Sunteți pe pagina 1din 9

Laborator PCLP nr.

WORD ELEMENTE DE BAZĂ


1. Scop

Recapitularea şi completarea noţiunilor de bază Microsoft Word dobândite în liceu.

2. Aspecte teoretice

2.1. Aspectul ferestrei Word 2003 şi elementele componente

La pornire, Word-ul încarcă automat un document - identificat în bara de titlu ca


Document 1. Aceasta este o zonă temporară, în care se poate introduce text. Odată ce s-au
introdus anumite date care se doresc a se păstra, există posibilitatea salvării ca fişier. Ecranul
dvs. ar trebui să arate la fel ca cel prezentat în figura 4.1.

Bara de titlu Bara de meniuri Bara de instrumente (toolbar) Panoul de activitati


Instrumente de formatare

Rigla orizontala

Punct de inserare
Bare de glisare
Butoane de vizualizare
Bara de stare
Instrumente de desenare

Fig. 4.1. Aspectul ferestrei Word 2003

Bara de meniuri cuprinde nouă pachete de opţiuni care încep cu File şi se continuă cu
Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window si Help. În continuare se vor prezenta
aspectele cele mai importante şi mai utilizate în practică conţinute de aceste pachete.

2.1.1. MENIUL FILE

Meniul File sau meniul Fişier conţine în principal opţiuni legate de fişiere printre cele
mai importante fiind: crearea unui document nou (NEW), deschiderea unui document deja
realizat (OPEN), salvarea documentului curent (SAVE, SAVE AS), iniţializarea paginii de
lucru (PAGE SETUP), opţiuni pentru imprimarea documentelor (PRINT).
Fişierele deschise de Word prin utilizarea comenzii OPEN au extensia implicită .doc.
Dacă documentul are o altă extensie, va trebui să modificată opţiunea din fereastra Files of
type a panoului Open.
Word vă permite să salvaţi fişiere cu diferite formate utilizând opţiunea SAVE AS
(tab. 4.1.). Acest lucru este deosebit de util pentru schimbul de documente, precum şi pentru
combaterea problemelor potenţiale asociate cu el.

Extensiile de salvare a fişierelor Word Tabelul 4.1


Extensie Tip de format Descriere
Aceasta va salva numai textul, fără formatări deosebite
.txt Text simplu
sau grafice
Documentul este salvat într-un format care poate fi citit
de o gamă largă de procesoare de text. Acest aspect est
.rtf Text îmbogăţit
foarte util dacă se doreşte ca documentul să poată fi
deschis de cineva care nu are acces la Microsoft Word.
.htm Pagină de WEB Documentul este salvat într-un format afişabil pe Web
Formatul permite să reutilizarea documentului ca baza
.dot Şablon
pentru un nou document

Formatarea paginii curente se realizeaza cu opţiunea Page Setup. La deschiderea


unui fişier nou acesta are valori implicite pentru cele patru laturi ale formatului.

Setare margini

Setarea valorilor
pentru margini Setari aspect
general

Butoane pentru
cresterea/ micsorarea
marginii de indoire
Modificarea
formatului
Schimbarea paginii
orientarii
formatului

Selectarea zonei Setari pagini


documentului pe multiple
care se doreste
aplicarea noilor
setari

Fig. 4.2. Optiuni pentru setarea paginii


Se mai poate întâmpla ca unitatea de măsură implicită să fie în inchi. Pentru alegerea
unităţilor de măsură dorite se accesează meniul Tools – Options – General – Measurement
units. În figura 4.2. se particularizează câteva elemente ale opţiunii Page setup.

2.1.2 MENIUL EDIT

Aşa cum sugereaza şi numele, acest meniu se utilizează pentru editarea documentelor.
Opţiunile cele mai importante ale pachetului sunt legate de: revenirea la o acţiune anterioară
(Undo, Redo), ştergerea (decuparea) unui text (Cut), copierea textului decupat sau a altui text
într-o altă zonă a documentului (Copy, Paste), selectarea informaţiei dintr-un document
(Select All), găsirea unei informaţii dintr-un document (Find) şi dacă este cazul înlocuirii
acesteia cu altă informaţie (Replace). Pentru copiere se poate folosi combinaţia de taste
Ctrl+C, pentru lipire (paste) Ctrl+V ,pentru decupare Ctrl+X. Ştergerea unui text se face prin
utilizarea opţiunii Delete.
Înainte de a putea muta, edita, a şterge, sau pentru modificarea oricărui text sau grafic
dintr-un document, acestea trebuie selectate mai întâi. Selectarea se poate face cu ajutorul
mouse-ului, a tastelor sau cu combinaţii ale acestora. În tabelul 4.2. sunt prezentate câteva
medode uzuale de selectare.

Tabelul 4.2. Selectarea textelor


Pentru selectarea Metodă
Unui singur cuvânt Dublu clic pe cuvânt
Unei linii dintr-un text Clic pe bara de selecţie din stânga liniei de text
Se glisează cu mose-ul pe bara de selecţie din stânga
Mai multor linii de text
textului de selectat
Unei propoziţii Se ţine apăsată tasta Ctrl şi se face clic oriunde în propoziţie
Unui document întreg Ctrl+A
Unor caractere individuale Tasta Shift + ← sau Tasta Shift +→
Se selectează textul după care se ţine apăsată tasta Ctrl şi
Unor texte din zone diferite
se selectează altă zonă de text ş.a.m.d.

Editarea ecuaţiilor şi în general a formulelor matematice se realizează cu ajutorul


editorului de ecuaţii. Accesând rândul de sus al editorului de ecuaţii aveţi posibilitatea de a
alege din peste 150 de simboluri matematice. În rândul de jos al editorului de ecuaţii se află o
varietate de şabloane care conţin simboluri pentru: fracţii, integrale şi sume, determinanţi,
ridicarea la putere etc.
Accesarea editorului de ecuaţii:
Există două modalităţi de a accesa editorul: prin pachetul Insert/ Object/ Microsoft
Equation sau prin accesarea pictogramei din bara de instrumente.
Dacă Editorul de ecuaţii nu este disponibil, va trebui instalat. Pictograma se poate
aduce în meniul principal prin accesarea View/ Toolbars/ Customize /Insert/ Equation Editor.

2.1.3 MENIUL VIEW (de vizualizare)

Meniul View este format în principal din opţiuni de vizualizare sub diferite aspecte a
ecranului Word. Printre opţiunile acestui pachet se regăsesc: vizualizarea sub aspect normal
(Normal), vizualizarea paginii sub aspect de format de printare (Print Layout), vizualizarea
sub aspect de pagină web (Web layout). În acelaşi timp documentul curent poate fi afişat cu
aspect mărit prin utilizarea opţiunii Zoom.
Există şi opţiuni de a aduce în fereastra principală instrumente noi prin bifarea acestora
în bara de instrumente (Toolbars). Anumite instrumente nu apar in mod explicit în pachetul
Toolbars dar pot fi aduse în fereastra Word prin accesarea lor cu opţiunea Customize (ex.
Editorul de ecuaţii). Adăugarea antetului (Header) şi a subsolului (Footer) constituie o
opţiune importantă a pachetului View.

Realizarea de antet (Header) şi subsol (Footer):


Un antet sau subsol reprezintă un text (sau grafic) imprimate în partea superioară (antet) sau
partea inferioară (subsol) a paginii. Acesta se repetă de obicei, pe fiecare pagină din
document. Fiecare antet şi subsol apare ca o casetă text în partea superioară sau inferioară a
documentului cu propriile setări pregătite pentru introducerea de text. Când antetul şi subsolul
sunt activate, pe ecranul word este disponibilă o bară de instrumente cu butoane pentru
inserarea de numere de pagină, precum şi datei, orei etc. Aceasta bara este prezentată în figura
4. 3.

Fig.4.3. Instrumente de formatare a antetului şi subsolului

2.2. Aspectul ferestrei Word 2007 şi elementele componente

Fig. 4.4. Reprezentarea grafica a interfetei utilizator Word 2007


1) Bara de titlu: afişează numele de fişier al documentului care se editează şi numele
produsului software pe care îl utilizaţi. (fig. 4.4.)
2) Butonul Office: faceţi clic pe acest buton atunci când utilizaţi comenzi generale, cum
ar fi Nou, Deschidere, Salvare ca, Imprimare şi Închidere.
3) Bara de instrumente Acces rapid: comenzi care se utilizează frecvent, cum ar fi
Salvare şi Anulare, sunt amplasate aici. De asemenea, aveţi posibilitatea să adăugaţi
comenzile dvs. preferate.
4) Panglica: comenzile necesare pentru lucru sunt amplasate aici. Este acelaşi lucru cu
„meniurile” sau „barele de instrumente” din alte produse software.
5) Fereastra de editare: afişează documentul pe care îl editaţi.
6) Butoane de afişare: vă permit să modificaţi aşa cum doriţi modul de afişare a
documentului pe care îl editaţi.
7) Bara de defilare: vă permite să modificaţi poziţia de afişare a documentului pe care îl
editaţi.
8) Glisor de panoramare: vă permite să modificaţi setările de panoramare ale
documentului pe care îl editaţi.
9) Bara de stare: afişează informaţii despre documentul pe care îl editaţi.

Panglica este zona orizontală aflată în partea de sus a unui software Office atunci când
porniţi Word. Comenzile necesare pentru lucru sunt grupate şi amplasate în file, cum ar fi
Pornire şi Inserare. Aveţi posibilitatea să comutaţi între seturile de comenzi afişate, făcând
clic pe file.

Reţineţi că următoarele caractere nu se pot utiliza într-un nume de fişier:


/ Bară oblică
* Asterisc
| Cratimă
\ Bară oblică inversă
? Semnul întrebării
: Două puncte
>< Semnul mai mic sau mai mare
" Ghilimele duble

NOU:

Instrumente imagine
Când selectați o imagine, apare fila suplimentară Instrumente imagine, afișând grupuri
de comenzi pentru lucrul cu imagini (fig. 4.5.).
În această nouă versiune de Word, anumite file apar numai atunci când aveți nevoie de
ele. De exemplu, să presupunem că ați inserat o imagine. Dar acum doriți să faceți mai multe
cu ea. Probabil doriți să modificați modul în care se încadrează textul în jurul ei sau doriți să o
trunchiați. Unde se află aceste comenzi?
Selectați imaginea.
Apare fila Instrumente imagine. Faceți clic pe această filă.
Apar grupuri și comenzi suplimentare pentru lucrul cu imagini, cum ar fi grupul
Stiluri imagini (fig.
Când faceți clic în afara imaginii, grupul Instrumente imagine dispare și revin celelalte
grupuri.
Fig. 4.5. Fila instrumente imagine

Notă: Apar file la cerere și pentru alte zone de activitate, cum ar fi tabele, desene,
diagrame și nomograme.

Comenzi rapide

Fig. 4.6. Noile comenzi rapide din Word 2007

Comenzile rapide care încep cu tasta CTRL (de exemplu, CTRL+C pentru copiere sau
CTRL+ALT+1 pentru Titlu 1) rămân identice cu cele din versiunile anterioare de Word dar
Panglica este însoțită de noi comenzi rapide. De ce? Deoarece această modificare aduce două
mari avantaje față de versiunile trecute:
 Comenzi rapide pentru fiecare buton din Panglică.
 Comenzi rapide care necesită de cele mai multe ori mai puține taste.
Noile comenzi rapide au și un nume nou: Sfaturi pentru taste. Apăsați ALT pentru a
face să apară semnele de sfaturi pentru taste pentru toate filele din Panglică, pentru comenzile
din Bara de instrumente Acces rapid și pentru butonul Microsoft Office. Apoi, aveți
posibilitatea să apăsați sfatul de tastă pentru fila pe care doriți să o afișați; de exemplu, apăsați
H pentru fila Pornire. Astfel vor apărea toate Sfaturile pentru taste asociate comenzilor
respectivei file. Apoi, apăsați sfatul pentru tastă asociat comenzii dorite.
Un nou format de fisier Word

Noul format de fișier al documentelor Word se bazează pe noile formate Office Open
XML (XML este prescurtarea de la Extensible Markup Language - Limbaj extensibil de
marcare).
 Contribuie la securitatea documentelor, separând fișierele care conțin script sau
macrocomenzi, fiind astfel mai simplă identificarea și blocarea macrocomenzilor sau
codului nedorit.
 Face ca dimensiunile de fișier ale documentelor să fie mai mici.
 Face ca documentele să fie mai puțin predispuse la deteriorare.

Fig. 4.7. Ilustrațiile SmartArt

Noul format de fișier vă oferă, de asemenea posibilitatea de a utiliza caracteristici ce


sunt disponibile numai în Word 2007. Un exemplu de astfel de caracteristică sunt noile
ilustrații SmartArt (fig. 4.7.).
Ilustrația de aici vă arată cum să porniți în Word un astfel de element grafic. Observați
câte de multe tipuri de forme de ilustrații SmartArt aveți la dispoziție.
Noul format de fișier acceptă o serie de alte noi caracteristici, cum ar fi ecuații
matematice, teme și controale de conținut.

Noile formate de fisier Word

Tabelul 4.2. Extensiile de fisier


EXTENSIE DE LA CE SE UTILIZEAZĂ
FIȘIER
Un document standard Word fără macrocomenzi
.docx
sau cod
.dotx Un șablon Word fără macrocomenzi sau cod
Un document Word care poate conține
.docm
macrocomenzi sau cod
Un șablon Word care poate conține
.dotm
macrocomenzi sau cod

Singura diferență evidentă care se va vedea probabil la noile formate de fișier Word
apare când utilizați macrocomenzi sau cod. Înainte, existau doar două tipuri de fișiere Word:
documente și șabloane (.doc și .dot). Cu Word 2007 există patru tipuri de fișiere: .docx, .dotx,
.docm și .dotm („x” este de la XML și „m” de la macrocomandă).
Documentele și șabloanele de bază (.docx și .dotx) nu mai pot conține macrocomenzi
sau cod, ceea ce le face mai sigure pentru utilizarea zilnică — nimeni nu mai poate ascunde
cod într-un document. Dar, deoarece macrocomenzile sunt lucruri utile, există două tipuri
suplimentare de fișiere care acceptă documente și șabloane ce conțin cod: .docm și .dotm.

Compatibilitatea cu versiunile anterioare

Word 2007 poate deschide fișiere create în orice versiune anterioară de Word, de la
1.0 până la 2003. Word va deschide documentele mai vechi în modul de compatibilitate. Vă
dați seama de acest lucru deoarece în partea de sus a documentului apare „(Mod
compatibilitate)” lângă numele fișierului.

Conversia fisierelor Word

Fig. 4.8. Conversia fisierelor in noul format

Având documentul deschis în Word 2007, doar faceți clic pe Butonul Microsoft
Office, apoi faceți clic pe comanda Conversie din meniu (fig. 4.8.).
Această conversie oferă avantajele noului format (face fișierele mai mici, mai sigure și
nu numai atât) și pune la dispoziție noile caracteristici în forma lor completă, fără
compromisuri. De exemplu, veți avea la dispoziție toate opțiunile pe care le-ați văzut în caseta
Alegeți o reprezentare grafică SmartArt, nu doar setul redus.
Notă: Dacă aveți Windows configurat să afișeze extensiile de fișier, numele de fișier
se schimbă din Documentul meu.doc în Documentul meu.docx. Acest „x” vine de la XML.

Puteti sa salvati documentul si intr-un format de fișier mai vechi astfel:


Faceți clic pe Butonul Microsoft Office și, în meniu, indicați spre săgeata de la capătul
comenzii Salvare ca (fig. 4.9.).
Faceți clic pe Format Word 97-2003 din lista de opțiuni.
Este posibil să fiți avertizați că salvarea în formatul de fișier mai vechi poate face ca
anumite caracteristici să se piardă sau să se modifice. De exemplu, dacă documentul conține o
nouă nomogramă, Word vă va anunța că nomograma va fi combinată într-un singur obiect
needitabil. Astfel vă asigurați că destinatarul poate măcar să vadă nomograma. Dar nu va avea
posibilitatea să o editeze, deoarece versiunea sa de Word nu știe cum să lucreze cu această
nouă caracteristică.
Fig. 4.9. Salvarea unui document nou creat intr-o versiune mai veche de Word

Bibliografie:
http://office.microsoft.com/ro-ro/word-help/
http://asis.licee.edu.ro/elev/word2007.pdf

S-ar putea să vă placă și