Adela Prof. Sibiu Şc. cu cls. I-VIII Iacobeni <sciacobeni@isjsibiu.ro>


Matematică / 513765
director

4 Muntean Mioara Prof. Fizică Sibiu Şc. cu cls. I-VIII Iacobeni <sciacobeni@isjsibiu.ro>;<mc
_hen2001@yahoo.com>;
512726

5 Etveş Alecsandra Învăţătoare Sibiu Şc. cu cls. I-VIII, nr. 3 <Sccopsamica3@isjsibiu.ro>


Copşa Mică 847094

6 Soos Hajnal Prof. Desen Sibiu Şc. cu cls. I-VIII, nr. 3 <Sccopsamica3@isjsibiu.ro>
Copşa Mică 515244

7 Radu Gabriel Învăţător Sibiu Şc. cu cls. I-VIII Bazna <Scbazna@isjsibiu.ro>;<gabic


iosu@yahoo.com>;
850136

8 Luca Florentina Prof. Limba Sibiu Şc. cu cls. I-VIII Bazna <scbazna@isjsibiu.ro>
Română 0269-841999 (ac.), 0269-
850136 (şc.), 0741-032 700

9 Miulescu Monica Prof Limba Sibiu Şc. cu cls. I-VIII <monica_miulescu@yahoo.


Franceză Biertan com> ; şc. : 0269-868118 ;
0723 010211; 0742-005762

Stagiul al VIII-lea, Căciulata, 3 - 5 septembrie 2004


1. Ioniţă Simona Institutoare, Sibiu Şc. Gen. Apoldul de Sus Sibiu, str. Brazilor nr. 32,
metodistă 0269 –588109;0269-226423
pentru rromi sau: 0744-401457
2. Lotreanu Stanca Profesoară Sibiu Şc. Gen. Şura Mică, Sibiu, str. Laminorului nr. 2, tel.
Rusciori 0269 –577112; 0269-
236.554;0745-
272.484;scsuramica@isj.sibiu.
ro
3. Bîrză Gheorghe Profesor de Sibiu Şc. Gen. Tălmăcen, Sibiu, str. Şoimului nr. 14, sc. B,
matematică, Tălmăcen, nr. 14, 0269 – ap. 27, 0269 –24.40.25; 0269 –
director 556800 556792;0724-391694

4. Călin Alexandra Profesoară de Sibiu Şc. Gen. Nocrich, Sibiu, str. Şerbota nr. 41; tel.
Mirela fizică, consilier Nocrich, nr. 273, tel. 0269-433594 şi loc. Nochrich,
ed. 0269 –582124 nr. 273, tel. 0269-582.150
5. Bujor Mihaela Profesoară de Sibiu Şc. Gen. Vurpăr, 0269 – Sibiu, str. Călugăreni nr. 15, tel.
matematică, 544011 0269-233.096 şi 0745911625
directoare
6. Galea Susana Învăţătoare Sibiu Şc. Gen. Vurpăr, 0269 – Vurpăr, tel. 0269-544.103;0741-
544011 280.380
7. Băluţă Camelia Profesor de lb. Sibiu Gr. Şc. “Independenţa” Sibiu, str. Vasile Aaron, Bl. 26,
română Sibiu, 0269 –221806 et. IV, ap. 18; tel. 0744-
101533;kmy_camy@yahoo.co
m
8. Avram Lenuţa Educatoare Sibiu Grăd. Nocrich, 0269 – Com. Nocrich, nr. 205, tel.
Eugenia 582124 0269- 582.165

Judeţul SUCEAVA
CURS I (Năvodari, 3 - 5 iunie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Lucaci Mariana Profesoară Suceava Şcoala Paltinoasa 0230-230 124; 0230- 234 024
Florentina
sau 0742-605 803;
<marianalucaci2000@yahoo.c
om>;

2 Bosca Elena Profesoară Suceava Şcoala Paltinoasa 0230- 230 124, 0230-233
000;0743-400 461

3 Buzuleac Elena Învăţătoare Suceava Şcoala Ciprian 0741- 666 817


Porumbescu

4 Căilean Ancuţa Educatoare Suceava Şcoala Ciprian 0742- 657 482


Porumbescu

5 Cojocariu Georgeta Institutoare Suceava Şcoala Vereşti Şc. tel. / fax : 0230-537 655,
– Liliana personal : 0230- 520 737 ;
0744- 47 22 01 ;
<scoala_veresti@yahoo.com>;
<>lilianacojocariu@yahoo.co
m>;

6 Schipor Coca Directoare Suceava Şcoala 3 Vicov de Sus 0740-755 446, 0230- 413 079;
0230- 413 296 (şcoală)

7 Schipor Constantin Învăţător Suceava Şcoala 3 Vicov de Sus 0230- 413 079
8 Dulceac Dorina Învăţătoare Suceava Şcoala Bălăceana Şc.: 0230- 534 795; tel. acasă:
0230-422 332; 0740-273 861

9 Curalet Izabela Directoare Suceava Şcoala Bălăceana Şc.: 0230-534 795; acasă:
0230-511 231; 0722- 610 579

Stagiul al III-lea, Năvodari, 28 - 30 mai 2004


1. Colibaba Profesor Suceava Şcoala Dorneşti Rădăuţi, Aleea Primăverii nr. 3,
Marcel ap. 4, cod: 725400, tel.:0230-
563852; 0745-637673; mc-
media@go.ro
2. Simionovici Învăţătoare Suceava Şcoala Frătăuţii Noi 0230-411065 (şcoală), 0230-
Alina 561640 (acasă), 0742-811830,
str. 1 Mai , nr. 24, Rădăuţi

3. Caunii Învăţătoare Suceava Şcoala Burla Com. Burla, nr. 55; 0745-
Marioara 545025

4. Turturean Profesoară, Suceava Şcoala Vereşti 0230-533194, Suceava, str.


Sanda directoare Aurel Vlaicu nr. 983;scoala-
veresti@home.ro
5. Herţanu Educatoare Suceava Grădiniţa Vereşti 0230-735609, Vereşti, Bl. 4, ap.
Angela 8, et.3

6. Cârdei Profesoară Suceava Şcoala Voitinel Com. Voitinel, nr. 143,


Rodica cod:727282; tel.0745-534015

7. Brăteanu Profesoară Suceava Şcoala Capu Codrului 0230-230044 (şcoală), 0744-


Maria 6380?03;loc. Capu Codrului,
com. Păltineasa, jud. Suceava,
cod: 747214

8. Patraş Profesoară, Suceava Şcoala Valea Moldovei 0230-233888 sau:0742-631090,


Zenovia directoare com. Valea Moldovei
9. Rîşca Profesor Suceava Grup Şcolar Dolhasca (SAM) Oraşul Dolhasca, tel. 0230-
Vasile 540810

Judeţul TELEORMAN
Curs III (Năvodari, 15-17 iunie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Bănică Maria Educatoare Teleorman Grădiniţa 1 Roşiori de 0246 46 1575
Vede 0745 182456
2 Ghergu Georgeta Educatoare Teleorman Grădiniţa 2 Turnu 0247 4136 31
Măgurele 0723 856985
3 Costea Constanţa Educatoare Teleorman ISJ Teleorman 0247 315319
0721 858446
4 Chircu Cristil Învăţătoare Teleorman Şc.cl. 1-8 Pietroşani 0247 366636
Daniela
0744 493727
<dana_chircu@yahoo.com>;
5 Constantinescu Învăţătoare Teleorman Şc.cl. 1-8 A Păunescu - 0247 453227
Rela Videle 0722 660099
6 Belu Elena Învăţătoare Teleorman Şc.Mircea cel Batran 0247 414437
Turnu Magurele 0741 055009
7 Vlad Felicia Învăţătoare Teleorman Şc.nr. 1 Zimnicea 0247 368590
0721 442776
8 Iacob Floarea Învăţătoare Teleorman Şc.cl. 1-8 G.Galaction – 0247 466345
Roşiorii de Vede 0724 126862
9 Goran Gabriela Institutoare Teleorman ISJ Teleorman 0247 315821 (ac.)
0721 504622
<gaby_goran@yahoo.com>
10. Iancovici Laura Institutoare Teleorman Sc. cl. 1-8 Lunca 0742 766625
<laura.iancovici@yahoo.com>

Stagiul al II- lea, Bucureşti, 16 - 18 aprilie 2004

Grădiniţa nr. 7
1. Mateescu Elena Educatoare Teleorman
Roşiorii de Vede
Grădiniţa nr.4
2. Rotaru Teodora Educatoare Teleorman 0247-366189 (acasă)
Zimnicea, str. 1 Mai nr. 11
Grădiniţa nr. 1
3. Ionda Stela Educatoare Teleorman 0247-311952 (şcoală)
Alexandria, str. Dunării
Şcoala
0247-466924 (şcoală), 0744-
4. Mielu Lenuţa Institutor Teleorman «Alexandru Depărăţeanu»
265280
Roşiorii de Vede, str. Dunării
Liceul teoretic
0247-311068, 0247-316388
5. Andrei Zahara Învăţător Teleorman «Constantin Noica»
(şcoală), 072-1476681
Alexandria, str. Dunării
6. Drăghici Iulia Institutoare Teleorman Şc. nr. 4 «Al. Colfescu», 0247-310560
Alexandria, str. Dunării
Şcoala cu clasele I – VIII
Profesor de 0247-311856 (acasă), 0247-
7. Drăghici George Teleorman Nr.7 Alexandria, str. 1907 nr.
matematică 317193 (şcoală)
60 bis

Stagiul al VI-lea, Năvodari, 25 - 27 iunie 2004


Şc. Gala Galaction, Roşiori de
1 Jumuga Angelica Învăţătoare Teleorman 0740-156115, 0247-461405
Vede
Şc. Gala Galaction, Roşiori de
2 Lazar Anicuţa Învăţătoare Teleorman 0722-590481;0247-461405
Vede

Stagiul al VII-lea, Căciulata, 1- 3 septembrie 2004


1. Chircu Cristil Învăţător Teleorman Şc. Cervenia Zimnicea, str. Vlad Ţepeş, Bl. 2B,
Pantilie sc. B, et. II, ap. 12, tel. 0247-
366636; 0744. 493.727

Judeţul TIMIŞ
CURS V (Sânmartin, 13 – 15 iulie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Bejan Claudia Prof. Timis Sc.cu cls.I-VIII Comlosu Timisoara, Str. Stelelor nr. 8
matematica Mare Sc.A Ap. 13
Comlosu Mare nr. 485 0256-364143

2 Solovastru Mihaela Invatatoare Timis Sc.cu cls.I-VIII Dudestii Timisoara,


Noi Str.Perlei nr.23 bl.99 ap.1
Dudestii Noi nr. 405 378011, 0723-778 514

3 Haiduc Adina Invatatoare Timis Sc.cu cls.I-VIII Dudestii Timisoara,


Noi str.Ecaterina Varga nr.34
Dudestii Noi nr. 405 378011, 0723-400 345,
<h_anida@yahoo.com>;

4 Moldovanu Mihai Prof. Timis Sc.cu cls.I-VIII nr.12 Lugoj, str. Episcop Ioan Balan
matematica Lugoj Maguri str.Dreptatii nr.42, 0256-354652, 0722-
nr.34 228779
<moldovanu_mihai@yahoo.co
m>;

5 Botezatu Ioana Invatatoare Timis Sc.cu cls.I-VIII nr.5 Timisoara, str. Martir Caceu
Adina Timisoara nr.25 Sc. B ap.6, 0256-208222,
Timisoara str. Moise <aibotezatu@yahoo.com>;
Nicoara nr.17
6 Jula Alina Prof. fizica - Timis Sc.cu cls.I-VIII Banloc Timisoara, str. Cozia nr. 39A,
matematică Banloc nr. 0256- 275072 şi 0746-088369

7 Jurca Ioan Profesor Timis Sc.cu cls.I-VIII Pesac Timişoara, str. Satu Nou, 10A,
istorie Pesac nr. 279 tel. 0741-128891

8 Serban Oana Institutor Timis Sc.cu cls.I-VIII Sacalaz Timisoara,


Sacalaz nr.55 str. Uranus nr.5
367111

9 Sufana Lucia Invatatoare Timis Sc.cu cls.I-VIII Sacalaz Timisoara,


Sacalaz nr.55 str.Lothar Radaceanu nr.56
367111 <sufanalucia@k.ro>;

Stagiul al IX-lea Sânmartin - Felix, 8-10 septembrie 2004


1. Muţulescu Mircea Profesor, Timiş Şc. Gen. Variaş 0256-387.794 sau 0256-
director 387.523;scoalavarias@yahoo.c
om
2. Ceauşu Raluca Învăţătoare Timiş Şc. Gen. nr. 1 Jimbolia 0256-360.785;0256-360.890,
theolazar29@yahoo.com
3. Giotoiu Alina Învăţătoare Timiş Şc. Gen. nr. 1 Jimbolia 0256-360785
4. Toma Mihaela Învăţătoare Timiş Şc. Gen. nr. 12 Lugo 0256-379.501
5. Banyai Tunde Învăţătoare Timiş Şc. Gen. Satchinez 0256-379501 sau 0256-227669
6. Lupulescu Dan Profesor , Timiş Şc. Gen. Satchinez 0256-379501 sau 0256-
director 451.177,
aidalupulescu@yahoo.com
7. Frătuţ Florica Educatoare Timiş Şc. Gen. Saravale 0256-376610
8. Galu Daniela Învăţătoare Timiş Şc. Gen. Saravale 0256-376610
9. Pantea Delia Profesoară ed. Timiş Şc. Gen. nr. 12 Lugoj 0256-354652, Lugoj, Splaiul
tehnologică (Măguri) 1 Decembrie 1918, Bl. 37, ap.
5

10. Chilug Tudor profesor Timiş Şc. 12 Lugoj (Măguri) 0256- 360.785,
doru_chilug@yahoo.com

Judeţul TULCEA
CURS I (Năvodari, 3 - 5 iunie 2005)
Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /
Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Constantin Aurelia Profesoară Tulcea Şc. I.L.Caragiale – Tulcea Şc. 0240-532 785;
Ac: 0240-515 940
2 Tudor Florentina Profesoară Tulcea Şc. Ciucurova 0742-345 139;
<floriciuc@hotmail.com>;

3 Buturugă Maria Educatoare Tulcea Şc. Valea Teilor 0740- 233365;


Magdalena
0240- 523346 sau 541 856
<nikalai2000@yahoo.com>;<
nikaloi2000@yahoo.com>;

str. I. L. Caragiale, H 3, , sc. A,


ap. 24

4 Dobre Niculina Învăţătoare Tulcea Şc. Mircea cel Bătrân – Şc. 0240- 561413, ac: 0240-
Babadag, 562 607, 0723- 236 018
*str. Cabanei nr. 6, loc.
Bobculas

5 Panait Elisabeta Învăţătoare Tulcea Şc. Constantin Şc.: 0240- 561 272; ac.: 0240-
Brâncoveanu – Babadag, 524 798;
Mobil: 0743- 601 228

6 Şapoval Dumitru Profesor Tulcea Şc. I.L.Caragiale – Tulcea Str. I.L. caragiale, nr. 20;
Şc.: 0240-532 785

7 Smolenic Valerica Profesoară Tulcea Şc. Nr. 3 Tulcea Şc. 0240- 515 554, ac.: 0240-
523 062

8 Marcu Maria Învăţătoare Tulcea Şc. Nr. 1 Măcin 0744- 706 128, 0240- 571 886,
<mia_cv6@yahoo.com>;
0240- 572 237, tel. /fax: 0240-
571 559

9 Simitopol Luminiţa Profesoară Tulcea Şc. Nr. 3 Tulcea Şc. 0240- 515 554, tel. 0745-
327 853

Stagiul al X-lea, Sânmartin - Felix, 10 - 12 septembrie 2004


1. Szuchanszki Director Tulcea Şc. Nr. 3 cu clase SAM 0740-527320
Alice Tulcea 0240-515554

2. Masu Antoneta Director Tulcea Şc. Nr. 9 Tulcea 0724-305496


0240-515426
3. Barbato Învăţătoare Tulcea Şc. Nr. 1 Măcin 0240-571343
Marioara
4. Vasiliu Speranta Învăţătoare Tulcea Şc. Nr. 3 Babadag 0744-567880

5. Frumosu Witter Învăţătoare Tulcea Gr. Şc. “I.C. Brăteanu” 0722-422514


Elisabeta Isaccea
6. Risnoveanu Învăţătoare Tulcea Şc. Gen. Nr. 3 Tulcea . 0240-515554,
Valentina valchiria1975@yaho
o.com

7. Dediu Patricia Educatoare Tulcea Grăd. Nr. 21 Tulcea 0240-525903


8. Szuchanszcki Profesor Tulcea Lic. Pedagogic Tulcea 0740-422113
Stefan 0240-531376

Judeţul VASLUI
Curs IX (Costinesti, 25 –27 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 Ungureanu Mihai Profesor Vaslui Şcoala nr. 4, Vaslui (str. M. Str. Ştefan cel Mare, bl. 171,
Viteazu nr. 10, tel. 0235-
sc. D, ap. 17, parter, loc.
321 713, fax: 0235-321
713 Vaslui ; tel. 0235-319 190 ;
0741-644 981

2 Şmegovei Aurica Educatoare Vaslui Gradinita nr. 10 Vaslui (str. Str. Decebal, Bl. 370, sc. B, et.
G. Enescu, bl. 251, ap. 1,2
3, ap. 3, loc. Vaslui ; tel. :
– parter), tel. 0235-322
668 0235- 407 559, 0743-6635 99 ;
<lara_1122@yahoo.com>
3 Hordilă Gabriela învăţătoare Vaslui Şc. Oşeşti, 0235-346 321 0235-346455

4 Catrinici Ovidiu Invatator Vaslui Sc. Nr. 1 Zorleni, tel. Str. Primăverii nr. 19, bl. C3,
0235-425027
sc. 2, ap. 55 Bârlad; 0235-
419005; 0740-675210;
<ovi54@yahoo.com>

5 Brăescu Gelu Professor Vaslui Sc. Voineşti 0235-347360,


<scoalavoinesti2005@yahoo.fr
>;<gelubraescu@yahoo.com>

6 Vasiliu Ion Professor Vaslui Sc. nr. 1 “M. Sadoveanu”, Str. Florilor nr. 1, Bl. 22, sc. G,
Huşi. 0235- 480 965
ap. 12 ; tel. 0740-177719

7 Brăescu Raluca Invatatoare Vaslui Sc. Voineşti 0235-347 360,


<scoalavoinesti2005@yahoo.fr
>;

8 Tolontan Liliana – Invatatoare Vaslui Sc. nr. 8 Vaslui (str. Păcii Vaslui, str. Vidin, bl. 64, sc. E,
Dana nr. 1), tel.: 0235-360 349
ap. 11; tel. 0235-313631;
0740-543 508

9 Băncilă Viorica Invatatoare Vaslui Sc. nr.6 Bârlad (str. D. Str.Opanez nr. 14, loc. Bârlad,
Cantemir, nr. 12), tel.
tel. 0235-417766
0235-411612.

10 Vrabie Veronica învăţătoare Vaslui Şc. nr. 1 Vaslui, str. Vaslui, str. Republicii, bl. 367,
Racova; tel. 0235-317 856
sc. C, ap. 14, tel. 0235- 362
543, tel. 0741- 211672
Stagiul al IV-lea, Năvodari, 21 - 23 iunie 2004
VASLUI

1. Novac Profesor Vaslui Şc. Voineşti, 0235-347436 (sc.) 0235-347360 (ac.)


Valeriu

2. Drăghici Profesoară Vaslui Şc. Fălciu loc. Berezeni, 0235-431387


Lenuta

3. Cernat Învăţătoare Vaslui Şc. nr. 1 Vaslui, 0235-317856 0235-310160


Mihaela

4. Bică Institutoare Vaslui Grup Şcolar St. Procopiu, Vaslui 0235-320157


Viorica

5. Moraru Profesoară Vaslui Şc. nr. 3, Vaslui, 0235-312402, 0235-369886


Alina fax. 0235-312402

6. Bălan Profesoară Vaslui Şc. nr. 6 Bârlad, 0235+411612 0726+223445


Mariana

7. Bulai Invăţătoare Vaslui Şc. 1, Vaslui, 0235-317856 0235-317456


Tenţa

VASLUI
Stagiul al VI-lea, Năvodari, 25 - 27 iunie 2004
1 Popa Elena Învăţătoare Vaslui Şc. nr. 11 , Bârlad

Judeţul VÂLCEA
CURS II (Năvodari – 10 - 12 iunie 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală
1 Cioară Elena Alina profesoară Vâlcea Valea lui Stan, Brezoi 0721-520 350, 0742-1187 21;
<alina_elena_@yahoo.com>
2 Popescu Ileana Profesoară Vâlcea Şc.cl.1-8 Călineşti 0740-060987

3 Stoian Elena Profesoară Vâlcea Şc.cl.1-8 Şc.cl.1- Valea lui 0766- 66 88 17


Stan, Brezoi

4 Costinescu Bogdan Învăţător Vâlcea Inspector şcolar 0740-038016;


<bogdan.costinescu@yahoo.co
m>

5 Teodorescu Felicia Învăţătoare Vâlcea Şc.cl.1-8 Alunu 0250-868 023

6 Veţeleanu Alina Învăţător Vâlcea Liceul teoretic Matei 0742- 958 221, ac.: 0250-712
Basarab Rm Vâlcea 481; ISJ Vâlcea: 0250- 73 75
20 – int. 34

7 Antoană Florina Învăţătoare Vâlcea Şc.cl.1-8 Vaideeni 0744-143131

8 Costescu Irina Educatoare Vâlcea Grăd. Atârnaţi- Vaideeni 0743- 811 705

Stagiul al VII-lea, Căciulata, 1- 3 septembrie 2004


1. Tudora Maria Profesoară Vâlcea Şc. nr. 13, Rm. Vâlcea Rm. Vâlcea, str. Drumul Gării nr.
28
2. Niţă Nicolae Învăţător Vâlcea Şc. nr. 6 Copăcelu Rm. Vâlcea, str. Rapsodiei nr. 7,
Bl. D2, sc. C, ap. 5
3. Onogea Mioara Învăţătoare Vâlcea Şc. Goranu Rm. Vâlcea, str. Pandurilor nr.1,
Bl. A 5, sc. A, ap. 29
4. Niţu Nicolae Învăţător Vâlcea Şc. nr. 8 Colonie, Rm. Colonie Govora, str. Aleea Nuci
Vâlcea nr. 39, bl. A,sc. B, ap. 10
5. Stoian Radu Profesor Vâlcea Şc. Valea lui Stan – Brezoi Oraş Brezoi, str. Unirii, Bl. M
Gheorghe 10,sc. A, ap. 12
6 Croce Carmen Învăţătoare Vâlcea Şc. Valea lui Stan - Brezoi Oraş Brezoi, str. Eroilor nr.7
Nicoleta
7 Petrică Emilia Învăţătoare Vâlcea Şc. Valea Mare – Băbeni Băbeni, str. Bistriţei nr. 18 A
8 Stancu Institutor Vâlcea Şc. Popeşti Rm. Vâlcea, str. Straubing nr. 128
Georgiana
Daniela
9. Papuzu Cornelia Profesoară Vâlcea Şc. Goranu Rm. Vâlcea, str. Drumul Gării nr.
21, tel.0723-357.929
10. Zaharia Maria Învăţătoare Vâlcea Rm. Vâlcea, Aleea Narciselor nr.1,
Bl. C 26, sc. C, et. 1, ap. 7
11. Truşcă Adriana Învăţătoare Vâlcea Şc. Gura Văii – Bujoreni Rm. Vâlcea, str. General Magheru
nr. 14, Bl. S3, sc. E, et. 7, ap. 28;
tel. 0250/739856 sau 0744-
368206

Stagiul al VIII-lea, Căciulata, 3 - 5 septembrie 2004


1. Dicu Dorel Profesor şi Vâlcea ISJ Vâlcea Rm. Vâlcea, str. Luceafărului nr.
insp. rromi 13, Bloc A 18, sc. 1, ap.3; tel.
0723-338463

Judeţul VRANCEA
Curs VII (Costinesti, 21- 23 august 2005)

Nr. Numele şi Funcţia Judeţul Şcoala / Tel./ Fax /


Crt. prenumele Didactică Grădiniţa / Liceul e-mail / adresa poştală

1 Vrancea Scoala cu clasele I-IV Com.Ploscuţeni, str. Morii,


Butnaru Mariana Invatator Argea cod. 627 179, sat Argea /
0237-272305, 0237-272412

2 Vrancea Scoala cu clasele I-VIII Com.Ploscuţeni , str.


Lupu Lidia Director Ploscuteni Principală, cod : 687 179,
0744-373 041
0237-272388

3 Vrancea Scoala cu clasele I-IV Com.Slobozia-Bradului, sat


Fulga Daniela Invatator Cornetu Cornetu,
0237-256090, loc. Tîmboieşti,
jud. Vrancea, cod: 627355,
0727-814619

4 Vrancea Scoala cu clasele I- Com.Slobozia-Bradului/


Andrei Marilena Profesor VIII 0237-259035, loc. Slobozia
Slobozia Bradului Bradului, Vrancea, cod: 627
305; tel.:07433 90563,
5 Vrancea Scoala cu clasele I-VIII Com.Slobozia-Bradului/
Boboc Liliana Invatator Slobozia Bradului 0237-259075, 0721-943380

6 Vrancea Scoala cu clasele I-VIII Com. Gugeşti,


Vasile Ovidiu Allen Profesor “Alexandru 0742085257; 0237- 231 295,
Vlahuta”,Gugeşti str. Brăilei, 49, Bl. 49 / 21, loc.
Focşani, jud. Vrancea

7 Vrancea Scoala cu clasele I-VIII Marasesti ;


Mihalcea Vasilica Invatator nr. 2, Marasesti 0237-260 584, str. Republicii,
bl. P4, sc. A, et. II, ap. 10,
Mărăşeşti

8 Piţigoi Alisa Profesor Vrancea Scoala cu clasele I-VIII, Com.Vidra, sat Burca/
Nataşa Burca nr.1 0237-673 380, 0742-681 711

9 Boştiog Oliviada Invatator Vrancea Scoala cu clasele I-IV, Com.Vidra,sat Burca


Burca nr.2 072-6975339, 0237-672 070;
0720- 230 869

10 Mihalcea Daniela Învăţătoare Vrancea Şc. nr. 1, Mărăşeşti 0727- 32 42 12, str. Doienei,
bl. B1, sc. A, et. III, ap. 9,
Mărăşeşti

Stagiul al IV-lea, Năvodari, 21 - 23 iunie 2004


1. Spiridon Învăţătoare Vrancea Şc. Gen. Homocea 0740-709296
Gabriela

2. Trif Educatoare Vrancea Şc. Cu cl. 1-4, nr. 3 Mărăşeşti Com. Pupeşti, sat. Ciorani,
Greta 0237-263378

3. Palade Învăţătoare Vrancea Şc. Cl. 1-4, nr. 3 Mărăşeşti, B-dul Independentei bl. 39, ap.
Mariana 12, Focşani, 0237-624-856

4. Precup Învăţătoare Vrancea Şc. Gen. Slimnic, tel. 0237- 0237-256462


Maria 256221
5. Guţu Învăţătoare Vrancea Şc. Gen Slimnic, 0237-256 221 0237-256150
Aurica

6. Stănilă profesoară Vrancea Şc. cu cl. I-VIII, Chiojdeni


Lucică

7. Nişcoveanu Profesoară Vrancea Şc. Gen. Tâmboieşti, 0237- 0724-257884


Camelia 256213

8. Costache Profesoară, Vrancea Şc. Gen. Coroteni, 0237-259113 Loc. Slobozia Bradului, 0237-
Voica directoare 259128

9. Hozit Profesoară Vrancea Şc. Gen. Ploscuţeni 0237-272305


Alexandrina

c. Cursurile speciale cu profesorii de liceu în care învaţă elevi rromi


(Costineşti, 27- 31 august 2005)

Curs special X (Costinesti, 27 –29 august 2005) Judeţele: ARGEŞ, BUZĂU, BRAŞOV, BRĂILA,
SIBIU, VASLUI şi
Curs special XI (Costinesti, 29 –31august 2005) Judeţele: BUCUREŞTI, CĂLĂRAŞI, CONSTANŢA,
DÂMBOVIŢA, GALAŢI, GIURGIU, IALOMIŢA, ILFOV, TULCEA

Curs de pregătire a cadrelor didactice din învăţământul liceal care lucrează cu copii
rromi (Costineşti, 27 – 29 şi 29 – 31 august 2005)

Numele şi prenumele Judeţul Telefon Liceul


Anghel Mioara Argeş 0724-001427 Gr. Şc. Industrie Uşoară “Armand
Călinescu” Piteşti
Perianu Liliana Argeş 0721-083315 Liceul cu program sportiv Piteşti
Atanăsescu Cristina Argeş 0722-442966 Colegiul Naţional “I:C: Brătianu” Piteşti
Piţur Maria Argeş 0744-219840 Gr. Şc. « Ion Cantacuzino»
Joiţa Tudor Liliana Argeş 0723-325 222 CNL Piteşti
Kiss Tunde Braşov 0268-582061 Şc. Gen. Arte şi Meserii, Purcăreni
Agoston Arpad Braşov 0745-045 300 Şc. Gen. Arte şi Meserii, Ormeniş
Dragomir Marcelin Brăila 0721- 393805 Colegiul Economic “Ion Ghica”, Brăila
Cornel
Toader Constantin Brăila 0724-879 899 Colegiul Economic “Ion Ghica”, Brăila
Mordrescu Mariana Bucureşti 021-2315220 Liceul “V. Babeş”, Bucureşti
Dârmon Cătălin Bucureşti 0723-666377 Col. Ec. “V. Madgearu”, Bucureşti
Oancea Mihaela Bucureşti 0724-559870 Col. Ec. Viilor, Bucureşti
Maria Sarău Bucureşti 021-3300513 Lic. De Muzică “D. Lipatti”, Bucureşti
Tudoran Dorina Bucureşti 0723-162 880 Colegiul Ec. “Hermes”Bucureşti
Mereuţă Florenţa Bucureşti 0723-575 631 Colegiul Tehnic de Ind. Alim. “D.
Amalia Moţoc”, Bucureşti
Harabagiu Cornelia Buzău 0721-126577 Gr. Şc. De Meserii şi Servicii Buzău
Anca
Drăgan Lucica Buzău 0741-533416 Gr. Şc. Meserii şi Servicii Buzău
Anişoara
Ruguleţ Petre Călăraşi 0242-510421 Gr. Ţc. “N. Bălcescu”, Olteniţa
Decu Valentina Călăraşi 0722-873227 Gr. Ţc. “N. Bălcescu”, Olteniţa
Constantin Georgeta Călăraşi 0723-404 307 Gr. Şc. De Arte şi Meserii, Olteniţa
Mirela
Chiţu Elisabeta Călăraşi 0724-069041 Gr. Şc. De Arte şi Meserii, Olteniţa
Muşat Doina Călăraşi 0721-397808 Lic. Teor. « Neagoe Basarab », Olteniţa
Propas Georgeta Călăraşi 0722-65 35 71 Lic. Teor. « Neagoe Basarab », Olteniţa
Ciucă Corina Constanţa 0721-580 024 Col. Naţ. M. Eminescu Constanţa
Stan Marieta Doina Constanţa 0723-786 049 Col. Teh. Tomis, Constanţa
Catrina Gabriela Dâmboviţa 0740-208 284 Colegiul Naţ. « C. Cantacuzino »,
Târgovişte
Belu Constanţa Dâmboviţa 0721-586 288 Gr. Şc. « Voevodul Mircea » Târgovişte
Marteş luminiţa Galaţi 0236-818 506 Col. Naţ. De Agricultură şi Economie
Tecuci
Bîra Simina Galaţi 0236-817973 Col. Naţ. De Agricultură şi Economie
Tecuci
Hasan Lucia Giurgiu 0722-669184 SAM Nicolae Cartojan, Giurgiu
Vernescu Viorel Giurgiu 0722-707 297 Liceul Teoretic “T. Vianu” – Giurgiu
Boamfa Maria Ialomiţa 0741-090241 Gr. Şc. “Al. I. Cuza” Slobozia
Ionaşcu Maria Ialomiţa 0723-043675 Lic. Pedag. “M. Basarab”
Slobozia
Vulcu Cecilia Sibiu 0745-308006 Gr. Şc. Independenţa Sibiu
Cacoveanu Delia Sibiu 0721-654 432 Grup Şcolar de Industrie Uşoară – Mediaş
Pasc Viorel Sibiu 0745-801490 Şc. Naţională de Gaz, Mediaş
Coţovanu Rodica Sibiu 0269-065 448 Gr. Şc. Agricol “T. Cipariu”
Duşleag Ştefana Sibiu 0742-250945 Gr. Şc. Independenţa Sibiu
Sapera Stela Tulcea 531 669 Colegiul Economic “Delta Dunării” Tulcea
Timofte Iuliana Tulcea 0745-370 851 Gr. Şc. “A. Saligny” Tulcea
Bradu Tatiana Vaslui 0722-804250 Liceul Pedagogic « Al. Vlahuţă » Bârlad
Ciurariu Florin Vaslui 0723- 487695 Liceul Teoretic « Emil Racoviţă » Vaslui
Mariciuc Vasile Vaslui 0744-360917 Grup Şcolar Industrial Negreşti
Săvescu Carmen Vaslui 0741-025564 Colegiul Economic « Anghel Rugină » Vaslui
Anghelina
Mardare Cornelia Vaslui 0740-122688 Gr. Şc. “Ion Mincu” Vaslui
Grigoraş Gabriela Vaslui 0745-989409 Gr. Şc. “Ion Mincu” Vaslui
III. E-mailurile cadrelor didactice formate în toate stagiile PNFCDNr, ediţiile
2004 şi 2005
2004
AB Pătruţiu Bianca <perlabela_21@yahoo.com>; AB Mihu Dana Cristina
<pisicutza2001.2004@yahoo.com>; AG Dana Bezdedeanu <andubezdeleanu@yahoo.com>;
AR Biro Margit <agibiro@yahoo.com>; AR Lasc Elena – Aurica <auralasc@yahoo.com>;
<lmv@email.ro>; AR Simulescu Ancuţa <simulescu2001@yahoo.com>; Georgescu Doina
BUC <popasoare1@yahoo.com>; Falan Giurcă Daciana BUC <fundatiadieda@yahoo.com>;
BUC Oprea Janina <janina236@yahoo.com>; Roşca Georgeta Loredana Pătrăşcoiu BUC
<loredana-patrascoiu@hotmail.com >; BH Borbath Gizella Gyongyver
<dioszegsuli@yahoo.com>; BH Tecsi Francisc <tecsif@yahoo.com>; Lambru Elena BR
<elambru@excite.com>;<elenaviela@hotmail.com>; Muşat Laura BR <laura-
musat@yahoo.com>; Miron Gina BR<Ginamiron@yahoo.com >; BV Laposi Carmen – Dora
<carmenlaposi@yahoo.com>; BV Moţa Monica <mota_monica@yahoo.com>; Florian Aurora
CJ <apahida@yahoo.com>; CS Daniel Tampa <dantimpa@yahoo.com>; Băcilă Marius CS
<maribac@yahoo.com>; CV Gajdo Tunde <gajdotunde@yahoo.com>; CV Jako Agnes
<jakoagi@yahoo.com>; CV Necşulescu Octavian <tavi.69 @freemail.hu>; CV Trandafir
Daniela <dyanatrandafir@yahoo.com>; CV Kolcze Erika Kinga <kolczeerika@yahoo.com>;
DB <roscageorgeta2004@yahoo.com>; DJ Iordache Dorina Mihaela
<iordache78doris@yahoo.com>; DJ Dumitrescu Mădălina Georgeta
<dumistish13@yahoo.com>; DJ Dragomir Georgeta <dragomir.geo@yahoo.com>; Cristea
Maria GL <sc18@roknet.ro>; Camelia GL <cghetau2001@yahoo.com>; Cezar Elena GR
<cezar-elena@k.ro>; HD Ghisdăvescu Anicuţa <scoala7petrosani@yahoo.com>; HD Nicola
Sandina <scoala7petrosani@yahoo.com>; HD Besleaga Camelia Larisa
<cami.besleaga@xnet.ro>; HR Cseresnyes Attila <csa53@sigmasoft.ro>; HR Zajba Iren
<zaibairenke@mailnetextra.ro>; HR Sebestyen Klara <sebykangi2004@yahoo.com>; MH –
Boiangiu Angela <angela_garla@yahoo.com>; Boiangiu Angela <a.boiangiu@rom>; Pop
Octavian MM <detadesign@yahoo.com>; MM Centeri Florentina <centerif@yahoo.com>; MM
Costin Camelia <costincamelia@yahoo.com>; MŞ Culi Elisabeta <speciala2@rdslink.ro>; MŞ
Dan Monica <dan _mona@k.ro>; MŞ Lupescu Alexandrina <agricol.reghin@go.ro>; Dan Aluas
<voivodal@yahoo.com>; MŞ Campian Codruta <coco@k.ro>; NT Judit Găină
<soarka@yahoo.com>; SB Lotreanu Stanca <scsuramica@isj.sibiu.ro>; SB Băluţă Camelia
<kmy_camy@yahoo.com>; SV Colibaba Marcel <mc-media@go.ro>; SV Turturean Sanda
<scoala-veresti@home.ro>; TL Risnoveanu Valentina <valchiria1975@yahoo.com>;
TM Muţulescu Mircea <scoalavarias@yahoo.com>; TM Ceauşu Raluca
<theolazar29@yahoo.com>; Lupulescu Dan <aidalupulescu@yahoo.com>; TM Chilug Tudor
<doru_chilug@yahoo.com>;
2005
AB Lupu Gabriela <gabrielalupu@personal.ro>; AG Radu Elena Adela
<cristian_viorel.radu@daciagroupe.com>; Popa Marinela Cerasela <cpopa_vm@yahoo.com>;
Bănică Daniel Mihai <daniel_banicamvm@yahoo.com>; Oprea Rozalia
<roza_opreamvm@yahoo. com>; Ungureanu Gheorghe <ungureanu_gheler@yahoo.com>;
Oncioiu Vergică <oncioiu_vergicavcc@yahoo.com>; <ciolan_tiberiann@yahoo. com>; Bogdan
Udroiu <bogdanudroiu@yahoo.com>; Oncioiu Elena Delia <tomtitot@yahoo.com>; AR
Curtean Ana <generala_3_arad@yahoo.com>; Mocanu Aphrodita <kisbumm@yahoo.de>;
<dana.mocanu@gmail.com >; BH Hegyesi Victor <vhegyesi@freemail.hu>; Csengeri Csongor
<csengecso@yahoo.com>; Buzulică Brînduşa <brindubuz@yahoo.com>; Tanko Veronica –
Zita <zitus71@freemail.hu>; Dan Chilom BH <danchilom2004@yahoo.com >; BN Cozman
Lazăr <cozmanlazar@yahoo.com>; Meszaros Maria <airam2us@yahoo.com> ; BT Macovei
Carmen <carmen_maco@yahoo.fr>; BV Ilea Ergica <ergica2002@yahoo.com>; Leca Radu
<lekradu@yahoo.com>; BZ Sava Cristian <Sava_cristi@yahoo.com>; Mişcodan Ilie CL
<ilie_mis@yahoo.com>; CL <raluanghel@yahoo.com>; <niculitapaul@yahoo.com>;
<elena_liliana1@yahoo.com>; <elena-liliana1@yahoo.com>; CT Mihai Ioana
<sccuzav@isjcta.ro>; Abibula Şeila <a_seila@yahoo.com>; Neacşu Mariana
<crazyfox@k.ro>; Ogreanu Maria <sc1vt @email.ro;sc1vt@yahoo.com>; Stanei Elena
<sc1vt@yahoo.com >; Varsami Nicoleta <sc28@hotmail.com>; Filat Galina
<sc28@hotmail.com>; CT Rautchi Corina <crazyfox@k.ro>; Paven Rodica
<rodicapaven@yahoo.com>; CS Vrabete Iacob <scgen3@tvb.ro>; Sasu Felicia
<fsasu@email.ro>; Sasu Ilie <ilie.sasu@email.ro>;<ilie_sasu@yahoo.com>; DB Preoteasa
Victoriţa Luminiţa <luminitapreo@yahoo.com>; Silo Georgeta <sillogeorgeta@yahoo.ca>;
<sillogeorgeta @yahoo.com >; Popa M. <matemihaela@yahoo.com >; DJ Banghianov Viorica
<viorica2007@yahoo.com>; Cojocareanu Ionela Silvia <cozmin_0280@yahoo.com>; GL
Tcaciuc Luminiţa <oana_nic_tc@yahoo.com>; Golea Marinela <goleamihaita@yahoo.com>;
HD Cocrean Adrian <acocrean @yahoo.fr >; HR Vass Jánosi Beata-Edit <sobri
@personal.ro>; <janossyb@yahoo.com>; Ilyés Etelka <koskaroly@knet.ro>; Csuszner Jolán
<koskaroly@knet.ro>; Birtalan Árpád <birtalanaeted @freemail.hu>; Péterfi Attila
<perfia@personal.ro>; IF Graţiela Bălcescu IF <gratiela_balcescu@yahoo.com>; Ghiţă
Daniela <danyela_g2003@yahoo.com>; Mirea Elena <scoalasintesti@yahoo.com>; IL Chiş
Florida Rita <chisrita@yahoo.com>; Avrigeanu Ecaterina <avrigeanu_ecaterina@yahoo.com>;
Dincă Anca Luminiţa <LU59MI@yahoo.com>; IŞ Ştefan Elena <elefteria@mail.dntis.ro >;
Olaru Constanţa <olarugeorgeana@yahoo.com>; IŞ – Gavril Eugenia
<eugenia_gavril@yahoo.com>; Palaga Daniela <palagadaniela@yahoo.com>; MS Veres
Emese <veresemese2005@yahoo.com;>; NT Mihai Delia <delia_mihai75@yahoo.com>; OT
Chera Simona <sim.k@home.ro>; Corbeanu Costel <costel562002@yahoo.com>; PH Mincu
Viorica <mincuvf@yahoo.com> ; Mincu Florea <mincuvf@yahoo.com>; Gusa Camelia
<aandreea_eu@yahoo.com>; SB Miulescu Monica <monica_miulescu@yahoo.com>; Radu
Gabriel <Scbazna@isjsibiu.ro>;<gabiciosu@yahoo.com>; Răulea Elisabeta
<cami_sb@personal.ro> ; <scsuramica@isjsibiu.ro>; Gierling Adela <sciacobeni@isjsibiu.ro>;
Etveş Alecsandra <Sccopsamica3@isjsibiu.ro>; Muntean Mioara <sciacobeni@isjsibiu.ro>;
<mc_hen2001@yahoo.com>; Soos Hajnal <Sccopsamica3@isjsibiu.ro>; Luca Florentina
<scbazna@isjsibiu.ro>; SV Lucaci Mariana Florentina <marianalucaci2000@yahoo.com>;
Cojocariu Georgeta – Liliana <scoala_veresti@yahoo.com>; <lilianacojocariu@yahoo.com>;
Tudor Florentina <floriciuc@hotmail.com>; TL Buturugă Maria Magdalena
<nikalai2000@yahoo.com>;<nikaloi2000@yahoo.com>; Marcu Maria
<mia_cv6@yahoo.com>; TM Haiduc Adina <h_anida@yahoo.com>; Moldovanu Mihai
<moldovanu_mihai@yahoo.com>; Botezatu Ioana Adina <aibotezatu@yahoo.com>; Sufana
Lucia <sufanalucia@k.ro>; TR Goran Gabriela <gaby_goran@yahoo.com>: Iancovici Laura
<laura.iancovici@yahoo.com>; VL Veteleanu Alina <aveteleanu@yahoo.com>; VL Cioară
Elena Alina <alina_elena_@yahoo.com> ; Popoiu Mihaela <scoalatrg@yahoo.com>;VS
Şmegovei Aurica <lara_1122@yahoo.com>; Catrinici Ovidiu <ovi54@yahoo.com>; Brăescu
Gelu <scoalavoinesti2005@yahoo.fr>;<gelubraescu@yahoo.com>; Brăescu Raluca
<scoalavoinesti2005@yahoo.fr> ;VS Mariciuc Vasile <vmariciuc@yahoo.com>;
IV. Ecouri, mediatizări pentru stagiile PNFCDNr, ediţiile 2004 şi 2005
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR

Str. G-ral Berthelot 30, sect.1, cod 010164, Bucureşti, Tel.+401- 3138654, Fax.+401-3104215

19 august 2005
Programul naţional de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează
cu elevi, copii şi tineri rromi

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia de Învăţământ în Limbile


Minorităţilor, împreună cu partenerul finanţator UNICEF, cu organizaţia «Salvaţi Copiii!»,
P. E. R. Centrul Regional PER pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud - Est cu sediul
în Tg. Mureş, Romani CRISS, derulează în această vară etapa a doua a Programului
naţional multianual pentru formarea cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi
copii rromi, din perspectiva specificului istorico-cultural rrom şi dintr-o abordare
interculturală.

În intervalul iunie – iulie 2005, M. Ed. C., împreună cu partenerii Unicef, Salvaţi
Copiii şi P. E. R. au derulat 7 din cele 12 stagii de formare programate pentru acest an,
cu durata a două zile fiecare (la Năvodari, Costineşti şi Sînmartin – Bihor), la care au
participat 250 de cadre didactice nerrome (câte 9 educatoare, institutori, învăţători,
profesori, directori, din fiecare judeţ).

Între 21 - 31 august 2005, se derulează 5 dintre aceste stagii de formare, la


Costineşti, pentru alte 150 de cadre didactice nerrome (din judeţele: Argeş, Bacău,
Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu,
Iaşi, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Sibiu, Tulcea, Vrancea, Vaslui), profilate în două tipuri de
formări.
O formare derulată în trei stagii – asigurată de M. Ed.C., Salvaţi Copiii şi
UNICEF - se adresează cadrelor didactice nerrome care lucrează la grupe de grădiniţe
cu copii rromi sau la clase cu elevi rromi, din judeţele Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea,
Dolj, Olt, Ilfov, Argeş, Vaslui, Bistriţa, Iaşi şi Bacău, şi alta - gândită în două stagii de
către organizatori, anume de Romani CRISS, M.Ed.C. şi UNICEF - care reuneşte
profesori din liceele în care au fost admişi elevi rromi pe locurile distincte acordate
acestora, din judeţele Argeş, Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Constanţa,
Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Sibiu, Tulcea şi Vaslui.

I. Programul cu directorii de scoli cu mulţi elevi rromi (M.Ed.C, PER Tg. Mureş,
DRI - Guvern)
Date Locul Judeţele participante

3-5 iunie Costineşti AB, AG, BN, BC, BH, BR, BZ, CL, CJ, GR,
IS, MM, MH, OT, SM, TM, TR, TL, VL, VN,
VS

II. Programul cu profesorii nerromi (UNICEF, M.Ed.C, Salvaţi Copiii)

Date Locul Judeţele participante

3 - 5 iunie Năvodari Constanţa, Tulcea, Ialomiţa,


Călăraşi, Suceava
10-12 iunie Năvodari Mehedinţi, Gorj, Vâlcea,
Dâmboviţa, Botoşani
17-19 iunie Năvodari Teleorman, Bucureşti, Prahova,
Brasov, Neamţ
11-13 iulie Sînmartin Bihor, Satu Mare, Maramureş
13-15 iulie Sînmartin Arad, Timiş, Caraş-Severin, Alba,
Covasna
15-17 iulie Sînmartin Cluj, Mureş, Harghita, Hunedoara,
Sibiu
21-23 August Costineşti Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea
23-25 August Costineşti Dolj, Olt, Ilfov, Argeş
25-27 August Costineşti Vaslui, Bistrita, Iaşi, Bacău

III. Programul cu profesorii nerromi din liceele în care sunt admişi


elevi rromi (Romani CRISS, UNICEF, M.Ed.C)
27- 29 August Costineşti Argeş, Buzău, Braşov, Brăila,
Sibiu, Vaslui
29–31 August Costineşti Bucureşti, Călăraşi, Constanţa,
Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu,
Ialomiţa, Ilfov, Tulcea
Motivaţia programului
După cum s-a observat, în ultimii ani, aproape toate iniţiativele educaţionale - rrome şi
nerrome, instituţionale, neguvernamentale, interguvernamentale, interne şi externe - şi-au
centrat atenţia asupra formării resurselor umane rrome.
Având în vedere structurarea învăţământului românesc destinat categoriei populaţionale
mai sus - menţionate, se impune crearea unui model de formare (care, prin validare, poate fi
extins) a cadrelor didactice nerrome, în direcţia cunoaşterii specificului rrom, a aspectelor
interculturale şi de comunicare, ale legislaţiei şi reglementărilor în vigoare din perspectivă
cross-curriculară şi a celei specific rrome.
Modelul de formare propus este cel pe care organizaţia "Salvaţi Copiii" l-a structurat, cu
începere din 1999, şi l-a derulat până în anul 2003, în colaborare cu MEC-DGÎLMNAE, şi care
a avut ca scop dobândirea de cunoştinţe şi de componente practice necesare dezvoltării şi
inovării în activitatea didactică pentru rromi, în condiţiile necunoaşterii suficiente a specificului
etno-cultural şi a grupului şcolar rrom de către educatoarele, învăţătorii şi profesorii nerromi.
În acest scop, s-a avut în vedere utilizarea, în procesul de formare, a experienţelor
pozitive acumulate până în prezent, mai cu seamă cele privind elaborarea de instrumente de
lucru şi experienţa de formare a cadrelor didactice rrome - în cadrul parteneriatelor dintre
MEC, UNICEF, Salvaţi Copiii, CEDU 2000+, Project on Ethnic Relations (PER), C.R.C.R.,
Providenţa, I.I. Timişoara, Caritas Satu Mare, CREDIS - Universitatea Bucureşti, Romani
CRISS, HELP Iaşi ş.a., din ultimii ani -, cât şi achiziţiile şi recomandările legislative cu privire la
rromi, unanim acceptate pe continent.

Grupul ţintă este constituit din cadrele didactice nerrome (române, maghiare etc.) din
toate judeţele - educatoare, învăţători, profesori, directori - selecţionate din grădiniţele, şcolile,
liceele şi ŞAM-urile, în care învaţă preponderent elevi rromi.
Legat de modul de derulare a stagiilor, acestea sunt organizate zonal (polarizându-se 4 judeţe
limitrofe), pentru max. 40 –50 cadre didactice fiecare, timp de câte 2 zile / stagiu.

Dintre formatorii, rromi şi nerromi, care au sprijint în anul 2004 şi 2005 acest
Program, îi menţionăm pe următorii: antropolog Delia Grigore, asistent social Mariana
Buceanu, sociolog Vasile Burtea, lingvist, consilier pentru educaţia rromilor Gheorghe Sarău,
pedagog Betty Almăşan, coordonatoare programe inter-etnice Maria Koreck, coordonatoare
programe rromi, istoric Miralena Mamina ş.a.

Componentele de formare privesc:


A. o componentă specific rromă (cu subcomponentele: 1. Zestrea educaţională specifică a
copilului rrom preşcolar şi a şcolarului rrom de clasa I - o necunoscută pentru cadrul
didactic nerrom; 2. Tradiţiile rrome, istoria şi limba rromilor. 3. Oferta educaţională pentru
rromi din perspectiva legislaţiei privind învăţământul în limbile minorităţilor şi a legislaţiei
nuanţate pentru învăţământul destinat rromilor, inclusiv din punctul de vedere al predării
curriculumului adiţional rrom de limba, literatura şi istoria rromilor, dar şi în contextul
configuraţiei învăţământului în limba rromani şi al politicilor educaţionale şi sociale
(guvernamentale şi neguvernamentale) privind învăţământul pentru rromi şi istoria socială
a rromilor).
B. o componentă interculturală, inter-etnic ă şi de comunicare ce reuneşte : a.
Interculturalitatea şi cunoaşterea relaţiilor inter-etnice ca modalitate de introducere a “noilor
educaţii” în învăţământul românesc destinat copiilor rromi, b. Tehnicile de comunicare cu
preşcolarii şi elevii rromi în spaţiul şcolar; c. Tehnicil de comunicare cu părinţii elevilor şi cu
rromii din comunitate).
Participanţii la stagiile anterioare derulate în anul 2004 şi în acest an au apreciat, în
evaluările lor, calitatea şi importanţa deosebită a acestor cursuri. Ca o noutate, în programul
coordonat de M. Ed.C. a apărut o componentă care se adresează profesorilor nerromi din
liceele în care au fost admişi elevi rromi pe locurile speciale, ce se vor constitui în mentori
pentru aceşti elevi.
Gheorghe Sarău, consilier pentru limba rromani şi rromi

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ŞI ACCESUL LA
EDUCAŢIE

Str. G-ral Berthelot 30, sect.1, cod 010164, Bucureşti, Tel.+401- 3138654, Fax.+401-3300513

31 august 2004
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia de Învăţământ în Limbile
Minorităţilor Naţionale şi Accesul la Educaţie, împreună cu UNICEF, organizaţia «Salvaţi
Copiii!», P.E.R. Tg. Mureş şi DRI – Guvernul României au demarat anul acesta un
Program naţional multianual pentru formarea cadrelor didactice nerrome care lucrează
cu elevi şi copii rromi, din perspectiva specificului istorico-cultural rrom şi dintr-o
abordare interculturală.
În intervalul martie – iunie 2004, M. Ed. C., împreună cu partenerul finanţator
UNICEF şi «Salvaţi Copiii!» au derulat 6 stagii de formare, cu durata a două zile fiecare
(la Bucureşti şi Năvodari), la care au participat câte 10 cadre didactice din 24 de judeţe
(educatoare, institutori, învăţători, profesori, directori).
În aceeaşi echipă partenerială, între 1-5 septembrie 2004, se derulează alte 2
stagii de formare la Căciulata, pentru 80 de cadre didactice nerrome (din 8 judeţe: Alba,
Braşov, Covasna, Dolj, Mehedinţi, Olt, Sibiu, Vâlcea).
Între 8 – 12 septembrie 2004, altă echipă partenerială - Centrul Regional PER
pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est cu sediul în Tg. Mureş, în colaborare cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice
al Guvernului României - organizează, la Sînmartin, jud. Bihor, cursul interactiv de
formare, ce vizează în special crearea de şanse egale pentru copiii rromi în cadrul
şcolilor, ce va reuni 100 de cadre didactice din 10 judeţe: Arad, Bihor, Caraş Severin,
Gorj, Harghita, Hunedoara, Mureş, Sălaj, Timiş, Tulcea

În anul 2004, stagiile s-au desfăşurat, după cum urmează :


1. Stagiul I - Bucureşti, 12 – 14 martie 2004 (Judeţele: Argeş, Giurgiu, Ilfov,
Bucureşti) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
2. Stagiul al II-lea - Bucureşti, 16 - 18 aprilie 2004 (Judeţele: Buzău, Dâmboviţa,
Prahova, Teleorman, Bucureşti) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
3. Stagiul al III-lea - Năvodari, 28- 30 mai 2004 (Judeţele: Brăila, Galaţi, Maramureş,
Suceava) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
4. Stagiul al IV-lea - Năvodari, 21 – 23 iunie 2004 (Judeţele: Bacău, Ialomiţa, Vaslui,
Vrancea) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
5. Stagiul al V-lea - Năvodari, 23- 25 iunie 2004 (Judeţele: Botoşani, Constanţa, Iaşi,
Neamţ) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
6. Stagiul al VI-lea - Năvodari, 25- 27 iunie 2004 (Judeţele: Bistriţa Năsăud, Călăraşi,
Cluj, Satu Mare) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
7. Stagiul al VII-lea - Căciulata, 1- 3 septembrie 2004 (Judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt,
Vâlcea) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
8. Stagiul al VIII-lea - Căciulata, 3- 5 septembrie 2004 (Judeţele: Covasna, Alba,
Braşov, Sibiu) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
9. Stagiul al IX-lea – Sînmartin - Felix, 8-10 septembrie 2004 (Judeţele: Arad, Bihor,
Caraş Severin, Gorj, Timiş) – M. Ed. C. şi Centrul Regional PE R Târgu Mureş - DRI –
Guvernul României.
10. Stagiul al X-lea –Sînmartin - Felix, 10-12 septembrie 2004 (Judeţele: Harghita,
Hunedoara, Mureş, Sălaj, Tulcea) – M. Ed. C. şi Centrul Regional PER Târgu Mureş – DRI –
Guvernul României.

Motivaţia programului
După cum s-a observat, în ultimii ani, aproape toate iniţiativele educaţionale - rrome şi
nerrome, instituţionale, neguvernamentale, interguvernamentale, interne şi externe - şi-au
centrat atenţia asupra formării resurselor umane rrome.
Având în vedere structurarea învăţământului românesc destinat categoriei populaţionale
mai sus - menţionate, se impune crearea unui model de formare (care, prin validare, poate fi
extins) a cadrelor didactice nerrome, în direcţia cunoaşterii specificului rrom, a aspectelor
interculturale şi de comunicare, ale legislaţiei şi reglementărilor în vigoare din perspectivă
cross-curriculară şi a celei specific rrome.
Modelul de formare propus este cel pe care organizaţia "Salvaţi Copiii" l-a structurat, cu
începere din 1999, şi l-a derulat până în anul 2003, în colaborare cu MEC-DGÎLMNAE, şi care
a avut ca scop dobândirea de cunoştinţe şi de componente practice necesare dezvoltării şi
inovării în activitatea didactică pentru rromi, în condiţiile necunoaşterii suficiente a specificului
etno-cultural şi a grupului şcolar rrom de către educatoarele, învăţătorii şi profesorii nerromi.
În acest scop, s-a avut în vedere utilizarea, în procesul de formare, a experienţelor
pozitive acumulate până în prezent, mai cu seamă cele privind elaborarea de instrumente de
lucru şi experienţa de formare a cadrelor didactice rrome - în cadrul parteneriatelor dintre
MEC, UNICEF, Salvaţi Copiii, CEDU 2000+, Project on Ethnic Relations (PER), C.R.C.R.,
Providenţa, I.I. Timişoara, Caritas Satu Mare, CREDIS - Universitatea Bucureşti, Romani
CRISS, HELP Iaşi ş.a., din ultimii ani -, cât şi achiziţiile şi recomandările legislative cu privire la
rromi, unanim acceptate pe continent.

Grupul ţintă este constituit din cadrele didactice nerrome (române, maghiare etc.) din toate
judeţele - educatoare, învăţători, profesori, directori - selecţionate din grădiniţele,
şcolile, liceele şi ŞAM-urile, în care învaţă preponderent elevi rromi.
Legat de modul de derulare a stagiilor, acestea sunt organizate zonal (polarizându-se 4 judeţe
limitrofe), pentru max. 40 –50 cadre didactice fiecare, timp de câte 2 zile / stagiu.

Dintre formatorii, rromi şi nerromi, care au sprijint în anul 2004 acest Program, îi menţionăm
pe următorii: antropolog Delia Grigore, asistent social Mariana Buceanu, sociolog Vasile
Burtea, lingvist, consilier pentru educaţia rromilor Gheorghe Sarău, pedagog Betty Almăşan,
coordonatoare programe inter-etnice Maria Koreck, coordonatoare programe rromi, istoric
Miralena Mamina, expert în educaţie minorităţi Murvai Laszlo, expertă în educaţie minorităţi
Kacso Gabriela ş.a.

Componentele de formare privesc:


A. o componentă specific rromă (cu subcomponentele: 1. Zestrea educaţională specifică a
copilului rrom preşcolar şi a şcolarului rrom de clasa I - o necunoscută pentru cadrul
didactic nerrom; 2. Tradiţiile rrome, istoria şi limba rromilor. 3. Oferta educaţională pentru
rromi din perspectiva legislaţiei privind învăţământul în limbile minorităţilor şi a legislaţiei
nuanţate pentru învăţământul destinat rromilor, inclusiv din punctul de vedere al predării
curriculumului adiţional rrom de limba, literatura şi istoria rromilor, dar şi în contextul
configuraţiei învăţământului în limba rromani şi al politicilor educaţionale şi sociale
(guvernamentale şi neguvernamentale) privind învăţământul pentru rromi şi istoria socială
a rromilor).

B. o componentă interculturală, inter-etnic ă şi de comunicare ce reuneşte : a.


Interculturalitatea şi cunoaşterea relaţiilor inter-etnice ca modalitate de introducere a “noilor
educaţii” în învăţământul românesc destinat copiilor rromi, b. Tehnicile de comunicare cu
preşcolarii şi elevii rromi în spaţiul şcolar; c. Tehnicil de comunicare cu părinţii elevilor şi cu
rromii din comunitate).
Cei 240 de participanţi la stagiile anterioare (I – VI) din acest an au apreciat, în
evaluările lor, calitatea şi importanţa deosebită a acestor cursuri.

Gheorghe Sarău,
Consilier pentru limba rromani şi rromi
I. Evaluarea Programului naţional multianual pentru formarea cadrelor
didactic e nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, din perspectiva
specificului istorico-cultural rrom şi dintr-o abordare interculturală
(perioada martie – septembrie 2004)

I. Motivaţia programului
După cum s-a observat, în ultimii ani, aproape toate iniţiativele educaţionale - rrome şi
nerrome, instituţionale, neguvernamentale, interguvernamentale, interne şi externe - şi-au
centrat atenţia asupra formării resurselor umane rrome.
Având în vedere structurarea învăţământului românesc destinat categoriei populaţionale
mai sus - menţionate, se impune crearea unui model de formare (care, prin validare, poate fi
extins) a cadrelor didactice nerrome, în direcţia cunoaşterii specificului rrom, a aspectelor
interculturale şi de comunicare, ale legislaţiei şi reglementărilor în vigoare din perspectivă
cross-curriculară şi a celei specific rrome.
Modelul de formare propus a fost cel pe care "Salvaţi Copiii" l-a structurat, cu începere
din 1999, şi l-a derulat până în în anul 2003, în colaborare cu MEC - DGÎLMNAE, şi care a
avut ca scop dobândirea de cunoştinţe şi de componente practice necesare dezvoltării şi
inovării în activitatea didactică pentru rromi în condiţiile necunoaşterii suficiente a specificului
etno-cultural şi a grupului şcolar rrom de către educatoarele, învăţătoarii şi profesorii nerromi.

În acest scop, am avut în vedere utilizarea, în procesul de formare, a experienţelor


pozitive acumulate, mai cu seamă cele privind elaborarea de instrumente de lucru şi
experienţa de formare a cadrelor didactice rrome - în cadrul parteneriatelor dintre MEC,
UNICEF, Salvaţi Copiii, CEDU 2000+, Project on Ethnic Relations (PER), C.R.C.R.,
Providenţa, I.I. Timişoara, Caritas Satu Mare, CREDIS - Universitatea Bucureşti, Romani
CRISS, HELP Iaşi ş.a., din ultimii ani -, cât şi achiziţiile şi recomandările legislative cu privire la
rromi, unanim acceptate pe continent.
II. Grupul ţintă
320 de cadre didactice nerrome (române, maghiare etc.) din 32 de judeţe - educatoare,
învăţători, profesori, directori - selecţionate din grădiniţele, şcolile, liceele şi ŞAM-uri, în
care învaţă preponderent elevi rromi.
* S-a solicitat ca persoanele nominalizate să aibă, efectiv, la clasă (deci nu în şcoală)
cel puţin 20 – 40 % elevi rromi;
**S-a solicitat ca persoanele desemnate să nu fie din aceeaşi şcoală, ci max. 2 cadre
didactice din aceeaşi grădiniţă, şcoală sau liceu;
*** S-a solicitat să nu se trimită cadre didactice din şcoli care sunt sau au mai fost în
alte proiecte;
**** S-a solicitat să se trimită cadre didactice nerrome şi nu rrome;
***** S-a solicitat ca în grup să fie, deopotrivă, educatoare, învăţători, profesori /
directori - profesori care, la gimnaziu şi liceu, intră în cât mai multe clase cu elevi rromi).

III. Modul de derulare a stagiilor


Stagiile de formare (8 / an) s-au derulat zonal (polarizându-se 4 judeţe, de regulă,
limitrofe), pentru max. 40 cadre didactice fiecare, timp de câte 2 zile / stagiu.

IV. Formatorii rromi şi nerromi cooptaţi: Delia Grigore, Mariana Buceanu, Vasile Burtea,
Gheorghe Sarău, Betty Almăşan, Maria Koreck, Miralena Mamina, Murvai Laszlo, Kacso
Gabriela.

V. Componente de formare
A. Componenta specifică rromă

1. Subcomponenta: Zestrea educaţională specifică a copilului rrom preşcolar şi a


şcolarului rrom de clasa I - o necunoscută pentru cadrul didactic nerrom
2. Tradiţii rrome, istoria şi limba rromilor:
3. Oferta educaţională pentru rromi
a) Legislaţia privind învăţământul în limbile minorităţilor şi legislaţia nuanţată
pentru învăţământul destinat rromilor, inclusiv din perspectiva predării curriculumului
adiţional rrom de limba, literatura şi istoria rromilor
b) Configuraţia învăţământului în limba rromani
c) Politici educaţionale şi sociale (guvernamentale şi neguvernamentale) privind
învăţământul pentru rromi şi istoria socială a rromilor

B. Componenta interculturală, interetnică şi de comunicare

a) Interculturalitatea şi cunoaşterea relaţiilor interetnice ca modalitate de


introducere a “noilor educaţii” în învăţământul românesc destinat copiilor rromi.
b) Tehnici de comunicare cu preşcolarii şi elevii rromi în spaţiul şcolar
c) Tehnici de comunicare cu părinţii elevilor şi cu rromii din comunitate
VI. Stagii de formare în anul 2004

1. Stagiul I - Bucureşti, 12 – 14 martie 2004 (Judeţele: Argeş, Giurgiu, Ilfov, Bucureşti) –


M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
2. Stagiul al II-lea - Bucureşti, 16 - 18 aprilie 2004 (Judeţele: Buzău, Dâmboviţa,
Prahova, Teleorman, Bucureşti) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
3. Stagiul al III-lea - Năvodari, 28- 30 mai 2004 (Judeţele: Brăila, Galaţi, Maramureş,
Suceava) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
4. Stagiul al IV-lea - Năvodari, 21 – 23 iunie 2004 (Judeţele: Bacău, Ialomiţa, Vaslui,
Vrancea) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
5. Stagiul al V-lea - Năvodari, 23- 25 iunie 2004 (Judeţele: Botoşani, Constanţa, Iaşi,
Neamţ) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
6. Stagiul al VI-lea - Năvodari, 25- 27 iunie 2004 (Judeţele: Bistriţa Năsăud, Călăraşi,
Cluj, Satu Mare) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
7. Stagiul al VII-lea - Căciulata, 1- 3 septembrie 2004 (Judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt,
Vâlcea) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!
8. Stagiul al VIII-lea - Căciulata, 3- 5 septembrie 2004 (Judeţele:Covasna, Alba, Braşov,
Sibiu) – M. Ed. C., UNICEF, Salvaţi Copiii!

De remarcat faptul că stagiul al IX-lea (Sânmartin - Felix, 8 -10 septembrie 2004) a


reunit judeţele Arad, Bihor, Caraş Severin, Gorj, Timiş şi stagiul al X-lea (Sânmartin - Felix, 10
-12 septembrie 2004 - judeţele: Harghita, Hunedoara, Mureş, Sălaj, Tulcea) au fost organizate
în parteneriatul M. Ed. C., PER Târgu Mureş şi DRI – Guvernul României.

VII. Buget pentru fiecare sesiune în parte (câte 2 zile întregi)

VIII. Evaluarea
A. La încheierea fiecărui stagiu de formare au fost aplicate chestionare de evaluare (ce
au conţinut 14 întrebări)

În medie, la cele 8 stagii, s-au obţinut următoarele rezultate:


Întrebările nr. 1- 4
(s-au regăsit în răspunsurile 12, 13, v. mai jos)

Întrebarea nr. 5
(de ce materiale privind rromii au nevoie în procesul educaţional cu elevii rromi?)

* Toţi cursanţii au solicitat: materiale pivind istoria, tradiţiile şi obiceiurile rromilor, vocabularul
trilingv ilustrat editat de UNICEF, materiale de folclor rrom, casete cu muzică rromă în limba
rromani pentru educaţia estetică a elevilor, ghiduri metodice, afişe, materiale de învăţare a
limbii rromani, studii privind rromii, caiete muzicale, dicţionare rrome, casete video despre
rromi, “orice material privind rromii”, planşe bilingve, diapozitive bilingve etc.

Întrebarea nr. 6
(dacă au mai participat la un seminar similar?)
Răspunsurile:
 80% nu au mai participat niciodată la vreun seminar;
 12% au mai participat la seminarii privind rromii;
 8 % au mai participat la seminarii pe tematică educaţională.

Întrebarea nr. 7
(câţi elevi rromi au în clasă?)
 Cei 320 de cursanţi au prezentat cifre care dau un interval procentual de 55 – 100%

Întrebarea nr. 8
(procentul de elevi rromi în şcoală?)

A rezultat un procentaj mediu de 60% elevi rromi - şcoală.


Întrebarea nr. 9
(funcţia didactică):

 40% profesori (din care 12% au fost şi directori)


 33% învăţători
 20 % educatoare
 7 % institutori

Întrebarea nr. 10
(Dacă doriţi să mai participaţi la astfel de cursuri
* Da, 100% dintre cursanţi

Întrebarea nr. 11
Evaluarea formatorilor (locurile 1 - 6)

Forma Delia Mariana Vasile Gheorghe Mamina Murvai Laszlo /


tor Grigore Buceanu Burtea Sarău Miralena Kacso Gabriela
Comp Tradiţii, Comunic Istoria Realizări şi Multiculturali Învăţământul
onentă obiceiuri are în socială perspectiv sm, pentru rromi în
curs şi spaţiul a e în interculturali contextul
mentalităţ şcolar şi rromilo învăţământ tate învăţământului
i rrome comunitar r ul pentru pentru
rromi minorităţi
Voturi 22% 21% 20% 20% 10 7
 Când s-a menţionat “toţi frmatorii”, au fost punctaţi în egală măsură toţi formatorii, iar dacă
s-a scris ” îndeosebi formatorul X”, atunci s-a marcat dublu.
Întrebarea nr. 12
Evaluarea componentelor
Compon Tradiţii Comunic Istoria Realizări şi Multicultu Nvăţământul Î
entă curs , are în socială perspectiv ralism, pentru rromi în
obiceiu spaţiul a e în intercultu contextul
ri şi şcolar şi rromilo învăţământ ralitate învăţământului
mentali comunitar r ul pentru pentru minorităţi
tăţi rromi
rrome
Formator Delia Marian Vasile Gheorghe Mamina Murvai Laszlo /
Grigor Buceanu Burtea Sarău Miralena Kacso Gabriela
e
Voturi 22% 21% 20% 20% 10% 7%

* Când s-a menţionat “toate” au fost punctate în egală măsură toate componentele, iar dacă s-
a scris”îndeosebi componenta X”, atunci s-a marcat dublu

Întrebarea nr. 13
Cazarea şi masa asigurate au fost foarte bune (40%) şi “excelente” (60%) în opinia
participanţilor, aceştia adresând, la încheierea cursurilor, mulţumiri speciale pentru UNICEF,
Salvaţi Copiii şi MEC.

B. Puncte tari
 foarte mulţi dintre participanţi au declarat că aceste cursuri sunt deosebit de utile pentru
activitatea lor, că dacă ştiau lucrurile aflate la cursuri puteau lucra şi mai bine la clasă;
 s-a cerut continuarea cursurilor şi cooptarea cursanţilor într-un modul superior de formare
ca formatori pentru necesităţile şcolilor şi ale Caselor Corpului Didactic, în formări de tip
arborescent;
 au fost “recuperate” o parte din cadrele didactice din perspectiva toleranţei şi a înţelegerii
nuanţate a necesităţilor şi a problemelor cu care se confruntă copiii rromi.
C. Puncte slabe
 Finanţarea UNICEF nu a acoperit, din păcate, toate cele 42 judeţe, ci doar 32, fapt ce a
determinat captarea unor noi finanţatori;
 Numărul de directori (care constitue frâna reală în aplicarea măsurilor afirmative pentru
rromi) a fost mic;
 Se impune ca numărul de stagii să fie de cel puţin 12 -15 / an, astfel încât de aceste cursuri
să beneficieze aprox. 15 cadre didactice / judeţ / an calendaristic;
 Uneori, selecţia participanţilor a fost tributară,.în sensul că au fost prezente mai multe
cadre didactice din acceaşi unitate şcolară şi nu din mai multe unităţi şcolare din judeţul
respectiv.
D. Sugestii
În anul calendaristic 2005, ar fi util ca aceste cursuri să se desfăşoare pe două nivele, unul ca
treapta I (de informare, ca şi până acum, pentru 500 persoane), altul pentru formarea de
formatori, ca treapta a II-a, pentru o treime din cei care au parcurs deja în anul 2004 treapta I
(un număr de apox. 140 cursanţi ce vor fi selecţionaţi riguros).

VII. Evaluarea Programului naţional multianual pentru formarea cadrelor


didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, (iunie – august
2005)

I. Motivaţia programului
După cum s-a observat, în ultimii ani, aproape toate iniţiativele educaţionale - rrome şi
nerrome, instituţionale, neguvernamentale, interguvernamentale, interne şi externe – au
început să-şi înderepte atenţia şi spre formarea resurselor umane rrome.

Avându-se în vedere specificul învăţământului pentru rromi, s-a impus crearea unui
model de formare, deja validat, a cadrelor didactice nerrome, în direcţia cunoaşterii specificului
rrom, a aspectelor interculturale şi de comunicare, ale legislaţiei şi ale reglementărilor în
vigoare, din perspectivă cross-curriculară şi a celei specific rrome.

Modelul de formare propus a fost cel pe care "Salvaţi Copiii" l-a structurat, cu începere
din 1999, şi l-a derulat până în în anul 2003, în colaborare cu MEC - DGÎLMNAE, şi care a
avut ca scop dobândirea de cunoştinţe şi de componente practice necesare dezvoltării şi
inovării în activitatea didactică pentru rromi în condiţiile necunoaşterii suficiente a specificului
etno-cultural şi a grupului şcolar rrom de către educatoarele, învăţătoarii şi profesorii nerromi.
În plus, motivaţia unui astfel de program venea şi din faptul că, în formarea lor iniţială, în
licee pedagogice sau facultăţi, cadrele didactice nu au beneficiat de o formare care să le fi
indus realitatea că în sala de clasă se vor întâlni cu diferite situaţii când elevii clasei reclamă
diferite cerinţe, mereu diferite unele de altele.

În acest scop, am avut în vedere utilizarea, în procesul de formare, a experienţelor


pozitive acumulate, mai cu seamă cele privind elaborarea de instrumente de lucru şi
experienţa de formare a cadrelor didactice rrome - în cadrul parteneriatelor dintre M Ed C,
UNICEF, Salvaţi Copiii, CEDU 2000+, Project on Ethnic Relations (PER), I.I. Timişoara, Caritas
Satu Mare, CREDIS - Universitatea Bucureşti, Romani CRISS, HELP Iaşi ş.a., din ultimii ani -,
cât şi achiziţiile şi recomandările legislative cu privire la rromi.

II. Grupul ţintă


420 cadre didactice nerrome (române, maghiare etc.) din 42 de judeţe - educatoare, învăţători,
profesori, directori - selecţionate din grădiniţele, şcolile, liceele şi ŞAM-uri, în care învaţă
preponderent elevi rromi.
* S-a solicitat ca persoanele nominalizate să aibă, efectiv, la clasă (deci nu în şcoală)
cel puţin 30 – 40 % elevi rromi;
**S-a solicitat ca persoanele desemnate să nu fie din aceeaşi şcoală, ci max. 2 cadre
didactice din aceeaşi grădiniţă, şcoală sau liceu;
*** S-a solicitat să nu se trimită cadre didactice din şcoli care sunt sau au mai participat
la formări în alte proiecte;
**** S-a solicitat să se trimită cadre didactice nerrome şi nu rrome;
***** S-a solicitat ca în grup să fie, deopotrivă, educatoare, învăţători, profesori /
directori - profesori care, la gimnaziu şi liceu, intră în cât mai multe clase cu elevi rromi).

III. Modul de derulare a stagiilor


Stagiile de formare (10 / an) s-au derulat, de regulă, zonal (polarizându-se 4 judeţe
limitrofe), pentru max. 40 cadre didactice fiecare, timp de câte 2 zile / stagiu.

IV. Formatorii rromi şi nerromi cooptaţi: Delia Grigore, Mariana Buceanu, Vasile
Burtea, Gheorghe Sarău, Miralena Mamina.

V. Componente de formare
A. Componenta specifică rromă
1. Subcomponenta: Zestrea educaţională specifică a copilului rrom preşcolar şi a
şcolarului rrom de clasa I - o necunoscută pentru cadrul didactic nerrom
2. Tradiţii rrome, istoria şi limba rromilor:
3. Oferta educaţională pentru rromi: Legislaţia privind învăţământul în limbile
minorităţilor şi legislaţia nuanţată pentru învăţământul destinat rromilor, inclusiv din
perspectiva predării curriculumului adiţional rrom de limba, literatura şi istoria rromilor,
al configuraţiei învăţământului în limba rromani şi al politicilor educaţionale şi sociale
(guvernamentale şi neguvernamentale) privind învăţământul pentru rromi şi istoria
socială a rromilor
B. Componenta interculturală, interetnică şi de comunicare

a) Interculturalitatea şi cunoaşterea relaţiilor interetnice ca modalitate de


introducere a “noilor educaţii” în învăţământul destinat copiilor rromi.
b) Tehnici de comunicare cu preşcolarii, elevii şi părinţii rromi în spaţiul şcolar şi
comunitar rrom ;
VI. Evaluarea

A. La încheierea fiecărui stagiu de formare au fost aplicate chestionare de evaluare (ce


au conţinut 14 întrebări)

În medie, la cele 10 stagii, s-au obţinut următoarele rezultate:


Întrebările nr. 1- 4
(s-au regăsit în răspunsurile 12, 13, v. mai jos)
Întrebarea nr. 5
(de ce materiale privind rromii au nevoie în procesul educaţional cu elevii rromi?)

* Toţi cursanţii au solicitat: materiale pivind istoria, tradiţiile şi obiceiurile rromilor,


vocabularul trilingv ilustrat editat de UNICEF, materiale de folclor rrom, casete cu
muzică rromă în limba rromani pentru educaţia estetică a elevilor, ghiduri metodice,
afişe, materiale de învăţare a limbii rromani, studii privind rromii, caiete muzicale,
dicţionare rrome, casete video despre rromi, “orice material privind rromii”, planşe
bilingve, diapozitive bilingve etc.
Întrebarea nr. 6
(dacă au mai participat la un seminar similar?)
Răspunsurile:
 40% nu au mai participat niciodată la vreun seminar;
 20% au mai participat la seminarii privind rromii;
 40 % au mai participat la seminarii pe tematică educaţională.
Întrebarea nr. 7
(câţi elevi rromi au în clasă?)
 Cei 420 de cursanţi au prezentat cifre care dau un interval procentual de 45 – 97%
Întrebarea nr. 8
(procentul de elevi rromi în şcoală?)
A rezultat un procentaj mediu de 61% elevi rromi / şcoală.
Întrebarea nr. 9
(funcţia didactică):

 45% profesori (din care 15% au fost şi directori)


* 35% învăţători şi institutori
 20 % educatoare
Întrebarea nr. 10
(Dacă doriţi să mai participaţi la astfel de cursuri
* Da, 100% dintre cursanţi
Întrebarea nr. 11
Evaluarea formatorilor (locurile 1 - 4)
Formator Delia Gheorghe Sarău Mariana Vasile Burtea
Grigore Buceanu
Compone Tradiţii, Realizări şi Comunicare în Istoria socială a
ntă curs obiceiuri şi perspective în spaţiul şcolar şi rromilor
mentalităţi învăţământul comunitar
rrome pentru rromi
Voturi 26,5% 26% 25,5% 22%

 Când s-a menţionat “toţi formatorii”, au fost punctaţi, în egală măsură, toţi formatorii,
iar dacă s-a scris ” îndeosebi formatorul X”, atunci s-a marcat dublu.
Întrebarea nr. 12
Evaluarea componentelor
* Când s-a menţionat “toate” au fost punctate în egală măsură toate componentele, iar dacă
s-a scris ”îndeosebi componenta X”, atunci s-a marcat dublu.
Întrebarea nr. 13
Cazarea şi masa asigurate au fost foarte bune (35%) şi “excelente” (65%) în opinia
participanţilor, aceştia adresând, la încheierea cursurilor, mulţumiri speciale pentru UNICEF,
Salvaţi Copiii şi MEdC.

B. Puncte tari

 participanţii au declarat că aceste cursuri sunt deosebit de utile pentru activitatea lor,
că dacă ştiau lucrurile aflate la cursuri puteau lucra şi mai bine la clasă;
 s-a cerut continuarea cursurilor şi cooptarea cursanţilor într-un modul superior de
formare ca formatori pentru necesităţile şcolilor şi ale Caselor Corpului Didactic, în
formări de tip arborescent;
 au fost “recuperate” o parte din cadrele didactice din perspectiva toleranţei şi a
înţelegerii nuanţate a necesităţilor şi a problemelor cu care se confruntă copiii rromi.
 au fost atrase şi alte organizaţii coorganizatoare, ca P E R şi Romani CRISS, în
coordonarea programului de către M. Ed. C., care au completat, în spiritul
Programului, formările de acest tip.
C. Puncte slabe

 Numărul de directori (care constitue frâna reală în aplicarea măsurilor afirmative


pentru rromi) a fost în continuare mic;
 Se impune ca numărul de stagii să fie de cel puţin 12 -15 / an, astfel încât de aceste
cursuri să beneficieze aprox. 15 cadre didactice / judeţ / an calendaristic;
D. Sugestii

În anul calendaristic 2006, ar fi util ca aceste cursuri să se desfăşoare pentru


formarea de formatori, ca treapta a II-a, pentru o treime din cei care au parcurs deja
programul în anii 2004 şi 2005.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Salvaţi Copiii
Consilier pentru limba rromani şi rromi
Gheorghe Sarău Mamina Miralena

S-ar putea să vă placă și