Sunteți pe pagina 1din 1

Harta mentala ori conceptuală a unui: curent de gândire pedagogică, paradigma, model, opera unui autor însoțită de o prezentare

analitică construită pe baza


grilei de lectură: definiția /concepția despre educație, finalități, conținuturi, strategii didactice, evaluarea procesului instructiv-educativ și a performanțelor
elevilor, etc.

CONSTITUIREA PRIMELOR TEORII


MODERNE CU PRIVIRE LA Noi orizonturi în teoria si practica educatiei (Francis
EDUCATIE
Bacon, René Descartes)

Contributia lui Jan Amos Comenius la


fundamentarea învatamântului modern

Educatia si învatamântul în tarile Lucrari semnificative: „Confesiuni”, „Contractului


române (secolele XVII-XVIII) Jean-Jacques Rousseau si educatia copilului
social”, „Emile sau despre educatie” (1762)

Conceptie pedagogica= Principiul conformitatii cu natura Deviza sa despre educatie: „Totul este bun asa cum iese din mâinile creatorului, totul
degenereaza în mâinile omului”. Si tot aici continua „...Omul nu vrea nimic asa cum a facut
natura, nici chiar pe om; vrea sa îl dreseze si pe el, ca pe un cal de manej; vrea sa îl
Considera ca sunt mai importante dispozitiile si potriveasca dupa planul lui...”
înclinatiile originale ale copilului în procesul de formare
a lui ca fiinta sociala decât achizitiile dobândite prin
Scopul educatiei =Dezvoltarea interesului si gustului elevului pentru stiinta,
educatie
nu volumul de cunostinte trebuie avut în vedere în procesul instructiei, ci
asimilarea de catre elevi a acelor metode care sa le permita sa dobândeasca
Educatia morala a copilului - situeaza aceasta preocupare educativa dincolo ei însisi noi cunostinte
de vârsta de 15 ani; dupa aceasta vârsta copilul este capabil sa aprecieze
în mod corect faptele oamenilor, sa îsi formeze capacitatea de a înfaptui
binele si a se feri de rau. Si în acest domeniu educatorul intervine cu
retinere în formarea copilului dar exemplul pe care îl ofera acestuia, prin  Rousseau se apropie uimitor de mult de problemele pe
grija cu care îsi controleaza propriul comportament, poate influenta în care educatia de astazi le pune în fata educatorilor;
bine comportamentul moral al copilului.  conceptia pedagogica a lui Rousseau ramâne pentru
gândirea pedagogica universala un punct de referinta
major.

S-ar putea să vă placă și